Napomene uz izdanje za OneDrive

Napomene uz izdanje za OneDrive

Poslednji put ažurirano: 18. jula 2019.

Ovaj članak sadrži detalje o najnovijim OneDrive izdanjima za Windows, Mac, Android i iOS. Napomene uz izdanje uključene su samo za verzije koje stignu do proizvodnje.

Preuzimanje aplikacije OneDrive za Windows - 19.103.0527.0003 (15. jul 2019.)

Šta je novo

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

Trenutne i beta verzije

Krug za insajdere

Krug proizvodnje

Krug za velika preduzeća

Poslednja objavljena verzija

19.123.0624.0002

19.103.0527.0003

19.033.0218.0012

Objavljivanje

19.086.0502.0008

(19. avgust 2019.)

Napomene: 

OneDrive beleške za Windows izdanje (prsten za proizvodnju)

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Novi dizajn OneDrive ikone u istraživaču datoteka i na traci zadataka.

  • B2B Sync – OneDrive sada može da sinhronizuje SharePoint Online sadržaj iz spoljnih organizacija koje su deljene sa Vama baš kao i sadržaj iz Vaše organizacije. Saznajte više

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Javni pregled instalacije klijenta za sinhronizaciju po računaru. Saznajte više

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Poslovni korisnici mogu da koriste novu opciju „Pronalaženje pomoći” u centru aktivnosti usluge OneDrive kako bi kreirali tiket za podršku

  • Poboljšana je logika za otkrivanje mreže tako da odmah počne da se sinhronizuje kada je važeća veza dostupna. Prethodno je ponekad biti potrebno do 5 minuta da klijent uspostavi vezu u određenim scenarijima. 

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima: 

  • Korisnici će sada dobijati obaveštenja o otpremanju datoteka u toku prilikom odjavljivanja sa računara.

 • Popravka greške za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima: 

  • Korisnici sada mogu da koriste opciju OneDrive kontekstualnog menija „Premesti u OneDrive” da bi premestili datoteke u OneDrive fasciklu.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Definicije smernica grupe ažurirane su jasnijim opisima funkcionalnosti i ponašanja.

OneDrive napomene za Windows izdanje (Krug Preduzeća)

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Novi dizajn OneDrive ikone u istraživaču datoteka i na traci zadataka.

  • Poslovni korisnici mogu da koriste novu opciju „Pronalaženje pomoći” u centru aktivnosti usluge OneDrive kako bi kreirali tiket za podršku

  • Poboljšana je logika za otkrivanje mreže tako da odmah počne da se sinhronizuje kada je važeća veza dostupna. Prethodno je ponekad biti potrebno do 5 minuta da klijent uspostavi vezu u određenim scenarijima. 

  • B2B Sync – OneDrive sada može da sinhronizuje SharePoint Online sadržaj iz spoljnih organizacija koje su deljene sa Vama baš kao i sadržaj iz Vaše organizacije. Saznajte više

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Korisnici će sada dobijati obaveštenja o otpremanju datoteka u toku prilikom odjavljivanja sa računara.

  • Korisnici sada mogu da koriste opciju kontekstualnog menija "Premesti u OneDrive" kako bi premestili datoteke u svojuOneDrive fasciklu.

  • Smernice grupe za tiho konfigurisanje korisničkih naloga sada podržavaju SharePoint Server 2019.

 1. Kliknite na dugme na OneDrive u oblaku ikona na sistemskoj traci poslova, a zatim izaberite više > postavke.

 2. Izaberite karticu Osnovni podaci da biste videli broj verzije u okviru opcije Osnovni podaci o usluzi Microsoft OneDrive.

Preuzimanje aplikacije OneDrive za Mac (samostalni .pkg) - 19.086.0502.0008 (1. jul 2019)

Takođe dostupno u prodavnici Mac App Store.

Šta je novo

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi klijenta..

Trenutne i beta verzije

Krug za insajdere

Krug proizvodnje

Krug za velika preduzeća

Poslednja objavljena verzija

19.123.0624.0002

19.086.0502.0008
(Samostalno)

19.070.0410.0007
(Mac App Store)

19.033.0218.0014

Objavljujemo

19.103.0527.0003

19.086.0502.0009

(19. avgust 2019.)

Napomene: 

OneDrive napomene za Mac izdanje (Krug proizvodnje)

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Ikona „OneDrive“ ažurirana je u novi dizajn preko proizvoda, uključujući nalazač i traku sa menijima.

 • Ispravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima: 

  • Poboljšana je logika za otkrivanje mreže tako da odmah počne da se sinhronizuje kada je važeća veza dostupna. Prethodno je ponekad biti potrebno do 5 minuta da klijent uspostavi vezu u određenim scenarijima.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka radi poboljšanja pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Poslovni korisnici mogu da koriste novu opciju „Pronalaženje pomoći” u centru aktivnosti usluge OneDrive kako bi kreirali tiket za podršku

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Poboljšana podrška za konfiguracije sa više monitora.

  • Ovo je poslednje izdanje koje koristi Mac OS X 10.11. Saznajte više

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima: 

  • SharePoint Server 2019 Podrška za sinhronizaciju sada je dostupna za MacOS. Implementacija funkcioniše uz Basic, NTLM i Kerberos protokole potvrde identiteta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima: 

  • Datoteke na zahtev sada su dostupne za korisnike koji koriste verziju macOS 10.14.2 i novije. Možete da omogućite Datoteke na zahtev u meniju sa željenim opcijama.

OneDrive napomene za Mac izdanje (Krug Preduzeća)

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Poslovni korisnici mogu da koriste novu opciju „Pronalaženje pomoći” u centru aktivnosti usluge OneDrive kako bi kreirali tiket za podršku

  • Poboljšana je logika za otkrivanje mreže tako da odmah počne da se sinhronizuje kada je važeća veza dostupna. Prethodno je ponekad biti potrebno do 5 minuta da klijent uspostavi vezu u određenim scenarijima. 

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti i performansi.

 1. Kliknite na dugme na OneDrive u oblaku ikona na sistemskoj traci poslova, a zatim izaberite više > postavke.

 2. Izaberite karticu Osnovni podaci da biste videli broj verzije u okviru opcije Osnovni podaci o usluzi Microsoft OneDrive.

Preuzimanje aplikacije OneDrive za Android - v 5.34.3 (5. jul 2019.)

Šta je novo

 • Pored PIN kôda, sada ćete moći da koristite otisak prsta da biste zaključali OneDrive aplikacije.

 • Poboljšali smo prikaz naše koordinatne mreže da bi vaše fotografije bile istaknute i izgledaju što je bolje moguće, a sada isto možete lakše nego ikada da vidite za koje fotografije se pravi rezervna kopija na kartici "Fotografije".

Predizdanja

Pridružite se pregledu OneDrive za Android za raniji pristup novim funkcijama u OneDrive aplikacijama za Android.

Preuzimanje aplikacije OneDrive za iOS  - v 10.75.9 (10. jul 2019.)

Šta je novo

 • Safari stranice kao što su PDF, otpremljene pomoću aplikacije Datoteke, prikazivale su se kao uspešno otpremljene – ali u stvarnosti nisu bile. Popravili smo ovaj problem i ova otpremanja će se pojaviti, i zapravo, uspešno otpremiti.

Predizdanja

Pridružite se pregledu OneDrive za iOS za raniji pristup novim funkcijama u OneDrive aplikacijama za iOS. 

OneDrive za iOS napomene uz izdanje

Ovo ne bi bilo moguće bez vaše povratne informacije. Ako naiđete na probleme, protresite uređaj i dodirnite stavku „Prijavite Problem”.

 • Ovo ažuriranje sadrži ispravke grešaka i poboljšanja stabilnosti.

 • Prevod teksta nije radio za neke korisnike, što je pretvorilo nekoliko opcija na stranici "Postavke" u zbunjujuće igre "Pogađajte tu postavku". Ovo je popravljeno i izgledaće i čitaće kao što biste očekivali.

 • Sada je još lakše da sarađujete sa drugima pomoću našeg novog i unapređenog deljenog prikaza za poslovne klijente! Sada je još lakše pronaći stvari sada kada možete da vidite ko je podelio dokumente sa vama i kada su deljeni.

 • Imena datoteka i fascikli koje počinju pomoću znaka ^ prikazana su kao prazno ime. Rešili smo ovaj problem i ^sva ^ova ^imena ^datoteka ^će ^sada ^funkcionisati. ^.^

 • Ovo ažuriranje takođe sadrži ispravke grešaka i poboljšanja stabilnosti.

