Način migriranja poštanskih sandučića iz jednog Office 365 zakupca u drugi

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da migrirate poštanske sandučiće i postavke usluge iz jednog Office 365 zakupca u drugi Office 365 u scenariju integracije preduzeća. Ako imate više od 500 korisnika da biste migrirali ili veliku količinu podataka SharePoint da biste migrirali, preporučuje se da radite sa Office 365 partnera.

Scenario u ovom članku zasnovan je na dva izmišljena preduzeća, Contoso.com i Fabrikam.com, koja koriste dva zasebna Office 365 zakupca. Contoso je kupio Fabrikam i premešta korisnike i podatke preduzeća Fabrikam u Office 365 zakupac na lokaciji contoso.com.

Zakupac 1 (Cilj)

Zakupac 2 (Izvor)

Prilagođeni domen e-pošte:   

contoso.com

fabrikam.com

Office 365 početni domen:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenario: Migriranje pomoću alatke za migraciju nezavisnog proizvođača

Ovaj scenario pretpostavlja da će korisnik, grupa i drugi objekti iz preduzeća Fabrikam biti ručno kreirani u sistemu Office 365, uvezeni na portal putem skripte ili objedinjeni u usluzi Active Directory preduzeća Contoso kroz konsolidaciju usluga domena aktivnog direktorijuma (AD DS).

Kad završite, svi nalozi Fabrikam će postojati u zakupcu Contoso.com Office 365 , i će sve @fabrikam.com za na UPN. Konačno adresiranja šemu izabran za jednostavnost i sažetosti teksta, ali naravno moguće izmeniti u skladu sa svojim zahtevima.

Kako se migriraju podaci poštanskih sandučića iz jednog Office 365 zakupca u drugi

Planiranje: Dve sedmice pre nego što obavite migraciju

Ako za migriranje korisnika koristite alatku za migraciju nezavisnog proizvođača, kupite potrebne licence za migraciju.

Razmatranje klijenata   

Za Outlook 2010 i Outlook 2013, treba samo da izbrišete Outlook korisnički profil.

Kada ponovo pokrećete program Outlook 2007 i Outlook 2010, automatsko otkrivanje konfiguriše klijenta i ponovo pravi .OST datoteku.

Moraćete da dodate kontakte kada se dovrši migracija za Lync klijent.

Priprema zakupca i licenciranje   

Izvornog zakupca je Fabrikam Office 365 zakupca iz kojih se migrirate korisnika i podataka. Ciljni zakupac je Contoso Office 365 za zakupca na kojoj se migrirate.

 1. Povećajte broj licenci u ciljnom zakupcu Office 365 da biste prilagodili sve poštanske sandučiće koje ćete migrirati iz izvornog zakupca.

 2. Kreiranje administratorske naloge u izvora i cilja zakupcima za korišćenje u prelazak iz Office 365 na drugu Office 365. Alatke za migraciju može zahtevati više od jednog naloga administratora u izvornom zakupcu da biste optimizovali protok podataka.

Soba, resurs, grupa za distribuciju i kreiranje objekta od strane korisnika u ciljnom zakupcu   

Da biste kreirali resurse u ciljnom (Contoso) zakupcu:

 1. Ako alatka Azure AD povezivanje će se koristiti za sinhronizovanje svih objekata iz na Contoso usluga domena aktivnog direktorijuma (AD DS), objekti iz na izvornog zakupca (Fabrikam) AD DS moraju biti kreirani u cilju zakupca (Contoso) AD kroz konsolidaciju.

  1. AD DS konsolidaciju je moguće obaviti pomoću raznih AD DS alatki. Konsolidacija i planiranje mogu dugo potrajati, u zavisnosti od toga koliko objekata premeštate, stoga se oni mogu dovršiti pre projekta migracije.

  2. Uverite se da su svi novi korisnici i grupe sinhronizovani sa ciljnom zakupcu Contoso.com putem sinhronizacije direktorijuma. Objekti treba da se pojavi kao user@contoso.onmicrosoft.com za novog zakupca pošto Fabrikam domen nije premeštena u ovom trenutku. Primarnu e-adresu za korisnike i grupe mogu se ažurirati @fabrikam.com kada se dovrši ovaj korak domena.

