Nemate iskustva u programiranju u programu Access? Počnite odavde

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada kreirate novu bazu podataka, obično počnite tako što ćete kreirati nekoliko objekata baze podataka kao što je tabela, obrazaca i izveštaja. Na kraju, stignete na tačku gde treba da dodate neke programiranje za automatizaciju određenih procesa i povezuje objekte baze podataka. Ovaj članak vam pomaže da ste postavili za alatke za programiranje u Microsoft Office Access 2007 i upućuje na nekih resursa gde možete da saznate više o programu.

Savet : U programu Access 2010 "Izrada izraza" ima IntelliSense, tako da možete da vidite koje argumente izraz zahteva.

U ovom članku

Šta je program?

Treba da koristim makroe ili treba koristiti VBA kôd?

Koristite čarobnjak za komandno dugme da izvršite uobičajene zadatke programiranje

Razumevanje makroa

Razumevanje VBA kôd

Konvertovanje makroi VBA koda

Saznajte kako da koristite sistem pomoći

Šta je program?

U Office Access 2007, programiranje je proces dodavanja funkcionalnost u bazu podataka pomoću Access makroe ili Visual Basic for Applications (VBA) kôd. Na primer, pretpostavimo da ste kreirali obrasca i izveštaja, a želite da obrascu dodate komandno dugme da, kada se klikne na otvara izveštaj. U ovom slučaju, programiranje je proces kreiranja makroa ili VBA postupka i postaviti komandno dugme OnClicksvojstvo za događaj tako što ćete kliknuti na komandno dugme pokreće makro ili proceduru. Za jednostavne operacije, kao što su otvaranje izveštaja, možete da koristite čarobnjak za komandno dugme da da sve radi, ili možete da uključite isključeno čarobnjaka i uradite program sami.

Napomena : Mnogo programa Microsoft Office koristi termin „makro” se odnosi VBA kôd. Ovo može biti zbunjujuće za korisnike programa Access jer u programu Access, termin „makro” upućuje na imenovani skup radnji makroa koje možete da prikupite tako što ćete koristiti alatku "Izrada makroa". Pristup radnji makroa predstavljaju samo podskup komande koje su dostupne u VBA MODULU. "Izrada makroa" daje vam više strukturirane interfejs od programa Visual Basic Editor, omogućavajući vam da biste dodali programiranje kontrolama i objektima bez potrebe da biste saznali VBA kôd. Trebalo bi da ne zaboravite da u člancima pomoći programa Access, Access makroi se nazivaju makroe. Nasuprot tome, VBA kôd se nazivaju VBA, kôd, funkcija ili proceduru. VBA kôd se nalazi u moduli klasa (koji su deo pojedinačne obrasce ili izveštaje i obično sadrži kôd za te objekte) i u modula (koji nisu povezani sa određene objekte i obično sadrže „globalni” kôd koji se mogu koristiti u celoj baze podataka) .

Objekte (kao što su obrasci i izveštaji) i kontrola (kao što je komandna dugmad i okviri za tekst) imaju širok spektar svojstva događaja u koji možete da priložite makroe ili procedure. Svaki svojstvo za događaj je povezan sa određenim događaj, kao što su klika mišem, otvorite obrazac ili izmenite podatke u okvir za tekst. Događaji se takođe možete aktivirati tako što ćete faktora izvan programa Access, kao što su sistemski događaji ili makroe ili procedure koje su povezane sa drugim događajima. Baze podataka može da se složene ako dodate brojne makroe ili procedure nekoliko svojstava događaj veliki broj objekata, ali u većini slučajeva, možete da postignete željenih rezultata pomoću vrlo malo programiranje.

Vrh stranice

Treba da koristim makroe ili treba koristiti VBA kôd?

