Najčešća pitanja o prisutnosti i slikama u programu Lync

Ovde su dati odgovori na pitanja koja se najčešće javljaju u vezi s prisutnošću i slikama kontakata u programu Lync.

Pošaljite nam povratne informacije ako niste dobili odgovor na svoje pitanje.

U ovom članku

Kako da promenim ili izbrišem sliku?

Zašto ne mogu da promenim sliku?

Ko vidi moju sliku?

Kako da isključim sve slike u programu Lync, zajedno sa mojom?

Kako da dodam ili izbrišem napomenu o odsustvu u programu Lync?

Zašto ne mogu da podesim status prisutnosti na „Prikaži kao da nisam tu”?

Šta znače postavke u prozoru „Opcije statusa”?

Mogu li da kreiram prilagođeni status prisutnosti?

Šta znače različita stanja prisutnosti, koja od njih se automatski postavljaju, a koja mogu ja da postavim?

Ko može da vidi moje informacije o prisutnosti?

Kako da blokiram kontakte da ne bi stupali u kontakt sa mnom putem programa Lync?

Kako da sakrijem kontakte koji nisu na mreži i prikažem samo kontakte koji su na mreži?

Šta znači crvena zvezdica pored statusa kontakta?

Kako da promenim ili izbrišem sliku?

Da biste promenili ili sakrili sliku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Uredi ili ukloni moju sliku da biste promenili sliku ili je uklonili tamo gde se pojavljuje, u svim Office programima koje koristite, što obuhvata i Lync. Da biste je sakrili samo u programu Lync, kliknite na dugme Sakrij moju sliku.

Detalje o prikazivanju, sakrivanju i promeni slike potražite u članku Promena slike u programu Lync.

Vrh stranice

Zašto ne mogu da promenim sliku?

Ako je u opcijama „Moja slika“ dugme Uredi ili ukloni sliku nedostupno (sivo) i izgleda ovako:

Snimak ekrana dugmeta „Uredi ili ukloni sliku“ obojenog u sivo i istaknutog

to se dešava verovatno zbog ovoga:

 • Izabrana je opcija Sakrij moju sliku iznad dugmeta Uredi ili ukloni sliku. Umesto nje izaberite opciju Prikaži moju sliku.

 • Koristite nenadograđeni Office 365. Dok ne preuzmete nadogradnju usluge koja se dostavlja svim Office 365 klijentima, potrebno je da odete do Office 365 portala da biste promenili svoju sliku. Nju nije moguće promeniti iz programa Lync. Pogledajte članak Promena slike u programu Lync pomoću nenadograđenog Office 365 naloga da biste videli uputstva.

 • Vaše preduzeće je onemogućilo opciju za promenu slike. Obratite se tehničkoj podršci na svom radnom mestu da biste dobili više informacija.

Vrh stranice

Ko vidi moju sliku?

Lync slika se pojavljuje u svim Office programima koje koristite, uključujući i Outlook.

Vrh stranice

Kako da isključim sve slike u programu Lync, zajedno sa mojom?

Izaberite Opcije > Lično, a zatim obrišite polje za potvrdu Prikaži slike kontakata. Ovo će ukloniti slike iz spiska kontakata. Ovo će takođe eliminisati slike pošiljalaca i primalaca iz razgovora putem trenutnih poruka i grupnih razgovora. Osim toga, ovo će ukloniti i vašu sliku iz programa Lync.

Vrh stranice

Kako da dodam ili izbrišem napomenu o odsustvu u programu Lync?

Ako koristite Microsoft Outlook, a vaš Lync nalog je sinhronizovan uz pomoć sistema Microsoft Exchange Server sa Outlook kalendarom, Outlook napomena o odsutnosti će se pojaviti u programu Lync kada uključite automatske odgovore u programu Outlook.

 • U programu Outlook izaberite karticu Datoteka, kliknite na dugme Automatski odgovori, otkucajte napomenu i uključite je ili podesite datume.

Napomena: Detalje o korišćenju automatskih odgovora u programu Outlook, Outlook 2013 korisnici bi trebalo da potraže u članku Automatsko odgovaranje na e-poruke uz pomoć Exchange Server naloga, a Outlook 2010 korisnici bi trebalo da potraže u članku Automatsko slanje obaveštenja o odsustvu sa Exchange nalogom.

Napomena o odsustvu se prikazuje u programu Lync sa vašim imenom na spiskovima kontakata drugih osoba i na vašoj kontakt kartici.

