Napredne opcije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Opcije za uređivanje

Nakon pritiska na taster Enter, premesti izbor     Omogućava da susednih ćelija u aktivnoj ćeliji nakon što pritisnete taster ENTER u trenutnoj aktivnoj ćeliji. U polju smer ukazuju na to koja susedna ćelija postaje aktivna.

Smer     Omogućava da susednih ćelija u aktivnoj ćeliji nakon što pritisnete taster ENTER u trenutnoj aktivnoj ćeliji. U polju smer ukazuju na to koja susedna ćelija postaje aktivna.

Automatski Umetni znak za razdvajanje decimala     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali broj u decimalnom podrazumevano.

 • Mesta     Unesite broj decimalnih mesta u okviru mesta koji ukazuju na to gde Microsoft Office Excel automatski postavlja znaka za razdvajanje decimala brojeva koje upisujete kao konstante na radnom listu. Pozitivan broj premešta znaka za razdvajanje decimala sa leve strane; negativan broj premešta sa desne strane decimalnog zareza. Ako polje mesta je ostavljen prazan ili je podešen na vrednost 0 (nula), morate da ručno Unošenje znaka za razdvajanje decimala. Da biste zanemarili ovu opciju, otkucajte znak za razdvajanje decimala u ćeliji kada otkucate broj.

Omogući upravljanje popunjavanjem i prevlačenje i otpuštanje ćelija     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu za premeštanje i kopiranje ćelija i podatke tako što ćete prevući. Kada se izabere ova opcija, možete da prevučete regulator za popunjavanje da biste kopirali podatke i da popunite susedne ćelije sa nizom podataka.

 • Obavesti pre zamene ćelija     Prikazuje poruku ako otpustite ćelije preko drugih ćelija koje sadrže podatke.

Dozvoli uređivanje direktno u ćelijama     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili uređivanje unutar ćelije tako što ćete kliknuti dvaput na ćeliju, a ne tako što ćete urediti sadržaj ćelije u polju za formulu.

Opseg podataka proširi oblikovanja i formule     Izaberite stavku da biste automatski oblikovali nove stavke dodate na kraj liste bi se podudarale sa ostatkom liste. Formule koje se ponavljaju u svaki red se takođe kopira. Da bi bili prošireni, oblikovanja i formule se moraju pojaviti u najmanje tri od poslednjih pet redova koji prethodi novi red.

Omogući automatsko unošenje procenata     Izaberite stavku da biste pomnožili sa 100 sve brojeve manje od 1 koje ste uneli u ćelije koje su oblikovane u procentima u formatu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste pomnožili sa 100 sve brojeve koje ste uneli u ćelije koje su oblikovane u procentima u formatu, uključujući brojeve jednaka ili veća od 1.

Omogući automatsko dovršavanje za vrednosti u ćelijama     Dovršava stavke teksta koje počnete da kucate u kolonu sa podacima. Ako prvih nekoliko slova koje otkucate podudara sa postojećom stavkom u toj koloni, Excel popunjava ostatkom teksta za vas.

Zumiranje točkićem IntelliMouse na     Ako imate pokazivačkog uređaja Microsoft IntelliMouse, postavlja taster sa točkićem da biste zumirali umesto za pomeranje na vašem radnom listu ili listu.

Obavesti korisnika kada dođe do potencijalno traje duže vreme, operacije     Izaberite ako želite da budete obavešteni kada operacija utiče na veliki broj ćelija i može da traje dugo traje.

 • Kada to utiče na ovaj broj ćelija (u hiljadama)     Omogućava da navedete maksimalan broj ćelija koje utiču na operaciju bez obaveštavanja. Ako više ćelija od maksimalan broj ćelija javlja, dobićete obaveštenje.

 • Razdvajanje     Izaberite stavku da biste koristili podrazumevani decimalnog i hiljada znakovi za razdvajanje. Opozovite izbor u polju da biste uneli alternativne znakove za razdvajanje.

