Nemate iskustva u programiranju u programu Access? Počnite odavde

Kada kreirate novu bazu podataka, najčešće počinjete tako što kreirate nekoliko objekata baze podataka kao što su tabele, obrasci i izveštaji. Posle nekog vremena moraćete da počnete da programirate da biste automatizovali određene procese i povezali objekte baze podataka. Ovaj članak vam predstavlja alatke za programiranje u programu Microsoft Office Access 2007 i upućuje vas na neke resurse koji će vam pomoći da saznate više o programiranju.

U ovom članku

Šta je programiranje?

Treba li koristiti makroe ili VBA kôd?

Upotreba čarobnjaka za komandno dugme za izvršavanje uobičajenih zadataka programiranja

Razumevanje makroa

Razumevanje VBA koda

Konvertovanje makroa u VBA kôd

Saznajte kako se koristi sistem pomoći

Šta je programiranje?

U programu Office Access 2007 programiranje je proces dodavanja funkcija bazi podataka pomoću Access makroa ili Visual Basic for Applications (VBA) koda. Na primer, pretpostavimo da ste kreirali obrazac i izveštaj i da želite da obrascu dodate komandno dugme koje otvara izveštaj kada kliknete na njega. U ovom slučaju, programiranje je proces kreiranja makroa ili VBA procedure, a zatim postavljanja svojstvo za događajNa klik komandnog dugmeta tako da klik na komandno dugme pokreće makro ili proceduru. U slučaju jednostavne operacije, na primer otvaranja izveštaja, možete da koristite čarobnjak za komandno dugme koji će obaviti ceo posao ili možete da isključite čarobnjak i da sami obavite programiranje.

Napomena : U mnogim Microsoft Office programima termin „makro“ odnosi se na VBA kôd. To može da zbuni korisnike programa Access jer se u njemu termin „makro“ odnosi na imenovanu kolekciju radnji sa makroima koje možete da grupišete koristeći alatku „Izrada makroa“. Radnje sa makroima u programu Access predstavljaju samo podskup komandi koje su dostupne u VBA kodu. Alatka „Izrada makroa“ daje vam interfejs sa boljom strukturom od okruženja Visual Basic Editor, omogućavajući vam da dodajete programiranje kontrolama i objektima bez potrebe da učite VBA kôd. Trebalo bi da zapamtite da se makroi programa Access u člancima pomoći za Access nazivaju makroima. S druge strane, VBA kôd se naziva VBA, kôd, funkcija ili procedura. VBA kôd se nalazi u modulima klase (koji su deo pojedinačnih obrazaca ili izveštaja i obično sadrže kôd samo za te objekte) i u modulima (koji nisu u vezi sa određenim objektima i obično sadrže „opšti“ kôd koji može da se koristi u celoj bazi podataka).

Objekti (kao što su obrasci i izveštaji) i kontrole (kao što su komandna dugmad i okviri za tekst) imaju različita svojstva događaja kojima možete da priložite makroe ili procedure. Svako svojstvo događaja je u vezi sa određenim događajem kao što je pritisak tastera miša, otvaranje obrasca ili menjanje podataka u okviru za tekst. Događaje takođe mogu da pokrenu faktori izvan programa Access kao što su sistemski događaji ili makroi ili procedure koji su priloženi drugim događajima. Baza podataka može da postane složena ako dodate brojne makroe ili procedure svojstvima događaja velikog broja objekata, ali u većini slučajeva možete da dobijete željene rezultate koristeći veoma malo programiranja.

Vrh stranice

Treba li koristiti makroe ili VBA kôd?

Odluku o tome da li ćete koristiti makroe ili VBA kôd trebalo bi da donesete na osnovu dve stvari: bezbednosti i funkcija koje su vam potrebne. Bezbednost može biti problem jer VBA može da se koristi za kreiranje koda koji ugrožava bezbednost podataka ili može da ošteti datoteke na računaru. Kada koristite bazu podataka koju je kreirao neko drugi, trebalo bi da omogućite VBA kôd samo ako znate da baza podataka dolazi iz pouzdanog izvora. Kada kreirate bazu podataka koju će koristiti drugi, trebalo bi da pokušate da izbegnete upotrebu alatki za programiranje koje zahtevaju da korisnik izričito dodeli bazi podataka status pouzdanosti. Opšte tehnike za izbegavanje potrebe da korisnici označe bazu podataka kao pouzdanu biće opisane kasnije u ovom odeljku.

