Microsoft Office Word Viewer

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Microsoft Office Word Viewer vam omogućava da otvorite, prikaz ili štampanje dokumenata koji su kreirani uz pomoć Microsoft Office Word 2007, 2003, 2002 ili 2000. Word Viewer takođe vam omogućava da kopirate tekst ili grafiku u drugi program. Međutim, ne možete da uredite, sačuvate ili kreirajte novi Word dokument, osim ukoliko imate instaliran program Word.

Važno : Microsoft Word Viewer je koji se povlačenje novembar, 2017. U tom trenutku prikazivač više neće biti dostupan za preuzimanje i nećete primati bezbednosne ispravke. Da biste nastavili besplatno prikazivanje Word datoteke, preporučujemo da instalirate aplikaciju Word za mobilne uređaje ili skladištenje dokumenata u OneDrive ili Dropbox, gde ih je Word Online otvara u pregledaču.

U Word aplikaciji za mobilne uređaje, posetite skladište za vaš uređaj:
Google Play
iTunes
Microsoft prodavnica

Najnovija verzija sistema Microsoft Office uklanja potrebu za korišćenje specijalnih prikazivač za Word dokumente.

Veza za kupovinu ili isprobavanje sistema Office

Pomoć za Word Viewer

Pre nego što počnete

Otvorite dokument za čitanje

Prikaz dokumenta

Kretanje u dokumentu

Štampanje dokumenta

Izaberite i kopirajte teksta i grafike

Pregledanje digitalnog certifikata

Pre nego što počnete

Pošto Microsoft Office Word 2007 koristi novih formata datoteke, potrebno je da preuzmete paket Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 File Formats pored prikazivaču Word za otvaranje dokumenata kreiranih pomoću Office Word 2007.

Napomena : Word Viewer ne podržava izvršavanje makroa.

Microsoft podstiče da distribuirate Word Viewer sa Word dokumente sa osobama koje nemaju program Microsoft Word. Word Viewer je zamena za Word Viewer 2003 i sve prethodne verzije programa Word Viewer.

Pomoć za Word Viewer je dostupna samo kada ste povezani sa Veba. Ako želite da odštampate ovu stranicu, kliknite na dugme Prikaži sve (iznad) da biste razvili sve odeljke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Vrh stranice

Otvorite dokument za čitanje

Da biste otvorili datoteku u programu Word Viewer, uradite sledeće:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

 2. Sa liste Pogledaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju koja sadrži datoteku koju želite da otvorite.

 3. Na listi fascikli pronađite datoteku, ili pronađite i otvorite fasciklu koja sadrži datoteku.

 4. Izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 • Kada pokušate da otvorite datoteku koja nije podržani tip datoteka, Word Viewer otvara datoteku kao .txt datoteku. Otvara se dijalog Konverziju datoteke , a možete da izaberete opciju za Kodiranje teksta .

 • Možete da otvorite i prikazali datoteku sa ograničenom dozvolom u programu Word Viewer samo ako je data čitanje ili izmenite pristup do datoteke po autoru. Da biste prikazali dozvole koje imate za dokument sa ograničenom dozvolom, dvaput kliknite na ikonu " dozvola " na statusnoj traci.

Otvorite dokument za uređivanje

Ako Word je instaliran na vašem računaru i želite da promenite datoteku koja je otvorena u programu Word Viewer, Otvorite datoteku za uređivanje možete da kliknete na meniju Word Viewer datoteku da biste otvorili datoteku u programu Word.

Vrh stranice

Prikaz dokumenta

Biranje prikaza dokumenta

 • U meniju Prikaz izaberite stavku normalno, Veb raspored, Raspored štampanja, Raspored čitanja, obrisaili Preko celog ekrana.

 • U programu Word Viewer, dokumente podrazumevano otvaraju u prikazu rasporeda za štampanje. Veb stranica otvorite podrazumevano u prikazu Web rasporeda.

 • Da biste odabrali komande menija u režimu celog ekrana, postavite pokazivač na vrhu ekrana dok se ne pojavi na traku sa menijima. Da biste isključili režim celog ekrana i prebacite se na prethodni prikaz, kliknite na dugme Zatvori preko celog ekrana na traci sa alatkama Preko celog ekrana ili pritisnite taster ESC.

 • Da biste prikazali dve stranice ili ekrana odjednom u prikazu za čitanje, u meniju Prikaz izaberite stavku Dozvoli više stranica .

Povećavanje ili smanjivanje dokumenta

Možete da uvećate za dobijanje uveličanog prikaza dokumenta ili smanjite da biste videli veći deo stranice ili stranice sa umanjenom veličinom.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Zumiranje.

 2. U okviru Zumiranje na, odaberite postavku ili unesite broj između 10 i 500 u polju procenat .

Napomena : Ne možete da uvećate ili zumiranje izvan dokumenta u prikazu za čitanje.

Prikazivanje ili skrivanje lenjira ili na statusnoj traci

 • Da biste prikazali ili sakrili horizontalni lenjir, u meniju Prikaz izaberite stavku Lenjir .

