Najčešća pitanja o ukidanju funkcija Yammer SSO i DSync

Od 1. decembra 2016. ukidaju se i prestaju sa radom Yammer jedinstveno prijavljivanje (SSO) i sinhronizacija direktorijuma (DSync). Više informacija o ovom ukidanju i koracima koje možete da preduzmete da biste se prebacili sa funkcija Yammer SSO i DSync na korišćenje poznatih Office 365 alatki za podešavanje jedinstvenog prijavljivanja (Office 365 prijavljivanja sa spoljnim identitetom) i sinhronizaciju direktorijuma (Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory) potražite u članku Plan za ukidanje funkcija Yammer SSO i DSync.

P: Koja funkcionalnost se uklanja iz usluge Yammer?

O: Iz usluge Yammer se uklanjaju Yammer jedinstveno prijavljivanje (SSO) i Yammer sinhronizacija direktorijuma (DSync). Ovo su zastarele alatke koje je Yammer razvio pre nego pre nego što ga je Microsoft preuzeo. Kako Yammer poboljšava integraciju sa uslugom Office 365, uklanjamo potrebu da korisnici savladaju i održavaju zasebne alatke. Korisnici treba da pređu na korišćenje poznatih Office 365 alatki za podešavanje jedinstvenog prijavljivanja (Office 365 prijavljivanja sa spoljnim identitetom) i sinhronizaciju direktorijuma (Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory). Više informacija potražite u članku Plan za ukidanje funkcija Yammer SSO i DSync.

P: Kako se korisnici obaveštavaju o ovoj promeni?

O: Na osnovu smernica za komunikaciju u usluzi Yammer Enterprise, korisnici se obaveštavaju o ovoj promeni na sledeće načine:

 1. Ispravka dokumentacije: Plan za ukidanje funkcija Yammer SSO i DSync.

 2. Poruka na Yammer blogu: Nametanje Office 365 identiteta u usluzi Yammer je sada dostupno

 3. Objave Office 365 centra za poruke za administratore

 4. E- poruke Yammer administratora

 5. Objava na Yammer Office 365 mreži: Nametanje Office 365 identiteta u usluzi Yammer je sada dostupno!

P: Kada će Yammer SSO i DSync prestati sa radom?

O: Yammer SSO i DSync će prestati sa radom 1. decembra 2016. Od 1. aprila 2016, Yammer mreže neće moći da podese nove konfiguracije ni da naprave značajne promene konfiguracija za SSO ili DSync. Više informacija potražite u članku Raspored ukidanja za Yammer SSO i DSync.

P: Šta je preporučeni vremenski okvir za prebacivanje na prijavljivanje u Office 365?

O: Za prelaz bez problema, preporučujemo prebacivanje na prijavljivanje u Office 365 čim to bude praktično za organizaciju, osim ako ste korisnik neka od tri dolenavedena scenarija. Da biste izbegli uticaj na korisnika, treba da dovršite prelaz pre 1. decembra 2016. tako što ćete preduzeti korake navedene u članku Kako da pređem na korišćenje prijavljivanja u Office 365 za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju. Korisnici dolenavedenih funkcija treba da pregledaju Plan usluge Office 365 da bi proverili kada će one postati dostupne:

 • Licence po korisniku:    Mogućnost korišćenja licenciranja za blokiranje pristupa usluzi YammerOffice 365 korisnicima.

 • Sinhronizacija svojstava korisnika:    Sinhronizovanje svojstava korisnika prelazi iz usluge Office 365 u Yammer.

  Napomena :  Jednokratno popunjavanje svojstava korisnika za nove korisnike dostupno je već danas.

 • Životni ciklus korisnika:    Poboljšanja postojeće funkcionalnosti životnog ciklusa korisnika radi obustavljanja i blokiranja korisničkog pristupa za korisnike čiji su nalozi blokirani u usluzi Office 365.

 • Više Yammer mreža povezanih sa jednom Office 365 pretplatom    Podrška za povezivanje jedne Office 365 pretplate sa više Yammer mreža radi upravljanja prijavljivanjem i životnim ciklusom korisnika.

P: Šta treba da koristim umesto funkcija Yammer SSO i DSync?

O: Korisnici mogu da koriste poznate Office 365 alatke za podešavanje jedinstvenog prijavljivanja (Office 365 prijavljivanja sa spoljnim identitetom) i sinhronizaciju direktorijuma (Povezivanje sa uslugom Azure Active Directory) umesto funkcija Yammer SSO i DSync. Da biste se prebacili na korišćenje ovih alatki, pratite korake u članku Kako da pređem na korišćenje prijavljivanja u Office 365 za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju

P: Šta su zamene za razne situacije ili ponašanja za koja se koriste Yammer SSO i DSync?

O: Ako koristite Yammer SSO ili DSync za određene situacije ili ponašanja, pregledajte ove članke: Yammer SSO situacije i njihova zamena i Yammer DSync situacije i njihova zamena.

P: Šta treba da uradim za prelazak na korišćenje prijavljivanja u Office 365 za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju?

O: Pratite korake u članku Kako da pređem na korišćenje prijavljivanja u Office 365 za Yammer i Azure Active Directory sinhronizaciju. Imajte u vidu da Office 365 alatku za prijavljivanje može da konfiguriše korisnik (samouslužno), dok Yammer SSO zahteva da se obratite Yammer timu za podršku. Yammer mreže koje trenutno koriste Yammer SSO moraće da pređu na korišćenje prijavljivanja u Office 365 za Yammer. Pre nego što počnete, uverite se da svi trenutni Yammer korisnici imaju odgovarajući Office 365 identitet (u suprotnom možete da poremetite korisnički pristup usluzi Yammer).

P: Kako da nametnem Office 365 identitet u usluzi Yammer?

O: Pre nego što počnete, uverite se da svi trenutni Yammer korisnici imaju odgovarajući Office 365 identitet (u suprotnom možete da poremetite korisnički pristup usluzi Yammer). Preporučujemo da obavestite korisnike o ovoj promeni pomoću predloška komunikacije obezbeđenog u članku Početak nametanja Office 365 identiteta u usluzi Yammer. Zatim je potrebno samo nekoliko koraka da biste počeli da namećete Office 365 identitet u usluzi Yammer. Ove korake možete da pronađete u članku: Nametanje office 365 identiteta za korisnike usluge Yammer.

P: Da li treba da se obratim usluzi Yammer za prebacivanje na prijavljivanje u Office 365 ili Azure Active Directory Connect?

O: Ne, administratori sami mogu da konfigurišu Office 365 alatke za prijavljivanje, ne moraju da se obrate Yammer timu za podršku.

P: Da li postoji opcija da se odbije saglasnost za premeštanje na prijavljivanje u Office 365 ili Azure Active Directory Connect?

O: Ne, kako se Yammer čvršće integriše sa uslugom Office 365, uklanjamo suvišne alatke koje su jedinstvene za Yammer.

P: Šta će se desiti ako ne preduzmem ništa do 1. decembra 2016?

O: Ako ništa ne uradite do 1. decembra 2016, sledeće stavke više neće funkcionisati:

 • Yammer SSO:    Yammer jedinstveno prijavljivanje će prestati da funkcioniše. Mreža će početi da koristi Office 365 identitet (ako je povezana sa Office 365 zakupcem) ili zastareli Yammer identitet (prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke specifičnih za Yammer).

 • Yammer DSync:    Yammer sinhronizacija direktorijuma će prestati da funkcioniše. Promene izvršene u lokalnoj usluzi Active Directory neće se odraziti u usluzi Yammer.

P: Ako naiđem na probleme, kome treba da se obratim?

O: Pratite normalan proces zakupca da biste otvorili Office 365 zahtev za podršku. Pogledajte članak Obratite se podršci za Office 365 za preduzeća.

P: Kako da znam da li ova promena ima uticaj na mene?

O: Yammer verifikovani administratori će primiti e-poruku o tome da su prepoznati kao trenutni korisnik funkcija Yammer SSO ili DSync. Pored toga, poslate su poruke Office 365 centra za poruke.

