Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

Ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija mogu da vam pomognu da učinite prezentacije dostupnim osobama sa umanjenim sposobnostima. Ova tema opisuje zašto bi trebalo da koristite ove najbolje prakse i pruža vam postupna uputstva kako da ih pratite.

PowerPoint slajd, pod nazivom „Priprema za događaj”, koji sadrži grafičku listu („Podešavanje datuma”, „Obezbeđivanje lokacije”, „Pozivanje učesnika”, „Raspored osveženja” i „Praćenje”), zajedno sa fotografijom trpezarije

PowerPoint prezentacije imaju za cilj da budu veoma vidljive, i slepe i slabovide osobe mogu lakše da ih razumeju ako kreirate slajdove vodeći računa o pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, clip art, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Proverite da li sadržaj slajdova može da se čita nameravanim redosledom

Možete da koristite Kontrolor pristupačnosti da biste pronašli slajdove koji imaju potencijalne probleme sa redosledom čitanja.

Kada neko ko vidi čita slajd, obično čita stvari kao što su tekst ili slike redosledom kojim se pojavljuju na slajdu. Nasuprot tome, čitač ekrana čita elemente slajda po redosledu kojim su dodavani na slajd, što se može razlikovati od redosleda pojavljivanja stvari.

Da biste se uverili da svi čitaju sadržaj predviđenim redosledom, važno je da proverite redosled čitanja.

Podešavanje redosleda čitanja sadržaja slajda

Ako dizajnirate novi slajd, koristite ugrađeni raspored slajda

Ovaj savet se odnosi na novi slajd koji kreirate

PowerPoint sadrži ugrađene rasporede slajda koje možete primeniti na bilo koji slajd. Kada ih koristite sa novim slajdom, ovi rasporedi automatski obezbeđuju da redosled čitanja svima odgovara.

Korišćenje ugrađenih rasporeda slajdova za inkluzivni redosled čitanja

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet : Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad teksta ili slika koje obuhvataju hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli nedovoljan kontrast boja, potražite tekst slajda koji se teško čita ili se teško razlikuje od pozadine.

Uverite se da postoji jak kontrast između teksta i pozadine, tako da osobe sa slabim vidom mogu dobro da ga vide. Koristite taman tekst na beloj ili prljavo beloj pozadini ili zamenite pa koristite beli tekst na tamnoj pozadini.

Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Dajte svakom slajdu jedinstveni naslov

Da biste pronašli slajdove koji nemaju naslove, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Ljudi koji su slepi, imaju slab vid ili problema sa čitanjem oslanjaju se na naslove slajdova radi navigacije. Na primer, brzim pregledanjem ili korišćenjem čitača ekrana mogu brzo da pregledaju listu naslova slajdova i da pređu direktno na željeni slajd.

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

Skrivanje naslova slajda

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Da biste pronašli potencijalne probleme u vezi sa fontovima ili praznim prostorom, pregledajte slajdova da biste našli oblasti koje izgledaju pretrpano ili nečitljivo.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Neka video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u PowerPoint prezentacijama.

Napomena : Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Počevši od marta 2017. PowerPoint za PC u usluzi Office 365 automatski generiše alternativni tekst za slike tako što koristi inteligentne usluge u oblaku.

Napomena : Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

PowerPoint ne generiše alternativni tekst za nacrtane slike, kao što su clip art kolekcije, dijagrami ili ikone.

Da biste pregledali generisani alternativni tekst ili dodali alternativni tekst slikama bez alternativnog teksta, kao što su nacrtane slike, izvršite ove korake:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Ako je vaša slika fotografija, izvršite ove korake.

  1. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta da biste otvorili okno Alternativni tekst .

  2. U oknu Alternativni tekst pregledajte opis u okviru za tekst.

  3. Da biste prihvatili predloženi tekst, zatvorite okno „Alternativni tekst“ i vratite se na PowerPoint slajd.

   Da biste promenili predloženi alternativni tekst, otkucajte željeni tekst u polje.

  4. Zatvorite okno Alternativni tekst i vratite se na PowerPoint slajd.

 3. Ako je slika ikona, Clip Art kolekcija ili neka druga slika koja nije fotografija, izvršite ove korake.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite Oblikovanje slike.

