Menjanje veličine oblika ili cele SmartArt grafike

Možete da izmenite veličinu cele SmartArt grafike ili pojedinačnih oblika u njoj.

Ovaj članak sadrži:

Pregled menjanja veličine SmartArt grafika, oblika i teksta

Menjanje veličine jednog oblika

Menjanje veličine cele SmartArt grafike

Pregled menjanja veličine SmartArt grafika, oblika i teksta

Kada izmenite veličinu pojedinačnog oblika u SmartArt grafici, veličine i položaji preostalih oblika mogu da se prilagode u zavisnosti od rasporeda za SmartArt grafiku. U nekim slučajevima, promeniće se samo pojedinačni oblici kojima menjate veličinu. U drugim slučajevima, promeniće se i veličina odgovarajućih oblika.

Tekst se automatski prilagođava kada promenite veličinu obliku u kom se on nalazi. Međutim, veličina teksta ostaće ista za sve oblike na tom nivou ukoliko drugi oblik na istom nivou u SmartArt grafici nema mesta za prikaz većeg teksta. Veličina teksta u tom obliku neće biti promenjena ako ste prethodno prilagodili veličinu teksta u nekom drugom obliku.

Na primer, sledeća SmartArt grafika ima tri oblika slične veličine.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa tri identična oblika

Ako dodate više teksta prvom obliku i zatim ga umanjite, veličina druga dva oblika se delimično smanjuje, a veličina teksta se smanjuje u sva tri oblika.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa smanjenim prvim oblikom

Veličina teksta neće se povećati ni u jednom obliku ukoliko sada povećate treći oblik, zato što je prvi oblik već popunjen tekstom koji ne može više da se poveća, a da nijednim svojim delom ne bude van raspoloživog prostora.

Horizontalni proces 1 SmartArt grafike sa trećim oblikom izmenjene veličine

Međutim, ako povećate prvi oblik, tekst u njemu imaće prostora za razvijanje, pa će veličina teksta u druga dva oblika takođe da se poveća.

Opšte pravilo je da ako upisivanje više teksta povećava oblik, tada će i povećanje teksta takođe povećati oblik. Suprotno tome, ako brisanje teksta iz oblika smanjuje njegovu veličinu, smanjenje veličine teksta će takođe smanjiti veličinu oblika. Međutim, u zavisnosti od odabranog rasporeda za SmartArt grafiku, povećanje ili smanjenje veličine teksta neće automatski izmeniti veličinu svih oblika.

Takođe, u zavisnosti od odabranog rasporeda za SmartArt grafiku, kada promenite veličinu čitave SmartArt grafike, veličina oblika u njoj biće proporcionalno podešena ili prilagođena da bi se optimizovali razmak i tok.

Menjanje veličine povezanih oblika

Povezani oblici su oblici koji su iskombinovani u cilju stvaranja većeg oblika. SmartArt grafika obično sadrži nekoliko ovih većih oblika. SmartArt grafika može izgledati izobličeno ako izaberete sve povezane oblike u njoj (kao što su oni u rasporedu Bending Picture Accent List u tipu Lista), a zatim im promenite veličinu. U sledećem primeru biće izabrani svi povezani oblici u većem obliku. Ako želite da promenite veličinu samo jednog povezanog oblika, kao što je mali kružni oblik (slika čuvara mesta sa suncem i planinama), uverite se da ste izabrali samo taj oblik. Izaberite sve povezane oblike kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji ako želite da promenite veličinu celog većeg oblika.

Bending List 1 SmartArt grafika koja prikazuje izabrane povezane oblike

Vrh stranice

Menjanje veličine jednog oblika

 1. Izaberite oblik čiju veličinu želite da promenite.

  Da biste promenili veličinu više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate dodatne oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje, u odeljku SmartArt alatke, u grupi Oblici postupite na neki od sledećih načina:

  Slika grupe „Oblici“

  • Kliknite na dugme Veći da biste uvećali oblik.

  • Kliknite na dugme Manji da biste smanjili oblik.

   Napomene   

   • Možete i da koristite regulator veličine za menjanje veličine oblika. Postavite pokazivač na neki regulator veličine i kada postane Dvosmerna strelica  , prevucite regulator da biste povećali ili smanjili oblik.

   • Da biste oblik vratili u prvobitno stanje, na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Ponovo postavi grafiku kliknite na dugme Ponovo postavi grafiku.

    Slika kartice „Dizajniranje SmartArt alatki“

    Važno   Sve izmene geometrije, boje, stila, položaja i efekata koje su prethodno načinjene u tom i svim drugim oblicima u istoj SmartArt grafici biće izgubljene.

   • Sve prethodno načinjene izmene veličine, položaja, rotacije, preslikavanja, smera (sleva nadesno ili zdesna nalevo) i geometrije oblika možda neće biti prenete u novi raspored ako se prebacite u drugi raspored za SmartArt grafiku. Međutim, sva prilagođavanja biće prikazana u originalnom rasporedu ako ponovo prebacite na njega pre nego što sačuvate i zatvorite Microsoft Office 2007 dokument. Neka prilagođavanja neće biti preneta zato što možda neće izgledati dobro u novom rasporedu.

Vrh stranice

Menjanje veličine cele SmartArt grafike

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju veličinu želite da promenite.

 2. Postavite pokazivač na regulator veličine na ivici SmartArt grafike i kada postane Dvosmerna strelica  , prevucite regulator da biste povećali ili smanjili SmartArt grafiku.

Savet   Možete i da premestite celu SmartArt grafiku.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2007, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik