Načini deljenja Access baze podataka

Načini deljenja Access baze podataka

Postoji nekoliko načina na koje možete da delite Access bazu podataka u zavisnosti od vaših potreba i dostupnosti resursa. U ovom članku ćemo pogledati dostupne opcije, pogodnosti svake opcije i resurse za više informacija.

U ovom članku

Pregled načina za deljenje Access podataka

Deljenje pojedinačne baze podataka

Deljenje razdeljene baze podataka

Deljenje podataka na SharePoint lokaciji

Deljenje podataka pomoću servera baze podataka

Pregled načina za deljenje Access podataka

Aplikacije baze podataka se menjaju i rastu tokom vremena. Brojni faktori utiču na potrebe i performanse, uključujući broj uključljivih korisnika, mrežno okruženje, Propusna vremena, kašnjenje, veličinu baze podataka, vrhunac vremena upotrebe i očekivane stope rasta. Ukratko, ako je rešenje za bazu podataka uspešno, mora da se razvija. Srećom, Access ima putanju evolucije, od jednostavne do napredne, koje možete da uradite da biste prevaziđali rešenje. Sledeća tabela rezimira scenarije i radna opterećenja da bi vam pomogla da odaberete tu putanju.

Pregled opcija deljenja pristupa programu Access

Vrh stranice

Deljenje pojedinačne baze podataka

Ovo je najjednostavnija opcija i ima najmanje zahteva, ali takođe obezbeđuje najmanje funkcija. U ovom metodu, baza podataka je uskladištena na deljenom mrežnom disku, a svi korisnici istovremeno dele datoteku baze podataka. Ako više korisnika istovremeno menja podatke, može doći do ograničenja u vezi sa pouzdanošću i dostupnošću, jer se dele svi objekti baze podataka. Ova tehnika može da smanji performanse jer se svi objekti baze podataka šalju preko mreže.

Ova opcija će raditi dobro ako se očekuje da će samo par osoba koristiti bazu podataka u isto vreme i ako korisnici ne budu imali potrebu da prilagođavaju dizajn baze podataka. Međutim, ovaj metod je manje bezbedan od drugih metoda deljenja baze podataka zato što svaki korisnik ima kompletnu kopiju datoteke baze podataka, povećava rizik neovlašćenog pristupa.

Da biste delili bazu podataka pomoću deljene fascikle:

 1. U kućnom ili malom okruženju preduzeća delite fasciklu sa određenim osobama. Više informacija potražite u članku Deljenje datoteka preko mreže u operativnom sistemu Windows 10.

 2. Proverite da li je Access na računarima svih korisnika podešen da se otvara u deljenom režimu. Ovo je podrazumevana postavka, ali bi trebalo da je proverite da biste bili sigurni – ako korisnik otvori bazu podataka u isključivom režimu, to će ometati dostupnost podataka.

  1. Pokrenite Access i u okviru Datoteka izaberite stavku Opcije.

  2. U okviru Access opcije izaberite stavku Postavke klijenta.

  3. U odeljku Više opcija , u okviru podrazumevani otvori režimizaberite stavku Deljeno, kliknite na dugme u redu, a zatim napustite Access.

 3. Kopirajte datoteku baze podataka u deljenu fasciklu. Kada kopirate datoteku, uverite se da su atributi datoteke postavljeni da dozvole pristup datoteci baze podataka za čitanje/pisanje. Korisnici moraju imati pristup za čitanje/pisanje da bi mogli da koriste bazu podataka.

 4. Na računaru svakog korisnika, kreirajte prečicu ka datoteci baze podataka. Više informacija potražite u članku Kreiranje prečice na radnoj površini za Office program ili datoteku.

Vrh stranice

Deljenje razdeljene baze podataka

Ovo je dobar izbor ako nemate SharePoint lokaciju ili servera baze podataka. Podeljenom bazu podataka možete da delite preko lokalne mreže (LAN). Kada razdelite bazu podataka, reorganizujete je u dve datoteke – pozadinsku bazu podataka koja sadrži tabele sa podacima i izloženu bazu podataka koja sadrži sve ostale objekte baze podataka, kao što su upiti, obrasci i izveštaji. Svaki korisnik je u interakciji sa podacima pomoću lokalne kopije izložene baze podataka.

Pogodnosti deljenja baze podataka uključujući sledeće:

 • Poboljšane performanse    Samo se podaci dele na mreži ne i tabele, upiti, obrasci, izveštaji, makroi i moduli.

 • Veća dostupnost    Transakcije podataka kao što su uređivanja zapisa dovršavaju se brže.

 • Poboljšana bezbednost    Korisnici pristupaju pozadini baze podataka kroz povezane tabele; Izgleda da uljezi mogu da dobiju neovlašćeni pristup podacima preko izložene baze podataka.

 • Poboljšana pouzdanost    Ako korisnik naiđe na problem i baza podataka se neočekivano zatvara, svaka korupcija datoteke baze podataka obično se ograničava na kopiju izložene baze podataka koju je korisnik otvorio.

 • Fleksibilno okruženje za razvoj    Svaki korisnik može samostalno da razvija upite, obrasce, izveštaje i druge objekte baze podataka bez uticaja na druge korisnike. Možete i da razvijate i distribuirate novu verziju izložene baze podataka bez ometanja pristupa podacima koji su uskladišteni u pozadinskoj bazi podataka.

Više informacija potražite u članku Deljenje Access baze podataka.

Vrh stranice

Deljenje podataka na SharePoint lokaciji

Postoji nekoliko načina za deljenje Access podataka na SharePoint lokaciji kao što su Sledeći odeljci diskutovali.

Upozoravam    Iako Access datoteku baze podataka možete da sačuvate u usluzi OneDrive ili SharePoint biblioteci dokumenata, preporučujemo da izbegnete otvaranje Access baze podataka sa ovih lokacija. Datoteka se preuzima lokalno za uređivanje i zatim se ponovo otpremi kada sačuvate promene u sistemu SharePoint. Ako više osoba otvori Access bazu podataka iz sistema SharePoint, više kopija baze podataka može da se kreira i neki podaci se mogu izgubiti ili oštećeni. Ova preporuka se odnosi na sve tipove Access datoteka, uključujući jednu bazu podataka, razdelnu bazu podataka i. accdb,. accdc,. accde i. accdr formate datoteka. Više informacija o primeni pristupa potražite u članku Primena aplikacije Access.

Čuvanje baze podataka u biblioteci dokumenata

Bazu podataka možete da sačuvate u bilo kojoj SharePoint biblioteci dokumenata koja je slična čuvanju baze podataka u mrežnoj fascikli i koja pruža pogodan način za upravljanje pristupom bazi podataka.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da sačuvate u sistemu SharePoint

 2. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj bazu podataka kao, u odeljku Više opcija izaberite SharePoint, a zatim izaberite Sačuvaj kao.

  Napomena: Ako koristite Access 2010, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj i objavi > Sačuvaj bazu podataka kao > SharePoint.

 4. U dijalogu Sačuvaj u sistemu SharePoint potražite biblioteku dokumenata koju želite da koristite.

 5. Pregledajte ime i tip datoteke baze podataka, izvršite neophodne promene i kliknite na dugme Sačuvaj.

Deljenje podataka povezivanjem sa SharePoint listama

Ovaj metod ima iste pogodnosti kao što je upotreba podeljene baze podataka i korisnici mogu da izmene sopstvenu kopiju baze podataka zato što se podaci dele preko SharePoint lokacije, a to je način da se centralno pronađe podaci. Budući da se podaci nalaze na SharePoint listama, pomoću SharePoint funkcija možete ih učiniti odvojeno dostupnim preko mreže. Više informacija potražite u članku Uvoz ili povezivanje podataka sa SharePoint listom.

Korišćenje čarobnjaka za izvoz tabela u SharePoint

Kada se baza podataka premesti, Access kreira novu naslovnu stranu koja ima sve stare obrasce i izveštaje i nove povezane tabele koje su upravo izvezene. Čarobnjak za izvoz tabela u SharePoint sajt vam pomaže da istovremeno premestite podatke iz svih tabela i održavate referencijalni integritet.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Premeštanje podataka kliknite na dugme SharePoint. Ova opcija je dostupna samo ako je baza podataka sačuvana u .accdb formatu datoteke.

 2. Sledite korake u čarobnjaku za izvoz tabela u SharePoint, uključujući i navođenje URL-a SharePoint lokacije. Da biste otkazali proces, kliknite na dugme Otkaži

 3. Na poslednjoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži detalje da biste videli više detalja o migraciji.

  Ova stranica čarobnjaka opisuje tabele koje su povezane sa listama i pruža informacije o lokaciji rezervne kopije i URL baze podataka. Takođe sadrži upozorenje ako je došlo do nekih problema u vezi sa migracijom i lokaciju tabele evidencije u kojoj možete videti više detalja o problemima.

 4. Kliknite na dugme Završi kada čarobnjak dovrši radnje.

  Ako čarobnjak prikaže upozorenje, pregledajte tabelu evidencije i izvršite neophodne radnje. Na primer, određena polja možda nisu premeštena ili su konvertovana u drugi tip podataka kompatibilan sa SharePoint listom.

Više informacija potražite u članku Korišćenje čarobnjaka za premeštanje na SharePoint sajt.

Objavljivanje baze podataka pomoću Access usluga

Važno    Microsoft više ne preporučuje kreiranje i korišćenje Access Veb aplikacija u sistemu SharePoint. Kao alternativu, razmislite o korišćenju Microsoft PowerApps da izgradi poslovna rešenja bez kodova za veb i mobilne uređaje.

Kada objavite veb bazu podataka, Access usluga kreira SharePoint sajt koji sadrži bazu podataka. Svi podaci i objekti baze podataka se premeštaju u SharePoint liste na tom sajtu.

Kada objavite bazu podataka, ona se premešta na Veb. U mogućnosti ste da kreirate Veb obrasce i izveštaje koji se pokreću u prozoru pregledača, kao i standardne Access objekte (koji se ponekad nazivaju „klijentski“ objekti da bi se razlikovali od Veb objekata). Biće vam potreban istaliran Access na računaru da biste mogli da koristite Access objekte klijenata, ali svi objekti baze podataka na SharePoint lokaciji se dele.

Napomena: Kada imate instaliran Access na računaru, možete da koristite klijentske objekte iz Veb baze podataka u suprotnom možete da koristite samo Veb objekte baze podataka.

Access usluge vam obezbeđuju platformu za kreiranje baza podataka koje možete koristiti na Vebu. Veb bazu podataka dizajnirate i objavljujete koristeći Access 2010 i SharePoint, a druge osobe je koriste u Veb pregledaču.

Napomena:  Trebaće vam dozvole za dizajnera na SharePoint sajtu na kojem želite da objavite bazu podataka.

Obrasci, izveštaji i makroi korisničkog Interfejsa se pokreću unutar pregledača.

Podaci se skladište u SharePoint listama ako koristite veb bazu podataka: Sve tabele postaju SharePoint liste, a zapisi postaju stavke liste i možete da koristite SharePoint dozvole da biste kontrolisali pristup veb bazi podataka.

Upiti i makroi podataka se pokreću na serveru: Čitava SQL obrada događa se na serveru. Ovo poboljšava performanse mreže tako što saobraćaj ograničava na skupove rezultata.

Vrh stranice

Deljenje podataka pomoću servera baze podataka

Access možete koristiti sa proizvodom servera baze podataka, kao što je SQL Server, da biste delili bazu podataka. Ovaj metod vam nudi mnoge prednosti, ali zahteva dodatni softver – proizvod servera baze podataka.

Ovaj metod je sličan razdeljivanju baze podataka jer su tabele uskladištene na mreži, a svaki korisnik ima lokalnu kopiju datoteke Access baze podataka koja sadrži veze ka tabelama, zajedno sa upitima, obrascima, izveštajima i ostalim objektima baze podataka. Pogodnosti ovog metoda deljenja zavise od softvera za server baze podataka koji koristite, ali generalno uključuju korisničke naloge i selektivni pristup podacima, odličnu dostupnost podataka i dobre alatke za upravljanje integrisanim podacima. Štaviše, većina vrsta softvera za server baza podataka dobro funkcioniše sa starijim verzijama programa Access, tako da ne moraju svi korisnici da imaju isti verziju. Dele se samo tabele. Više informacija potražite u članku migracija Access baze podataka na SQL Server, Uvoz ili povezivanje sa podacima u SQL Server bazi podatakai Povezivanje sa podacima ili uvoz podataka iz Azure SQL Server baze podataka.

Prednosti deljenja baze podataka pomoću servera baze podataka

 • Visoke performanse i skalabilnost    U mnogim situacijama Server baze podataka nudi bolje performanse od same Access datoteke baze podataka. Veliki broj proizvoda servera baze podataka takođe pružaju podršku za veoma velike baze podataka, veličine jednog terabajta, što je približno 500 puta više od trenutnog ograničenja za datoteku Access baze podataka (dva gigabajta). Proizvodi servera baze podataka generalno veoma efikasno funkcionišu tako što paralelno obrađuju upite (koristeći više osnovnih niti u okviru jednog procesa da bi obradili zahteve korisnika) i smanjuju dodatne zahteve za memoriju kada se doda još korisnika.

 • Povećana dostupnost    Većina proizvoda servera baze podataka omogućava vam da napravite rezervnu kopije baze podataka dok je u upotrebi. Zbog toga ne morate da zahtevate od korisnika da izađu iz baze podataka da biste napravili rezervnu kopiju podataka. Štaviše, proizvodi servera baze podataka obično vrlo efikasno upravljaju istovremenim uređivanjem i zaključavanjem zapisa.

 • Poboljšana bezbednost    Nijedna baza podataka ne može biti potpuno bezbedna. Međutim, proizvodi servera baze podataka nude poboljšanu bezbednost koja će pomoći u zaštiti podataka od neovlašćene upotrebe. Većina proizvoda servera baze podataka nude bezbednost zasnovanu na nalogu, što vam omogućava da navedete ko može videti koje tabele. Čak i u slučaju neispravnog preuzimanja izloženog dela programa Access, neovlašćena upotreba se sprečava pomoću bezbednosti zasnovane na nalogu.

 • Automatska mogućnost za oporavak    U slučaju otkazivanja sistema (kao što je pad operativnog sistema), neki proizvodi servera baze podataka imaju automatske mehanizme oporavka koji oporavljaju bazu podataka u poslednje stanje konzistentnosti u nekoliko minuta, bez administratora baze podataka posredovanje.

 • Obrada zasnovan na serveru    Korišćenje programa Access u konfiguraciji klijenta/servera pomaže da se smanji mrežni saobraćaj tako što obrađuje upite baze podataka na serveru pre nego što pošalje rezultate klijentu. Obično je efikasnije kada server obavlja obradu, naročito pri radu sa velikim skupovima podataka.

 • Azure SQL Server    Pored beneficija sistema SQL Server, pruža se dinamičko skalabilnost bez smanjenja, inteligentne optimizacije, globalne promenljive i dostupnosti, ukidanje hardverskih troškova i smanjena administracija.

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×