Nove funkcije u programu Excel 2013

Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Kliknite na ime funkcije na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć u vezi sa tom funkcijom.

Ime funkcije

Tip i opis

Funkcija ACOT

Matematika i trigonometrija:   Daje arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH

Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija ARABIC

Matematika i trigonometrija:   Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija BASE

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

Funkcija BINOM.DIST.RANGE

Statistička:    Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

Funkcija BITAND

Inženjering:   Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja

Funkcija BITLSHIFT

Inženjering:   Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITOR

Inženjering:   Daje bitwise OR operaciju 2 broja

Funkcija BITRSHIFT

Inženjering:   Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITXOR

Inženjering:   Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja

Funkcija CEILING.MATH

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance.

Funkcija COMBINA

Matematika i trigonometrija:   
Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COT

Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COTH

Matematika i trigonometrija:   Daje kotangens ugla

Funkcija CSC

Matematika i trigonometrija:   Daje kosekant ugla

Funkcija CSCH

Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički kosekant ugla

Funkcija DAYS

Datum i vreme:   Daje ukupan broj dana između dva datuma

Funkcija DECIMAL

Matematika i trigonometrija:   Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija ENCODEURL

Veb:   Daje nisku šifrovanu u URL

Funkcija FILTERXML

Veb:   Daje određene podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog XPath-a

Funkcija FLOOR.MATH

Matematika i trigonometrija:   Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija FORMULATEXT

Pronalaženje i reference:   Daje formulu u datoj referenci, kao tekst.

Funkcija GAMMA

Statistička:   Daje vrednost Gama funkcije

Funkcija GAUSS

Statistička:    Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija IFNA

Logička:   Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza

Funkcija IMCOSH

Inženjering:    Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOT

Inženjering:   Daje kotangens kompleksnog broja

Funkcija IMCSC

Inženjering:   Daje kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMCSCH

Inženjering:   Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMSEC

Inženjering:   Daje sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSECH

Inženjering:   Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSINH

Inženjering:   Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja

Funkcija IMTAN

Inženjering:   Daje tangens kompleksnog broja

Funkcija ISFORMULA

Informacije:   Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

Funkcija ISOWEEKNUM

Datum i vreme:   Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

Funkcija MUNIT

Matematika i trigonometrija:   Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija NUMBERVALUE

Tekst:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

Funkcija PDURATION

Finansijska:   Daje broj rokova isplate koji je potreban da bi investicija dostigla određenu vrednost

Funkcija PERMUTATIONA

Statistička:   Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI

Statistička:   Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija RRI

Finansijska:   Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

Funkcija SEC

Matematika i trigonometrija:   Daje sekant ugla

Funkcija SECH

Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički sekant ugla

Funkcija SHEET

Informacije:   Daje broj lista sa referencom

Funkcija SHEETS

Informacije:   Daje broj listova u referenci

Funkcija SKEW.P

Statistička:   Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija UNICHAR

Tekst:   Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

Funkcija UNICODE

Tekst:   Daje broj (kodno mesto) koji odgovara prvom znaku u tekstu

Funkcija WEBSERVICE

Veb:   Daje podatke iz veb usluge.

Funkcija XOR

Logička:   Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik