Najčešća pitanja

U ovom članku

Upravljanje kontaktima

Prisutnost

Telefonski pozivi

Video pozivi

Konferencije

Upravljanje kontaktima

Kako da dodam spoljne kontakte na svoj spisak kontakata?

Kontakt van preduzeća (koji nije naveden u imeniku preduzeća) može biti:

Kako da dodam kontakte za javnu razmenu hitnih poruka na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator je konfigurisan tako da podrži povezivanje radi razmene hitnih poruka, tako da na spisak kontakata programa Office Communicator možete da dodate kontakte za razmenu hitnih poruka iz AOL mreže, Yahoo, MSN i Windows Live™ mreže ili iz Internet usluga. Kada dodate kontakt za javnu razmenu hitnih poruka, možete da komunicirate sa kontaktom pomoću razmene hitnih poruka. Pozivi pomoću programa Communicator (Glasovni preko IP-a ili VoIP pozivi), video pozivi i audio/video konferencije, međutim, nisu podržani režimi komunikacije za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka.

Prilikom dodavanja kontakata za javnu razmenu hitnih poruka najjednostavnije je koristiti fasciklu Kontakti programa Outlook, da biste dodali njihov kućni broj telefona, broj mobilnog i ostale brojeve telefona. Ovo vam omogućava da pozovete kontakt koristeći funkciju „poziv na klik“ programa Communicator.

 1. U programu Office Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Puno ime unesite ime kontakta. Unošenje informacija u okvire Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao     Ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata programa Office Communicator.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka     Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakta na spisak kontakata programa Communicator. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalni broj bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 5. Čuvanje kontakta

 6. Otvorite Office Communicator i u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 7. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da dodam kontakte iz povezanog preduzeća na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator i Office Communications server 2007 podržavaju mogućnost udruživanja (povezivanja) sa drugim preduzećima, pružajući vam tako mogućnost da dodate kontakte iz tog preduzeća na svoj spisak kontakata. Kada na svoj spisak dodajete kontakt iz povezanog preduzeća, možete da komunicirate sa kontaktom koristeći bilo koji režim komunikacije koji podržavaju oba preduzeća. Na primer, ako oba preduzeća podržavaju pozive pomoću programa Communicator, video pozive i audio/video konferenciju, možete da koristite ove režime za komunikaciju sa kontaktom iz povezanog preduzeća.

 1. U okviru Pretraga programa Communicator, otkucajte e-adresu kontakta ili adresu za razmenu hitnih poruka.

 2. Prevucite ime kontakta iz okvira Rezultati pretrage u spisak kontakata. Kontakti iz povezanog preduzeća na vašem spisku kontakata imaju ikonu „Spoljni“ desno od imena kontakta.

Kako da dodam brojeve telefona za kontakte iz povezanog preduzeća koji su na mom spisku kontakata?

Da biste dodali broj telefona za kontakt iz povezanog preduzeća zahtevajte da kontakt promeni vaš nivo pristupa na Tim ili Lično.

Druga mogućnost je da izbrišete kontakt iz spiska kontakata i da ga zatim dodate preko fascikle „Kontakti“ u programu Outlook.

 1. Otvorite Communicator, kliknite desnim tasterom miša na ime kontakta, a zatim izaberite stavku Ukloni sa spiska kontakata.

 2. U programu Office Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 3. U okviru Puno ime unesite ime kontakta. Unošenje informacija u okvire Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 4. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata programa Office Communicator.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakta na spisak kontakata programa. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 5. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalni broj bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 6. Čuvanje kontakta

 7. Otvorite Office Communicator i u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 8. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da na svoj spisak kontakata programa Communicator dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka?

Da biste na svoj spisak kontakata dodali kontakt van preduzeća koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka, upotrebite fasciklu Kontakti u programu Outlook da biste dodali njihov kućni broj, broj mobilnog telefona i ostale brojeve telefona. Ovo vam omogućava da pozovete kontakt koristeći funkciju „poziv na klik“ programa Communicator. Kada su u pitanju spoljni kontakti koji nisu ni kontakti iz povezanog preduzeća niti kontakti za javnu razmenu hitnih poruka, možete da pozivate njihove brojeve telefona, ali ne možete da komunicirate putem razmene hitnih poruka, ne možete da koristite opciju Pozivi pomoću programa Communicator, upućujete video pozive, niti da vodite audio/video konferencije u okviru programa Communicator.