Trebalo bi da zasnujete odluku da koristite makroe ili VBA kôd na dva zabrinutosti: bezbednost i funkcionalnost koje su vam potrebne. Bezbednost zato problema VBA može da se koristi za kreiranje kôd koji kompromituje bezbednost podataka ili da povrede datoteka na računaru. Kada koristite bazu podataka koja je kreirana od nekog osim sebi, treba da omogućim VBA kôd samo ako znate da je baza podataka potiče iz pouzdanog izvora. Prilikom kreiranja baze podataka koja će se koristiti u drugim osobama, trebalo bi da probate da biste izbegli uključujući programiranje alatke koje zahtevaju da korisnik posebno dodelite status pouzdanosti u bazi podataka. Opšte tehnika za izbegavanje potrebe za korisnike da verujete bazi podataka dolaze kasnije u ovom odeljku.

Više informacija o Omogućavanje ili onemogućavanje potencijalno nebezbedne sadržaja potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje makroa u Office dokumentima (kao što je pomenuto negde drugde u ovom članku, većina drugih Microsoft Office programi koriste termin „makro” da bi se odnose na VBA kôd, tako da ne termin sa makroima u programu Access).

Kako biste obezbedili bezbednost baze podataka, trebalo bi da probate da koristite makroe kad god je to moguće i da VBA programiranje samo za operacije koje ne mogu da se postigne pomoću radnji makroa. Pored toga, trebalo bi da pokušate da koristite samo radnji makroa koje ne zahtevaju dodeli status pouzdanih bazu podataka da biste pokrenuli. Ograničavanje upotrebu radnji makroa na ovaj način omogućava korisnicima da budete sigurni da baze podataka ne sadrži bilo koji program koji bi štete svoje podatke ili druge datoteke na računarima.

Delimično podstakli širu upotrebu makroe, Office Access 2007 sadrži veliki broj nove radnje makroa koje omogućavaju da biste napravili moćnije makroi ne možete da napravite pomoću starije verzije programa Access. Na primer, sada možete da kreirate i koristite globalni privremene promenljive pomoću radnji makroa i možete više elegantno rešili greške tako što ćete koristiti nove radnje makroa za obradu greške. U starijim verzijama programa Access, ovakva funkcije su dostupne samo ako koristite VBA. Pored toga, u Access 2007, možete da ugradite makro direktno u svojstvo događaja objekta ili kontrolu. Ugrađeni makro postaje deo objekta ili kontrole i ostaje sa objekta ili kontrole ako je premeštene ili kopirane. U starijim verzijama programa Access, makroi mora da se održi kao odvojena objekta koji ponekad čini teže za održavanje baze podataka.

Kada dodajete programiranje objekta ili kontroli, trebalo bi da razmotrite pomoću sledeće ovaj željenim redosledom:

 1. Makro koji sadrži samo radnje koje ne zahtevaju dodeli status pouzdanih bazu podataka da biste pokrenuli

 2. Makro koji sadrži radnje koje zahtevaju dodeli status pouzdanih bazu podataka da biste pokrenuli

 3. VBA postupka

Kada kreirate makro, možete se prebacivati između kraće listu radnji koje ne zahtevaju dodeli status pouzdanih bazu podataka da biste pokrenuli i duže liste radnji makroa tako što ćete kliknuti na dugme Prikaži sve radnje u alatku "Izrada makroa". Takođe kliknuti na dugme Prikaži sve radnje prikazuje kompletnu listu parametara za makroa RunCommand . Za više informacija o građenju makroa potražite u odeljku Razumevanje makroeili pratite veze u odeljku Takođe pogledajte .

Makroi obezbeđuju jednostavan način da se pobrinem za mnoge programiranje zadatke, kao što su otvaranje i zatvaranje obrazaca i pokretanje izveštaja. Možete brzo i lako povezuje objekti baze podataka koji ste kreirali zato što postoji mala sintaksu koje treba da zapamtite; Argumenti za svaku radnju se prikazuju alatku "Izrada makroa".

Pored povećana bezbednost i jednostavne upotrebe koje obezbeđuju makroe, morate da koristite makroe ako želite da:

 • Radnja ili skup radnji dodeliti šifru. To zahteva kreiranje grupe makroa koji se zove AutoKeys.

 • Izvršavanje radnje ili niza radnji kada prvi put otvori baze podataka. Ovo je potrebno da kreirate makro Autoexec.