Možete da vidite vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim karticu Prikaz.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali ili sakrili vertikalni lenjir, potvrdite ili opozovite izbor u polju Vertikalni lenjir (samo u prikazu za štampanje) u okviru Opcije štampanja i Web raspored.

  • Da biste prikazali ili sakrili na statusnoj traci, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu statusne trake u grupi Prikaži.

Prikaz svojstava dokumenta

Svojstva dokumenta sa trenutno otvoreni dokument ili sa liste datoteka možete da prikažete u dijalogu " Otvaranje ".

 • Da biste prikazali svojstva dokumenta iz ovog dokumenta, u meniju datoteka izaberite stavku Svojstva .

Da biste prikazali svojstva dokumenta iz dijaloga Otvaranje , uradite sledeće:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite dokument čija svojstva želite da prikažete.

 3. U meniju Prikazi, izaberite:

  • Da biste prikazali svojstva, kao što je veličina datoteke i datum poslednje izmene datoteke, kliknite na dugme Detalji.

  • Da biste prikazali sva svojstva dokumenta, izaberite stavku Svojstva.

Vrh stranice

Pomeranje u dokumentu

Pomeranje kroz dokument

Da biste se pomerali kroz dokument, morate da prikažete trake za pomeranje horizontalne i vertikalne.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim karticu Prikaz.

 2. U okviru Prikažipotvrdite izbor u poljima za potvrdu horizontalne trake za pomeranje i vertikalne trake za pomeranje .

Željeni efekat

Postupak

Pomeranje nagore za jedan red

Kliknite na strelicu za pomeranje nagore.

Pomeranje nadole za jedan red

Kliknite na strelicu nadole za pomeranje.

Pomeranje nagore za jedan ekran

Izaberite stavku iznad klizača.

Pomeranje nadole za jedan ekran

Kliknite na dugme ispod klizača.

Pomeranje na određenu stranicu

Prevucite klizač.

Pomeranje nalevo

Kliknite na strelicu za pomeranje nalevo.

Pomeranje nadesno

Kliknite na strelicu za pomeranje nadesno.

Pomeranje nalevo preko margine u normalnom prikazu

Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na strelicu za pomeranje nalevo.

Prelazak na određenu stranicu, tabelu ili neku drugu stavku

 1. U meniju Uređivanje izaberite stavku Idi na.

 2. U polju Idi na izaberite tip stavke.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prešli na određenu stavku, u polje Unesite ime/broj... otkucajte ime ili broj stavke, a zatim kliknite na dugme Idi na.

  • Da biste otišli na sledeću ili prethodnu stavku istog tipa, izbrišite tekst u polju Unesite , a zatim kliknite na dugme sledeće ili prethodno.

Praćenje hiperveze

Kada Word dokument sadrži hipervezu ka drugim lokacijama (na primer, lokacije u istoj datoteci ili datoteka na mreži ili Internetu), možete otići na ovim lokacijama tako što ćete držati pritisnut taster CTRL i kliknuti na prikazani tekst hiperveze ili sliku.

Vrh stranice

Štampanje dokumenta

Štampanje celog dokumenta

 • Da biste odštampali aktivni dokument, u meniju datoteka kliknite na dugme Odštampaj .

  Napomena : Možete da odštampate datoteku sa ograničenom dozvolom samo ako imate dozvolu za određene štampanja. Da biste prikazali dozvole koje imate za dokument sa ograničenom dozvolom, dvaput kliknite na ikonu " dozvola " na statusnoj traci.

Štampanje određenih stranica i odeljaka

Možete da odštampate određene stranice, jedan ili više odeljaka ili opseg stranica u više od jednog odeljka.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U okviru Opseg stranica izaberite Stranice.

 3. U polju Stranice upišite instrukcije za štampanje:

  Nesusedne stranice ili opseg stranica

  Upišite brojeve stranica i razdvojite ih zarezom. Upišite opseg stranica, tako što ćete između broja prve i poslednje stranice u opsegu upisati crticu.

  Na primer, da biste odštampali stranice 2, 4, 5, 6 i 8, otkucajte 2,4-6,8

  Opseg stranica u okviru odeljka

  Otkucajtebroj stranice ps broj odeljka.

  Na primer, da biste odštampali stranice od 5 do 7 u odeljku 3, otkucajte p5s3 p7s3

  Ceo odeljak

  Otkucajte sbroj odeljka.

  Na primer, otkucajte s3

  Nesusedni odeljci

  Upišite brojeve odeljaka i razdvojite iz zarezom.

  Na primer, otkucajte s3, s5

  Opseg stranica u različitim odeljcima

  Upišite opseg brojeva stranica i odeljaka koji se u njima sadrže tako što ćete prvi i poslednji broj u opsegu razdvojiti crticom.

  Na primer, otkucajte p2s2 p3s5

Napomena : Možete da odštampate izabrani deo dokumenta. Izaberite deo dokumenta koji želite da odštampate, u meniju datoteka izaberite stavku Odštampaj i izaberite stavku Izbor.

Štampanje samo neparnih ili parnih stranica

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Štampanje liste, izaberite stavku neparne stranice ili parne stranice.