 1. U programu Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Puno ime unesite ime kontakta. Popunjavanje okvira Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao     Ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka     Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakt na spisak kontakata. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalni broj bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 5. Čuvanje kontakta

 6. Otvorite Office Communicator, a zatim u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 7. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da dodam kontakte „samo telefon“ na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator vam ne nudi način da direktno dodate kontakt „samo telefon“ na svoj spisak kontakata. Pratite uputstva data u Kako da na svoj spisak kontakata dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt javne razmene hitnih poruka?

Zašto ne mogu da dodam kontakt iz datoteke „Nedavni kontakti“ na svoj spisak kontakata?

Kontakt može biti „samo telefon“ kontakt koji se ne nalazi u imeniku vašeg preduzeća. Ili ste vi zvali kontakta ili je on zvao vas. Communicator vam ne dozvoljava da direktno dodate kontakt koji se ne nalazi u imeniku vašeg preduzeća. Pratite uputstva data u Kako da na svoj spisak kontakata dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka?

Koji režimi komunikacije su podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka?

Pomoću programa Office Communicator možete da šaljete i primate hitne poruke korisnika razmene hitnih poruka iz AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™ mreže ili iz Internet usluga. Komunikacija sa kontaktima za javnu razmenu hitnih poruka je ograničena na razmenu hitnih poruka. Prenos datoteke, pozivi pomoću programa Communicator, video pozivi i audio/video konferencije nisu podržane za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka.

Koje funkcije su na raspolaganju za komunikaciju sa kontaktima iz povezanog preduzeća?

Pomoću programa Communicator, možete da komunicirate sa kontaktima iz povezanog preduzeća koristeći režime komunikacije koje su podržane od strane oba preduzeća. Na primer, Ako vaše preduzeće i preduzeće kontakta podržavaju audio/video konferencije, možete da održavate audio/video konferencije sa kontaktom. Ako oba preduzeća podržavaju punu audio i video komunikaciju možete da upućujete i primate pozive koristeći opciju Pozivi pomoću programa Communicator, kao i video pozive.

Kako da znam koja su preduzeća povezana sa mojim preduzećem?

Da biste utvrdili da li je preduzeće neke osobe povezano sa vašim proverite kod administratora vašeg sistema.

Da li moram da koristim meni „Dodavanje kontakata“ za dodavanje na spisak kontakata?

Ne. Za kontakte u okviru mreže vašeg preduzeća, možete jednostavno da otkucate ime osobe ili e-adresu u okvir Pretraga i zatim da prevučete kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Communicator će podrazumevano pretražiti imenik vašeg preduzeća i fasciklu Kontakti u programu Outlook.

Zašto u okviru programa Communicator vidim grešku u vezi sa Exchange serverom?

Greška “Veza sa Exchange serverom” u programu Office Communicator se pojavljuje kada Communicator ne može da stupi u vezu sa Microsoft Exchange serverom radi dobijanja informacija iz kalendara, kao što je informacija o tome kada je kontakt slobodan. Možda postoji problem sa Exchange serverom na koji ste povezani. Kada vidite grešku “Veza sa Exchange serverom”, pokušajte da zakažete sastanak pomoću programa Outlook i pogledajte da li su informacije o zauzetosti kontakta na raspolaganju. Ako vidite nesklad između informacija o zauzetosti u programima Outlook i Communicator obratite se administratoru vašeg sistema.

Kako da promenim veličinu kolona na spisku kontakata?

Ne možete da podesite širinu pojedinačne kolone u okviru spiska kontakata, ali možete da promenite širinu prozora programa Communicator kako želite i kolone će biti prilagođene u skladu sa tom promenom.

Kako se kontakti sortiraju u spisku kontakata? Mogu li da se ponovo sortiraju?