  Napomena : Makro AutoExec pokreće pre nego što makroe ili VBA kôd, čak i ako ste označili početni obrazac u dijalogu Opcije programa Access i makro ili VBA kôd povezan sa tom obrascu OnOpen ili OnLoad događaja.

Treba da koristite VBA programiranje umesto makroa ako želite da uradite nešto od sledećeg:

 • Koristite ugrađene funkcije, ili kreirajte sopstvenu funkcije    Access sadrži veliki broj ugrađene funkcije, kao što su funkcije IPmt , koja izračunava jedan kamate. Možete da koristite ove ugrađene funkcije da biste izvršili izračunavanja bez potrebe da kreirate komplikovanu izraze. Korišćenjem VBA kôd, možete da kreirate sopstveni funkcije da biste izvršili izračunavanja koje premašuju mogućnosti izraz ili da biste zamenili složenim izrazima. Pored toga, možete da koristite funkcije koje ste kreirali u izrazima da biste primenili uobičajenih operacija na više od jednog objekta.

 • Kreiraj ili manipulisanje objekti    U većini slučajeva, možete pronaći će da je najlakše da kreirate i menjate objekat u taj objekat prikaz „Dizajn“. U nekim slučajevima, međutim, možda želite da manipulisati definiciju objekat u kodu. Pomoću programskog jezika VBA, možete da upravljate sve objekte u bazi podataka, pored baze podataka samu.

 • Izvršavanje radnje na nivou sistema    Možete izvršiti RunApp radnju u makrou da biste pokrenuli drugi program (kao što je Microsoft Office Excel 2007) iz programa Access, ali ne možete da koristite makro puno još izvan programa Access. Pomoću programskog jezika VBA, možete da proverite da biste videli da li postoji datoteka na računaru, koristite Automatizacija ili Dynamic Data Exchange (DDE) da biste komunicirali sa drugim Microsoft operativnim sistemom Windows programima, kao što su Office Excel 2007i poziv funkcije u operativnom sistemu Windows biblioteka dinamičkih veza) DLL-ova).

 • Manipuliљeљ sa zapisa jedan po jedan    Možete da koristite VBA da biste se kretali kroz skup zapisa, jedan zapis po jedno, i izvršavanje operacije za svaki zapis. Međutim, makroi rad sa celu skupa zapisa u isto vreme.

Ako koristite VBA kôd u bazi podataka koju distribuirate drugim osobama, trebalo bi da razmislite o pakovanju i potpisivanje baze podataka tako da korisnici da biste bili sigurni da kôd potiče iz pouzdanog izvora. Više informacija o pakovanju i potpisivanje baze podataka potražite u članku bezbedno u programu Access 2007 bazi podataka.

Vrh stranice

Koristite čarobnjak za komandno dugme da izvršite uobičajene zadatke programiranje

Ako želite da dodate komandno dugme u obrazac, čarobnjak za komandno dugme mogu vam pomoći da prvi koraci uz program. Čarobnjak za vas vodi kroz proces kreiranja komandno dugme koji izvršava određenog zadatka. U datoteci Office Access 2007 (.accdb), čarobnjak će kreirati makro koji je ugrađena u svojstvo " OnClick " komandnog dugmeta. U datoteci .mdb ili .adp čarobnjak će kreirati VBA kôd, jer Ugrađeni makroi nisu dostupne u tim formatima datoteka. U svakom slučaju, onda možete da izmenite ili poboljšali makro ili VBA kôd da bolje odgovara vašim potrebama.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalog Otvaranje , izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac u koji želite da dodate komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , uverite se da je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

  Slika dugmeta

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 6. U koordinatnoj mreži za dizajn obrasca kliknite na mesto na koje želite da komandno dugme bude smešten.

  Pokreće se čarobnjak za komandno dugme.

 7. Na prvoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme svake kategorije na listi kategorije da biste videli koje radnje čarobnjaka možete programa komandno dugme da biste izvršili. Na listi Radnje izaberite radnju koju želite i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Izaberite opciju tekst ili sliku opcija, u zavisnosti od toga da li želite da tekst ili sliku da budu prikazani na komandno dugme.