Za više informacija o omogućavanju ili onemogućavanju sadržaja koji možda nije bezbedan pogledajte članak Omogućavanje ili onemogućavanje makroa u Office dokumentima (kao što je već pomenuto u ovom članku, većina drugih Microsoft Office programa koristi termin „makro“ za označavanje VBA koda i zato vodite računa da ne pomešate ovaj termin sa Access makroima).

Da biste obezbedili sigurnost baze podataka, trebalo bi da pokušate da koristite makroe kad god je to moguće, a da VBA programiranje koristite samo za operacije koje ne mogu da se obave korišćenjem radnji sa makroima. Pored toga, trebalo bi da pokušate da koristite samo radnje sa makroima koje ne zahtevaju da se bazi podataka dodeli status pouzdanosti da bi se pokrenule. Ograničavanje upotrebe radnji sa makroima na ovaj način omogućava korisnicima da veruju da baza podataka ne sadrži programiranje koje bi moglo oštetiti podatke ili druge datoteke na računaru.

Delimično da bi se ohrabrila šira upotreba makroa, Office Access 2007 sadrži mnoge nove radnje sa makroima koje vam omogućavaju da napravite moćnije makroe nego što ste mogli u starijim verzijama programa Access. Na primer, sada možete da kreirate i koristite opšte privremene promenljive koristeći radnje sa makroima i možete da se elegantnije bavite greškama koristeći nove radnje sa makroima za rukovanje greškama. U starijim verzijama programa Access ovi tipovi funkcija bili su dostupni samo ako ste koristili VBA. Pored toga, u programu Access 2007 možete da ugradite makro direktno u svojstvo događaja objekta ili kontrole. Ugrađeni makro postaje deo objekta ili kontrole i ostaje sa objektom ili kontrolom ako se oni premeste ili kopiraju. U starijim verzijama programa Access makroi moraju da se održavaju kao posebni objekti što ponekad otežava održavanje baze podataka.

Kada programu ili kontroli dodajete programiranje, trebalo bi da razmislite o upotrebi sledećih stvari, i to ovim redosledom:

 1. Makro koji sadrži samo radnje koje ne zahtevaju da se bazi podataka dodeli status pouzdanosti da bi se pokrenule

 2. Makro koji sadrži radnje koje zahtevaju da se bazi podataka dodeli status pouzdanosti da bi se pokrenule

 3. VBA procedura

Kada napravite makro, možete da sa kraće liste radnji koje ne zahtevaju dodeljivanje statusa pouzdanosti bazi podataka da bi se pokrenule pređete na dužu listu svih radnji sa makroima tako što ćete u alatki „Izrada makroa“ kliknuti na dugme Prikaži sve radnje. Ako kliknete na dugme Prikaži sve radnje, biće prikazana i kompletna lista argumenata za radnju sa makroom Pokreni komandu. Za više informacija o pravljenju makroa pogledajte odeljak Razumevanje makroa ili sledite veze u odeljku Takođe pogledajte.

Makroi obezbeđuju jednostavan način za praćenje mnogih zadataka u vezi sa programiranjem, npr. otvaranje i zatvaranje obrazaca i pokretanje izveštaja. Brzo i lako možete da povežete objekti baze podataka koje ste kreirali jer nema mnogo sintakse koju treba da zapamtite. argument za svaku radnju prikazani su u alatki „Izrada makroa“.

Pored povećavanja bezbednosti i olakšavanje upotrebe, makroe morate koristiti i ako želite da:

 • Dodelite ključu radnju ili skup radnji. Ovo zahteva kreiranje grupe makroa koja se naziva AutoKeys.

 • Izvršite radnju ili grupu radnji kada se baza podataka otvori prvi put. Ovo zahteva kreiranje makroa koji se naziva AutoExec.