Program Communicator podrazumevano sortira kontakte u okviru svake grupe na spisku kontakata prvo prema dostupnosti, a zatim po abecednom redu. Dostupni kontakti (oni s kojima možete da stupite u kontakt) imaju status prisutnosti postavljen na Dostupan ili U poslu sam. Grupa Nedavni kontakti je izuzetak i u njoj su kontakti sortirani od vrha ka dnu počevši od kontakata s kojima ste u najskorije vreme komunicirali. Da biste promenili način na koji se kontakti sortiraju u okviru spiska kontakata, kliknite na dugme Promeni prikaz u prozoru programa Communicator, a zatim izaberite opciju Sortiraj kontakte po dostupnosti. Ova opcija premešta kontakte sa statusom Nisam tu, Nedostupan i Nepoznato u grupe, a kontakte sa statusom U poslu sam ili Dostupan ostavlja u okviru njihovih grupa, a zatim sve kontakte sortira po abecednom redu.

Gde su meniji koji su bili na raspolaganju u okviru programa Office Communicator 2005?

Meniji su zamenjeni korisničkim interfejsom koji omogućava da praktično svi zadaci u programu Communicator budu lako dostupni. Pomoću programa Office Communicator 2007, često obavljani zadaci, kao što su slanje hitne poruke ili upućivanje telefonskog poziva mogu da se obave iz spiska kontakata tako što desnim tasterom miša kliknete na kontakt i izaberete opciju iz menija. Takođe, možete da kliknete na dugme „Meni“ u prozoru programa Communicator da biste videli dodatne stavke u meniju.

Mogu li da uputim telefonski poziv, a da ne dodam tu osobu na svoj spisak kontakata?

Da. Da biste uputili poziv, možete da otkucate telefonski broj te osobe u okviru Pretraga, a zatim da dva puta kliknete na ime u okviru Rezultati pretrage. Takođe, možete da potražite osobu po imenu i zatim da pritisnete taster ENTER da biste uputili poziv.

Vrh stranice

Prisutnost

Šta su nivoi pristupa i kako mogu da ih koristim?

Nivoi pristupa vam omogućavaju da kontrolišete ko može da vidi vaše informacije o prisutnosti i koji deo tih informacija može da vidi. Na primer, pomoću nivoa pristupa možete najbližim kolegama da dodelite nivo Tim, tako da mogu da vide broj vašeg mobilnog telefona, dok ostali kontakti kojima je dodeljen nivo Preduzeće, Javno ili Blokiran to neće moći. Za više informacija o dodeljivanju nivoa pristupa, pogledate temu Kontrolisanje pristupa vašim informacijama o prisutnosti.

Koje značenje imaju dugmad za prisutnost „Neaktivan“ i „U poslu sam (Neaktivan)“?

 • Neaktivan (pola zeleno, a pola žuto dugme) znači da je kontakt na mreži, ali da nije koristio računar ili telefonski uređaj proteklih pet minuta (podrazumevano). Status kontakta prelazi iz statusa Dostupan u status Nisam tu. Da biste promenili vrednost vremenskog intervala kliknite na dugme „Meni“, zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije i postavite vrednost u okviru Prikaži moj status kao „Neaktivan“ kada je moj računar u stanju mirovanja ovoliko minuta i zatim kliknite na dugme U redu.

 • U poslu sam (pola žuto, a pola narandžasto dugme) znači da je kontakt na sastanku ili da je postavio svoj status na „U poslu sam“, ali da nije koristio računar proteklih petnaest minuta (podrazumevano). Status kontakta prelazi iz statusa U poslu sam u status Nisam tu. Da biste promenili vrednost vremenskog intervala kliknite na dugme „Meni“, zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije i postavite vrednost u okviru Prikaži moj status kao „Nisam tu“ kada je moj računar u stanju mirovanja ovoliko minuta, a zatim kliknite na dugme U redu.

Zašto u programu Communicator 2007 ne mogu da postavim svoj status na „Nisam na mreži“?