 2. Ako sinhronizacija direktorijuma će se koristiti ili bilo koje sobe, resursima, grupama ili korisnicima se upravlja u Office 365 centru administracije od izvornog zakupca; Ovi objekti mora biti kreirana u ciljnom zakupcu. Objekti se mogu kreirati ručno u Office 365 centru administracije ili za veće brojeve uvoz u CSV datoteku pomoću funkcije za masovno dodavanje u Office 365 centru administracije, odnosno ako koristite Windows PowerShell.

Komunikacija sa krajnjim korisnicima   

Da biste preneli informacije o migraciji krajnjim korisnicima u vašoj organizaciji:

 1. Kreirajte plan komunikacije i polako obaveštavajte korisnike o predstojećoj migraciji i promenama u usluzi.

 2. Nakon migracije morate da obrišete keš nadimaka na svim Outlook klijentima. Za automatizovanu alatku za popravku koju mogu pokrenuti krajnji korisnici pogledajte članak Kako uspostaviti početne vrednosti nadimaka i keševa automatskog dovršavanja u programu Outlook.

 3. U slučaju da korisnici imaju neki problem nakon migracije, upoznajte ih sa načinom povezivanja sa programom Outlook Web App pomoću njihovih novih informacija za povezivanje.

Priprema i aktivnosti pre migracije: Tri dana pre nego što obavite migraciju

Priprema domena   

Da biste pripremili domen za migraciju, pratite sledeće korake.

 1. Započnite proces verifikacije domena u ciljnom (Contoso) zakupcu za domen e-pošte Fabrikam.com.

 2. U Office 365 centru administracije za contoso.com, dodajte domen Fabrikam.com i kreirajte TXT zapise za verifikaciju u Domain Name Systems (DNS).

  Napomena : Verifikacija neće uspeti zato što domen i dalje koristi drugi zakupac.

  Izvršavanje ovog koraka sada omogući će prenos vremena DNS zapisa koje može trajati do 72 časa. Do konačne provere valjanosti doći će kasnije.

Planiranje migracije   

Da biste isplanirali migraciju:

 1. Kreirajte glavni spisak korisničkih poštanskih sandučića koje želite da migrirate.

 2. Kreirajte .CSV datoteku mapiranja poštanskog sandučeta za alatku za migraciju nezavisnog proizvođača koju koristite. Ovu datoteku mapiranja će alatka za migraciju koristiti za podudaranje izvornog poštanskog sandučeta sa poštanskim sandučetom ciljnog zakupca tokom procesa migracije. Preporučuje se da za mapiranje izvornih naloga koristite „početni“ domen *. onmicrosoft.com, pošto se prilagođeni domen e-pošte stalno menja.

CSV datoteka za migriranja podataka poštanskih sandučića iz jednog Office 365 zakupca u drugi

TTL test Mail exchanger zapisa (MX zapis)   

Sledeći korak je planiranje TTL testa.

 1. U DNS sistemu, promenite vrednost TTL u mali broj (tj. 5 minuta) u MX zapisu za primarni domen e-pošte koji želite da prenesete. Ako vrednost TTL nije moguće smanjiti na 5 minuta, zabeležite najnižu vrednost. Na primer, ako je najniža vrednost 4 časa, pre početka migracije morate da promenite vrednost u MX zapisu na 4 časa.

 2. Pronalaženje Mx zapisa možete koristiti da biste potvrdili promene u MX i DNS zapisima.

Onemogućavanje sinhronizacije direktorijuma u izvornom zakupcu   

Onemogućite sinhronizaciju direktorijuma u Office 365 centru administracije izvornog zakupca. Ovaj proces može potrajati 24 časa ili više, stoga mora da se obavi pre migracije. Kada onemogućite sinhronizaciju direktorijuma na portalu, promene u uslugama domena aktivnog direktorijuma (AD DS) izvornog zakupca neće se više sinhronizovati sa Office 365 zakupcem. Dosledno prilagodite proces dodeljivanja privilegija postojećem korisniku i grupi.

Migracija: Dan obavljanja migracije

Ovo su koraci koje ćete pratiti na dan obavljanja migracije.

