Napomene uz izdanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju

Napomene uz izdanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju

Vratite se ovde da biste potražili informacije o najnovijim izdanjima usluge Novi klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive. Slede brojevi najnovijih verzija u svakom od krugova validacije prema procesu ažuriranja OneDrive klijenta za sinhronizaciju.

Krug za Windows insajdere

Krug proizvodnje

Krug za velika preduzeća

Windows

Poslednja objavljena verzija

17.3.6963.0807

17.3.6943.0625 

17.3.6798.0207

Predstavljanje

17.3.6963.0807

17.3.6917.0607 (21. avg)

17.3.6943.0625 (25. sep)

Mac

Poslednja objavljena verzija

Nije dostupno

17.3.6945.0724

17.3.6798.0207

Predstavljanje

17.3.6919.0626 (4. septembar)

17.3.6945.0724 (25. sep)

Napomena : Prazno mesto u tabeli znači da se trenutno ništa ne predstavlja u tom krugu.

Preuzimanja

Odaberite platformu i razvijte brojeve verzija da biste videli napomene uz ažuriranje o svakoj od tih verzija:

Napomene uz ažuriranje operativnog sistema Windows

Kritične ispravke grešaka:

 • Rešeni su problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

 • Sada možete da delite datoteke iz kontekstualnog menija.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljen manji problem za veće izdanje.

Nove funkcije i ispravke:

 • Centar aktivnosti je ažuriran tako da prikazuje više informacija. Sada možete da vidite fasciklu kontejnera za stavke koje su bile ažurirane, kao i da li su one preimenovane ili premeštene.

 • Otklonjene greške sa pristupačnošću u vezi sa Centrom aktivnosti.

 • Povećana maksimalna dužina putanje za datoteke ili fascikle. Pročitajte više o novim maksimalnim ograničenjima za putanje.

Kritične ispravke grešaka:

 • Rešeni su problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

  Napomena : Ova verzija usluge OneDrive neće biti dostupna za preuzimanje dok se ne dovrši njen prelazak u fazu proizvodnje.

Kritične ispravke grešaka:

 • Otklonjen je manji problem koji se odnosi na unapred zapakovanu instalaciju usluge OneDrive u Windows ispravci za kreativne.

  Napomena : Ova verzija programa OneDrive nije dostupna za preuzimanje. Dostupna je samo kao deo unapred instaliranih verzija operativnog sistema Windows.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

Nove funkcije i ispravke:

 • OneDrive centar aktivnosti je poboljšan za korisnike oštećenog vida.

 • Dodatna podrška za Office 365 kojim upravlja 21Vianet.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije.

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa stabilnošću aplikacije.

 • Popravljen je problem gde se greška „OneDrive zahteva ispravku“ neispravno prikazuje.

 • Popravljen je problem zbog kojeg korisnici imaju više OneDrive prečica u programu Windows Explorer.

Nove funkcije i ispravke:

 • Sada možete da migrirate korisnike iz prethodnog OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju (Groove.exe) u Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive (OneDrive.exe) za sajtove tima. Više informacija pročitajte u članku Prelaz sa prethodnog OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju.

 • Možete ponovo da koristite postojeću lokaciju sa istim imenom prilikom dodavanja SharePoint sajta ili deljene OneDrive for Business fascikle.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su razni problemi vezani za sinhronizaciju SharePoint sajtova i deljenih OneDrive for Business datoteka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Dodatna podrška za Office 365 Germany.

 • (Postaje dostupno) OneDrive centar aktivnosti je ažuriran da pruža informacije o nedavnim aktivnostima.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa stabilnošću aplikacije.

 • Popravljen je redak problem gde OneDrive pokušava da otpremi datoteku dvaput.

 • Popravljen je problem zbog kojeg korisnici nepotrebno ponovo podešavaju OneDrive.

Popravljene su razne ispravke grešaka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Iste verzije sada koriste Windows i Mac računari.

 • Sinhronizacija deljene fascikle.

 • Sinhronizacija datoteka i fascikli samo za čitanje.

Takođe, popravljene su razne ispravke grešaka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Korisnici mogu da odaberu fascikle koje će se sinhronizovati prilikom podešavanja sinhronizacije za SharePoint sajt.

Takođe, popravljene su razne ispravke grešaka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Sinhronizacija SharePoint 2010 biblioteka sajtova.

 • Možete da podesite sinhronizaciju iz određene fascikle na sajtu.

 • Klijent za sinhronizaciju sada podržava koautorstvo i deljenje direktno iz Office datoteka.