  • Ako želite da se prikazuje tekst, možete da uredite tekst u polju pored opcija " tekst ".

  • Ako želite sliku za prikazivanje, čarobnjak predlaže sliku na listi. Ako želite da biste izabrali drugu sliku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve slike da biste prikazali sve slike dugme komanda tu Office Access 2007 pruža ili kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali sliku koja je uskladištena na drugom mestu.

   Kliknite na dugme Dalje.

 9. Unesite smisleno ime za komandno dugme. Ovo je opcionalan korak, a to ime se ne prikazuje na komandno dugme. Međutim, to je dobra ideja da biste uneli smisleno ime tako da kada treba da se odnosi na komandno dugme kasnije (na primer, ako postavljate redosleda kartica za kontrole u obrascu), on će biti mnogo lakše da razlikujete komandnu dugmad. Ako komandno dugme zatvara obrazac, na primer, možda ćete god cmdClose ili CommandClose.

 10. Kliknite na dugme Završi.

  Access će postaviti komandno dugme u obrascu.

 11. Ako želite da vidite čarobnjak „programirana” za vas, uradite sledeće opcionalne:

  1. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

  2. Izaberite karticu događaj u listu sa svojstvima.

  3. U polje za svojstvo Na kliknite na dugme , kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ .

   Access pokreće dijalog "Izrada makroa" i prikazuje makro koji je kreirao čarobnjak. Ako želite (više informacija o uređivanju makroa potražite u odeljku Razumevanje makroeili pratite veze u odeljku Takođe pogledajte ), možete da uredite makro. Kada završite, na kartici Dizajn , u grupi Zatvaranje kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili alatku "Izrada makroa". Ako vas Access upita da biste sačuvali promene i ažurirali svojstvo, kliknite na dugme da da biste sačuvali promene ili bez da odbacite promene.

 12. Na kartici Dizajn , u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz obrasca. Kliknite na dugme Novo komandno dugme da biste potvrdili da radi onako kako ste očekivali.

Vrh stranice

Razumevanje makroa

Makro je alatku koja vam omogućava da automatizujete zadatke i dodavanje funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola. Na primer, ako dodate komandno dugme u obrazac, povezati svojstvo događaja OnClick dugmeta za makro koji sadrži komande koje želite da dugme izvršava svaki put kada se klikne na nju.

Korisno je da razmislite o Access makroa kao pojednostavljeni programski jezik u kojem možete kreirati kôd tako što ćete napraviti listu radnji da biste izvršili. Kada kreirate makro, sa padajuće liste izaberite svaku radnju, a zatim popunite potrebne informacije za svaku radnju. Makroi omogućavaju vam da biste dodali funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola bez pisanja koda u VBA modulu. Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u VBA MODULU, a većina osoba lakše da izrade makro nego da napišu VBA kôd.

Možete da kreirate makro tako što ćete koristiti alatku Izrada makroa koji je prikazan na sledećoj ilustraciji.

Izrada makroa

Da biste prikazali dijalog "Izrada makroa":

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

Za više informacija o kreiranju makroa, pratite veze u odeljku Takođe pogledajte ovog članka.

Vrh stranice

Razumevanje VBA kôd

VBA je programski jezik koji možete da koristite za kreiranje moćnih aplikacija u programu Access. VBA uključuje stotine komandi koje vam omogućavaju da izvršavate mnogo složenije operacije ne možete da pomoću Access makroa.

Možete da proširite stepen VBA koristeći kontrole nezavisnog proizvođača, a možete pisati sopstvene funkcije i procedure za sopstvene specifičnim potrebama. Takođe možete da koristite VBA da integrišete Access sa drugim programima.

A brz način da biste počeli sa VBA programiranje jeste da prvo kreirate Access makroa, a zatim konvertuje u VBA kôd. Uputstva za taj uključeni su u odeljku Konvertovanje makroa u VBA kôd. Ova opcija kreira novi modul koji sadrži VBA procedura „Function“ koji izvršava operacije u ekvivalentnu u makro. Visual Basic Editor i otvara tako da možete da počnete da izmene proceduru. Kada radite u programu Visual Basic Editor, možete da kliknete ključne reči i pritisnite taster F1 da biste pokrenuli pomoći za projektante programa Access i Saznajte više o svaku ključnu reč. Zatim možete da istražite pomoći za projektante programa Access i otkrijte nove komande će vam pomoći da izvršite programiranje zadatke koje želite.