Promena u MX zapisu – zaustavljanje dolaznog protoka pošte   

Promena primarnog MX zapis sa Office 365 na domen koji nije dostupan, odnosno „unreachable.example.com”. Internet pošte serveri pokušaja isporuke nova pošta će u red pošti i pokušati redelivery 24 sata. Koristite ovaj metod, neka e-pošta može da vrati u izveštaj o neisporučivanju (NDR) u zavisnosti od servera pokušaja isporuke e-poštu. Ako se problem koristite u MX zapisa rezervne kopije. Postoji mnogo usluge nezavisnih proizvođača koje će čekanja e-pošte za dana ili nedelja. Kada se dovrši vaš migracija, ove usluge ćete voditi u nizu pošte za novi Office 365 zakupac.

Savet : Ako je vrednost TTL kratka, na primer pet minuta, ovaj korak možete da obavite na kraju radnog vremena da ne biste prekidali posao. Ako je vrednost TTL duža, morate unapred da promenite MX zapis da biste omogućili vrednosti TTL da istekne. Na primer, vrednost TTL od četiri časa mora da se promeni pre 14:00 ako planirate da započnete migracije u 18:00.

Po potrebi potvrdite promene u MX i DNS zapisima. Za potvrđivanje promena u MX i DNS zapisima možete koristiti alatku Nslookup ili usluge kao što je MxToolbox.

Priprema izvornog zakupca   

Pre premeštanja domena u ciljni zakupac, morate da uklonite primarni domen e-pošte, fabrikam.com, iz svih objekata u izvornom zakupcu.

 1. Ako ste podesili domen sa javnom Veb lokacijom SharePoint Online , zatim pre nego što možete da uklonite domen, prvo morate da biste podesili URL adresu Veb lokacije nazad na početni domen.

 2. Uklonite sve licence za program Lync iz korisnika u izvornom zakupcu pomoću Lync portala za administraciju. To će ukloniti Lync Sip adresu povezanu sa domenom Fabrikam.com.

 3. Vratite podrazumevane e-adrese u Office 365 izvornim poštanskim sandučićima na početni domen (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Vratite podrazumevane e-adrese na svim listama distribucije, u svim sobama ili resursima na početni domen (fabrikam.onmicrosoft.com) u izvornom zakupcu.

 5. Uklonite sve sekundarne e-pošte (proxy adrese) iz korisnika objekata koji i dalje koristite @fabrikam.com.

 6. Podesite podrazumevani domen u izvornom zakupcu na domen usmeravanja fabrikam.onmicrosoft.com (na portalu za administraciju kliknite na ime preduzeća u gornjem desnom uglu).

 7. Koristite komandu programa Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com da biste preuzeli listu svih objekata koji i dalje koriste domen i blokiraju uklanjanje.

 8. Za uobičajene probleme sa uklanjanjem domena, pročitajte članak Primate poruku o grešci kada pokušate da uklonite domen iz sistema Office 365.

Priprema ciljnog zakupca   

Dovršite verifikaciju domena Fabrikam.com u zakupcu contoso.com. Možda ćete morati da sačekate jedan čas nakon uklanjanja domena iz starog zakupca.

 1. Konfigurišite CNAME zapis za automatsko otkrivanje (interni/eksterni) tako da bude opcionalan.

 2. Ako koristite AD FS, konfigurišite novi domen u ciljnom zakupcu za AD FS.

 3. Započnite aktivaciju poštanskog sandučeta u zakupcu contoso.com > dodelite licence svim novim korisničkim nalozima.

 4. Podesite domen e-pošte Fabrikam.com kao primarnu adresu za nove korisnike. To možete da uradite tako što ćete izabrati/urediti nekoliko nelicenciranih korisnika na portalu ili koristiti program Windows PowerShell.

 5. Ako ne koristite opciju sinhronizacijom lozinke ili AD FS, postavite lozinku na svi Poštanski sandučići u ciljnom (Contoso) zakupcu. Ako ne koristite uobičajene lozinku, obavestite korisnike sa novom lozinkom.

 6. Kada se Poštanski sandučići su licencirani i aktivan, prelaza usmeravanje e-pošte. Pokazivač Office 365 ciljnom (Contoso) zakupcu Fabrikam MX zapis. Kada MX TTL istekne, pošta će početi da protoka u novi prazan poštanskih sandučića. Ako koristite usluge na MX pravljenja rezervne kopije, možete da otpustite e-pošte u nove poštanske sandučiće.

 7. Izvršite testiranje verifikacije protoka pošte u nove poštanske sandučiće/iz novih poštanskih sandučića u ciljnom zakupcu.