 • Možete odabrati koje fascikle želite da sinhronizujete u OneDrive postavkama.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeno je nekoliko problema regresije zbog kojih je klijent za sinhronizaciju prestajao sa radom.

Nove funkcije i ispravke:

 • Performanse preuzimanja su poboljšane.

 • OneDriveotkriva kada su neispravne oznake tipa preklapanja istraživača datoteka i traži od korisnika da ih ispravi.

 • OneDriveće sada pokušati da ažurira na najnoviju verziju koja je dostupna svim korisnicima, čak i ako se novija verzija postepeno objavljuje, ali nije potpuno objavljena.

 • Dodat je novi planirani zadatak da bi se OneDrive ostao ažuriran.

 • (Postaje dostupno) Dodata je nova opciju koja ograničava koliko propusnog opsega se koristi za prenos datoteka.

 • (Postaje dostupno) Dodata je postavka za automatsko ograničavanje propusnog opsega.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su problemi gde klijenti nisu mogli da se prijave i ispravno izvrše podešavanje.

 • Popravljen je problem gde se pojavljuje dijalog za prijavljivanje ako se OneDrive pokrene kada je DisablePersonalSync podešen u operativnom sistemu Windows 10.

 • Popravljeni su razni padovi i greške.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljen je problem gde je OneDrive neispravno otkrivao da je lična sinhronizacije onemogućena u operativnom sistemu Windows 8.1.

 • Popravljen je problem koji je ponekad izazivao prekidanje sinhronizacije datoteka koje su otvorene pomoću sistema Office.

Razne ispravke grešaka.

Ažuriranje funkcije: Funkcija preuzimanja sada je podrazumevano omogućena.

Nove funkcije i ispravke:

 • OneDrivePodešavanje sada prihvata poslovne i lične adrese e-pošte i preusmeriće prijavljivanje u skladu sa tim. Ključeve registratora više nisu potrebni za primenu.

 • Sada je omogućena funkcija preuzimanja. Korisnici koji žele da se prebace na novi klijent samo treba da izvrše ažuriranje na najnoviju verziju sistema Office i OneDrive, a zatim da se prijave pomoću istog naloga. Pročitajte više u članku Prelaz sa postojećeg OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju.

 • OneDrive sada podržava Windows 8.1 za sinhronizaciju poslovnih naloga. Samo pokrenite „OneDrive for Business“ u operativnom sistemu Windows 8.1 da biste počeli.

 • Brzina prenosa je sada prikazana kada zadržite pokazivač iznad oblaka na traci zadataka.

Kritična ispravka greške:

 • Popravili smo grešku otkrivanja zakupca gde se korisnik prijavljivao i dobijao grešku da nema internet vezu.

Napomene uz ažuriranje za Mac

Kritične ispravke grešaka:

 • Rešeni su problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

 • Sada možete da delite datoteke iz kontekstualnog menija.

 • Dodata je nova funkcija za automatsko čuvanje snimaka ekrana u usluzi OneDrive.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

 • Dodali smo kontekstualni meni u OneDrive. Da biste uključili kontekstualni meni, omogućite OneDrive Finder proširenja i ponovo pokrenite mac OS ili Finder posle ažuriranja.

 • Dodali smo i komandu „Deli“ u kontekstualni meni tako da možete da delite datoteke i fascikle iz usluge Finder.

 • Centar aktivnosti je ažuriran tako da prikazuje više informacija. Sada možete da vidite fasciklu kontejnera za stavke koje su bile ažurirane, kao i da li su one preimenovane ili premeštene.

 • Otklonjene greške sa pristupačnošću u vezi sa Centrom aktivnosti.

 • Povećana maksimalna dužina putanje za datoteke ili fascikle. Pročitajte više o novim maksimalnim ograničenjima za putanje.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije i stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

Nove funkcije i ispravke:

 • OneDrive klijent za sinhronizaciju za Mac sada je dostupan kao zasebno preuzimanje. Pre instaliranja ili primene klijenta za Mac kao zasebnog preuzimanja, uklonite Mac App Store verziju sa računara (ako je instalirana pre).

 • OneDriveće se sada automatski ponovo pokrenuti nakon prestanka rada. Dodali smo i način za prijavljivanje prestanka rada koji se ponavlja.

 • Dodatna podrška za Office 365 kojim upravlja 21Vianet.

 • (Postaje dostupno) Ponovo smo omogućili automatsko ograničavanje korišćenja propusnog opsega ili ograničavanje do određenog limita.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa pouzdanošću sinhronizacije.