Neka preduzeća uklone status Nisam na mreži jer može da onemogući evidenciju prisutnosti. Na primer, kad bi veliki broj korisnika bio u ovom režimu, vrednost prisutnosti iskazana u programu Communicator bi bila značajno smanjena. Međutim, menjanjem nivoa pristupa pojedincima, možete da imate kontrolu nad tim šta je vidljivo. Na primer, ako ne želite da vas većina ljudi ometa, možete da postavite svoj status na Ne uznemiravaj, a da zatim određenim osobama date dozvolu da vas prekinu čak i kada imate ovaj status, tako što ćete im dodeliti nivo pristupa Tim .

Zašto se moja poruka „Odsutan iz kancelarije“ ne pojavljuje u programu Communicator posle konfigurisanja?

Za informacije iz kalendara (informacije o zauzetosti, vremenu i predmetu sastanka) i poruku o odsutnosti iz kancelarije (OOF) je potrebno do 30 minuta da prođe kroz sistem prisutnosti. Pored toga, Communicator klijent vam mora raditi na uređaju koji može da se poveže na Exchange server da bi se informacija raširila po sistemu.

Kako prisutnost utiče na dolazne pozive kada sam u toku telefonskog razgovora?

U sledećoj tabeli su prikazane tendencije dolaznog poziva za različita stanja prisutnosti.

Ako je vaša prisutnost podešena na status:

Ako je vaše stanje:

Dolazni poziv

Available

Dostupan

Zvoni na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru. Ako ne odgovorite na poziv, on će podrazumevano biti prosleđen na govornu poštu.

Inactive

Neaktivan

Zvoni na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru. Ako ne odgovorite na poziv, on će podrazumevano biti prosleđen na govornu poštu.

Busy Inactive

U poslu sam (Neaktivan)

Zvoni na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru. Ako ne odgovorite na poziv, on će podrazumevano biti prosleđen na govornu poštu.

Busy

U poslu sam (Na sastanku sam ili U toku razgovora sam)

Zvoni na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru. Ako ne odgovorite na poziv, on će podrazumevano biti prosleđen na govornu poštu. Ako odgovorite na dolazni poziv dok ste u toku razgovora sa drugim kontaktom, taj trenutni poziv se stavlja na čekanje. Da biste se vratili prvobitnom pozivu možete da kliknete na dugme „Nastavi“.

Do not disturb

Ne uznemiravaj

Prosleđuje se na govornu poštu. Međutim, pozivi od kontakata koji imaju nivo pristupa „Tim“ zvone na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru.

Away

Nisam tu

Zvoni na svim uređajima koji koriste program Communicator i obaveštenje o pozivu se pojavljuje na vašem računaru. Ako ne odgovorite na poziv, poziv se prosleđuje na govornu poštu.

Offline

Van mreže

Svi dolazni pozivi se podrazumevano prosleđuju na govornu poštu.

Kako se postavlja vrednost opcije „Lokacija“ i kako ona funkcioniše ako imam više uređaja koji koriste Communicator?

Lokacija mora da se postavi ručno za svaki od uređaja koji koristi Communicator. Da biste postavili lokaciju, kliknite na dugme „Prisutnost“, kliknite na stavku Trenutna lokacija, a zatim izaberite opciju „Lokacija“ ili izaberite opciju Kreiranje prilagođene lokacije. Kontakti koji imaju nivo pristupa Tim ili Lično će videti lokaciju uređaja koji je u najskorije vreme bio aktivan i koji koristi Communicator.

Vrh stranice

Telefonski pozivi

U čemu je razlika između daljinske kontrole poziva i usluge Unified Communications?

Program Office Communicator je obično konfigurisan ili za opciju daljinske kontrole poziva (RCC) ili za uslugu Unified Communications (UC). Pomoću opcije daljinske kontrole poziva, Communicator se integriše sa PBX telefonskim sistemom i dok koristite Communicator za upućivanje i primanje poziva, prosleđivanje poziva i za kontrolisanje poziva, audio signal nastavlja da se emituje preko vašeg standardnog telefona.

