Napravite SharePoint Online blog pristupačnijim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Napravite SharePoint Online blog pristupačnijim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Blog u usluzi SharePoint Online možete da postavite tako da bude dostupan čitaocima sa oštećenim vidom, ograničenom pokretljivošću ili oštećenim sluhom.

Na primer, možete da koristite predložak koji obuhvata fontove i boje koje poboljšavaju čitljivost. U pojedinačne objave na blogu i drugim stranicama možete da dodajete smislene opise elemenata bloga, alternativne tekstove čistog teksta za slike i drugi multimedijalni sadržaj, transkripte za audio elemente i još mnogo toga.

Napomene: 

U ovom članku

Na koji način korisnici sa umanjenim sposobnostima mogu da koriste blog

Razumevanje načina na koji čitaoci sa umanjenim sposobnostima mogu da koriste blog može da vam pomogne da napravite pristupačniji blog.

 • Korisnici mogu da koriste tasterske prečice kako bi se kretali po blogu. Važno je da elementi ekrana ostanu na svojim podrazumevanim mestima kako bi se očuvao podrazumevani raspored kartica kretanja pomoću tastature. Saznajte više u članku Tasterske prečice u programu SharePoint Online.

 • Korisnici mogu da koriste čitač ekrana kako bi čuli sadržaj bloga. Neka fontovi, stilovi fontova i stilovi pisanja velikim slovima budu jasni i standardni kako biste obezbedili da čitači ekrana tačno i efikasno tumače stranice. Saznajte više u članku Korišćenje čitača ekrana sa blogom napravljenim u usluzi SharePoint Online.

Primena pristupačnog predloška bloga

Poboljšajte pristupačnost bloga za sve korisnika tako što ćete pažljivo izabrati vizuelnu temu sajta. Predložak „Office“ je podrazumevani predložak za sve nove SharePoint Online sajtove i to je pristupačna tema.

Predložak „Office“ optimizuje balans boja i kontrast između teksta i pozadine. Korisnici sa oštećenim vidom, na primer slabovide osobe ili one koje ne raspoznaju boje, lakše čitaju sajtove koji koriste ovaj predložak.

Predložak „Office“ uvek možete da primenite na blog. Možete i da izmenite raspored ili boje koje se koriste za veze, naslove i drugi tekst.

 1. Prijavite se na SharePoint Online veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Da biste otvorili galeriju predložaka stilova, idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite komandu Promeni izgled.

 3. Izaberite predložak koji želite da koristite. Predložak „Office“ dizajniran je tako da bude maksimalno pristupačan.

 4. Na sledećoj stranici pregledate detalje o predlošku. Ako želite, promenite pozadinsku sliku, šemu boja, raspored na sajtu (sa ili bez leve trake za navigaciju) i fontove naslova i tela. Te promene utiču na korišćenje predloška i primenjuju se na sve stranice na blogu.

 5. Da biste pregledali predložak na sajtu bloga, izaberite vezu Isprobajte.

 6. Na stranici Pregled dizajna pregledajte kako predložak funkcioniše sa blogom.

 7. Da biste primenili predložak, izaberite vezu Da, zadržite ga. Da biste dodatno promenili izabrani predložak, izaberite vezu Ne, nije dobro da biste se vratili na prethodnu stranicu.

  Da biste se vratili u galeriju predložaka i izabrali drugi predložak, izaberite vezu Počni ispočetka.

Prilagođavanje logotipa i dodavanje alternativnog teksta

Svi novi SharePoint Online sajtovi, uključujući sajtove bloga, sadrže podrazumevani čuvar mesta za logotip. Taj logo uvek možete da zamenite i da mu dodate alternativni tekst.

 1. Prijavite se na SharePoint Online veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite komandu Postavke sajta.

 3. U okviru Izgled i doživljaj izaberite vezu Naslov, opis i logotip.

 4. U okviru stavke Umetni logo izaberite vezu Sa računara.

 5. U dijalogu Dodavanje komentara kliknite na dugme Odaberi datoteku.

 6. Da biste pronašli sliku logotipa koji želite za blog, pregledajte datoteke na računaru, izaberite sliku a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste otpremili izabranu sliku kao logotip sajta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O.