Vrh stranice

Konvertovanje makroi VBA koda

Možete da koristite Office Access 2007 da biste automatski konvertovali makroi VBA module ili moduli klasa. Možete da konvertujete makroe koje su priložene u obrazac ili izveštaj, da li postoje kao odvojena objekta ili kao ugrađeni makroi. Možete i da konvertujete globalni makroe koje su nije povezan sa određenim obrascem ili izveštajem.

Konvertovanje makroa koje su priložene u obrazac ili izveštaj

Ovaj proces se konvertuje u VBA makroe koje su uputio (ili ugrađen) obrasca ili izveštaja (ili neki od njegovih kontrola) i dodaje VBA kôd obrasca ili izveštaja modul klase. Modul klase postaje deo obrazac ili izveštaj i premešta sa obrazac ili izveštaj, ako je premeštene ili kopirane.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi makro izaberite stavku Konvertuj obrazac makroe za Visual Basic ili Konvertovanje izveštaja makroe za Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje obrazac makroe ili Konvertovanje izveštaja makroa izaberite da li želite da dodate greške kôd na funkcije generiše za rukovanje Access. Takođe, ako imate komentare u makroima, izaberite da li želite da budu uključene kao komentare u funkcijama. Kliknite na dugme Konvertuj da biste nastavili.

  Ako nema modul klase postoji za obrazac ili izveštaj, Access će kreirati jedan i dodaje proceduru u modul za svaki makro koji je povezan sa obrazac ili izveštaj. Access takođe menja svojstva događaja u obrazac ili izveštaj tako da se pokrenu nove VBA procedure umesto makroi.

 4. Za prikazivanje i uređivanje VBA kôd:

  1. Dok je obrazac ili izveštaj je još uvek otvoren u prikazu dizajna, ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  2. Na kartici događaj lista sa svojstvima, kliknite na bilo koji okvir za svojstvo koje prikazuje [Event Procedure], a zatim kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ . Da biste prikazali svojstva događaja za određenu kontrolu, kliknite na kontrolu da biste je izabrali. Da biste prikazali svojstva događaja za ceo obrazac ili izveštaj, izaberite obrazac ili izveštaj sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima.

   Access otvara Visual Basic Editor i prikazuje proceduru događaja u njegov modul klase. Možete da se krećete nagore ili nadole do prikaza koje se nalaze u istoj procedure klasa modul.

Konvertovanje globalni makroa

 1. U oknu za navigaciju kliknite na ime makroa koji želite da konvertujete.

 2. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi makro izaberite stavku Konvertovanje makroa za Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje makro , izaberite željene opcije i zatim izaberite stavku Konvertuj.

  Access konvertuje makro i otvara Visual Basic Editor.

 4. Za prikazivanje i uređivanje VBA kôd:

  1. U programu Visual Basic Editor, ako okno "Istraživač projekta" nije prikazano, u meniju Prikaz izaberite stavku Istraživač projekta.

  2. Razvijte stabla u okviru ime baze podataka u kojoj radite.

  3. U okviru modula, kliknite dvaput na modul konvertuju makro - ime makroa.

   Visual Basic Editor otvara modul.

VBA funkcije priložite svojstvo za događaj

Kada konvertujete globalna makro VBA, VBA kôd se smešta u standardni modul. Za razliku od modul klase, standardni modul nije deo obrasca ili izveštaja. Koje će najverovatnije želite da dodelite funkcije za svojstvo za događaj u obrascu, izveštaju ili kontrolisali kako bi kôd pokrenut precizno kada i gde želite. Da biste to uradili, možete da kopirate VBA kôd u modul klase i zatim je povežete sa svojstvo za događaj ili možete da napravite poseban poziv iz svojstvo događaja u standardni modul ako pomoću sledeće procedure.

