Menjanje postavki naloga za e-poštu

Menjanje postavki naloga za e-poštu

Možete da promenite različite postavke za e-poštu, uključujući:

 • Svoju lozinku

 • Sliku profila

 • Vaše ime i e-adresu (samo za POP i IMAP naloge)

Ako zaboravite lozinku, mislite da vam je lozinka ugrožena ili je lozinka istekla, morate prvo da promenite lozinku kod dobavljača e-pošte, na primer Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo ili Xfinity, a zatim da ažurirate Outlook sa novom lozinkom.

Kada promenite lozinku kod dobavljača usluga e-pošte, možete da ažurirate Outlook pomoću nove lozinke.

Office 365, Outlook.com i Exchange nalozi

Outlook će vas upitati da ažurirate lozinku. Kada vidite odziv Unesite lozinku, unesite novu lozinku, a opcionalno potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.

Gmail, Yahoo i drugi nalozi e-pošte

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. U prozoru Promeni nalog ažurirajte lozinku.

  Možete da promenite različite postavke naloga
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke naloga, zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. Izaberite stavku Datoteka, a zatim ispod svoje slike izaberite stavku Promeni.

  Promena slike za Office iz programa Outlook

 2. Kliknite na dugme Pregledaj, pronađite i izaberite fotografiju koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Ako se bude tražilo da se prijavite u Outlook Web App, videćete dugme Potraži kada se prijavite.

Savet : Outlook može koristiti .jpg, .png, .gif, .bmp ili .tif formate datoteke fotografije.

Biće potrebno nekoliko minuta da se nova fotografija pojavi na karticama kontakata.

Za Exchange, Outlook.com i Office 365 naloge možete da promenite samo nekoliko određenih postavki. Možete da otvorite dodatne poštanske sandučiće, da uključite ili isključite keširani Exchange režim, kontrolišete preuzimanje deljenih fascikli i da promenite postavke Outlook datoteke sa podacima.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi keširani režim Exchange servera.

 4. Odaberite Dalje > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. Odaberite stavke Više postavki > Napredno.

 4. Odaberite stavku Dodaj, unesite ime poštanskog sandučeta koje želite da dodate i kliknite na dugme U redu.

 5. Odaberite stavke U redu > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. Odaberite stavke Više postavki > Napredno.

 4. U okviru Postavke keširanog Exchange režima potvrdite ili opozovite izbor polja za preuzimanje deljenih fascikli, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Odaberite stavke U redu > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. Odaberite stavke Više postavki > Napredno.

 4. Odaberite stavke Postavke Outlook datoteke sa podacima > Sažmi sada.

 5. Kliknite dvaput na dugme U redu > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Za ostale tipove naloga, uključujući sve POP i IMAP naloge, Gmail, Yahoo, iCloud i druge lične naloge e-pošte, možete da promenite različite postavke, uključujući ime, postavke servera, vaš podrazumevanu adresu za odgovor i postavke poslate stavke.

Napomena: Ne možete promeniti tip naloga iz POP u IMAP. Moraćete da dodate novi nalog. Na primer, ako imate podešavanje naloga e-pošte koje koristi POP, moraćete da ponovo dodate nalog i odaberete IMAP tokom procesa instalacije. Nakon toga, kopirajte fascikle sa POP naloga na IMAP nalog, a zatim izbrišite POP nalog.

Više informacija potražite u članku Podešavanje e-pošte u programu Outlook i Uklanjanje ili brisanje naloga e-pošte iz programa Outlook.

Za većinu tipova naloga možete da odaberete ime koje se pojavljuje kada neko prima vašu e-poruku.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. U prozoru Promeni nalog ažurirajte ime.

  Možete da promenite različite postavke naloga
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke naloga, zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Kada promenite svoju adresu e-pošte, obavezno dvaput proverite svoje korisničko ime. Outlook neće automatski ažurirati korisničko ime.

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. U prozoru Promeni nalog ažurirajte adresu e-pošte, korisničko ime, server dolazne pošte ili server odlazne pošte.

  Možete da promenite različite postavke naloga
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke naloga, zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Postoji mnogo različitih postavki koje možete da ažurirate za naloge e-pošte. Dugme „Više postavki“ u prozoru za promenu naloga vam dozvoljava da kontrolišete adresu e-pošte koju primaoci koriste kada vam odgovaraju, ime naloga, različite tipove stavki koje se skladište i postavke šifrovanja servera e-pošte i porta.

Napomena : Neće svi nalozi e-pošte dozvoliti menjanje svih postavki. Ako je postavka koju želite da pomenite zasivljena ili nedostupna, obratite se administratoru ili dobavljaču internet usluga (ISP).

 1. U programu Outlook odaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Dostupne opcije kada odaberete postavke naloga u programu Outlook

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

  Menjanje postavki naloga za e-poštu

 3. Odaberite stavku Još postavki.

  • Kartica Opšte vam dozvoljava da promenite ime naloga. To je ono što vidite na listi fascikli programa Outlook. Možete da unesete organizaciju i adresu e-pošte na koju želite da primate odgovore od primalaca kada im šaljete poštu.