 8. Premestite se na polje Unesite opis i otkucajte alternativni tekst koji opisuje sliku logotipa.

 9. Da biste sačuvali sliku i opis alternativnog teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O.

  Napomena: Logotip se automatski povezuje sa matičnom stranicom SharePoint Online sajta bloga. Ne možete da promenite tu vezu.

Dodavanje kategorija elementima bloga

SharePoint Online blog jeste veb sajt koji sadrži liste i biblioteke koje možete da kategorizujete na bilo koji način koji odaberete. Kategorije doprinose organizovanju objava i ostalog sadržaja na listama i u bibliotekama širom sajta bloga. Osnova bloga jeste lista objava na blogu. Sajt bloga može da sadrži niz drugih lista, na primer listu veza ka drugim blogovima. Blog može da sadrži i biblioteku fotografija ili referentnih dokumenata.

Kategorije su naročito korisne ako pravite objave na blogu o različitim temama ili u različite svrhe. Kada se objave organizuju po kategorijama, ljudi mogu lako da pronađu one koje ih interesuju tako što će izabrati odgovarajuću stavku na listi „Kategorije“.

Jasni opisi lista, biblioteka i kategorija pomažu čitaocima da razumeju njihovu namenu. To blog čini pristupačnijim.

 1. Prijavite se na SharePoint Online veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite komandu Postavke sajta.

 3. . U okviru Administracija sajta izaberite vezu Biblioteke sajta i liste.

 4. Na stranici Biblioteke sajtova i liste:

  • Da biste dodali opis listama objava, izaberite vezu Prilagodi stavku „Objave“.

  • Da biste dodali opis biblioteci slika, izaberite vezu Prilagodi stavku „Fotografije“.

  • Da biste dodali opis biblioteci drugih resursa, izaberite vezu Prilagodi stavku „Resursi sajta“.

  • Da biste dodali opis kategorijama, izaberite vezu Prilagodi stavku „Kategorije“.

 5. U okviru Opšte postavke izaberite vezu Ime liste, opis i navigacija.

 6. U okviru za tekst Opis zamenite tekst čuvara mesta sadržajem koji čitaocima najbolje opsuje element.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim pritisnite taster Enter.

Saveti za pristupačniji sadržaj

Kada dodajete tekst blogu, koristite fontove, naslove i hiperveze kako bi sadržaj bio pristupačniji

Stilizujte fontove tako da budu jasni

Imajte na umu na koji način želite da koristite vrstu fonta, veličine tačke, varijante i pisanje velikim slovima u tekstu. Razmotrite čitljivost za osobe koje imaju oštećen vid i za one koje koriste čitač ekrana.

 • Koristite jednostavne fontove i najviše dve ili tri vrste fonta na celom sajtu bloga.

 • Nemojte da postavljate fiksnu veličinu fonta, kao što je 14 tačaka. Umesto toga koristite stilove kao što je Normalno. Fiksna veličina fonta može da smeta drugim elementima na ekranu, naročito ako korisnici povećaju ili smanje ekran. Na primer, fiksne veličine fonta mogu da izazovu preklapanje redova teksta sa kolonama ili tekst može da nestane.

 • Umesto da primenite podebljane (Ctrl+B) ili kurzivne (Ctrl+I) varijante fonta, izaberite opciju stila Naglašavanje ili Akcenat na kartici „Oblikovanje teksta“ na traci, u grupi „Stilovi“. Ti stilovi sadrže informacije o tome kako font izgleda i šta to znači. Na primer, stil Naglašavanje primenjuje kurziv na izabrani tekst i čitači ekrana čitaju reč „naglašavanje“.

 • Koristite pisanje velikim slovima rečenice. Duge niske velikih slova mogu da budu teške za čitanje. Pored toga, čitači ekrana ne čitaju velika slova drugačije, pa korisnik neće uočiti razliku koju pokušavate da napravite.

Dodavanje naslova radi lakšeg skeniranja sadržaja

Mnogi korisnici radije pregledaju veb sadržaj, a detaljno čitaju samo sadržaj koji im je naročito važan. Pored toga, čitači ekrana čitaju naslove kako bi pomogli korisnicima da pregledaju i brzo pronađu neophodne informacije.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela izaberite tekst koji želite da koristite kao naslov.

