Mrežni zahtevi u sistemu Office 2016 za Mac

Office 2016 za Mac aplikacije pružaju prirodan utisak pri radu sa aplikacijom na macOS platformi. Svaka aplikacija je dizajnirana tako da funkcioniše u različitim scenarijima, uključujući stanja kada nema dostupnog pristupa mreži. Kada računar nije povezan sa mrežom, aplikacije se automatski povezuju sa nizom usluga zasnovanih na vebu kako bi pružile poboljšanu funkcionalnost. Ovaj dokument opisuje sa kojim krajnjim tačkama i URL adresama aplikacije pokušavaju da se povežu, kao i usluge koje pružaju. Te informacije su korisne pri rešavanju problema sa mrežnom konfiguracijom i podešavanju smernica za mrežne proxy servere. Detalji u ovom dokumentu predviđeni su kao dopuna članku Office 365 URL adrese i opsezi adresa.

Krajnje tačke Office klijenta: Windows | Mac

Većinu ovog dokumenta čine tabele sa detaljima mrežnih URL adresa, tipova i opisa usluge ili funkcije koje obezbeđuje ta krajnja tačka. Svaka od Office aplikacija može da se razlikuje u usluzi i upotrebi krajnje tačke. Sledeće aplikacije su definisane u tabelama ispod:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Tip URL-a se definiše na sledeći način:

 • ST: Statični – URL je fiksno kodiran u klijentsku aplikaciju

 • SS: Polustatični – URL se kodira kao deo veb stranice ili preusmerivač

 • CS: Usluga konfiguracije – URL se vraća kao deo Office usluge konfiguracije

Podrazumevana konfiguracija programa Office 2016 za Mac

Instalacija i ažuriranje

Sledeće krajnje tačke mreže se koriste za preuzimanje Office 2016 za Mac instalacionog programa iz Microsoft mreže za isporuku sadržaja (CDN).

URL

Tip

Opis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Usluga prosleđivanja veze Office 365 Portala za instalaciju do najnovijih instalacionih paketa.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Lokacija instalacionih paketa na mreži za isporuku sadržaja.

Prvo pokretanje aplikacije

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju pri prvom pokretanju Office aplikacije. Ove krajnje tačke pružaju poboljšanu funkcionalnost sistema Office za korisnike i URL adrese se kontaktiraju bez obzira na tip licence (uključujući količinski licencirane instalacije).

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

„Flighting” konfiguracija – omogućava uključivanje funkcija i eksperimentisanje.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

„Flighting” test konfiguracije mreže

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Usluga konfiguracije programa Office – Glavna lista krajnjih tačaka usluge.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Preuzimanje telemetrije pravila programa Office – obaveštava klijenta koje podatke i događaje da otpremi u uslugu telemetrije.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Izveštavanje otpremanja Office telemetrije – Događaji „otkucaja” i grešaka koji se javljaju na klijentu se otpremaju na uslugu telemetrije.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Office Online usluga predložaka – korisnicima pruža na mreži predloške dokumenata.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Preuzimanja Office predložaka – skladište PNG slika predložaka.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfiguracija prodavnice za Office aplikacije.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalog usluga integracije Office dokumenata (lista usluga i krajnjih tačaka).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifesti Microsoft automatskog ažuriranja – proverava da li su dostupne ispravke.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Konfiguracija aplikacije Vikipedija za Office i resursi za nju.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Konfiguracija aplikacije Bing mapa za Office i resursi za nju.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Konfiguracija aplikacije People Graph za Office i resursi za nju.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Sadržaj „Šta je novo” za OneNote.

Napomena: Važno je da razumete da se Office usluga za konfiguraciju (http://officeclient.microsoft.com) ponaša kao usluga automatskog otkrivanja za sve Microsoft Office klijente (ne samo za Mac). Konkretno, krajnje tačke koje se vraćaju u odgovoru su polustatične u kojima je promena veoma retka, ali i dalje moguća.

Prijavljivanje

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju prilikom prijavljivanja u skladište zasnovano na tehnologiji oblaka. U zavisnosti od tipa naloga mogu da budu kontaktirane različite usluge.

 • MSA: Microsoft nalog – najčešće se koristi za potrošačke i maloprodajne scenarije

 • OrgID: Nalog organizacije – najčešće se koristi za komercijalne scenarije

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomoćnik za prijavljivanje za MSA i OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Usluga Windows autorizacije

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomoćnik za uslugu za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Brendiranje prijave u Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Lokator skladišta dokumenata i mesta

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Usluga za nedavno korišćena dokumenta (MRU)

Napomena: Za licence zasnovane na pretplati i maloprodajne licence, prijavljivanje istovremeno aktivira proizvod i omogućava pristup resursima u oblaku kao što je OneDrive. Za količinski licencirane instalacije, od korisnika se i dalje zahteva da se prijave (podrazumevano), ali to je samo potrebno za pristup resursima u oblaku, pošto je proizvod već aktiviran.

