Menjanje postavke tipa podataka za polje

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak objašnjava kako da podesite ili promenite tip podataka koji je primenjen u polje tabele u bazi podataka za Microsoft Office Access 2007 .

U ovom članku

Razumevanje tipova podataka

Promena tipa podataka

Ograničenja za menjanje tipova podataka

Razumevanje tipova podataka

Kada prvi put dizajnirate i napravi bazu podataka, planirate jednu ili više tabela, planirate polja (kolona) za svaku tabelu i postavite tip podataka za svako polje. Na primer, ako vam je potrebna za skladištenje datuma i vremena, možete podesite polje za datum/vreme tip. Ako treba da uskladištite imena i adrese, podesite jedan ili više polja tip podataka "tekst" i tako dalje.

Office Access 2007 obezbeđuje 10 različitih tipova podataka (prethodne verzije programa Access obezbeđene 9), a svaki tip ima određenu namenu. Sledeća tabela navodi tipove podataka, prikazuje tip podataka da svaki tip skladišti i opisuje ograničenja koja svaki tip nameće.

Tip podataka

Koristi se za skladištenje

Ograničenja/ograničenja

Tekst

Alfanumerički podaci (tekst i brojeve)

Skladišti do 255 znakova.

Memorandum

Alfanumerički podaci (tekst i brojeve)

Skladišti do 2GB podataka (ograničenje veličine za sve Access baze podataka), ako polje popunite programski. Ne zaboravite da dodavanje 2GB podataka dovodi do baze podataka da radi sporo.

Ako ručno unesete podatke, možete da unesete i prikažete najviše 65 535 znakova u polju tabele i sve kontrole koje su povezane sa poljem.

Kada kreirate baze podataka u formatu datoteke Office Access 2007 , Memo polja podržavaju uređivanje obogaćenog teksta.

Više informacija potražite u člancima Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje, Enter ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst i Umetanje, promena ili brisanje Memo polja.

Broj

Numeričke podatke

Numerička polja koriste postavku Veličina polja koja kontroliše veličinu vrednosti koju polje može da sadrži. Možete da podesite veličinu polja za 1, 2, 4, 8 ili 16 bajtova.

Više informacija o numeričkim poljima potražite u članku Umetanje, kreiranje ili brisanje polja sa numeričkim vrednostima.

Datum/vreme

Datumi i vremena

Access skladišti sve datume kao celih brojeva dvostruke preciznosti 8 bajtova.

Više informacija o korišćenju polja Datum/vreme, potražite u članku Umetanje, kreiranje ili brisanje polja koje skladišti vrednosti datuma.

Valuta

Novčani podaci

Skladišti podatke kao 8-bajtni brojeve sa preciznošću do četiri decimalna mesta. Koristite ovaj tip podataka za skladištenje finansijskih podataka i kada ne želite da Access zaokružuje vrednosti.

Automatsko numerisanje

Jedinstvene vrednosti koje Access kreira kada kreirate novi zapis

Skladišti podatke kao 4-bajtni vrednosti; obično se koristi u primarni ključevi.

Više informacija o primarnih ključeva potražite u članku Dodavanje, postavljanje, menjanje ili uklanjanje primarnog ključa.

Da/ne

Bulov (true ili false) podataka.

Access koristi -1 za sve vrednosti i 0 za bez vrednosti.

OLE objekat

Slike, dokumenti, grafikoni i drugi objekti iz sistema Office i programe operativnog sistema Windows

Skladišti do 2GB podataka (ograničenje veličine za sve Access baze podataka). Ne zaboravite da dodavanje 2GB podataka dovodi do baze podataka da radi sporo. OLE objekat polja kreiraju rasterske slike originalnog dokumenta ili drugog objekta, a zatim ih prikazuju u poljima tabele i kontrolama obrasca ili izveštaja u bazi podataka.

Za pristup prikazao te slike, morate da imate OLE server (program koji podržava određeni tip datoteke) registrovana na računaru koji radi pod bazu podataka. Ako nemate registrovan za određenog tipa datoteke OLE server, Access prikazuje ikonu za raskinute slika. Ovo je poznati problem za neke tipove slika prvenstveno JPEG slike.