P: Da li postoje posebne situacije kojih treba da budem svestan?

O: Da, neki korisnici će imati dodatne korake za izvršavanje u zavisnosti od toga kako je podešena trenutna Yammer mreža. Yammer administratori će moći da identifikuju koja se situacija primenjuje na mrežu. Te situacije su:

 1. Nijedan Office 365 zakupac nije mapiran na Yammer mrežu.

 2. Jedan Office 365 zakupac je povezan sa više Yammer mreža.

 3. Više Office 365 zakupaca je povezano sa jednom Yammer mrežom.

Imajte na umu da je Yammer mreža povezana sa Office 365 zakupcem ako je domen na mreži verifikovan na Office 365 zakupca. Sledeće pitanje vas vodi kroz korake koje treba da preduzmete ako se neka od gorenavedenih situacija odnosi na vaše okruženje.

P: Ako spadam u posebnu situaciju, koje dodatne korake treba da preduzmem?

O: Na osnovu situacije koja se primenjuje, moraćete da preduzmete sledeće korake:

 1. Nijedan Office 365 zakupac nije mapiran na Yammer mrežu.

  Kreirajte zakupca i povežite ga sa uslugom Yammer tako što ćete pratiti korake navedene u članku Vodič za aktivaciju za Yammer.

 2. Jedan Office 365 zakupac je povezan sa više Yammer mreža.

  Ako imate jednog zakupca povezanog sa više Yammer mreža, izričito preporučujemo da konsolidujete mreže. Možete da vidite sve povezane mreže tako što ćete posetiti stranicu Migracija mreže. Ako iz nekog razloga vezanog za posao ne možete da konsolidujete mreže, možete i dalje da prenesete neku od Yammer mreža u jedinstveno prijavljivanje i DSync ekvivalente u usluzi Office 365 tako što ćete aktivirati Yammer u domenu povezanom sa tom mrežom, dok čekate da se u usluzi Office 365 omogući podrška za veći broj Yammer mreža povezanih sa jednom Office 365 pretplatom.

 3. Više Office 365 zakupaca povezano je sa jednom Yammer mrežom.

  • Domeni na Yammer mreži su povezani sa više Office 365 zakupaca. Office 365 zakupac je povezan sa Yammer mrežom ako je domen na mreži dodat kao verifikovani domen na Office 365 zakupca.

  • Da biste se prebacili sa funkcija Yammer SSO i DSync na prijavljivanje u Office 365 za Yammer, prvo morate da preduzmete poseban korak da biste došli do stanja u kom se svi domeni u svakoj Yammer mreži mapiraju na tačno jednog Office 365 zakupca. Taj korak se sastoji od izbora između ove dve opcije za svaku Yammer mrežu koju imaju:

   • Premestite sve domene sa Yammer mreže u jednog Office 365 zakupca.

   • Uklonite domene sa Yammer mreže tako da deli domene sa samo jednim Office 365 zakupcem. Time će svi korisnici sa e-adresama na uklonjenim domenima dobiti sopstvenu zasebnu Yammer mrežu.

P: Da li mogu da pređem na korišćenje opcije „Nametanje Office 365 identiteta“ na mreži i da nastavim da koristim zastarelu Yammer DSync alatku za sinhronizaciju korisničkog profila?

O: Microsoft preporučuje da pređete sa ukinute Yammer DSync tehnologije koja će prestati sa radom 1. decembra 2016. Ako planirate da pređete sa funkcije Yammer DSync, ali vam je trenutno potrebna za posao, možete da nastavite da koristite zastarelu Yammer DSync alatku (do 1. decembra 2016) za sinhronizaciju korisničkog profila zajedno sa prijavljivanjem u Office 365 i opcijom Nametanje Office 365 identiteta.

P: Kada nametnemo Office 365 identitet za Yammer, da li će svi administratori Office 365 zakupca takođe postati Yammer administratori?