Aktivacija proizvoda

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se na Office 365 pretplatu i aktivacije maloprodajnih licenci. Tačnije, ovo se NE primenjuje na količinski licencirane instalacije.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office usluga licenciranja

Sadržaj „Šta je novo”

Sledeće krajnje tačke se primenjuju samo na Office 365 pretplatu.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Sadržaj HTML stranice „Šta je novo”

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćne JavaScript biblioteke

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

https://c.bing.net

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

Pametno pronalaženje

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Veb usluga za uvide

https://www.bing.com

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

Pošalji osmeh

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Usluga Pošalji osmeh

Sačuvaj kao PDF i OpenDocument

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Usluga konverzije Word dokumenata (PDF i OpenDocument tekst)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Usluga konverzije Excel unakrsne tabele (OpenDocument unakrsna tabela)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Usluga konverzije PowerPoint prezentacije (OpenDocument prezentacija)

Office aplikacije (poznate kao programski dodaci)

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci kada su programski dodaci Office aplikacija pouzdani.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://store.office.com

WX

CS

Konfiguracija prodavnice Office aplikacija.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Resursi aplikacije Vikipedija

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Resursi aplikacije Bing mape

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Resursi aplikacije People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

JavaScript biblioteke za Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetrija i usluga izveštavanja za Office aplikacije

https://ajax.microsoft.com

W

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

Resursi stranica Vikipedije

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Resursi za medije Vikipedije

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Okvir sandbox okruženja za Vikipediju

https://*.virtualearth.net

X

SS

Predlošci mape

Izveštavanje o padu

Sledeća krajnja tačka mreže odnosi se na sve Office 2016 aplikacije i tipove licence. Kada proces neočekivano padne, generiše se izveštaj i šalje se usluzi Watson.

URL

Tip

Opis

https://watson.microsoft.com

ST

Microsoft usluga izveštavanja o greškama

Mogućnosti za smanjivanje mrežnih zahteva i saobraćaja

Podrazumevana konfiguracija sistema Office 2016 za Mac pruža najbolji utisak pri radu korisnika, kako u smislu funkcionalnosti, tako i u održavanju računara ažuriranim. U nekim slučajevima, možda želite da sprečite aplikacije da kontaktiraju mrežne krajnje tačke. U ovom odeljku opisuju se opcije za to.

Telemetrija

Office 2016 za Mac u redovnim intervalima šalje informacije telemetrije korporaciji Microsoft. Podaci se otpremaju u krajnju tačku „Nexus”. Telemetrijski podaci pomažu inženjerskom timu u proceni ispravnosti i bilo kakvih neočekivanih ponašanja svake Office aplikacije. Postoje dve kategorije telemetrije:

 • Otkucaj sadrži informacije o verziji i licenci. Podaci se šalju odmah posle pokretanja aplikacije.

 • Upotreba sadrži informacije o tome na koji se način aplikacije koriste i o otklonjivim greškama. Ovi podaci se šalju svakih 60 minuta.

Da biste sprečili aplikacije da šalju telemetriju „Upotreba”, možete da prilagodite željenu opciju SendAllTelemetryEnabled. Željena opcija važi za svaku aplikaciju posebno i može da se postavi putem macOS konfiguracionih profila ili ručno iz terminala:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetrija otkucaja se uvek šalje i ne može da se onemogući.

Povratne informacije ili ankete

Office 2016 za Mac omogućava da pružite povratne informacije o utiscima pri radu sa sistemom Office. Te povratne informacije koristimo kako bismo poboljšavali proizvod, razumeli zahteve za novim funkcijama i procenili koliko su klijenti zadovoljni tim promenama tokom vremena. Postoje dve kategorije povratnih informacija, povratne informacije korisnika i anketa.

 • Povratne informacije korisnika šalje osoba koja koristi Office. Ona može da prosledi komentar, opcionalni snimak ekrana i opcionalnu adresu e-pošte.

 • Anketu pokreće Office i prikazuje se kao obaveštenje koje može da se obustavi. Uz komentar možete da prosledite i ocenu. Ankete se traže najviše jednom u svaka tri meseca.

Opciju „Povratne informacije i anketa“ možete da onemogućite posebno za svaku aplikaciju u sistemu Office. Željena opcija za stavku SendASmileEnabled može da se postavi putem macOS konfiguracionih profila ili ručno iz terminala:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Pročitajte više o smernicama za prikupljanje podataka i privatnost

Izveštavanje o padu

Kada dođe do fatalne greške aplikacije, aplikacija će se neočekivano obustaviti i otpremiće izveštaj o padu usluzi „Watson”. Izveštaj o padu se sastoji od naslaganih poziva, što je lista koraka koje je aplikacija obrađivala i koja je dovela do pada. Ovi koraci pomažu inženjerskom timu da identifikuju tačnu funkciju koja nije uspela, kao i zašto nije uspela.

U nekim slučajevima, sadržaj dokumenta će dovesti do pada aplikacije. Ako aplikacija identifikuje da je dokument uzrok, ona će pitati korisnika da li je u redu da pošalje dokument uz naslagane pozive. Korisnici mogu da naprave kvalifikovan izbor na ovo pitanje. IT administratori možda imaju stroge zahteve za prenos dokumenata i mogu da donesu odluku u ime korisnika da se dokumenta nikad ne šalju. Sledeća postavka može da se podesi da onemogući slanje dokumenata i da spreči pojavu upita korisniku:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Napomena: Ako je SendAllTelemetryEnabled postavljeno na NETAČNO, sva izveštavanja o padu za taj proces su onemogućena.

Ispravke

Microsoft izdaje ispravke za Office 2016 za Mac u redovnim intervalima (obično jednom mesečno). Preporučujemo korisnicima i IT administratorima da održavaju mašine ažurnim, kako bi najnovije bezbednosne ispravke bile instalirane. U slučajevima gde IT administratori žele da pažljivo kontrolišu i upravljaju ispravkama mašina, može se podesiti sledeća postavka kako bi se sprečilo da proces automatskog ažuriranja automatski detektuje i nudi ispravke proizvoda:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/macofficeendpoints

Takođe pogledajte

Zahtevi mreže u usluzi Office 2016 za Mac

Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×