Ako ne koristite Outlook, obavestite saradnike da ste odsutni tako što ćete otkucati ličnu napomenu u glavnom prozoru programa Lync, u okvir za tekst iznad imena. Kao i Outlook napomena o odsustvu, lična napomena se prikazuje u programu Lync sa vašim prikazom na listi na spiskovima kontakata drugih osoba i na vašoj kontakt kartici.

Napomena: Detalje o tome ko može da vidi ličnu napomenu potražite u članku Ko može da vidi moje informacije o prisutnosti?

Da biste uklonili Outlook ekran o odsutnosti iz programa Lync, isključite automatske odgovore u programu Outlook:

 • U programu Outlook izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Isključi na tabli „Automatski odgovori“.

Da biste izbrisali ličnu napomenu, u glavnom prozoru programa Lync, u okviru za tekst iznad imena označite napomenu i pritisnite taster Enter na tastaturi

Vrh stranice

Zašto ne mogu da podesim status prisutnosti na „Prikaži kao da nisam tu“?

Neka preduzeća uklanjaju status „Prikaži kao da nisam tu“ zato što može ometati predvidljivost prisutnosti. Na primer, ako mnogo ljudi koristi ovaj status, vrednost prisutnosti u programu Lync će biti dosta umanjena.

Savet: Ako ne želite da vas uznemiravaju, razmislite o korišćenju statusa „Ne uznemiravaj“ ili „Zauzet“. Kada koristite status „Ne uznemiravaj“, samo kontakti iz radne grupe vam se mogu obratiti. Da biste videli da li je osoba u vašoj radnoj grupi, na spisku kontakata izaberite karticu Odnosi i pogledajte u okvir Radna grupa. Da biste promenili odnos privatnost za neki kontakt, kliknite desnim tasterom miša na prikaz kontakta na spisku i izaberite stavku Promeni odnos privatnosti. Detalje o odnosima privatnosti potražite u članku Kontrolisanje pristupa informacijama o prisutnosti u programu Lync.

Vrh stranice

Šta znače postavke u prozoru „Opcije statusa”?

U opcijama statusa možete da navedete broj minuta u stanju mirovanja koji će proteći pre nego što se status prisutnosti promeni na Neaktivno i Nisam tu ako ne želite da koristite podrazumevane postavke. Takođe možete da uputite Lync da automatski prepoznaje kada delite informacije sa tog računara. Lync će postaviti vaš status na Predstavlja i sprečiti druge da vam za to vreme šalju poruke.

Da biste podesili te opcije za status prisutnosti:

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije i izaberite stavku Status.

 2. Kliknite na strelice nagore i nadole da biste naveli broj minuta pre nego što se status prisutnosti promeni na Neaktivan.

 3. Kliknite na strelice nagore i nadole da biste naveli broj minuta pre nego što se status prisutnosti promeni na Nisam tu.

 4. Kliknite na odgovarajuće dugme da biste kontrolisali opšti status (zamenite podrazumevane postavke ili ih prihvatite), a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Prikaži me kao „Ne uznemiravaj“ kada izlažem radnu površinu i Prikaži me kao „Ne uznemiravaj“ kada mi je monitor dupliran kako bi drugi znali da ne treba da vas prekidaju dok držite prezentaciju ili na drugi način sarađujete preko mreže sa računara na kojem je omogućen Lync.

Vrh stranice

Mogu li da kreiram prilagođeni status prisutnosti?

Ne, stanja prisutnosti su u programu Lync unapred postavljena i ne mogu se dodavati. Međutim, možete napisati ličnu belešku na vrhu glavnog prozora programa Lync da biste pružili detalje o tome gde se nalazite i šta radite. Da biste ovo uradili, kliknite na prikazanu oblast beleške i zatim kucajte preko beleške koja je trenutno prikazana.

Vrh stranice

Šta znače različita stanja prisutnosti, koja od njih se automatski postavljaju, a koja mogu ja da postavim?

Sledeća tabela opisuje stanja prisutnosti kontakta koja drugi mogu da vide, objašnjava šta svako stanje znači i kako se postavlja.

Status prisutnosti

Opis

Kako se postavlja ovaj status

Dostupan Dostupan

Na mreži ste i dostupni za obraćanje.

Lync postavlja ovaj status kada utvrdi da koristite računar. Ovaj status možete postaviti kada želite da druge osobe znaju da ste u kancelariji iako je računar neaktivan.

Zauzet Zauzet

Zauzeti ste i ne želite da vas prekidaju.

Lync postavlja ovaj status kada, na osnovu informacija iz Outlook kalendara (ako koristite Outlook), imate zakazanu obavezu. Ovaj status možete izabrati i sa padajuće strelice.

Zauzet Telefoniram

Trenutno ste usred Lync poziva (dvosmerni audio poziv) i ne želite da vas uznemiravaju.