  • Kartica Poslate stavke vam omogućava da odaberete fasciklu u kojoj će poslate stavke biti sačuvane ili isključite čuvanje poslatih stavki.

  • Kartica Izbrisane stavke kontroliše šta se dešava kada izbrišete poruku. Možete da premestite izbrisane poruke u određenu fasciklu ili da ih označite za brisanje, ali brišite samo kada je poštansko sanduče očišćeno.

  • Kartica Radne verzije vam omogućava da navedete fasciklu u kojoj će se sačuvati vaše radne verzije.

  • Kartica Neželjena e-pošta vam omogućava da navedete fasciklu u koju se premeštaju neželjene e-poruke.

  • Kartica Server odlazne pošte vam omogućava da kontrolišete postavke potvrde identiteta za odlazni server. U većini slučajeva vaš server odlazne pošte će koristiti iste postavke kao server dolazne pošte.

  • Kartica Napredno vam omogućava da promenite brojeve porta servera e-pošte, tip šifrovane veze, vremenska ograničenja servera i putanju osnovne fascikle.

 4. Pošto ste ažurirali postavke, odaberite U redu, a zatim Dalje.

 5. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke naloga, zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Ako zaboravite lozinku, mislite da vam je lozinka ugrožena ili je lozinka istekla, morate prvo da promenite lozinku kod dobavljača e-pošte, na primer Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo ili Xfinity, a zatim da ažurirate Outlook sa novom lozinkom.

Promenite lozinku kod dobavljača e-pošte

Ažuriranje lozinke u programu Outlook

Kada promenite lozinku kod dobavljača usluga e-pošte, možete da ažurirate Outlook pomoću nove lozinke. Izaberite tip naloga koji imate za deljana uputstva.

Exchange, Office 365 ili Outlook.com

Za Office 365, Outlook.com i Exchange naloge, Outlook će vam tražiti da ažurirate lozinku. Kada vidite odziv Unesite lozinku, unesite novu lozinku, a opcionalno potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.

Gmail, Yahoo ili drugi nalog e-pošte

 1. U programu Outlook odaberite stavke Alatke > Postavke naloga.

 2. Izaberite nalog za e-poštu koji želite da promenite i kliknite na dugme Promeni.

 3. U prozoru Promeni nalog e-pošte ažurirajte lozinku.

  Dijalog „Promena naloga e-pošte“

 4. Opcionalno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Izaberite Exchange, Office 365 ili Outlook.com nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 3. Da biste uključili ili isključili keširani Exchange režim, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi keširani Exchange režim.

  Više informacija o keširanom Exchange režimu

  Kada koristite keširani Exchange režim, kopija poštanskog sandučeta skladišti se na računaru. Ta kopija se često sinhronizuje sa serverom na kojem je pokrenut Exchange i obezbeđuje brz pristup podacima.

  Ako ne možete da uključite keširani Exchange režim, moguće je da je u pitanju neki od sledećih slučajeva:

  • Administrator je možda onemogućio ovu funkciju     Administratori Exchange servera mogu da onemoguće ovu funkciju u programu Microsoft Office Outlook 2007. Obratite se administratoru Exchange servera da biste dobili više informacija. Dodatne informacije za administratore dostupne su u kompletu alatki Microsoft Office Resource Kit.

  • Instalirali ste Microsoft usluge terminala    Keširani Exchange režim koristi datoteku vanmrežne fascikle (.ost). Ova datoteka se ne može koristiti ako ste instalirali Microsoft usluge terminala za Microsoft Windows Server 2003. Međutim, instalacija klijenta Microsoft usluga terminala ili klijenta veze sa udaljenom radnom površinom ne sprečava pristup keširanom Exchange režimu.

 4. Kliknite na dugme Još postavki.

 5. Možete da promenite sledeće postavke:

  • Na kartici Opšte postavke, u okviru Exchange nalog otkucajte ime koje će vam pomoći da identifikujete nalog, na primer Moja poslovna e-pošta.

  • Na kartici Opšte postavke, u okviru Pri pokretanju izaberite način na koji želite da se određuje stanje veze prilikom pokretanja programa Outlook.

  • Na kartici Više opcija možete da odredite dodatne Exchange poštanske sandučiće koji će se otvarati. Ovu opciju možete da koristite ako vam je neka osoba omogućila pristup nekim od njenih Exchange fascikli ili ako vam je neko dodelio dozvole za delegirani pristup.

  • Da biste smanjili veličinu .ost datoteke, na kartici Više opcija kliknite na dugme Postavke za datoteku vanmrežne fascikle, a zatim na dugme Sažmi sada.

  • Bezbednosne postavke se mogu promeniti na kartici Bezbednost. Ove postavke ne bi trebalo da podešavate osim ako vas na to ne uputi administrator Exchange servera.

  • Da biste uključili opciju Outlook Anywhere, na kartici Veza, u okviru Outlook Anywhere potvrdite izbor u polju za potvrdu Poveži se sa Microsoft Exchange serverom koristeći HTTP, a zatim kliknite na dugme Postavke proxy servera za Exchange. Vezu ka dodatnim informacijama o opciji Outlook Anywhere potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  • Postavke daljinske pošte mogu se promeniti na kartici Daljinska pošta.

Menjanje imena koje vide druge osobe

Promena e-adrese

Promena adrese servera e-pošte

Dodatne postavke

Menjanje imena koje vide druge osobe

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Izaberite nalog e-pošte koji želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 3. U okviru Korisničke informacije, u polju Vaše ime otkucajte ime onako kako želite da ga vide drugi ljudi.

  Dijalog „Promena naloga e-pošte“

Promena adrese e-pošte

Imena domena e-pošte se ponekad mogu promeniti. To znači da će osoba čija je adresa neko@example.com morati da promeni deo adrese example.com u skladu sa onim što odredi dobavljač Internet usluga (ISP).

Na primer, vaša trenutna e-adresa je slavica@contoso.com. ISP Contoso d.o.o. vas obaveštava da je došlo do objedinjavanja se drugim preduzećem i da će vaša e-adresa biti promenjena u slavica@example.com.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. U okviru Korisničke informacije, u polju E-adresa otkucajte punu e-adresu koju vam je dodelio administrator e-pošte ili ISP. Obavezno unesite korisničko ime @ ime_domena, na primer slavica@example.com. Dijalog „Promena naloga e-pošte“

 3. Kliknite na dugme Još postavki.

 4. Na kartici Opšte postavke, u okviru Druge korisničke informacije, ako ste već naveli e-adresu u polju E-adresa za odgovor, uverite se da su te informacije i dalje tačne. Ako polje E-adresa za odgovor ostane prazno, kada ljudi odgovaraju na vaše e-poruke, koristiće se adresa koju ste uneli u 2. koraku.

Menjanje adrese servera e-pošte

U retkim prilikama, server sa kojim se povezujete radi prijema i slanja e-pošte može se promeniti.

Na primer, recimo da su vaši trenutni POP3 i SMTP serveri e-pošte incoming.example.com i smtp.example.com. Dobavljač internet usluga (ISP) vas obaveštava da je dovršena nadogradnja servera i da će vaš POP3 server e-pošte biti promenjen u mail.example.com.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Na kartici E-pošta izaberite željeni nalog e-pošte, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  Slika ekrana

 3. U okviru Informacije o serveru, u okviru sa listom opcija Tip naloga izaberite stavku POP3, IMAP ili HTTP.

  Savet : ISP vam može reći koji tip naloga imate, ali je POP3 daleko najčešći tip.

  Dijalog „Promena naloga e-pošte“

 4. U okviru Informacije o serveru, u polju Server dolazne pošte otkucajte puno ime servera koje vam je dodelio ISP ili administrator pošte. To je često mail. ime domena, na primer mail.example.com.

 5. U okviru Informacije o serveru, u polju Server odlazne pošte otkucajte puno ime servera koje vam je dodelio ISP ili administrator pošte. To je često smtp. ime_domena, na primer smtp.example.com.

Dodatne postavke

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Izaberite nalog koji želite da promenite.

 3. Kliknite na dugme Još postavki, a zatim možete da promenite neku od sledećih stavki:

  • Na kartici Opšte postavke, u okviru Pošta otkucajte ime koje će vam pomoći da identifikujete nalog, na primer Moja kućna ISP e-pošta.

  • Ako koristite IMAP nalog e-pošte, možete da kontrolišete vreme brisanja stavki. U okviru Počisti opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Počisti stavke prilikom prebacivanja između fascikli na mreži.

  • Na kartici Fascikle možete da odaberete mesto na kom će biti sačuvana pošta koju šaljete sa ovog naloga.

  • Na kartici Server odlazne pošte možete da odredite da li će server odlazne pošte (SMTP) zahtevati potvrdu verodostojnosti. To je potrebno gotovo uvek ukoliko vam dobavljač Internet usluga dozvoljava slanje e-poruka preko naloga e-pošte koji vam on obezbeđuje kada niste direktno povezani sa njegovom mrežom (na primer, ako želite da pošaljete e-poruku koristeći kućni nalog e-pošte koji vam obezbeđuje dobavljač Internet usluga, a niste kod kuće i povezani ste sa mrežom na poslu).

   Slika ekrana

  • Na kartici Veza podešavate kako se Outlook povezuje sa serverom pošte.

  • Ako vas ISP ili administrator e-pošte upute da promenite brojeve portova ili metod šifrovanja koji koristi server e-pošte, promene možete da unesete na kartici Više opcija.

   Slika ekrana

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×