U okviru usluge Unified Communications (UC), koja je poznata i pod nazivom Enterprise Voice, standardni PBX telefon je zamenjen programom Office Communicator i IP telefonom ili USB audio uređajem povezanim na vaš računar. Audio signal usluge Unified Communications se emituje kroz vaš računar ili kroz USB uređaj koji je priključen na vaš računar. Usluga Unified Communications nudi napredne funkcije telefonije uključujući:

 • Upućivanje poziva u okviru zaštitnog zida ili van njega.     Korisnici mogu da učestvuju u IP govornim sesijama koje premošćuju prevodioce mrežnih adresa (NAT) i zaštitne zidove. Korisnici koji rade od kuće ili sa udaljenog mesta mogu da pozovu preduzeće sa bilo kog mesta na kom je dostupna Internet veza, bez ostvarivanja troškova međumesnih razgovora ili pribegavanja virtuelnoj privatnoj mreži (VPN).

 • Pravila prosleđivanja poziva     Program Communicator 2007 nudi opširnije postavke prosleđivanja poziva koje mogu jednostavno da se konfigurišu. Korisnici mogu da podese da se pozivi prosleđuju drugom korisniku, na drugi broj ili uređaj; da postave opciju zvona na dodatnom broju ili da preusmere na drugi broj, kontakt ili na govornu poštu poziv na koji nije odgovoreno.

 • Dodavanje stavki „Predmet“ i Važnost“ pozivu.     Korisnici mogu da dodaju temu razgovora i zastavicu važnosti odlaznom Pozivu pomoću programa Communicator, što omogućava da primalac brzo utvrdi razlog poziva, kao i to da li je hitan.

Kako da znam da li je u programu Communicator omogućena opcija daljinska kontrola poziva ili usluga Unified Communications?

Da biste utvrdili da li vam je omogućena daljinska kontrola poziva ili usluga Unified Communications, kliknite na dugme telefona za bilo koji kontakt. Ako vidite opciju „Željeni uređaj za pozivanje“, omogućena vam je daljinska kontrola poziva. Ako ne vidite opciju „Željeni uređaj za pozivanje“, verovatno vam je omogućena usluga Unified Communications. Međutim, ako ne vidite opciju „Željeni uređaj za pozivanje“, a nije vam omogućena usluga Unified Communications, možda je vaše okruženje konfigurisano za licencu za standardni pristup klijenata (CAL). Obratite se administratoru svog sistema za detalje.

Gde se nalazi brojčanik programa Communicator?

U okviru sistema govorne pošte ili konferencijskih poziva često se od vas traži da unesete PIN broj ili da izaberete tako što ćete uneti broj. Da biste uneli PIN broj ili odgovorili automatizovanim govornim sistemima, potrebno je da unesete brojeve pomoću brojčanika telefona ili brojčanika programa Communicator. Ako vam je omogućena usluga Unified Communications, brojčanik vam je na raspolaganju tokom i posle veze. U toku uspostavljanja veze, brojčanik je dostupan u oblasti za kontrolu poziva s desne strane u prozoru Razgovor.

Kada se poziv uspostavi, brojčanik je dostupan u oblasti za kontrolu poziva, s leve strane.

I dalje ne vidim brojčanik. Gde je?

Možda nemate brojčanik na ekranu ako koristite standardnu instalaciju programa ili ako koristite Communicator za kontrolu standardnog (PBX) telefona. U tim slučajevima, prisustvo brojčanika zavisi od primene mrežnog prolaza za daljinsku kontrolu poziva (RCC). Za dodatne informacije obratite se administratoru svog sistema. Ako brojčanik nije na ekranu, brojeve (kao što su PIN brojevi i izbori u meniju za glasovne pozive) morate unositi direktno preko brojčanika standardnog telefona.

Šta je to „Poziv pomoću programa Communicator“ i zašto da se odlučim za njega?

Poziv pomoću programa Communicator je VoIP poziv (Glas preko Internet protokola) koji se upućuje na uređaje kontakta koji koriste program Office Communicator.

 • Poziv pomoću programa Communicator upućen kontaktu kome je omogućena usluga Unified Communications omogućava zvono na svim uređajima tog kontakta na kojima je omogućen Communicator, kao što su stoni računar, prenosni računar, mobilni telefon i IP telefon. Korisnici kojima je omogućena usluga Unified Communications mogu da upućuju Pozive pomoću programa Communicator kontaktima iz povezanog preduzeća kako bi zaobišli javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) i upućivali samo VoIP pozive.