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa stabilnošću aplikacije.

Nove funkcije i ispravke:

 • Možete ponovo da koristite postojeću lokaciju sa istim imenom prilikom dodavanja SharePoint sajta ili deljene OneDrive for Business fascikle.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su razni problemi vezani za sinhronizaciju SharePoint sajtova i deljenih OneDrive for Business datoteka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Dodatna podrška za Office 365 Germany.

 • (Postaje dostupno) OneDrive centar aktivnosti je ažuriran da pruža informacije o nedavnim aktivnostima.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su najvažniji problemi u vezi sa stabilnošću aplikacije.

 • Popravljen je redak problem gde OneDrive pokušava da otpremi datoteku dvaput.

 • Popravljen je problem zbog kojeg korisnici nepotrebno ponovo podešavaju OneDrive.

Popravljene su razne ispravke grešaka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Iste verzije sada koriste Windows i Mac računari.

 • Sinhronizacija deljene fascikle.

 • Sinhronizacija datoteka i fascikli samo za čitanje.

Takođe, popravljene su razne ispravke grešaka.

Nove funkcije i ispravke:

 • Poboljšane performanse preuzimanja.

 • Dijalog „Odaberi fascikle“ sada prikazuje veličinu datoteka ili fascikli koje možete da sinhronizujete.

 • Datoteke ili fascikle sa naglašenim znakovima sada ispravno prikazuju odgovarajući status u prekrivajućim elementima.

 • [Postaje dostupno] Dodata je nova opciju koja ograničava koliko propusnog opsega se koristi za prenos datoteka.

 • [Postaje dostupno] Dodata je postavka za automatsko ograničavanje propusnog opsega.

Kritične ispravke grešaka:

 • Popravljeni su problemi gde klijenti nisu mogli da se prijave i ispravno izvrše podešavanje.

 • Popravljeni su razni padovi i greške.

Kritična ispravka greške: Ova ispravka rešava problem gde korisnici u nekim ADFS konfiguracijama zakupca nisu mogli da se prijave ako ADFS server nije zadovoljavao određene bezbednosne zahteve za HTTP saobraćaj.

Nove funkcije i ispravke:

 • Prvi utisak sada prihvata poslovne i lične adrese e-pošte i preusmeriće prijavljivanje u skladu sa tim. Podrazumevana vrednost primene više nije potrebna.

 • Brzina prenosa je sada prikazana u padajućem meniju.

Kritična ispravka greške:

 • Popravili smo grešku otkrivanja zakupca gde se korisnik prijavljivao i netačno dobijao grešku da nema internet vezu.

Provera verzije koju koristite

 1. Kliknite na plavu ikonu oblaka OneDrive na sistemskoj traci poslova.

  Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad plave ikone OneDrive na traci zadataka sa tekstom OneDrive – Contoso.

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. U Centru aktivnosti izaberite zupčanik Postavke.

 3. Izaberite karticu Osnovni podaci da biste videli broj verzije u okviru Osnovni podaci o usluzi Microsoft OneDrive.

Dodatni resursi

Za dodatne resurse o usluzi Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive:

Naslov

Opis

Prvi koraci uz novi OneDrive klijent za sinhronizaciju u operativnom sistemu Windows

Saznajte kako korisnici operativnog sistema Windows mogu da podese Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive.

Koju verziju usluge OneDrive koristim?

Saznajte kako da utvrdite koji OneDrive klijent za sinhronizaciju koristite.

Primena novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju u poslovnom okruženju

Saznajte kako administratori mogu da primene Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive za Windows za korisnike u svom poslovnom okruženju.

Prelaz sa prethodnog OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju

Saznajte kako korisnici operativnog sistema Windows mogu da pređu sa prethodnog OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju na Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive.

Koristite smernice grupe da biste kontrolisali postavke klijenta za sinhronizaciju usluge OneDrive 

Saznajte kako administratori mogu da upravljaju uslugom Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive putem smernica grupe.

Prvi koraci uz novi klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive u operativnom sistemu Mac OS X

Saznajte kako korisnici operativnog sistema Mac mogu da podese Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive.

Konfigurisanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju u operativnom sistemu macOS

Saznajte kako administratori mogu da koriste opcije za konfigurisanje usluge Klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive na Mac OS X računarima.

Zabrane i ograničenja prilikom sinhronizovanja datoteka i fascikli

Ovo je članak baze znanja koji sadrži napomene uz izdanje i ograničenja (kao što su nevažeći znakovi u imenima datoteka).

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×