  Napomena :  AutoExec makro pokreće se pre drugih makroa ili VBA koda, čak i ako ste u dijalogu Opcije programa Access odredili obrazac za pokretanje i događaju Pri otvaranju ili Pri učitavanju tog obrasca priložili makro ili VBA kôd.

VBA programiranje bi trebalo da koristite umesto makroa ako želite da izvršite neku od sledećih radnji:

 • Upotreba ugrađenih funkcija ili kreiranje svojih funkcija    Access obuhvata mnoge ugrađene funkcije kao što je funkcija IPmt koja izračunava visinu kamate. Ove ugrađene funkcije možete da koristite da biste obavljali proračune bez potrebe za kreiranjem komplikovanih izraz. Koristeći VBA kôd, takođe možete da kreirate svoje funkcije da biste obavljali proračune koji prevazilaze mogućnosti izraza ili da biste zamenili složene izraze. Pored toga, možete da koristite funkcije koje ste kreirali u izrazima da biste uobičajenu operaciju primenili na više objekata.

 • Kreiranje objekata ili rukovanje njima    U većini slučajeva biće vam najlakše da kreirate i menjate objekat u prikaz „Dizajn“ tog objekta. Međutim, u nekim situacijama možda ćete želeti da upravljate definicijom objekta u kodu. Koristeći VBA, možete da upravljate svim objektima u bazi podataka, pored same baze podataka.

 • Obavljanje sistemskih radnji    Radnju RunApp možete da obavite u makrou da biste iz programa Access pokrenuli drugi program (na primer Microsoft Office Excel 2007), ali ne možete da koristite makro da biste uradili mnogo toga izvan programa Access. Koristeći VBA, možete da proverite da li datoteka postoji na računaru, da koristite Automatizacija ili Dynamic Data Exchange (DDE) da biste komunicirali sa drugim programima zasnovanim na operativnom sistemu Microsoft Windows, kao što je Office Excel 2007, i pozivali funkcije u Windows Biblioteka dinamičke veze.

 • Pojedinačno upravljanje zapisima     Možete da koristite VBA da biste pregledali jedan po jedan zapis u skupu zapisa i obavljali radnje sa svakim zapisom. Nasuprot tome, makroi rade sa kompletnim skupovima zapisa istovremeno.

Ako VBA kôd koristite u bazi podataka koju distribuirate drugima, trebalo bi da razmislite o pakovanju i potpisivanju te baze podataka da bi korisnici bili sigurni da kôd dolazi iz pouzdanog izvora. Za više informacija o pakovanju i potpisivanju baze podataka pogledajte članak Obezbeđivanje Access 2007 baze podataka.

Vrh stranice

Upotreba čarobnjaka za komandno dugme za izvršavanje uobičajenih zadataka programiranja

Ako obrascu dodajete komandno dugme, čarobnjak za komandno dugme može da vam pomogne da počnete sa programiranjem. Čarobnjak vas vodi kroz proces kreiranja komandnog dugmeta koje izvršava određeni zadatak. U Office Access 2007 (.accdb) datoteci čarobnjak kreira makro koji je ugrađen u svojstvo komandnog dugmeta Na klik. U .mdb ili .adp datoteci čarobnjak kreira VBA kôd pošto ugrađeni makroi nisu dostupni u tim formatima datoteka. U svakom slučaju, nakon toga možete da promenite ili poboljšate makro ili VBA kôd da bi bolje odgovarao vašim potrebama.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvori izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac kojem želite da dodate komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

  Slika dugmeta

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 6. U koordinatnoj mreži za dizajn obrasca kliknite na mesto na kojem želite da bude postavljeno komandno dugme.

  Pokrenuće se čarobnjak za komandno dugme.

 7. Na prvoj stranici čarobnjaka, na listi Kategorije kliknite na svaku kategoriju da biste videli radnje za čije izvršavanje čarobnjak može da programira komandno dugme. Na listi Radnje izaberite radnju koju želite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Izaberite opciju Tekst ili opciju Slika, u zavisnosti od toga da li želite da na komandnom dugmetu bude prikazan tekst ili slika.

  • Ako želite da bude prikazan tekst, možete da ga uredite u polju pored opcije Tekst.