  2. U oknu „Oblikovanje slike“ kliknite na ikonu Veličina i svojstva, a zatim odaberite stavku Alternativni tekst.

  3. U okviru za tekst Opis otkucajte alternativni tekst za sliku.

  4. Zatvorite okno Oblikovanje slike i vratite se na PowerPoint slajd.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje slike“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavku Veličina i položaj

 3. U desnom oknu izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje oblika“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavku Veličina i položaj.

 3. U desnom oknu izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje oblika“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje polja grafikona.

 3. U desnom oknu izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ sa poljima alternativnog teksta koji opisuje izabrani grafikon

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. U desnom oknu izaberite stavku Veličina i svojstva.

 4. Izaberite karticu Alternativni tekst.

 5. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje oblika“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabranu tabelu

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u PowerPoint prezentacijama tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite stavku Hiperveza.
  Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa unesite adresu opisa za hipervezu.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekransku napomenu.

  Savet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Teme izaberite stavku Office tema.
  Office tema je dizajnirana za dostupne boje, kontrast i fontove. Takođe je dizajnirana tako da čitači ekrana mogu lakše da čitaju sadržaj slajda.

Snimak ekrana Office teme na kartici „Dizajn“

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Dizajn alatki za tabelu, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana polja za potvrdu „Red zaglavlja“ u grupi „Opcije stila tabele“ na kartici „Dizajn alatki za tabele“

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Font, koja pruža opcije za tip, veličinu, stil i boju fonta, izaberite opcije oblikovanja.

Snimak ekrana grupe „Font“ na kartici „Početak“

Neka slajdovi budu dostupni

Sledeće procedure opisuju kako se prave slajdovi u PowerPoint prezentacijama tako da budu pristupačni.

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

 1. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku uspostavi početne vrednosti da biste čuvare mesta slajdova za izabrani slajd vratili u prethodno stanje.

 2. Na slajdu, u polju Naslov otkucajte jedinstveno ime.

Snimak ekrana komande „Poništi“ u grupi „Slajdovi“ na kartici „Početak“

Skrivanje naslova slajda

Napravite naslov nevidljivim na slajdu, ali neka ga čitači ekrana i dalje izgovaraju.

 1. Na kartici Početak, u grupi Crtanje izaberite stavku Rasporedi, a zatim odaberite stavku Okno za izbor.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U oknu Izbor pored okna za tekst Naslov kliknite na ikonu oka.

Snimak ekrana okna „Izbor“ koji prikazuje ikonu oka pored čuvara mesta „Naslov“

Podešavanje redosleda čitanja sadržaja slajda

 1. Na kartici Početak, u grupi Crtanje izaberite stavku Rasporedi, a zatim odaberite stavku Okno za izbor.
  Okno Izbor navodi objekte na slajdu obrnutim redosledom. Kada čitač ekrana čita ovaj slajd, čita objekte u obrnutom redosledu u oknu Izbor.

 2. Da biste promenili redosled čitanja, prevucite stavke na mesto koje želite ili izaberite stavku, a zatim kliknite na dugme Postavi ispred ili Pošalji unazad.

Snimak ekrana okna „Izbor“ koji navodi sve objekte na slajdu obrnutim redosledom

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukovanje video zapisa sa više audio zapisa. Takođe podržava i pomoćne natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.

Trenutno, samo PowerPoint za Windows podržava raspoređivanje i reprodukovanje pomoćnih natpisa ili podnaslova koji se skladište odvojeno od video datoteke. Za sve ostale verzije programa PowerPoint (kao što su PowerPoint za Mac ili za mobilne uređaje), pomoćni natpisi ili podnaslovi moraju biti kodirani u video zapisu da biste ih umetnuli u PowerPoint.

Podržani video formati za naslove i titlove razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Svaki operativni sistem ima postavke koje možete da koristite da biste prilagodili način prikaza pomoćnih natpisa ili podnaslova. 