Kao pravilo, treba da koristim polja priloga za datoteke .accdb umesto polja OLE objekat. Polja priloga efikasnije koristi prostor za skladištenje i ne ograničava ih nedostatak registrovanih OLE servera.

Više informacija o korišćenju priloga potražite u članku poslednjeg reda u ovoj tabeli, a potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Hiperveza

Veb adresa

Skladišti do 1 gigabajt podataka. Možete da skladištite veze ka Veb lokacija, lokacija ili datoteka na intranetu ili lokalne mreže (LAN) i lokacija ili datoteka na računaru.

Prilog

Bilo koji podržani tip datoteke

Novo u Office Access 2007 datoteke .accdb. Možete priložiti slike, datoteke unakrsne tabele, dokumente, grafikoni i druge tipove podržanih datoteka zapisima u bazi podataka, baš kao Prilaganje datoteka e-porukama. Možete da prikažete i uredite priložene datoteke, u zavisnosti od toga kako je dizajner baze podataka postavlja na polje priloga. Polja priloga pružaju veću fleksibilnost nego polja OLE objekat i efikasno koriste više prostora za skladištenje, jer ne kreiraju rastersku sliku originalnu datoteku.

Više informacija o korišćenju priloga potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Napomena : U Office Access 2007, možete da postavite tipove podataka za polja tabele tako što ćete rad u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da postavite tip podataka u oba prikaza. Kada postavite tipove podataka u prikazu dizajna, videćete 11 izbora, Čarobnjak za pronalaženje. Izbor nije tip podataka. Umesto toga, koristite čarobnjak za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje koje povezuju polja sporednog ključa sa drugim tabelama. Podrazumevano, Access postavlja polja za pronalaženje tip podataka "broj".

Više informacija o kreiranju i korišćenju polja za pronalaženje potražite u članku Dodavanje ili menjanje polja za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Na kraju, tipovi podataka obezbeđuju osnovni oblik provere valjanosti podataka zato što su pomoć da biste se uverili da korisnici unose odgovarajuće tipove podataka u polja tabele. Na primer, možete da unesete tekst u polje postavljeno da prihvata samo brojeve.

Vrh stranice

Promena tipa podataka

Pre nego što ste ispratili ove korake, imajte na umu da menja tip podataka može da skrati (se prekinula) neke ili sve podatke u polju, a u nekim slučajevima može u potpunosti uklonili podatke. Informacije o tome kako Access menja podatke kada promenite tip podataka potražite u članku ograničenja za menjanje tipova podataka, u nastavku ovog članka.

Promena tipa podataka u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju, pronađite i kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Access otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Potvrdite izbor u polju (koloni) koje želite da promenite.

 3. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu sa padajuće liste pored stavke Tip podatakai zatim izaberite tip podataka.

 4. Sačuvajte promene.

Promena tipa podataka u prikazu dizajna

 1. Ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima, kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za tabelu i izaberite stavku Prikaz dizajna.

  – ili –

  Ako nemate je tabela otvorena u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Pronađite polje koje želite da promenite i izaberite novi tip podataka sa liste u koloni Tip podataka .

 3. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Ograničenja za menjanje tipova podataka

Kao pravilo, možete da promenite tip podataka svih polja, osim za:

 • Numerička polja sa ID replikacije svojstvo omogućeno.

 • OLE objekat polja.

 • Polja priloga.

Pored toga, možete da promenite većinu tipova podataka kada polje sadrži podatke. Međutim, u zavisnosti od originalnog tipa podataka i novog tipa podataka koji želite da koristite, Access može da skrati ili izbriše neke podatke ili ga možda neće dozvoliti konverziju uopšte.

Sledeća tabela navodi na moguće konverzije tipova podataka koje možete da izvršite u Office Access 2007i opisuje ograničenja koja Access može da nametne vezano za konverziju.

Tip u koji se konvertuje

Tip iz kojeg se konvertuje

Promene ili ograničenja

Tekst

Memorandum

Access briše sve osim prvih 255 znakova.