  • Ako želite da bude prikazana slika, čarobnjak će vam predložiti sliku sa liste. Ako želite da izaberete drugu sliku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve slike da biste prikazali sve slike komandne dugmadi koje nudi Office Access 2007 ili kliknite na dugme Potraži da biste izabrali sliku koja je uskladištena na drugom mestu.

   Kliknite na dugme Dalje.

 9. Unesite odgovarajuće ime za komandno dugme. Ovo je opcionalan korak i to ime se ne prikazuje na komandnom dugmetu. Međutim, dobro je uneti odgovarajuće ime jer će vam biti mnogo lakše da razlikujete komandnu dugmad kada vam ona kasnije budu potrebna (na primer, ako postavljate redosled kartica za kontrole u obrascu). Na primer, ako komandno dugme zatvara obrazac, možete ga nazvati „Zatvaranje“ ili „Komanda za zatvaranje“.

 10. Kliknite na dugme Završi.

  Access će postaviti komandno dugme u obrazac.

 11. Ako želite da vidite šta je čarobnjak „programirao“ za vas, sledite ove opcionalne korake:

  1. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  2. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Događaj.

  3. U polju svojstva Na klik kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ .

   Access će pokrenuti alatku „Izrada makroa“ i prikazati makro koji je čarobnjak kreirao. Ako želite, možete da uredite makro (za više informacija o uređivanju makroa pogledajte odeljak Razumevanje makroa ili sledite veze u odeljku Takođe pogledajte). Kada završite, na kartici Dizajn u grupi Zatvaranje kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili alatku „Izrada makroa“. Ako vas Access upita želite li da sačuvate promene i da ažurirate svojstvo, kliknite na dugme Da da biste sačuvali promene ili na dugme Ne da biste odbacili promene.

 12. Na kartici Dizajn u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz obrasca. Kliknite na novo komandno dugme da biste potvrdili da funkcioniše kao što bi trebalo.

Vrh stranice

Razumevanje makroa

Makro je alatka koja vam omogućava da automatizujete zadatke i da dodate funkcije obrascima, izveštajima i kontrolama. Na primer, ako dodate komandno dugme obrascu, povezaćete svojstvo događaja Na klik tog dugmeta sa makroom koji sadrži komande koje bi dugme trebalo da izvrši svaki put kada se klikne na njega.

O Access makroima možete razmišljati kao o pojednostavljenom programskom jeziku u kojem kreirate kôd praveći listu radnja koje treba da se izvrše. Kada napravite makro, birate svaku radnju iz padajuće liste, a zatim unosite potrebne informacije za svaku radnju. Makroi vam omogućavaju da obrascima, izveštajima i kontrolama dodajete funkcije bez pisanja koda u VBA modulu. Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u VBA modulu i većini ljudi je lakše da naprave makro nego da napišu VBA kôd.

Makro se kreira pomoću alatke „Izrada makroa“ koja je prikazana na sledećoj ilustraciji.

Izrada makroa

Da biste prikazali alatku „Izrada makroa“:

 • Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo izaberite stavku Makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod stavke Modul ili ispod dugmeta Modul klase, a zatim izaberite stavku Makro. Slika dugmeta

Za više informacija o kreiranju makroa sledite veze u odeljku Takođe pogledajte ovog članka.

Vrh stranice

Razumevanje VBA koda

VBA je programski jezik koji možete da koristite da biste kreirali moćne aplikacije u programu Access. VBA uključuje stotine komandi koje vam omogućavaju da obavljate mnogo složenije operacije od onih koje možete da obavljate koristeći Access makroe.

VBA možete da pojačate koristeći nezavisne kontrole i možete da napišete funkcije i procedure za svoje posebne potrebe. VBA možete da koristite i za integraciju programa Access sa drugim programima.

Brz način da započnete VBA programiranje jeste da prvo napravite Access makro i da ga zatim konvertujete u VBA kôd. Uputstva za to nalaze se u odeljku Konvertovanje makroa u VBA kôd. Ova funkcija kreira nov modul koji sadrži VBA procedura „Function“ koja izvršava ekvivalentne operacije u makrou. Ona takođe otvara Visual Basic Editor tako da možete da počnete da menjate proceduru. Kada radite u okruženju Visual Basic Editor, možete da kliknete na ključne reči i da pritisnete taster F1 da biste pokrenuli pomoć za program Access Developer i saznali više o svakoj ključnoj reči. Zatim možete da istražite pomoć za program Access Developer i da otkrijete nove komande koje će vam pomoći da izvršite željene programerske zadatke.

Vrh stranice

Konvertovanje makroa u VBA kôd

Da biste automatski konvertovali makroe u VBA module ili module klase, možete da koristite Office Access 2007. Možete da konvertujete makroe koji su priloženi obrascu ili izveštaju, bez obzira na to da li postoje kao posebni objekti ili kao ugrađeni makroi. Takođe možete da konvertujete opšte makroe koji nisu priloženi određenom obrascu ili izveštaju.

Konvertovanje makroa koji su priloženi obrascu ili izveštaju

Ovaj proces konvertuje sve makroe na koje upućuje (ili koji su ugrađeni u) obrazac ili izveštaj (ili bilo koje kontrole) u VBA i dodaje VBA kôd modulu klase obrasca ili izveštaja. Modul klase postaje deo obrasca ili izveštaja i premešta se sa obrascem ili izveštajem ako se oni premeste ili kopiraju.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim izaberite stavku prikaz „Dizajn“.

 2. Na kartici Alatke baze podataka u grupi Makro izaberite stavku Konvertovanje makroa obrasca u Visual Basic ili Konvertovanje makroa izveštaja u Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje makroa obrasca ili Konvertovanje makroa izveštaja izaberite želite li da Access doda kôd za rukovanje greškama funkcijama koje generiše. Takođe, ako u makroima postoje komentari, izaberite želite li da ih uključite kao komentare u funkcijama. Kliknite na dugme Konvertuj da biste nastavili.

  Ako za obrazac ili izveštaj ne postoji modul klase, Access ga kreira i dodaje modulu proceduru za svaki makro koji je dodeljen obrascu ili izveštaju. Access takođe menja svojstva događaja obrasca ili izveštaja tako da pokreću nove VBA procedure umesto makroa.

 4. Da biste prikazali i uredili VBA kôd:

  1. Dok je obrazac ili izveštaj i dalje otvoren u prikazu dizajna, ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  2. Na listu sa svojstvima, na kartici Događaj kliknite na bilo koje polje svojstva u kojem je prikazana [Procedura događaja], a zatim kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ . Da biste prikazali svojstva događaja za određenu kontrolu, kliknite na kontrolu da biste je izabrali. Da biste prikazali svojstva događaja za ceo obrazac ili izveštaj, na padajućoj listi na vrhu lista sa svojstvima izaberite stavku Obrazac ili stavku Izveštaj.

   Access otvara Visual Basic Editor i prikazuje proceduru događaja u modulu klase. Možete da se pomerite nagore ili nadole da biste prikazali druge procedure koje su u istom modulu klase.

Konvertovanje opštih makroa

 1. U oknu za navigaciju kliknite na ime makroa koji želite da konvertujete.

 2. Na kartici Alatke baze podataka u grupi Makro izaberite stavku Konvertovanje makroa u Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje makroa izaberite željene opcije, a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

  Access konvertuje makro i otvara Visual Basic Editor.

 4. Da biste prikazali i uredili VBA kôd:

  1. U okruženju Visual Basic Editor, ako okno „Istraživač projekta“ nije prikazano, u meniju Prikaz izaberite stavku Istraživač projekta.

  2. Proširite stablo ispod imena baze podataka u kojoj radite.

  3. U okviru Moduli kliknite dvaput na modul Konvertovani makro - ime makroa.

   Visual Basic Editor će otvoriti modul.

Prilaganje VBA funkcije svojstvu događaja

Kada konvertujete opšti makro u VBA, VBA kôd se postavlja u standardni modul. Za razliku od modula klase, standardni modul nije deo obrasca ili izveštaja. Verovatno ćete želeti da dodelite funkciju svojstvu događaja u obrascu, izveštaju ili kontroli tako da se kôd pokreće tačno u određenom trenutku i na mestu na kojem želite. Da biste to uradili, možete da kopirate VBA kôd u modul klase i da ga zatim dodelite svojstvu događaja ili možete da napravite poseban poziv za standardni modul iz svojstva događaja koristeći sledeću proceduru.

