Nivoi dozvola i dozvole u SharePoint 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Podrazumevani nivoi dozvola u sistemu Windows SharePoint Services 3.0

Liste, lokacije i lične dozvole

Zavisni elementi i opisi

Iako lokacije koje su napravljene u Windows SharePoint Services često imaju dodatne podrazumevane SharePoint grupe, Windows SharePoint Services 3.0 podrazumevano uključuje pet nivoa dozvola. Svaki od ovih nivoa dozvola ima određene dozvole povezane sa njim. Kao vlasnik lokacije možete da odaberete dozvole koje su povezane sa ovim nivoom dozvole (osim za nivoe dozvola ograničen pristup i punu kontrolu) ili dodate nove nivoe dozvola da biste kombinovali različite skupove dozvola.

Napomena : Pre pojave sistema Windows SharePoint Services 3.0 nivoi dozvola su nazivani grupe lokacije, a SharePoint grupe su nazivane višelokacijske grupe.

Kao vlasnik lokacije možete da dodelite dozvole sa nivoima dozvola i nivoe dozvola možete dodeliti sa korisnicima i SharePoint grupe. Korisnici i SharePoint grupe su povezane sa koji se mogu obezbediti objekte kao što su lokacije, liste, stavke liste, biblioteke, fascikle unutar liste i biblioteke i dokumente. Više informacija o dodeljivanju dozvola za različite objekte koji se mogu obezbediti potražite u članku o kontroli pristupa lokacijama i sadržaju lokacija.

U sledećim tabelama prikazani su i opisani nivoi dozvola koje možete dodeliti korisnicima i SharePoint grupama i dozvole koje možete dodeliti nivoima dozvola. Za svaku dozvolu prikazan je nivo dozvole koji je njoj podrazumevano dodeljen. Za svaku dozvolu prikazane su sve dozvole koje od nje zavise, kao i svi podrazumevani nivoi dozvola koji sadrže tu dozvolu.

Podrazumevani nivoi dozvola u sistemu Windows SharePoint Services 3.0

Nivo dozvola

Opis

Potpuna kontrola

Ovaj nivo dozvola sadrži sve dozvole. Dodeljene lokacije ime SharePoint grupe vlasnika, podrazumevano. Ovaj nivo dozvola ne možete prilagoditi ili izbrisane.

Dizajniranje

Dozvoljava kreiranje listi i biblioteka dokumenata, uređivanje stranica i primenu tema, ivica i opisa stilova na Web lokaciji. Podrazumevano nije dodeljen nijednoj SharePoint grupi.

Doprinošenje

Da biste dodali, uređivanje i brisanje stavki u postojećim listama i bibliotekama dokumenata. Dodeljene član SharePoint grupe ime lokacije podrazumevano.

Čitanje

Pristup samo za čitanje na Veb lokaciju. Korisnici i SharePoint grupe sa ovim nivoom dozvole možete da prikažete stavke i stranica, Otvaranje stavki i dokumente. Dodeljene grupi ime posetioci SharePoint lokacija, podrazumevano.

Ograničeni pristup

Nivo dozvole „Ograničeni pristup” je namenjen za kombinovanje sa preciznijim dozvolama da bi se korisnicima dozvolio pristup određenoj listi, biblioteci dokumenata, stavki ili dokumentu bez davanja dozvole za pristup celoj lokaciji. Međutim, da bi pristupio listi ili biblioteci, na primer, korisnik mora imati dozvolu za otvaranje nadređene Web lokacije i za čitanje deljenih podataka, kao što su tema i trake za navigaciju na Web lokaciji. Nivo dozvola „Ograničeni pristup” ne može biti prilagođen niti izbrisan.

Napomena : Ovaj nivo dozvola ne možete dodeliti korisnicima ili SharePoint grupama. Umesto toga, sistem Windows SharePoint Services 3.0 automatski dodeljuje ovaj nivo dozvola korisnicima i SharePoint grupama kada im odobrite pristup objektu na vašoj lokaciji, za koji se zahteva da imaju pristup objektu višeg nivoa za koji nemaju dozvolu. Na primer, ako korisnicima odobrite pristup stavki na listi, a oni nemaju pristup samoj listi, sistem Windows SharePoint Services 3.0 im automatski odobrava ograničeni pristup listi, a takođe i lokaciji, ako je potrebno.