  • Znak za razdvajanje decimala     Da biste promenili na podrazumevani znak za razdvajanje decimala, opozovite izbor koristi sistemske znakove za razdvajanje, izaberite podrazumevani znak za razdvajanje u okviru znak za razdvajanje decimala i zatim otkucajte znak za razdvajanje koji želite da koristite.

  • Hiljada znak za razdvajanje     Da biste promenili znak za razdvajanje hiljada, opozovite izbor koristi sistemske znakove za razdvajanje, izaberite podrazumevani znak za razdvajanje u polju hiljada znak za razdvajanje polje, a zatim otkucajte znak za razdvajanje koji želite da koristite.

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Prikaži dugmad opcija lepljenja     Izaberite stavku da bi Excel automatski prikazao dijalog sa posebnim opcijama kada nalepite, kao što su Samo oblikovanje i Poveži ćelije.

Prikaži Umetanje dugmad opcija     Izaberite stavku da bi Excel automatski prikazao dijalog sa posebnim opcijama kada umetnete ćelije, redove ili kolone, kao što su Oblikovanje isto kao i iznad i Obriši oblikovanje.

Isecanje, kopiranje, i Sortiraj umetnute objekte sa nadređenim ćelijama     Čuva grafičke objekte, dugmad, okvire za tekst, nacrtanih objekata i slika sa njihove povezane ćelije svaki put kada isecate, kopiranje, filtriranja i sortiranja na radnom listu.

Ekran

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata     Prikazuje listu nedavno korišćenih radnih sveski u okviru Nedavnih dokumenata kada kliknete na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , tako da možete brzo da otvorite te radne sveske. Unesite broj radnih svezaka koje želite da prikažete u polju Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata . Unesite ili izaberite pozitivan broj između 0 i 50.

Jedinica lenjira     Omogućava vam da izaberete jedinice koje želite da prikažete na lenjiru prikaz rasporeda.

Prikazivanje svih prozora na traci zadataka      Izaberite stavku da biste prikazali više radnih svezaka na Windows traci zadataka.

Prikaži polje za formulu     Prikazuje polje za formulu. Polje za formulu se pojavljuje na vrhu radnog lista.

Prikazivanje funkcija ekranske napomene     Prikazuje kratak opis funkcije koje izaberete na listi funkcija koja se prikazuje kada je uključena automatskog dovršavanja Formula.

Prikaži imena elemenata grafikona na Veb lokaciji hover     Prikazuje ime elementa grafikona kada postavite pokazivač preko njega.

Prikazivanje vrednosti tačku podataka na Veb lokaciji hover     Prikazuje vrednost na tačku podataka kada postavite pokazivač preko njega.

Za ćelije sa komentarima Prikaži     Izaberite jednu od sledećih opcija da biste utvrdili prikaza komentara na radnom listu.

 • Nema komentara ili indikatora     Skriva komentare i indikatore komentara u ćelijama čija je komentari priloženi.

 • Samo indikatori, a lebdeći     Prikazuje mali trougao u gornjem desnom uglu ćelije kada je komentar priloženi ćeliji. Komentari prikazuju samo kada postavite pokazivač na ćeliju koja sadrži komentar.

 • Komentari i indikatori     Prikazuje komentar i indikator komentara, mali trougao u gornjem desnom uglu ćelije, kada je komentar priloženi ćeliji.

Opcije prikaza za ovu radnu svesku

Opcije prikaza za ovu radnu svesku     Izaberite radnu svesku u ovaj okvir sa listom koji utiču sledeće opcije.

Prikazivanje horizontalne trake za pomeranje     Prikazuje horizontalne trake za pomeranje na dnu radnog lista.

Prikaz vertikalne trake za pomeranje     Prikazuje vertikalne trake za pomeranje sa desne strane na radnom listu (kada koristite režim jezik zdesna nalevo) ili sa leve strane (kada koristite režim za jezike zdesna nalevo).