 1. U okruženju Visual Basic Editor zapišite ime funkcije. Na primer, ako ste konvertovali makro koji se naziva „MojMakro“, ime funkcije će biti „MojMakro()“.

 2. Zatvorite Visual Basic Editor.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj kojem želite da dodelite funkciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Izaberite kontrolu ili odeljak kojima želite da dodelite funkciju.

 5. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 6. Na listu sa svojstvima na kartici Događaj kliknite na polje svojstva događaja kojem želite da dodelite funkciju.

 7. U polju svojstva otkucajte znak jednakosti (=), a zatim ime funkcije  – na primer, =MojMakro(). Obavezno unesite zagradu.

 8. Sačuvajte obrazac ili izveštaj tako što ćete na traci sa alatkama za brzi pristup kliknuti na dugme Sačuvaj Slika dugmeta .

 9. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na obrazac ili izveštaj i isprobajte ga da biste videli da li kôd funkcioniše kao što bi trebalo.

Sada znate osnovne korake za dodavanje VBA koda u bazu podataka. Ovaj članak obezbeđuje samo osnove prvih koraka. Postoje mnoge odlične referentne knjige i resursi na mreži koji mogu da vam pomognu da poboljšate svoju veštinu programiranja.

Vrh stranice

Saznajte kako se koristi sistem pomoći

Office Access 2007 obezbeđuje različite načine za dobijanje pomoći pri programiranju. Pomoć možete da dobijete kad god vam je potrebna tako što ćete u gornjem desnom uglu Access prozora kliknuti na dugme Pomoć.

Mesto unosa za pomoć

Access prikazuje prozor pomoći.

Kada pravite makro ili VBA proceduru, možete i da kliknete na radnju sa makroom, ključnu reč ili ime ugrađene funkcije i da zatim pritisnete taster F1. U većini slučajeva, Access prikazuje temu pomoći za stavku koju ste izabrali.

Kada se otvori prozor pomoći, koristite dugmad za navigaciju na traci sa alatkama da biste prelazili sa jedne stranice na drugu.

Traka sa alatkama prikazivača pomoći

Na primer, kliknite na dugme Početak da biste prikazali sadržaj, a zatim kliknite na dugme Nazad, Napred, Zaustavi ili Osveži da biste prelazili sa jedne teme na drugu ili da biste ponovo učitali temu. Takođe možete da u sistemu pomoći potražite određene informacije tako što ćete u polje ispod trake sa alatkama uneti termine za pretraživanje, a zatim pritisnuti taster ENTER ili kliknuti na dugme Pretraži.

Kada tražite informacije o programiranju, najčešće pomaže da pored Access pomoći pretražite i pomoć programa Access Developer.

Prelazak na pomoć programa Access Developer

 1. Kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta Pretraži.

  Search list in Help

  Prozor pomoći prikazaće listu dostupnih tema pomoći koje možete da pretražujete.

  Lista pretrage pomoći

 2. Ako ste povezani sa Internetom, u okviru Sadržaj sa lokacije Office Online izaberite stavku Referenca za program Developer. Preporučujemo da koristite ovaj metod zato što je sadržaj sa Web lokacije Microsoft Office Online uvek najažurniji. Ako niste povezani sa Internetom ili ako je administrator sistema onemogućio rad prozora pomoći na mreži, i dalje možete da prikažete pomoć za program Access Developer tako što ćete u okviru Sadržaj sa ovog računara izabrati stavku Referenca za program Developer.

 3. Pomoć možete da pretražujete koristeći veze u sadržaju ili unosom termina za pretraživanje u polje ispod trake sa alatkama nakon čega ćete pritisnuti taster ENTER.

 4. Da biste se vratili na pomoć za Access, kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta Pretraži, a zatim u okviru Sadržaj sa lokacije Office Online ili Sadržaj sa ovog računara izaberite stavku Pomoć za Access.

Za više informacija o korišćenju pomoći van mreže ili na mreži u donjem desnom uglu prozora pomoći u meniju „Status veze“ izaberite stavku Objasni ove opcije.

connect to office online from the help viewer.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×