Menjanje veličine oblika ili cele SmartArt grafike

Možete da izmenite veličinu cele SmartArt grafike ili pojedinačnih oblika u njoj.

Ovaj članak sadrži:

Pregled menjanja veličine SmartArt grafika, oblika i teksta

Menjanje veličine jednog oblika

Menjanje veličine cele SmartArt grafike

Pregled menjanja veličine SmartArt grafika, oblika i teksta

Kada izmenite veličinu pojedinačnog oblika u SmartArt grafici, veličine i položaji preostalih oblika mogu da se prilagode u zavisnosti od rasporeda za SmartArt grafiku. U nekim slučajevima, promeniće se samo pojedinačni oblici kojima menjate veličinu. U drugim slučajevima, promeniće se i veličina odgovarajućih oblika.

Tekst se automatski prilagođava kada promenite veličinu obliku u kom se on nalazi. Međutim, veličina teksta ostaće ista za sve oblike na tom nivou ukoliko drugi oblik na istom nivou u SmartArt grafici nema mesta za prikaz većeg teksta. Veličina teksta u tom obliku neće biti promenjena ako ste prethodno prilagodili veličinu teksta u nekom drugom obliku.

Na primer, sledeća SmartArt grafika ima tri oblika slične veličine.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa tri identična oblika

Ako dodate više teksta prvom obliku i zatim ga umanjite, veličina druga dva oblika se delimično smanjuje, a veličina teksta se smanjuje u sva tri oblika.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa smanjenim prvim oblikom

Veličina teksta neće se povećati ni u jednom obliku ukoliko sada povećate treći oblik, zato što je prvi oblik već popunjen tekstom koji ne može više da se poveća, a da nijednim svojim delom ne bude van raspoloživog prostora.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa trećim oblikom izmenjene veličine

Međutim, ako povećate prvi oblik, tekst u njemu imaće prostora za razvijanje, pa će veličina teksta u druga dva oblika takođe da se poveća.

Opšte pravilo je da ako upisivanje više teksta povećava oblik, tada će i povećanje teksta takođe povećati oblik. Suprotno tome, ako brisanje teksta iz oblika smanjuje njegovu veličinu, smanjenje veličine teksta će takođe smanjiti veličinu oblika. Međutim, u zavisnosti od odabranog rasporeda za SmartArt grafiku, povećanje ili smanjenje veličine teksta neće automatski izmeniti veličinu svih oblika.

Takođe, u zavisnosti od odabranog rasporeda za SmartArt grafiku, kada promenite veličinu čitave SmartArt grafike, veličina oblika u njoj biće proporcionalno podešena ili prilagođena da bi se optimizovali razmak i tok.

Menjanje veličine povezanih oblika

Povezani oblici su oblici koji su iskombinovani u cilju stvaranja većeg oblika. SmartArt grafika obično sadrži nekoliko ovih većih oblika. SmartArt grafika može izgledati izobličeno ako izaberete sve povezane oblike u njoj (kao što su oni u rasporedu Bending Picture Accent List u tipu Lista), a zatim im promenite veličinu. U sledećem primeru biće izabrani svi povezani oblici u većem obliku. Ako želite da promenite veličinu samo jednog povezanog oblika, kao što je mali kružni oblik (slika čuvara mesta sa suncem i planinama), uverite se da ste izabrali samo taj oblik. Izaberite sve povezane oblike kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji ako želite da promenite veličinu celog većeg oblika.

Bending List 1 SmartArt grafika koja prikazuje izabrane povezane oblike

Vrh stranice

Menjanje veličine jednog oblika

 1. Izaberite oblik čiju veličinu želite da promenite.

  Da biste promenili veličinu više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate dodatne oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje, u odeljku SmartArt alatke, u grupi Oblici postupite na neki od sledećih načina:

  Slika grupe „Oblici“

  • Kliknite na dugme Veći da biste uvećali oblik.

  • Kliknite na dugme Manji da biste smanjili oblik.

   Napomene : 

   • Možete i da koristite regulator veličine za menjanje veličine oblika. Postavite pokazivač na neki regulator veličine i kada postane Dvosmerna strelica  , prevucite regulator da biste povećali ili smanjili oblik.

   • Da biste oblik vratili u prvobitno stanje, na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Ponovo postavi grafiku kliknite na dugme Ponovo postavi grafiku.

    Slika kartice „Dizajniranje SmartArt alatki“

    Važno : Sve izmene geometrije, boje, stila, položaja i efekata koje su prethodno načinjene u tom i svim drugim oblicima u istoj SmartArt grafici biće izgubljene.

   • Sve prethodno načinjene izmene veličine, položaja, rotacije, preslikavanja, smera (sleva nadesno ili zdesna nalevo) i geometrije oblika možda neće biti prenete u novi raspored ako se prebacite u drugi raspored za SmartArt grafiku. Međutim, sva prilagođavanja biće prikazana u originalnom rasporedu ako ponovo prebacite na njega pre nego što sačuvate i zatvorite Microsoft Office 2007 dokument. Neka prilagođavanja neće biti preneta zato što možda neće izgledati dobro u novom rasporedu.

Vrh stranice

Menjanje veličine cele SmartArt grafike

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju veličinu želite da promenite.

 2. Postavite pokazivač na regulator veličine na ivici SmartArt grafike i kada postane Dvosmerna strelica  , prevucite regulator da biste povećali ili smanjili SmartArt grafiku.

Savet : Možete i da premestite celu SmartArt grafiku.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×