 2. Na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Stilovi izaberite željeni nivo naslova.

  Napomena: Naslovi su hijerarhijski uređeni. Stil „Naslov 1“ obično je najvažniji naslov. „Naslov 2“ je sekundarnog nivoa. „Naslov 3“ može da se koristi za podnaslove i u dokumentu pre njega uvek postoji bar jedan „Naslov 2“.

Pravljenje smislenih hiperveza

Čitači ekrana čitaju naglas tekst za prikaz hiperveze. Važno je da taj tekst ima smisla. Tekst za prikaz treba da pruži slušaocu korisne informacije o odredištu veze.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela postavite fokus tamo gde želite da se pojavi hiperveza.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje hiperveze, na kartici Umetanje izaberite stavku Veza, a zatim stavku Sa adrese.

 3. Otkucajte tekst veze u polju Tekst za prikaz. Najkorisniji i najsmisleniji tekst za prikaz veze obično je ime veb sajta, naslov stranice ili tema. Izbegavajte tekst koji pruža malo ili nimalo informacija, kao što je „Kliknite ovde“.

 4. U polju Adresa veze otkucajte ili nalepite veb adresu odredišnog veb sajta

  Napomena: Da biste proverili da li veza ispravno radi, izaberite stavku Testiraj vezu.

 5. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama i medijima

Kada dodajete vizuelne objekte kao što su slike i druge grafike na blog, koristite alternativni tekst koji objašnjava sliku. Oblikujte tabele kako bi čitači ekrana mogli ispravno da ih tumače. Dodajte pomoćne natpise za video i transkripte za video i audio objekte. Da biste saznali kako da to uradite, pročitajte članak Dodavanje pristupačnih slika i medija na sajt.

Napravite tabele koje su lakše za navigaciju

Da biste napravili tabele koje su lakše za navigaciju, neka one budu jednostavne (bez objedinjenih i razdeljenih ćelija). Pored toga, važno je da stilizujete red zaglavlja i dodate naslove kolona.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela postavite fokus tamo gde želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela, a zatim stavku Umetni tabelu.

 3. U dijalogu Umetanje tabele otkucajte broj kolona i broj redova u dva okvira za tekst. Pritiskajte taster Tab da biste se pomerili na dugme U redu i pritisnite taster Enter. Tabela se pojavljuje u polju Telu teksta.

 4. Oblikujte tabelu da biste poboljšali pristupačnost.

  • Odredite red zaglavlja.

   Na kartici Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja i, ako je to primenljivo, u polju za potvrdu Prva kolona.

  • Dodavanje oznaka svakom zaglavlju kolone

  • Dodajte kratak opis tabele kao natpis.

   Na kartici Raspored tabele, u grupi Svojstva otkucajte opis u okviru za tekst Rezime.

 5. Prilikom podešavanja širina kolone i visina i reda koristite proporcionalne veličine sa procentima umesto vrednosti piksela ili tačke. To obezbeđuje da tabela ima odgovarajuću razmeru bez obzira na uređaj korisnika ili nivo zumiranja.

  • Na kartici Raspored tabele, u grupi Širina i visina otkucajte vrednosti u poljima Širina kolone i visina reda. Otkucajte znak procenta (%) posle svake vrednosti.

  • Ako želite, dodajte vrednosti procenata i u polja Širina i visina tabele.

Dodavanje natpisa za audio i video

Svaki video koji dodate na blog trebalo bi da ima pomoćne natpise. Pomoćni natpisi su od suštinske važnosti za korisnike sa oštećenim sluhom. Skriveno titlovanje može da pomogne nematernjim govornicima kao i korisnicima različitih audio-vizuelnih stilova učenja za obradu verbalnih informacija. Audio klipovi koje dodate na blog trebalo bi da obuhvataju transkript za korisnike sa oštećenim sluhom. Video i audio klipovi treba da se opišu alternativnim tekstom.

 • U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju „Tekst tela“ postavite fokus tamo gde želite da dodate video.

 • Na kartici Umetanje, u grupi Mediji izaberite stavku Video i audio, a zatim stavku Sa računara , Ugrađivanje, Iz sistema SharePoint ili Sa adrese.

 • Pratite odzive da biste pronašli, izabrali i umetnuli video ili audio na blog.

SharePoint blog možete da postavite tako da bude dostupan čitaocima sa oštećenim vidom, ograničenom pokretljivošću ili oštećenim sluhom.

Na primer, možete da koristite predložak koji obuhvata fontove i boje koje poboljšavaju čitljivost. U pojedinačne objave na blogu i drugim stranicama možete da dodajete smislene opise elemenata bloga, alternativne tekstove čistog teksta za slike i drugi multimedijalni sadržaj, transkripte za audio elemente i još mnogo toga.

Napomene: 

 • SharePoint blog mora da se nalazi u okviru SharePoint veb sajta. Da biste saznali više, pogledajte članak Napravite SharePoint sajt pristupačnijim za osobe sa umanjenim sposobnostima i Pravljenje bloga.

 • Kad koristite SharePoint, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint.

U ovoj temi

Na koji način korisnici sa umanjenim sposobnostima mogu da koriste blog

Razumevanje načina na koji čitaoci sa umanjenim sposobnostima mogu da koriste blog može da vam pomogne da napravite pristupačniji blog.

 • Korisnici mogu da koriste tasterske prečice kako bi se kretali po blogu. Važno je da elementi ekrana ostanu na svojim podrazumevanim mestima kako bi se očuvao podrazumevani raspored kartica kretanja pomoću tastature. Saznajte više u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint.

 • Korisnici mogu da koriste čitač ekrana kako bi čuli sadržaj bloga. Neka fontovi, stilovi fontova i stilovi pisanja velikim slovima budu jasni i standardni kako biste obezbedili da čitači ekrana tačno i efikasno tumače stranice. Saznajte više u članku Korišćenje čitača ekrana sa blogom napravljenim u usluzi SharePoint.

Primena pristupačnog predloška bloga

Poboljšajte pristupačnost bloga za sve korisnike tako što ćete pažljivo izabrati vizuelnu temu sajta. Predložak Office je podrazumevani predložak za sve nove SharePoint sajtove i to je pristupačna tema.

Predložak Office optimizuje balans boja i kontrast između teksta i pozadine. Korisnici sa oštećenim vidom, na primer slabovide osobe ili one koje ne raspoznaju boje, lakše čitaju sajtove koji koriste ovaj predložak.

Predložak Office uvek možete da primenite na blog. Možete i da izmenite raspored ili boje koje se koriste za veze, naslove i drugi tekst.

 1. Prijavite se na SharePoint veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Da biste otvorili galeriju predložaka stilova, idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite Promeni izgled.

 3. Izaberite predložak koji želite da koristite. Predložak Office dizajniran je tako da bude maksimalno pristupačan.

 4. Pregledate detalje o predlošku. Ako želite, promenite pozadinsku sliku, šemu boja, raspored na sajtu i fontove naslova i tela. Te promene utiču na korišćenje predloška i primenjuju se na sve stranice na blogu.

 5. Da biste pregledali predložak na sajtu bloga, izaberite vezu Isprobajte.

 6. Na stranici Pregled dizajna pregledajte kako predložak funkcioniše sa blogom.

 7. Da biste primenili predložak, izaberite Da, zadržite ga. Da biste dodatno promenili izabrani predložak, izaberite Ne, nije dobro da biste se vratili na prethodnu stranicu.

Da biste se vratili u galeriju predložaka i izabrali drugi predložak, izaberite vezu Počni ispočetka.

Prilagođavanje logotipa i dodavanje alternativnog teksta

Svi novi SharePoint sajtovi, uključujući blogove, sadrže podrazumevani čuvar mesta za logotip. Taj logo uvek možete da zamenite i da mu dodate alternativni tekst.

 1. Prijavite se na SharePoint veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite Postavke sajta.

 3. U okviru Izgled i doživljaj izaberite stavku Naslov, opis i logotip.

 4. U okviru stavke Umetni logo izaberite Sa računara.

 5. U dijalogu Dodavanje dokumenta izaberite stavku Odaberi datoteku.

 6. Da biste pronašli sliku logotipa koji želite za blog, pregledajte datoteke na računaru, izaberite sliku a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste otpremili izabranu sliku kao logotip sajta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O.

 8. Premestite se na polje Unesite opis i otkucajte alternativni tekst koji opisuje sliku logotipa.

 9. Da biste sačuvali sliku i opis alternativnog teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O.

Napomena: Logotip se automatski povezuje sa matičnom stranicom SharePoint bloga. Ne možete da promenite tu vezu.

Dodavanje kategorija elementima bloga

SharePoint blog sadrži liste i biblioteke koje možete da kategorizujete na bilo koji način koji odaberete. Kategorije doprinose organizovanju objava i ostalog sadržaja na listama i u bibliotekama širom bloga. Osnova bloga jeste lista objava na blogu. Blog može da sadrži niz drugih lista, na primer listu veza ka drugim blogovima. Blog može da sadrži i biblioteku fotografija ili referentnih dokumenata.

Kategorije su naročito korisne ako pravite objave na blogu o različitim temama ili u različite svrhe. Kada se objave organizuju po kategorijama, ljudi mogu lako da pronađu one koje ih interesuju tako što će izabrati odgovarajuću stavku na listi „Kategorije“.

Jasni opisi lista, biblioteka i kategorija pomažu čitaocima da razumeju njihovu namenu. To blog čini pristupačnijim.

 1. Prijavite se na SharePoint veb sajt i idite na stranicu bloga.

 2. Idite na meni Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i izaberite Postavke sajta.

 3. U okviru Administracija sajta izaberite vezu Biblioteke sajta i liste.

 4. Na stranici Biblioteke sajtova i liste:

  • Da biste dodali opis listama objava, izaberite stavku Prilagodi stavku „Objave“.

  • Da biste dodali opis biblioteci fotografija, izaberite stavku Prilagodi stavku „Fotografije“.

  • Da biste dodali opis biblioteci drugih resursa, izaberite stavku Prilagodi stavku „Resursi sajta“.

  • Da biste dodali opis kategorijama, izaberite stavku Prilagodi stavku „Kategorije“.

 5. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Ime liste, opis i navigacija.

 6. U okviru za tekst Opis zamenite tekst čuvara mesta sadržajem koji čitaocima najbolje opsuje element.

 7. Izaberite stavku Sačuvaj i pritisnite taster Enter.

Saveti za pristupačniji sadržaj

Kada dodajete tekst blogu, koristite fontove, naslove i hiperveze kako bi sadržaj bio pristupačniji

Stilizujte fontove tako da budu jasni

Imajte na umu na koji način želite da koristite vrstu fonta, veličine tačke, varijante i pisanje velikim slovima u tekstu. Razmotrite čitljivost za osobe koje imaju oštećen vid i za one koje koriste čitač ekrana.

 • Koristite jednostavne fontove i najviše dve ili tri vrste fonta na celom blogu.

 • Nemojte da postavljate fiksnu veličinu fonta, kao što je 14 tačaka. Umesto toga koristite stilove kao što je Normalno. Fiksna veličina fonta može da smeta drugim elementima na ekranu, naročito ako korisnici povećaju ili smanje ekran. Na primer, fiksne veličine fonta mogu da izazovu preklapanje redova teksta sa kolonama ili tekst može da nestane.

 • Umesto da primenite podebljane (Ctrl+B) ili kurzivne (Ctrl+I) varijante fonta, izaberite opciju stila Naglašavanje ili Akcenat na kartici Oblikovanje teksta na traci, u grupi Stilovi. Ti stilovi sadrže informacije o tome kakav je stil u odnosu na to kako font izgleda. Na primer, stil Naglašavanje primenjuje kurziv na izabrani tekst i čitači ekrana čitaju reč „naglašavanje“.

 • Koristite pisanje velikim slovima rečenice. Duge niske velikih slova mogu da budu teške za čitanje. Pored toga, čitači ekrana ne čitaju velika slova drugačije, pa korisnik neće uočiti razliku koju pokušavate da napravite.

Dodavanje naslova radi lakšeg letimičnog pregleda sadržaja

Mnogi korisnici radije pregledaju veb sadržaj, a detaljno čitaju samo sadržaj koji im je naročito važan. Pored toga, čitači ekrana čitaju naslove kako bi pomogli korisnicima da pregledaju i brzo pronađu neophodne informacije.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela izaberite tekst koji želite da koristite kao naslov.