 1. U programu Visual Basic Editor, zabeležite ime funkcije. Na primer, ako ste konvertovali makroa koji se zove moj makro, ime funkcije će biti MyMacro().

 2. Zatvorite Visual Basic Editor.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj sa kojim želite da povežete funkcije, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Kliknite na kontrolu ili odeljak sa kojim želite da povežete funkciju.

 5. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 6. Na kartici događaj lista sa svojstvima, kliknite na polje za svojstvo događaj sa kojim želite da povežete funkciju.

 7. U polje za svojstvo, otkucajte znak jednakosti (=) praćeno imenom funkcije – na primer, =moj makro(). Ne zaboravite da uključite u zagrade.

 8. Sačuvajte obrazac ili izveštaj tako što ćete kliknuti na dugme Sačuvaj Slika dugmeta na priručnoj traci.

 9. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na obrazac ili izveštaj, a testiranje da biste videli da kôd pokrenut kako treba.

Sada znate osnovne korake za dodavanje VBA kôd u bazu podataka. Ovaj članak pruža samo osnove o tome kako da počnete; Postoji veliki broj sjajnih knjiga reference i resursi na mreži mogu vam pomoći da napravite u programiranju veštine.

Vrh stranice

Saznajte kako da koristite sistem pomoći

Office Access 2007 pruža mnoštvo načina da biste dobili pomoć u vezi sa isprobavanja. Možete da dobijete pomoć u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na dugme " pomoć " u gornjem desnom uglu prozora programa Access.

Mesto unosa za pomoć

Access prikazuje prozora za pomoć.

Takođe, kada kreirate makro ili VBA postupka, možete da kliknite na radnju makroa, ključnu reč ili ime ugrađene funkcije i pritisnite taster F1. U većini slučajeva, Access prikazuje teme pomoći za stavku koju ste kliknuli.

Nakon pomoć prozor otvoren, koristite dugmad za navigaciju na traci sa alatkama za premeštanje između stranica.

Traka sa alatkama prikazivača pomoći

Na primer, kliknite na karticu Početak da biste prikazali sadržaj, a zatim kliknite na dugme na nazad, unapred, Zaustaviili dugme Osveži da biste premestili između teme ili da biste ponovo učitali teme. U sistemu pomoći za određene informacije možete da pretražujete i tako što ćete uneti termina za pretragu u polje ispod trake sa alatkama i zatim pritisnite taster ENTER ili kliknuti na dugme Pretraži.

Kada tražite informacije o programu, obično korisno je da istražite pomoći programa Access projektovanje pored pomoći programa Access.

Prebacivanje sa programa Access pomoći za projektante

 1. Kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta za pretragu .

  Dugme „Pretraži“ u pomoći

  Prozor za pomoć prikazuje listu dostupnih temama pomoći koje možete da pregledate.

  Lista pretrage pomoći

 2. Ako ste povezani sa Internetom, u okviru sadržaj sa lokacije Office Online, kliknite na dugme Reference za projektante. Preporučujemo da koristite ovaj metod, jer sadržaj sa lokacije Microsoft Office Online Web je uvek na najnovije. Ako niste povezani sa Internetom ili ako vaš administrator sistema je onemogućio prozora za pomoć na mreži, možete i dalje da prikažete Access projektovanje pomoć tako što ćete izabrati stavku Reference za projektante u okviru sadržaj sa ovog računara.

 3. Možete da pregledate pomoć tako što ćete koristiti veze u tabeli sadržaj ili tako što ćete uneti termina za pretragu u polju odmah ispod trake sa alatkama, a zatim pritisnuti taster ENTER.

 4. Da biste se vratili u pomoći programa Access, kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta za pretragu i izaberite stavku Pomoć za pristup u okviru sadržaj sa lokacije Office Online ili sadržaj sa ovog računara.

Za više informacija o korišćenju van mreže ili pomoć na mreži, kliknite na meni statusa veze u donjem desnom uglu prozora za pomoć, a zatim kliknite na dugme objasni ove opcije.

Povezivanje sa lokacijom Office Online iz prikazivača pomoći

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×