Štampanje od poslednje stranice

U programu Word Viewer, možete da odštampate dokument obrnutim redosledom, počevši sa poslednje stranice.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , kliknite na dugme Opcije.

 3. U okviru Opcije štampanja potvrdite izbor Štampaj od poslednje stranice.

Štampanje više od jedne kopije odjednom

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U polju Broj kopija unesite broj kopija koji želite da odštampate.

Da biste odštampali kompletnu kopiju dokumenta pre nego što se odštampa prva stranica sledeće kopije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Upari . Ako biste radije da sve kopije prve stranice, a zatim da štampate sve kopije sledećih stranica, opozovite izbor u polju za potvrdu Upari .

Vrh stranice

Izaberite i kopirajte teksta i grafike

Izbor teksta i grafike

Možete da koristite miš ili tastaturu za izbor teksta i grafike i nalepite ih u nekoj drugoj aplikaciji. Možete čak i kopiranje stavki koje se ne nalaze jedan pored drugog. Na primer, možete izabrati pasusa na stranici 1 i rečenicu na stranici 3.

Napomena : Iako možete da kopirate stavke iz dokumenta u prikazivaču Word, ne možete da koristite Word Viewer da biste nalepili u dokument. Da biste nalepili, morate da koristite program, kao što je Microsoft Office Word, koja vam omogućava da uređujete dokumente.

Izbor stavki koje se ne nalaze jedne pored drugih

 1. Izaberite prvu stavku koju želite, kao što su ćelije tabele ili pasus.

 2. Držite pritisnut taster CTRL.

 3. Izaberite sve dodatne stavke koje želite dok držite pritisnut taster CTRL.

Napomena : Kada izaberete stavke koje se ne nalaze jedan pored drugog, možete da izaberete samo stavke istog tipa, kao što su dva ili više selekcija teksta ili dva ili više plutajućih grafika.

Biranje teksta pomoću miša

Želite da izaberete:

Postupite na sledeći način:

Bilo koja količina teksta

Prevucite pokazivač preko teksta.

Reč

Dvaput kliknite na reč.

Red teksta

Premeštanje pokazivača na početak reda dok se ne promeni u strelicu, a zatim kliknite na dugme.

Rečenica

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite bilo gde u rečenici.

Pasus

Premeštajte pokazivač s leve strane pasusa dok ne dobije oblik strelice koja pokazuje nadesno, a zatim dvaput kliknite mišem. Ili triput kliknite na bilo kom mestu u pasusu.

Više pasusa

Premeštajte pokazivač s leve strane pasusa dok ne dobije oblik strelice koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite mišem i prevlačite ga nagore ili nadole.

Veliki odlomak teksta

Kliknite mišem na početak selekcije, pređite na kraj selekcije, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite mišem.

Tabela

Kliknite na dugme u gornjem levom uglu tabele i prevucite u donjem desnom uglu.

Ceo dokument

Premeštajte pokazivač s leve strane nekog dokumenta dok ne dobije oblik strelice koja pokazuje nadesno, a zatim triput kliknite mišem.

Izbor teksta pomoću tastature

Izaberite tekst tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT i pritisnuti taster koji Premešta mesto umetanja.

Proširivanje selekcije

Pritisnite ovo

Jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Do kraja reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Do početka reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Na kraj reda

SHIFT+END

Na početak reda

SHIFT+HOME

Nadole za jedan red

SHIFT+STRELICA NADOLE

Nagore za jedan red

SHIFT+STRELICA NAGORE

Na kraj dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Na početak dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Do kraja prozora

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Izbor celog dokumenta

CTRL+A

Kopiranje teksta i grafike u drugi program

Napomena : Možete da kopirate sadržaj iz datoteke sa ograničenom dozvolom samo ako imate dozvolu za određenu kopiju. Da biste prikazali dozvole koje imate za dokument sa ograničenom dozvolom, dvaput kliknite na ikonu " dozvola " na statusnoj traci.

 1. Izaberite tekst ili grafiku koju želite da kopirate.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.

 3. Prebacite se na program koji želite da kopirate informacije, a zatim koristite taj program komanda " Nalepi ".

Pronalaženje teksta

 1. U meniju Uređivanje izaberite stavku Pronađi.

 2. U okvir Pronađi unesite tekst koji tražite.

 3. Izaberite željene opcije.

  Da biste odjednom izabrali sve instance određene reči ili fraze, potvrdite izbor u polju za potvrdu Istakni sve stavke pronađene u, a zatim u listi Istakni sve stavke pronađene u izaberite u kom delu dokumenta želite da pretražujete.

 4. Kliknite na dugme Pronađi sledeće ili na dugme Pronađi sve.

Pritisnite taster ESC ako želite da prekinete pretraživanje dok je ovaj proces još u toku.

Vrh stranice

Pregledanje digitalnog certifikata

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Prikaži potpis.

 2. Da biste videli detalje o određenom certifikatu izaberite ime potpisnika, a zatim kliknite Prikaz certifikata.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste utvrdili da li imate poverenja izvor digitalni certifikat, pogledajte Izdato i izdao polja.

  • Da biste utvrdili da li je trenutni certifikat, pogledajte polje važeće od .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×