Prikazivanje kartice listova     Prikazuje kartica radnog lista tako da možete da premeštate između i da izaberete pojedinačne radne listove. Kartica radnog lista se pojavljuju na dnu prozora radnog lista.

Grupa datume u meniju "automatski filter"     Menja hijerarhijski grupisanja datuma hijerarhijsku listu datuma na listi datuma na dnu menija automatskog filtera u filter datuma. Na primer, možete da filtrirate samo dve cifre godine izborom ručno dvocifrenim godinama hijerarhijsku listu.

Za objekte Prikaži     Izaberite jednu od sledećih opcija da biste prikazali ili sakrili grafičke objekte u radnoj svesci.

 • Sve     Prikazuje sve grafičke objekte, dugmad, okvire za tekst, nacrtane objekte i slike.

 • Ništa (Sakrij objekte)     Skriva sve grafičke objekte, dugmad, okvire za tekst, nacrtanih objekata i slika. Skriveni objekti se ne štampaju.

Opcije prikaza za ovaj radni list

Opcije prikaza za ovaj radni list    Izaberite radni list u ovaj okvir sa listom koji utiču sledeće opcije.

Prikazivanje zaglavlja redova i kolona     Prikazuje brojeve redova na levoj strani (kada koristite režim jezik zdesna nalevo) ili na desnoj strani (kada koristite režim za jezike zdesna nalevo) na radnom listu i slova kolone na vrhu radnog lista.

Prikaži formule u ćelijama umesto rezultata izračunavanja     Prikazuje formule u ćelijama umesto vrednosti koje proizvode formule.

Prikaži prelome stranica     Prikazuje prelom stranica koje je postavio automatski Excel.

Prikaži nulu u ćelijama čija je vrednost nula     Prikazuje 0 (nula) u ćelijama koje sadrže nulte vrednosti.

Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura     Prikazuje simbole za prikaz strukture. Simboli za prikaz strukture nisu prikazani osim ako radni list sadrži prikaz strukture.

Prikazivanje linija koordinatne mreže     Prikazuje linije koordinatne mreže ćelija. Da biste odštampali koordinatne linije, uverite se da je u polju za potvrdu Štampanje izabrana u okviru koordinatne linije u grupi " Opcije lista " na kartici Raspored na stranici.

 • Boja koordinatnih linija     Postavlja boju za koordinatne linije. Ako izaberete stavku Automatsko, boju koordinatnih linija je na osnovu boje teksta definisana u Windows kontrolnoj tabli.

Formule

Omogući izračunavanje sa više niti     Podrazumevano izabrana, ova opcija omogućava brzo izračunavanje pomoću više procesora. Imajte na umu da Excel podržava samo pomoću do 64 procesor jezgro.

Broj niti za izračunavanje     Omogućava da navedete broj procesora koji se koriste za izračunavanje.

 • Koristite sve procesora na ovom računaru     Podrazumevano izabrana, ova opcija koristi svih procesora koje su dostupne na vašem računaru.

 • Ručno     Omogućava da navedete broj procesora koji želite da koristite. U okviru ručno unesite pozitivan broj između 1 i 1024.

Kada se vrši izračunavanje u ovoj radnoj svesci

Kada se vrši izračunavanje u ovoj radnoj svesci    Izaberite radnu svesku u ovaj okvir sa listom koji utiču sledeće opcije.

Ažuriranje veze ka drugim dokumentima     Izračunava i ažurira formule koje sadrže reference na druge aplikacije.

Postavi preciznost kao što je prikazano     Trajno menja uskladištene vrednosti u ćelijama od pune preciznosti (15 cifara) prikazuje se format, uključujući decimalna mesta.

Koristi datumski sistem 1904     Menja početni datum iz koje se izračunavaju svi datumi od 1 januar 1900 2 januar 1904.