Pomoćni natpisis, podnaslovi i alternativni audio zapisi se ne čuvaju kada koristite funkcije Komprimuj medije ili Optimizuj kompatibilnost medija. Takođe, kada čuvate prezentaciju kao video zapis, pomoćni natpisi, titlovi ili drugi audio zapisi u ugrađenim video zapisima ne uključuju se u video koji je sačuvan.

Kada koristite komandu Sačuvaj medije kao na izabranom video zapisu, pomoćnim natpisima, podnaslovima i većem broju audio zapisa koji su ugrađeni u video čuvaju se u video zapisu koji je sačuvan. 

Da bi PowerPoint prezentacije bile pristupačne, obezbedite sledeće:

 • Video zapisi uključuju audio zapis sa video opisima, ako je potrebno, za korisnike koji su slepi ili sa oštećenim vidom.

 • Video zapisi koji sadrže dijalog uključuju i pomoćne natpise ili podnaslove u podržanom formatu za korisnike koji su gluvi ili imaju problema sa sluhom.

Korišćenje ugrađenih rasporeda slajdova za inkluzivni redosled čitanja

PowerPoint ima ugrađene rasporede slajdova koje sadrže čuvare mesta za tekst, video zapise, slike, clip art kolekcije i još mnogo toga. Takođe sadrži sva oblikovanja, kao što su teme boja, fontova i efekata. I da biste se uverili da su slajdovi dostupni, ugrađeni rasporedi su dizajnirani tako da je redosled čitanja isti za osobe koje vide i osobe koje koriste tehnologije kao što su čitači ekrana.

Da biste primenili raspored na slajdu, pratite ove korake.

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Normalno.

 2. U oknu Sličica pronađite mesto na koje želite da dodate novi slajd. Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Novi slajd. Kliknite na novi slajd da biste ga izabrali.

 3. Na kartici Početak izaberite stavku Raspored da biste otvorili galeriju, a zatim izaberite raspored na slajdu koji želite. PowerPoint automatski primenjuje ovaj raspored na novi slajd.

 4. Idite na novi slajd i dodajte naslov i sadržaj koji želite.

Saznajte više

Android: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, clip art, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u prezentacijama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Neka video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u PowerPoint prezentacijama.

Napomena : Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Slika“

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Da biste otvorili karticu SmartArt, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „SmartArt“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Oblik“

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Izaberite grafikon.

 2. Da biste otvorili karticu Grafikon, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Grafikon“

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Dodirnite bilo gde unutar tabele.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. U desnom oknu izaberite karticu Opcije oblika, a zatim izaberite stavku Veličina i svojstva.

 4. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 5. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Tabela“

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

 1. Izaberite slajd.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Dodirnite Početak > Dizajn.

 4. Na komandi Teme dodirnite strelicu nadesno.

Napomena : Ove teme su dizajnirane za dostupne boje, kontrast i fontove. Takođe su dizajnirane tako da čitači ekrana mogu lakše da čitaju sadržaj slajda.

Komanda „Teme“ koja prikazuje opcije teme

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nadole.

 3. Na komandi Opcije stila dodirnite strelicu nadesno.

 4. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja, dodirnite je.

  Savet : Kada je opcija izabrana, ona je sive boje.

 5. U tabeli otkucajte naslove kolona.

Komanda „Opcije stila“ sa izabranom stavkom „Red zaglavlja“

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Kartica Početak pruža različite opcije oblikovanja, uključujući tip fonta, veličinu, stil i boju. Izaberite opcije oblikovanja.

Kartica „Početak“ sa opcijama stila fonta

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukovanje video zapisa sa više audio zapisa. Takođe podržava i pomoćne natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.

Pomoćni natpisi ili podnaslovi moraju biti kodirani u video zapisu pre umetanja u PowerPoint. PowerPoint ne podržava pomoćne natpise ili podnaslove koji se skladište u zasebnoj datoteci iz video datoteke.

Podržani video formati za naslove i titlove razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Svaki operativni sistem ima postavke koje možete da koristite da biste prilagodili način prikaza pomoćnih natpisa ili podnaslova. 