O: Da, svi Office 365 globalni administratori će postati Yammer administratori kada se Yammer mreža mapira na Office 365 zakupca. Yammer administratori, međutim, neće automatski postati Office 365 globalni administratori.

P: Kako će omogućavanje opcije „Nametanje Office 365 identiteta“ za Yammer uticati na korisnike sa statusom gosta na našoj mreži?

O: Gosti i spoljni korisnici prate metod potvrde identiteta svoje matične mreže, a ne mreže čiji su deo kao gosti. Isto ponašanje je pratila funkcija Yammer SSO, tako da ne bi trebalo da dođe do prekida. Postavka Nametanje Office 365 identiteta na mreži će uticati samo na korisnike koji vašu mrežu koriste kao matičnu.

P: Koristimo Yammer SSO i Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) za potvrdu identiteta korisnika, a imamo pravilo da blokiramo određene korisnike na osnovu Active Directory atributa. Ako nametnemo Office 365 identitet, da li bismo mogli da nastavimo da sprečavamo određene korisnike da pristupe usluzi Yammer?

O: Pregledajte Plan usluge Office 365 da biste potvrdili kada ćemo omogućiti licenciranje po korisniku za Yammer. U kombinaciji sa nametanjem Office 365 identiteta, licenciranje po korisniku će vam omogućiti da blokirate korisnike iz usluge Yammer na isti način na koji to rade druge Office 365 usluge. Više detalja o licenciranju po korisniku biće objavljeno kako se bude bližilo izdanje.

P: Koliko vremena treba da prođe da bi promena u postavkama radi prebacivanja na prijavljivanje u Office 365 sa spoljnim identitetom stupila na snagu?

O: Potpuna migracija je trenutna, ne dolazi do odlaganja ni prekida rada. Ako je izabrana opcija Odjavi sve trenutne korisnike, i ona se odmah primenjuje, te će korisnici morati ponovo da se prijave pomoću Office 365 identiteta kada se vrate u Yammer.

P: Kada dođe do potpune migracije, da li će se promeniti sinhronizacija podataka između usluga Yammer i Active Directory?

O: Ne. Kada pripremate nove korisnike, taj proces će preneti njihova svojstva iz Azure Active Directory i Office 365 u Yammer.

P: Da li postoje određeni korisnici koji neće moći da koriste Yammer?

O: Korisnici u usluzi Office 365 mogu da pristupe usluzi Yammer direktno ili koristeći Office 365 ako imaju dodeljenu licencu. U 1. kvartalu 2016. Yammer će ponuditi administratorsku opciju za omogućavanje blokiranja pristupa usluzi Yammer nelicenciranim korisnicima. Kada se ovaj režim omogući, nijedan korisnik koji nema dodeljenu Yammer Enterprise licencu u Office 365 zakupcu neće moći da koristi Yammer. Licence su dostupne uz mnogo planova, kao što su: Office 365 Enterprise E3, Yammer Enterprise (samostalni) i tako dalje.

P: Da li administratori mogu da kontrolišu e-poruke poziva za mreže kada je omogućeno prijavljivanje u Office 365?

O: Ne. Administratori ne mogu da kontrolišu e-poruke poziva koje se šalju korisnicima. Alatka Yammer DSync vam je omogućavala da prilagodite sadržaj e-poruka poziva koje je ona slala, ali su svi ostali pozivi koristili format sistema. Uz prijavljivanje u Office 365 i obezbeđivanje usluge Azure Active Directory, sve e-poruke poziva se šalju u formatu sistema, a Yammer DSync prilagođavanja se više ne primenjuju, osim u slučaju kada DSync poziva korisnika.

Yammer DSync je podržavao prilagođene poruke dobrodošlice koje su se prikazivale korisnicima na lokaciji Yammer kada prihvate poziv funkcije DSync. Prijavljivanje u Office 365 ima poboljšano početno iskustvo za korisnike i ova prilagođena poruka dobrodošlice se prikazuje samo ako se korisnik pomoću klikova kreće kroz poziv funkcije DSync.

P: Gde mogu da pronađem dodatne informacija?

Sledeći resursi sadrže dodatne informacija:

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×