 • Poziv pomoću programa Communicator upućen kontaktu kome je omogućena opcija kontrole daljinskog poziva omogućava zvono na svim uređajima tog kontakta na kojima je omogućen Communicator, ali telefon koji je integrisan u PBX sistem neće zvoniti. Poziv pomoću programa Communicator mogu da koriste korisnici kojima je omogućena opcija kontrole daljinskog poziva kako bi zaobišli standardni telefonski sistem (PBX) i upućivali poziv kontaktu iz programa Communicator direktno.

Zašto se dešava da poziv upućen spoljnom kontaktu pomoću programa Communicator ne uspe?

Program Communicator je bezbedno rešenje za komunikaciju u preduzeću. Pozivi pomoću programa Communicator su VoIP pozivi koji zahtevaju da primalac ima mogućnosti da prihvati poziv. Upućivanje Poziva pomoću programa Communicator spoljnom kontaktu – bilo da je kontakt javne razmene poruka ili spoljni „samo telefonski“ kontakt, poput prijatelja, porodice ili kolege – nije podržano. Spoljne kontakte koji nisu kontakti iz povezanog preduzeća zovite pozivanjem standardnog PSTN/PBX broja ili broja mobilnog telefona.

Koji brojevi telefona su važeći brojevi za pozivanje kontakata?

Program Communicator je u skladu sa E.164 standardom za brojeve telefona. E.164 je međunarodni plan dodele brojeva za javne telefonske sisteme gde svaki dodeljeni broj sadrži pozivni broj za zemlju, pozivni broj za grad i pretplatnički broj.

Broj u skladu sa E.164 standardom može da ima najviše 15 cifara. Primeri uključuju:

+14255550101

Broj

Opis

1

Pozivni broj za Sjedinjene Američke Države

425

Pozivni broj za grad Redmond, Vašington

5550101

Pretplatnički lokalni broj

+442075551234

Broj

Opis

44

Pozivni broj za Veliku Britaniju

207

Pozivni broj za London

5551234

Pretplatnički lokalni broj

Brojeve telefona možete da unesete na nekoliko mesta u programima Communicator i Outlook. Obavezno bi trebalo da koristite E.164 standard i da dodate znak „+“ pre broja. Najbolje je da prilikom unošenja brojeva telefona koristite samo znak „+“ i numeričke znakove, jer će definisana normativna pravila oblikovati broj umesto vas. Prihvatljive formate telefonskog broja kontrolišu normativna pravila definisana na Office Communications serveru. Ako Communicator neće da prihvati broj telefona, obratite se administratoru svog sistema.

Da li pomoću programa Communicator mogu da pozivam brojeve kao što su 1-800-TAXI?

Da, možete da unosite brojeve 1-800 i brojeve sa abecednim znacima u okviru Pretraga. Brojevi telefona uneti u okviru Pretraga će biti usklađeni s normativom, a abecedni znaci će biti konvertovani u brojeve da bi se uputio poziv.

Zašto mogu da unesem abecedne znake u okviru „Pretraga“, a ne mogu u dijalogu „Novi broj“ ili „Uređivanje telefonskog broja“?

Normativna pravila, definisana u okviru Office Communications servera, drugačije se primenjuju na brojeve telefona unete u polja u dijalozima Uređivanje telefonskog broja ili Novi broj. Alfanumerički znakovi nisu podržani u dijalozima Uređivanje telefonskog broja i Novi broj.

Šta se desilo sa prosleđivanjem na osnovu lokacije? Više nije na raspolaganju u programu Communicator?

PBX sistemi danas u sve većem broju pružaju uslugu „udvostručavanja“ i omogućavaju VoIP poziv, odnosno poziv preko kontrole daljinskih poziva, što vam omogućava da odgovorite na poziv na vašem računaru direktno (koristeći priključeni USB uređaj, telefonske uređaje, slušalice) ili koristeći standardni PBX telefon.

Pored toga, pomoću programa Communicator 2007, možete na pozive da odgovorite direktno sa prenosnog računara, bez obzira na lokaciju, pod uslovom da ste prijavljeni u Communicator. Takođe, možete da upućujete odlazne pozive sa vašeg prenosnog računara koristeći mrežu vašeg preduzeća .

Vrh stranice

Video pozivi

Mogu li da uputim poziv nekome ko ne koristi Communicator?

Video pozivi spoljnim korisnicima su podržani samo za korisnike iz povezanog preduzeća. Nisu podržani video pozivi korisnicima koji se ne nalaze u imeniku preduzeća, kao što su prijatelji i porodica, ili kontaktima za javnu razmenu hitnih poruka, kao što su kontakti programa za razmenu hitnih poruka, poput programa Windows Live, MSN ili Yahoo! Messenger.

Vrh stranice

Konferencije

U čemu je razlika između opcije „Deljenje informacija pomoću usluge Live Meeting" i „Sastani se odmah koristeći uslugu Live Meeting"?

Opcija Deljenje informacija pomoću usluge Live Meeting započinje Live Meeting sastanak i povezuje izabrane kontakte sa spiska kontakata na Office Communications server. Ako kontakti već učestvuju u Communicator konferenciji, povezani su na isti Office Communications server koji se koristi za postojeću konferenciju. Opcija Sastani se odmah koristeći uslugu Live Meeting koristi sastanak „Sastani se odmah” na njegovom nalogu Live Meeting usluge.

Vi obično koristite opciju Deljenje informacija pomoću usluge Live Meeting ako su svi vaši učesnici u konferenciji iz preduzeća, kao što su kolege i udruženi partneri. Uobičajeni scenario uključuje konferencijske sastanke sa članovima tima i strateške sastanke sa partnerima. Koristite opciju Sastani se odmah koristeći uslugu Live Meeting ako u vašoj konferenciji učestvuju spoljni korisnici, kao što su klijenti i lični kontakti. Uobičajeni scenario uključuje pozive prodavcima i sesije obuke klijenata.

Zašto se ikona usluge Live Meeting ne pojavljuje uvek u prozoru za razgovor?

Kada osobe učestvuju u telefonskom pozivu ili u razmeni hitnih poruka „jedan na jedan“, obično vole da sami prave beleške. Stoga, ikona usluge Live Meeting se prikazuje samo kada više od dve osobe učestvuje u razgovoru. Ako želite da aktivirate uslugu Live Meeting za konferenciju sa dva učesnika, kliknite desnim tasterom miša na ime na Spisku kontakata, a zatim izaberite stavku Deljenje informacija pomoću usluge Live Meeting.

Kako mogu da konfigurišem Live Meeting nalog?

 1. Pokrenite Live Meeting klijent, kliknite na dugme „Meni“ na naslovnoj traci usluge Live Meeting, a zatim izaberite stavku Otvori korisnički nalog. (Prvi put kada budete pokrenuli uslugu Live Meeting, dijalog Korisnički nalozi automatski će se pojaviti.)

 2. Unesite svoje informacije za prijavljivanje u uslugu Live Meeting ili URL adresu portala.

 3. Kliknite na dugme Testiraj vezu da biste je potvrdili.

Ako koristim program Office Communicator 2007, mogu li da održavam Live Meeting konferenciju sa kontaktima koji koriste Communicator 2005?

Ne. Live Meeting konferencije između programa Communicator 2007 i Communicator 2005 (ili programa Windows Messenger 5.1) nisu podržane. Kontakt programa Communicator 2007 koji započne takvu konferenciju će primiti poruku o isteku vremena.

Mogu li da održavam Live Meeting konferenciju sa kontaktom za javnu razmenu hitnih poruka?

Ne. Live Meeting konferencije sa kontaktima za javnu razmenu hitnih poruka nisu podržane. Ako učestvujete u razmeni hitnih poruka sa kontaktom za javnu razmenu hitnih poruka i pređete sa ove sesije na Live Meeting konferenciju, primićete poruku da je isteklo vreme sesije.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×