Vrh stranice

Dozvole za listu, dozvole za lokaciju i lične dozvole

Sistem Windows SharePoint Services 3.0 sadrži 33 dozvole koje se koriste u pet podrazumevanih nivoa dozvole. Možete promeniti dozvole koje sadrži određeni nivo dozvola (osim za nivoe dozvola „Ograničen pristup” i „Potpuna kontrola”) ili kreirati novi nivo dozvola koji će sadržati određeni skup dozvola koje navedete.

Dozvole su kategorisane kao dozvole za listu, dozvole za lokaciju i lične dozvole, zavisno od objekata na koje se mogu primeniti. Na primer, dozvole za lokaciju se primenjuju na određenu lokaciju, dozvole za listu se primenjuju samo na liste i biblioteke, a lične dozvole se primenjuju samo na objekte kao što su lični prikazi, privatni Web segmenti itd. U sledećim tabelama prikazane su dozvole i nivoi dozvola kojima su one podrazumevano pridružene.

Dozvole za listu

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajniranje

Doprinošenje

Čitanje

Ograničeni pristup

Upravljanje listama

X

X

Poništavanje odjavljivanja

X

X

Dodavanje stavki

X

X

X

Uređivanje stavki

X

X

X

Brisanje stavki

X

X

X

Prikazivanje stavki

X

X

X

X

Odobravanje stavki

X

X

Otvaranje stavki

X

X

X

X

Prikazivanje verzija

X

X

X

X

Brisanje verzija

X

X

X

Kreiranje obaveštenja

X

X

X

X

Prikazivanje stranica aplikacije

X

X

X

X

X

Dozvole za lokaciju

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajniranje

Doprinošenje

Čitanje

Ograničeni pristup

Upravljanje dozvolama

X

Prikazivanje podataka o korišćenju

X

Kreiranje podlokacija

X

Upravljanje Web lokacijom

X

Dodavanje i prilagođavanje stranica

X

X

Primenjivanje tema i ivica

X

X

Primenjivanje opisa stilova

X

X

Kreiranje grupa

X

Pregledanje direktorijuma

X

X

X

Korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije

X

X

X

X

Prikazivanje stranica

X

X

X

X

Nabrajanje dozvola

X

Pregledanje korisničkih informacija

X

X

X

X

X

Upravljanje obaveštenjima

X

Korišćenje udaljenih interfejsa

X

X

X

X

X

Korišćenje funkcija za integrisanje klijentskih aplikacija

X

X

X

X

X

Otvaranje

X

X

X

X

X

Uređivanje ličnih korisničkih informacija

X

X

X

Lične dozvole

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajniranje

Doprinošenje

Čitanje

Ograničeni pristup

Upravljanje ličnim prikazima

X

X

X

Dodavanje/brisanje ličnih Web segmenata

X

X

X

Ažuriranje ličnih Web segmenata

X

X

X

Vrh stranice

Zavisnosti i opisi

Mnoge dozvole su zavisne od drugih dozvola. Kada izaberete dozvolu koja zavisi od druge, dozvola od koje ona zavisi je takođe automatski izabrana. Slično tome, brisanje dozvole od koje zavise druge dozvole briše i zavisne dozvole. U sledećim tabelama opisane su namene svih dozvola i prikazane su zavisne dozvole, ako postoje.

Dozvole za listu

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje listama

Kreiranje i brisanje listi, dodavanje ili uklanjanje kolona sa liste i dodavanje ili uklanjanje javnih prikaza liste.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje, Upravljanje ličnim prikazima

Poništavanje odjavljivanja

Odbacivanje ili prijavljivanje dokumenta koji je odjavljen na ime drugog korisnika.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje stavki

Dodavanje stavki na liste, dodavanje dokumenata u biblioteke dokumenata i dodavanje komentara Web diskusije.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Uređivanje stavki

Uređivanje stavki u listama, uređivanje dokumenata u bibliotekama dokumenata, uređivanje komentara Web diskusije u dokumentima i prilagođavanje stranica sa Web segmentima u bibliotekama dokumenata.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Brisanje stavki

Brisanje stavki sa liste, dokumenata iz biblioteke dokumenata i komentara Web diskusije u dokumentima.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stavki

Prikazivanje stavki sa liste, dokumenata u bibliotekama dokumenata i komentara Web diskusije.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Odobravanje stavki

Odobravanje međuverzije stavke liste ili dokumenta.