 8. Ako koristite Exchange Online Protection (EOP): U ciljnom zakupcu ponovo kreirajte pravila prenosa, konektore, bele/crne liste itd. iz izvornog zakupca.

Započinjanje migracije   

Da biste umanjili zastoj i neugodnost kod korisnika, utvrdite koji je najbolji metod migracije.

 • Migracija za 500 korisnika ili manje: Migrirajte kalendar pošte i podatke o kontaktu u poštanske sandučiće ciljnog zakupca. Ako je to moguće, ograničite migraciju pošte po datumu; na primer, poslednjih 6 meseci podataka.

 • Migracija za više od 500 korisnika: Koristite pristup sa više prolaza, u kom migrirate kontakte, kalendare i 1 sedmicu e-pošte za sve korisnike. Sledećih dana ili nedelja uradite postupak sa više prolaza da biste popunili poštanske sandučiće starijim podacima e-pošte.

Pokrenite migraciju pošte putem alatke za migraciju nezavisnog proizvođača.

 1. Nadgledajte migraciju pomoću alatki koje je obezbedio prodavac. Tokom migracije povremeno šaljite izveštaje o napretku timu za upravljanje i migraciju.

 2. Nakon završetka svih migracija, opcionalno uradite migracije drugog ili trećeg prolaza.

Na kraju migracije programi Outlook 2007 i 2010 sinhronizuju celo poštansko sanduče za svakog korisnika, čime poprilično iskorišćavaju propusni opseg u zavisnosti od toga koliko se podataka migrira u svako poštansko sanduče. Outlook 2013 podrazumevano kešira samo 12 meseci podataka. Ova postavka može da se podesi na više ili manje podataka, na primer 3 meseca podataka, što će smanjiti upotrebu propusnog opsega.

Čišćenje nakon migracije   

Korisnik može da primi obaveštenja o neisporučivanju (NDR) kada odgovara na migrirane e-poruke. Potrebno je obrisati keš Outlook nadimaka. Pogledajte članak Kako uspostaviti početne vrednosti nadimaka i keševa automatskog dovršavanja u programu Outlook. Druga mogućnost je da dodate zastareli DN kao proxy adresu x.500 za sve korisnike.

Uzorci Windows PowerShell skripti

Koristite sledeće uzorke Windows PowerShell skripti kao početnu tačku za kreiranje sopstvenih skripti.

Masovno vraćanje lozinke u sistemu Office 365
 1. Kreirajte CSV datoteku pod imenom „lozinka.csv“.

 2. Umetnite kolone „upn“ i „novalozinka“ u tu datoteku (Primer: jovansimic@contoso.com Lozinka1)

 3. Koristite Windows PowerShell komandu:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}

Kopirajte sve Office 365 naloge sa određenom proxy adresom u CSV datoteku

##########################################################################
# Script: showproxies.ps1
# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific
# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv)
#
# Change the following variable to the proxy address string you want to find:
# $proxyaddr = "onmicrosoft.com"
################################################################################
$proxyaddr = "onmicrosoft.com"
# Create an object to hold the results
$addresses = @()
# Get every mailbox in the Exchange Organisation
$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
# Loop through the mailboxes
ForEach ($mbx in $Mailboxes) {
# Loop through every address assigned to the mailbox
Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) {
# If it contains XXX, Record it
if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) {
# This is an email address. Add it to the list
$obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress
$obj.Alias = $mbx.Alias
$obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10)
$addresses += $obj
}
}
}
# Export the final object to a csv in the working directory
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation
# Open the csv with the default handler
Invoke-Item addresses.csv
##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Masovno kreiranje poštanskih sandučića za sobe u sistemu Office 365

################################################################################
# Script: create-rooms.ps1
# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script creates Room mailboxes in Office 365.
# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"
#
# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file
$csv = Import-CSV $inputfile
#Create Rooms contained in the CSV file
$csv | foreach-object{
New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity
}
##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Masovno uklanjanje sekundarnih e-adresa iz poštanskih sandučića

##########################################################################
# Script: remove-proxy.ps1
#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script will remove a secondary email address from many users
#
# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"
#
# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix
# Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com
#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.
#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany
("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file and change primary smtp address
$csv = Import-CSV $inputfile
$csv | foreach-object{
# Set variable for email address to remove
$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix
Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)
Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr}
}
##### END OF REMOVE-PROXY.PS1

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×