Čuvanje vrednosti spoljnih veza     Čuvanje kopije vrednosti koje se nalaze u eksternom dokumentu povezan sa Excel radnom listu. Ako radni list sa vezama ka velike opsege na eksternom dokumentu zahteva neobično veliku količinu prostora na disku ili potrebno mnogo vremena da biste otvorili, ako opozovete izbor u polju za potvrdu Sačuvaj vrednosti spoljnih veza možete smanjiti prostor na disku i vreme koje je potrebno da biste otvorili na poslu lista.

Opšte

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     Reprodukuje dostupne zvukove koji su povezani sa Microsoft Office Programski događaji, kao što su otvaranje, čuvanje, štampanje datoteka i prikazivanje poruka o grešci. Zvuci koje su dodeljene različitim događajima može se promeniti u kontrolnoj tabli. U programu Microsoft Windows, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. U operativnom sistemu Windows Vista, izaberite stavku hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku zvuk. Kliknite na karticu Zvukovi . Da biste promenili zvuk koji je povezan sa događaja, kliknite na događaj programa na listi i izaberite zvuk koji želite da primenite. U operativnom sistemu Windows XP, izaberite stavku Zvukovi, govor i Audio uređaji. Kliknite na dugme Promeni šemu zvuka , a zatim kliknite na karticu Zvukovi . Ako potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom u jednom od Office programa, on je takođe uključiti ili isključiti u drugim Office programima. Vaš računar mora da ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Obezbedi povratnu informaciju sa animacije     Prikazuje premeštanje radnog lista i promene kada Umetanje ili brisanje ćelija, redova ili kolona. Animacija može da uspori video performanse na nekim sistemima.

Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE)     Sprečava razmenu podataka sa drugim aplikacijama koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE).

Ponudi ažuriranje automatskih veza     Prikazuje poruku koja omogućava da potvrdite pre nego što povezane stavke budu ažurirane.

Prikaži greške programski dodatak korisničkog interfejsa     Prikazuje greške u korisničkom interfejsu programski dodaci koje instalirate i koristite.

Skala sadržaj A4 ili 8,5 x 11" veličine papira     Za neke zemlje ili regiona, standardna veličina papira je Letter; za druge, standardna veličina je A4. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Excel automatski prilagodi dokumenta oblikovana za standardna veličina papira druge zemlje ili regiona (na primer, A4) tako da se ispravno odštampaju na standardna veličina papira za vašu zemlju ili region (na primer, slovo). Ova opcija utiče samo na otisak. To ne utiče na oblikovanje u dokumentu.

Pri pokretanju otvori sve datoteke     Pri pokretanju programa Excel automatski otvara datoteke iz fascikle koje unosite u ovaj okvir za tekst. Otkucajte punu putanju do fascikle u okvir za tekst da biste ukazali na lokaciju datoteke.

Opcije Web      Podešava opcije za način na koji Excel podataka izgleda i odaziva kada se prikazuje podatke u Veb pregledaču.

Opcije usluga     Omogućava da navedete povratne informacije i dokumenta za upravljanje opcije kupca.

Lotus kompatibilnost

Microsoft Office Excel taster menija     Postavlja ključ koji možete da koristite da biste pristupili komandama na glavnoj traci koja predstavlja Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Prelazni tasteri za navigaciju     Aktivira alternativni skup tastera za navigaciju radnom listu, unošenje formule, unošenje oznaka i druge radnje.

Postavke za Lotus kompatibilnost

Postavke za Lotus kompatibilnost     Izaberite radni list u ovaj okvir sa listom koji utiču sledeće opcije.

Procena formule prelaza     Otvara i proverava Lotus 1-2-3 datoteke bez gubljenja ili promena informacija. Kada je ova opcija izabrana, Excel daje tekstualne niske kao 0 (nula), Bulovih izraza kao 0 ili 1, a kriterijume baze podataka prema pravila koja se koriste u Lotus 1-2-3.

Unošenje formule prelaza     Konvertuje formule koje su unete u Lotus 1-2-3 izdanje 2.2 sintaksa Excel sintaksu i izvršili imena koja su definisani u programu Excel će se ponašati kao što su imena koja su definisani u Lotus 1-2-3.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×