Pomoćni natpisis, podnaslovi i alternativni audio zapisi se ne čuvaju kada koristite funkcije Komprimuj medije ili Optimizuj kompatibilnost medija. Takođe, kada čuvate prezentaciju kao video zapis, pomoćni natpisi, titlovi ili drugi audio zapisi u ugrađenim video zapisima ne uključuju se u video koji je sačuvan.

Kada koristite komandu Sačuvaj medije kao na izabranom video zapisu, pomoćnim natpisima, podnaslovima i većem broju audio zapisa koji su ugrađeni u video čuvaju se u video zapisu koji je sačuvan. 

Da bi PowerPoint prezentacije bile pristupačne, obezbedite sledeće:

 • Video zapisi uključuju audio zapis sa video opisima, ako je potrebno, za korisnike koji su slepi ili sa oštećenim vidom.

 • Video zapisi koji sadrže dijalog uključuju i pomoćne natpise ili podnaslove u podržanom formatu za korisnike koji su gluvi ili imaju problema sa sluhom.

Saznajte više

Office Online: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint Online prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint Online prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, clip art, SmartArt grafike, oblike, grupe, ugrađene objekte i video zapise.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili ugrađenim video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Promena teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli nedovoljan kontrast boja, potražite tekst slajda koji se teško čita ili se teško razlikuje od pozadine.

Tekst u prezentacijama trebalo bi da bude čitljiv kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Dajte svakom slajdu jedinstveni naslov.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online da biste pronašli slajdove koji nemaju naslov.

Osobe koje koriste čitače ekrana i druge pomoćne tehnologije čuju tekst slajda, oblike i sadržaj pročitan određenim redosledom. Zbog toga je dobra ideja da koristite rasporede na slajdu u aplikaciji PowerPoint Online koji obezbeđuju da čitači ekrana čitaju sadržaj logičkim redosledom.

Ljudi koji su slepi, imaju slab vid ili problema sa čitanjem oslanjaju se na naslove slajdova radi navigacije. Na primer, brzim pregledanjem ili korišćenjem čitača ekrana mogu brzo da pregledaju listu naslova slajdova i da pređu direktno na željeni slajd.

Korišćenje logičkog redosleda čitanja

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Da biste pronašli potencijalne probleme u vezi sa fontovima ili praznim prostorom, pregledajte slajdova da biste našli oblasti koje izgledaju pretrpano ili nečitljivo.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Dodavanje alternativnog teksta slikama i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje slikama i tabelama u PowerPoint Online prezentacijama.

Napomena : Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

 1. Izaberite sliku, kao što je slika, clip art kolekcija ili snimak ekrana.

 2. U okviru Alatke za slike izaberite karticu Format.

 3. U grupi Svojstva izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. U okviru Alternativni tekst otkucajte opis.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“ sa poljima „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. U okviru SmartArt alatke izaberite karticu Dizajn.

 3. U grupi Svojstva izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. U okviru Alternativni tekst otkucajte opis.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Dizajn“ SmartArt alatki sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili ugrađenim video zapisima

 1. Izaberite oblik ili video.

 2. U okviru Alatke za crtanje izaberite karticu Format.

 3. U grupi Svojstva izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. U okviru Alternativni tekst otkucajte opis.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Oblik“ alatki za crtanje sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Postavite kursor u ćeliju tabele.

 2. U okviru Alatke za tabele izaberite karticu Raspored.

 3. U grupi Svojstva izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. U okviru Alternativni tekst otkucajte opis.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Raspored“ alatki za tabele sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Pravljenje hiperveza i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tabele u PowerPoint Online prezentacijama tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša i izaberite stavku Veza.

  Tekst koji ste izabrali se prikazuje u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

  Savet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 2. U polju Adresa otkucajte i nalepite URL adresu odredišta.

 3. Izaberite stavku Umetanje.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Veza“ gde možete da navedete tekst za prikaz i informacije o adresi za hiperveze.

Promena teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst hiperveze, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Uredi vezu.

 2. U polju Tekst za prikaz uredite tekst koji želite da se pojavi za hipervezu.

 3. Izaberite stavku U redu.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli da biste prikazali Alatke za tabele.

 2. Na kartici Dizajn u alatkama za tabele izaberite stavku Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona u zaglavlju.