 2. Na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Stilovi izaberite željeni nivo naslova.

Napomena: Naslovi su hijerarhijski uređeni. Stil „Naslov 1“ obično je najvažniji naslov. „Naslov 2“ je sekundarnog nivoa. „Naslov 3“ može da se koristi za podnaslove i u dokumentu pre njega uvek postoji bar jedan „Naslov 2“.

Pravljenje smislenih hiperveza

Čitači ekrana čitaju naglas tekst za prikaz hiperveze. Važno je da taj tekst ima smisla. Tekst za prikaz treba da pruži slušaocu korisne informacije o odredištu veze.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela postavite fokus tamo gde želite da se pojavi hiperveza.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje hiperveze, na kartici Umetanje izaberite stavku Veza, a zatim stavku Sa adrese.

 3. Otkucajte tekst veze u polju Tekst za prikaz. Najkorisniji i najsmisleniji tekst za prikaz veze obično je ime veb sajta, naslov stranice ili tema. Izbegavajte tekst koji pruža malo ili nimalo informacija, kao što je „Kliknite ovde“.

 4. U polju Adresa veze otkucajte ili nalepite veb adresu odredišnog veb sajta.

  Napomena: Da biste proverili da li veza ispravno radi, izaberite stavku Testiraj vezu.

 5. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama i medijima

Kada na blog dodajete vizuelne objekte kao što su slike, koristite alternativni tekst koji objašnjava sliku. Oblikujte tabele kako bi čitači ekrana mogli ispravno da ih tumače. Dodajte pomoćne natpise za video i transkripte za video i audio objekte. Da biste saznali kako da to uradite, pročitajte članak Dodavanje pristupačnih slika i medija na SharePoint sajt.

Napravite tabele koje su lakše za navigaciju

Da biste napravili tabele koje su lakše za navigaciju, neka one budu jednostavne (bez objedinjenih i razdeljenih ćelija). Pored toga, važno je da koristite stil reda zaglavlja i dodate naslove kolona.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela postavite fokus tamo gde želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela, a zatim stavku Umetni tabelu.

 3. U dijalogu Umetanje tabele otkucajte broj kolona i broj redova u dva okvira za tekst. Pritiskajte taster Tab da biste se pomerili na dugme U redu i pritisnite taster Enter. Tabela se pojavljuje u polju Telu teksta.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja i, ako je to primenljivo, u polju za potvrdu Prva kolona da biste označili red zaglavlja.

 5. Dodajte oznake svakom zaglavlju kolone.

 6. Dodajte kratak opis tabele kao naslov na kartici Raspored tabele, u grupi Svojstva otkucajte opis u okviru za tekst Rezime.

 7. Na kartici Raspored tabele, u grupi Širina i visina otkucajte vrednosti u poljima Širina kolone i Visina reda. Otkucajte znak procenta (%) posle svake vrednosti.

  Napomena: Prilikom podešavanja širina kolone i visina i reda koristite proporcionalne veličine sa procentima umesto vrednosti piksela ili tačke. To obezbeđuje da tabela ima odgovarajuću razmeru bez obzira na uređaj korisnika ili nivo zumiranja.

 8. Možete da dodate vrednosti procenata i u polja Širina tabele i Visina tabele.

Dodavanje natpisa za audio i video

Svaki video koji dodate na blog trebalo bi da ima pomoćne natpise. Pomoćni natpisi su od suštinske važnosti za korisnike sa oštećenim sluhom. Skriveno titlovanje može da pomogne nematernjim govornicima kao i korisnicima različitih audio-vizuelnih stilova učenja za obradu verbalnih informacija. Audio klipovi koje dodate na blog trebalo bi da obuhvataju transkript za korisnike sa oštećenim sluhom. Video i audio klipovi treba da se opišu alternativnim tekstom.

 1. U režimu uređivanja za objavu na blogu ili stranici, u polju Tekst tela postavite fokus tamo gde želite da dodate video.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji izaberite stavku Video i audio, a zatim stavku Sa računara , Ugrađivanje, Iz sistema SharePoint ili Sa adrese.

 3. Pratite odzive da biste pronašli, izabrali i umetnuli video ili audio na blog.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×