Popravili smo problem sa beskonačnim učitavanjem koji su neki korisnici imali nakon prijavljivanja na poslovni nalog. Sada korisnici mogu direktno da dođu do svojih datoteka nakon prijavljivanja - kao što je i očekivano.

Ažurirali smo boju ikone fascikle koja sada predstavlja mešavinu nijansi žute boje. Neki ga nazivaju prostim ažuriranjem ikone, ali ga mi zovemo zlatni standard.

Ažurirali smo ikonu aplikacije da odražava način na koji pojednostavljujemo i modernizujemo produktivnost oblaka – sa pažljivo izrađenim iskustvima koja poštuju naše kancelarijsko nasleđe i pozdravljaju budućnost.

Otklonili smo problem sa rokom trajanja veza birača datuma gde datum i dan u sedmici nisu prikazani ispravno. Budite sigurni da iako sreda ponekad izgleda kao ponedeljak, naš birač datuma je sad sve sredio.

Ažurirali smo način na koji se albumi i oznake prikazuju u prikazu svih fotografija, čime je omogućeno više prostora na ekranu za sve vaše fotografije i moderniji odgovor za „šta se krije iza vrata broj 1”.

„Hej Siri, skeniraj tablu”. Ili vizitkartu, dokument, sliku - shvatate suštinu. Uključite OneDrive prečice tako što ćete otići na postavke -> Siri i pretraga.

Neki korisnici su nailazili na usporavanje ili pad aplikacije prilikom njenog pokretanja. Doterali smo neke stvari u pozadini da bismo rešili problem i aplikacija će se sada ponovo pokretati i raditi glatko.

Neki korisnici su nailazili na usporavanje ili pad aplikacije prilikom njenog pokretanja. Doterali smo neke stvari u pozadini da bismo rešili problem i aplikacija će se sada ponovo pokretati i raditi glatko.

Verujemo da deljenje pokazuje da vam je stalo. Stoga smo otklonili problem sa dodatkom za deljenje koji je sprečavao deljenje velikih fotografija.

Ponekad bi dodir na „Kopiraj u OneDrive” i „AirDrop” putem lista za deljenje prekinuo prenos datoteka. Ovo je ispravljeno i sada će sve datoteke stizati.

Otklonili smo problem sa dodatkom iMessage gde nijedna fotografija nije mogla da bude izabrana. Ovo je ispravljeno i sada možete da umetnete sve datoteke u iMessage, fotografije i slično.

Unapredili smo iskustvo otpremanja slika i sada ćete videti slike i video zapise koji se otpremaju tačno na desnoj strani prikaza fotografija - dokaz da ko čeka, taj dočeka.

Postojala je greška u aplikaciji iMessage - da, imamo aplikaciju iMessage - koja je pokazivala „Otvori u On” umesto „Otvori u OneDrive”. Ovo je ispravljeno, ne dodavanjem šest znakova koji su nedostajali, već male ikone aplikacije u gornjem desnom uglu pregleda datoteke. Dokaz da zaista ulažemo dodatni trud.

Počeli smo rano prolećno čišćenje tako što smo ispolirali nekoliko detalja korisničkog interfejsa za iskustvo pretrage.

Ulovili smo grešku koja je sprečavala ispravno otvaranje nekoliko Office dokumenata u aplikaciji.

Ponekad bi tekstualna beleška u PDF dokumentu dobijala vlastiti um i okretala se kako joj je volja. Ovo je ispravljeno.

Otklonili smo problem gde se prikazivao neočekivani razmak iznad rezultata pretrage. Ovo je ispravljeno i više ne morate da se obazirete na razmak.

Aplikacija za datoteke se više neće neočekivano zatvarati i osvežavati kada pretražujete svoje OneDrive datoteke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Za dodatne informacije pogledajte OneDrive centar za pomoć:

Na mreži

Pronalaženje pomoći na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive for Business.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili OneDrive for Business podršci sa PC ili Mac računara, kliknite na ikonu OneDrive na sistemskoj traci poslova ili traci sa menijima, zatim izaberite stavke Više > Pošalji povratne informacije > Nešto mi se ne dopada.

OneDrive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Saveti
Saopštavanje svoje lokacija može da nam pomogne da brže rešimo problem.

Sve je rešeno? Ako ste nam se obratili i OneDrive počne ponovo da radi, obavestite nas tako što ćete odgovoriti na e-poruku koju smo vam poslali.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×