Uređivanje stavki, Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Otvaranje stavki

Prikazivanje izvora dokumenata pomoću rukovalaca datoteka sa servera.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje verzija

Prikazivanje prethodnih verzija stavke liste ili dokumenta.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Brisanje verzija

Brisanje prethodnih verzija stavke liste ili dokumenta.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje verzija, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Kreiranje upozorenja

Kreiranje upozorenja putem e-pošte.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stranica aplikacije

Prikazivanje dokumenata i prikaza liste ili biblioteke dokumenata.

Otvaranje

Dozvole za lokaciju

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje dozvolama

Kreiranje i izmena nivoa dozvole na Web lokaciji i dodela dozvola korisnicima i grupama.

Odobravanje stavki, Nabrajanje dozvola, Otvaranje

Prikazivanje podataka o korišćenju

Prikazivanje izveštaja o korišćenju Web lokacije.

Odobravanje stavki, Otvaranje

Kreiranje podlokacija

Kreiranje podlokacija kao što su lokacije tima, lokacije radnog prostora sastanka i lokacije radnog prostora dokumenta.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Upravljanje Web lokacijom

Izvršavanje svih administrativnih zadataka za Web lokaciju, kao i upravljanje sadržajem.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje i prilagođavanje stranica

Dodavanje, promena ili brisanje HTML stranica ili stranica sa Web segmentima i uređivanje Web lokacije korišćenjem uređivača koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services.

Prikazivanje stavki, Pregledanje direktorijuma, Pregledanje stranica, Otvaranje

Primenjivanje tema i ivica

Primenjivanje tema ili ivica na celokupnu Web lokaciju.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Primenjivanje opisa stilova

Primenjivanje opisa stilova (datoteka tipa .css) na Web lokaciju.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Kreiranje grupa

Kreiranje grupe korisnika koja se može koristiti bilo gde unutar kolekcije lokacija.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Pregledanje direktorijuma

Nabrajanje datoteka i fascikli na Web lokaciji korišćenjem interfejsa, kao što je SharePoint Designer ili interfejs za distribuiranu autorsku kontrolu i održavanje verzija na Webu (Web DAV).

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije

Kreiranje Web lokacije korišćenjem usluge „Samouslužno kreiranje lokacije“.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stranica

Prikazivanje stranica na Web lokaciji.

Otvaranje

Nabrajanje dozvola

Nabrajanje dozvola za Web lokaciju, listu, fasciklu, dokument ili stavku liste.

Prikazivanje stavki, Otvaranje stavki, Prikazivanje verzija, Pregledanje direktorijuma, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Pregledanje korisničkih informacija

Prikazivanje informacija o korisnicima Web lokacije.

Otvaranje

Upravljanje obaveštenjima

Upravljanje obaveštenjima za sve korisnike Web lokacije

Prikazivanje stavki, Kreiranje upozorenja, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Korišćenje udaljenih interfejsa

Korišćenje interfejsa Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV ili SharePoint Designer za pristup Web lokaciji.

Otvaranje

Otvaranje

Otvaranje Web lokacije, liste ili fascikle da bi se pristupilo stavkama unutar tog kontejnera.

Nema zavisnih dozvola

Uređivanje ličnih korisničkih informacija

Dozvoljavanje korisniku da promeni svoje korisničke informacije, kao što je dodavanje slike.

Pregledanje korisničkih informacija, Otvaranje

Lične dozvole

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje ličnim prikazima

Kreiranje, promena i brisanje ličnih prikaza lista.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje/brisanje ličnih Web segmenata

Dodavanje ili brisanje ličnih Web segmenata na stranici sa Web segmentima.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje, Ažuriranje ličnih Web segmenata

Ažuriranje ličnih Web segmenata

Ažuriranje Web segmenata da bi prikazali personalizovane informacije.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×