Snimak ekrana grupe „Opcije stila tabele“ na kartici „Alatke za tabele – dizajn“, sa izabranom opcijom „Red zaglavlja“.

Neka slajdovi budu dostupni

Sledeće procedure opisuju kako se prave slajdovi u PowerPoint Online prezentacijama tako da budu pristupačni.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Office tema je dizajnirana za dostupne boje, kontrast i fontove. Takođe je dizajnirana tako da čitači ekrana mogu lakše da čitaju sadržaj slajda.

 • Na kartici Dizajn, u grupi Teme izaberite stavku Office tema.

Snimak ekrana Office teme na kartici „Dizajn“

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da povećate vidljivost:

 • Izbegavajte korišćenje narandžaste, crvene i zelene boje u predlošku i tekstu.

 • Koristite obrasce u grafikonima umesto boja da biste istakli interesne sfere.

 • zaokružujte ili koristite animaciju za isticanje informacija umesto da se oslanjate na laserske pokazivače ili boju.

 • neka ukupni kontrast u prezentaciji bude visok.

Korišćenje logičkog redosleda čitanja

Ako slajdovi sadrže objekte koji nisu deo predloška sajda, morate da ih rasporedite logičkim redosledom. Objekti se čitaju redosledom kojim ste ih kreirali, što možda neće imati smisla u čitaču ekrana.

Lakše je testirati redosled čitanja u programu PowerPoint za računare zato što možete da promenite raspored objekata u oknu za izbor. Međutim, u aplikaciji PowerPoint Online, možete da kopirate i nalepite objekte da biste promenili njihov redosled na slajdu.

 • Da biste testirali redosled objekata na slajdu, izaberite objekat, a zatim pritisnite taster Tab da biste prebacili fokus sa objekta na objekat.

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Font, koja pruža opcije za tip, veličinu, stil i boju fonta, izaberite opcije oblikovanja.

Uzmite u obzir ove ideje za poboljšanje pristupačnosti teksta:

 • Podvucite tekst hiperveze kodirane bojama. To osobama koje ne raspoznaju boje može pomoći da znaju da je tekst povezan, čak i ako ne vide boju.

 • Dodajte oblike ako se koristi boja za naznačavanje statusa. Na primer, dodajte simbol znaka potvrde ako se zelena boja koristi za naznačavanje „prolaznosti“ i veliko slovo X ako crvena boja naznačava „neuspeh“.

Korišćenje jedinstvenih naslova za slajdove

 1. Izaberite slajd bez naslova.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Raspored.

 3. U dijalogu Raspored na slajdu izaberite raspored na slajdu koji sadrži čuvare mesta za naslov, a zatim izaberite stavku Promena rasporeda. Dodaje se novi slajd.

 4. U čuvaru mesta naslova otkucajte jedinstveno ime.

Napomena : Naslov ne mora da bude vidljiv da bi bio dostupan. Na primer, osobe koje koriste čitače ekrana čuju naslov slajda, čak i ako nije vidljiv. U programu PowerPoint 2016 za računare možete da koristite okno za izbor da biste uključili ili isključili vidljivost za naslove i druge objekte na slajdu.

Snimak ekrana koji prikazuje karticu „Početak“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Raspored“ u grupi „Slajdovi“.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje.

 2. Izaberite stavku Proveri pristupačnost.

  Snimak ekrana prikazuje karticu „Redigovanje“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Provera pristupačnosti“.

 3. Pregledajte rezultate u kontroloru pristupačnosti. Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnosti pronađenog problema, na sledeći način:

  • Greške. Obuhvata sadržaj koji je veoma težak ili nemoguć za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Upozorenja. Sadržaj je zahtevan za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Saveti. Saveti vas obaveštavaju da, čak i ako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, može da se bolje organizuje ili predstavi da bi poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešite probleme.

Napomena : Kontrolor pristupačnosti u dokumentu pretražuje sve probleme koji mogu biti rešeni u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite dokument u aplikaciji za računare i koristite kontrolor pristupačnosti za računare za Windows ili Mac.

Saznajte više

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×