Lync postavlja ovaj status kada ustanovi da je u toku Lync poziv.

Zauzet Na sastanku

Na sastanku ste i ne želite da vas uznemiravaju.

Lync postavlja ovaj status kada ustanovi da ste na Lync sastanku ili kada po rasporedu piše da ste na sastanku, na osnovu informacija iz Outlook kalendara, ako koristite Outlook.

Zauzet U konferencijskom pozivu

Trenutno ste usred Lync konferencijskog poziva (Lync sastanak sa zvukom) i ne želite da vas uznemiravaju.

Lync postavlja ovaj status kada ustanovi da učestvujete u Lync konferencijskom pozivu.

Ne uznemiravaj Izlaganje

Držite prezentaciju i ne smeju vas uznemiravati.

Lync postavlja ovaj status kada ustanovi da delite ekran ili ga projektujete.

Ne uznemiravaj Ne uznemiravaj

Ne želite da vas uznemiravaju, a obaveštenja o razgovoru ćete videti samo ako ih je poslao neko iz radne grupe.

Ovaj status možete izabrati sa padajuće strelice.

Nisam tu Odmah se vraćam

Nakratko se udaljavate od računara.

Ovaj status možete izabrati sa padajuće strelice.

Nisam tu Neaktivan/nisam tu

Prijavljeni ste, ali vam je računar neaktivan ili ste bili udaljeni od računara tokom određenog (vi podešavate kog) vremenskog perioda.

Lync postavlja status „neaktivan“ kada vam je računar bio neaktivan 5 minuta, a status „odsutan“ kada vam je status bio neaktivan 5 minuta. (Da biste promenili ove podrazumevane vrednosti, kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , izaberite stavku Status, a zatim kliknite na strelice pored stavke Prikaži da sam neaktivan/na kada mi je status bio neaktivan ovoliko minuta i Prikaži da sam odsutan/na kada mi je status bio neaktivan ovoliko minuta.) Taj status možete izabrati iz padajuće strelice.

Nisam tu Nisam na poslu

Ne radite i niste dostupni za stupanje u kontakt.

Ovaj status možete izabrati sa padajuće strelice.

Offline Van mreže

Niste prijavljeni. Osobama koje ste sprečili da vide vašu prisutnost bićete prikazani sa statusom „Van mreže“.

Lync postavlja ovaj status kada se odjavite sa računara.

Nepoznato Nepoznato

Ne zna se da li ste prisutni ili ne.

Ovaj status može da se pojavljuje kontaktima koji ne koriste Lync kao program za razmenu trenutnih poruka.

Vrh stranice

Ko može da vidi moje informacije o prisutnosti?

Svi kontakti mogu da vide neku od informacija o prisutnosti, ali samo vaša radna grupa može da vidi sve. Količina informacija koja je dostupna zasniva se na odnosima privatnosti koje ste podesili za svaki kontakt. Jedan od odnosa privatnosti je odnos radne grupe. Detalje o tom odnosu i drugim odnosima, što obuhvata i njihovo menjanje, potražite u članku Kontrolisanje pristupa informacijama o prisutnosti u programu Lync.

 • Da biste videli odnose privatnosti koje imate sa kontaktima, na Lync spisku kontakata izaberite karticu Odnosi. Na ovoj kartici kontakti su grupisani po odnosima privatnosti.

Kako da blokiram kontakte da ne bi stupali u kontakt sa mnom putem programa Lync?

Iako su vaše ime i e-adresa prikazani blokiranim kontaktima, oni ne mogu da stupe u kontakt sa vama putem programa Lync. Da biste blokirali kontakt u programu Lync, uradite sledeće:

 • Kliknite desnim tasterom miša na kontakt koji želite da blokirate, kliknite na Promeni odnos privatnosti, a zatim kliknite na Blokirani kontakti.

Kako da sakrijem kontakte koji nisu na mreži i prikažem samo kontakte koji su na mreži?

Iako ne možete u potpunosti da uklonite kontakte koji su van mreže iz spiska kontakata, možete ih poslati u odvojenu grupu tako da ne prave gužvu. Izaberite stavke Opcije->Spisak kontakata, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontakte koji nisu tu, koji su van mreže ili čije je prisustvo nepoznato u odvojenoj grupi. Nedostupni kontakti će se sada pojaviti na dnu prikaza u grupi pod imenom Kontakti koji nisu tu i koji su van mreže.

Šta znači crvena zvezdica pored statusa kontakta?

Crvena zvezdica pored statusa kontakta označava da je osoba uključila odgovor u odsustvu u programu Outlook.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×