Broj

Bez ograničenja.

Datum/vreme

Bez ograničenja.

Valuta

Bez ograničenja.

Automatsko numerisanje

Bez ograničenja.

Da/ne

Vrednost -1 (da u polju tipa "da/ne") konvertuje na da. Konvertuje vrednost 0 (ne u polju tipa "da/ne") na ne.

Hiperveza

Access odseca veze duže od 255 znakova.

Memorandum

Tekst

Bez ograničenja.

Broj

Bez ograničenja.

Datum/vreme

Bez ograničenja.

Valuta

Bez ograničenja.

Automatsko numerisanje

Bez ograničenja.

Da/ne

Vrednost -1 (da u polju tipa "da/ne") konvertuje na da. Konvertuje vrednost 0 (ne u polju tipa "da/ne") na ne.

Hiperveza

Bez ograničenja.

Broj

Tekst

Tekst mora da se sastoji od brojeva i važeće valute i znaci za razdvajanje decimala. Broj znakova u polju za tekst mora da se uklopi veličine postavljeno za polje broja.

Dodatne informacije o veličinama polja sa brojem potražite u članku Umetanje, pravljenje ili brisanje polja sa numeričkim vrednostima.

Memorandum

Polje tipa „Memorandum“ mora da sadrži samo tekst, važeću valutu i znakove za razdvajanje decimala. Broj znakova u polju tipa „Memo“ mora da se uklopi u veličinu koja je postavljena za polje tipa „Broj“.

Dodatne informacije o veličinama polja sa brojem potražite u članku Umetanje, pravljenje ili brisanje polja sa numeričkim vrednostima.

Broj, ali sa drugom veličinom polja ili preciznošću

Vrednosti ne sme biti veća ili manja od šta možete da uskladištite novu veličinu. Menjanje preciznosti može da izazove Access da biste zaokružili neke vrednosti.

Datum/vreme

Datumi koje možete da konvertujete zavise od veličine numeričkog polja. Ne zaboravite da Access skladišti sve datume kao redne brojeve i skladišti vrednosti datuma kao plutajućih celih brojeva dvostruke preciznosti.

Access koristi 30 decembar 1899 kao datum 0. Datumi izvan opsega 18 April 1899 i 11 septembra od 1900 premašuju veličinu bajt polja. Datumi izvan opsega 13 April 1810 i 16 septembra 1989 premašuje veličinu polja ceo broj.

Da biste prilagodili sve moguće datume, svojstvo Veličina polja tipa "broj" Dugački ceo broj ili veću.

Za više informacija o serijskim datumima i načinu na koji Access koristi i skladišti vrednosti datuma potražite u članku Unesite vrednosti za datum i vreme.

Valuta

Vrednosti moraju ne sme da pređe (ili ispod) sa ograničenjem veličine koje je postavljeno za polje. Na primer, možete da konvertujete polje valute u polje celog broja samo kada te vrednosti su veće od 255 i ne sme da pređe 32.767.

Automatsko numerisanje

Vrednosti moraju da budu u skladu sa ograničenjem veličine koje je postavljeno za polje.

Da/ne

Vrednosti „Da“ konvertuju se u -1. Vrednosti „Ne“ konvertuju se u 0.

Hiperveza

Nije primenljivo.

Datum/vreme

Tekst

Originalni tekst mora da bude prepoznatljiva datum ili kombinacija datuma i vremena. Na primer, 18 januar 2006.

Memorandum

Originalni tekst mora da bude prepoznatljiva datum ili kombinacija datuma i vremena. Na primer, 18 januar 2006.

Broj

Vrednost mora da bude između -657.434 i 2.958.465,99998843.

Valuta

Vrednost mora da bude između -657.434 din. i 2.958.465,9999 din.

Automatsko numerisanje

Vrednost mora da bude veća od -657.434 i manja od 2.958.466.

Da/ne

Vrednost -1 (da) konvertuje 29 Decembar 1899. Vrednost 0 (ne) se konvertuje u ponoć (12:00:00 AM).

Hiperveza

Nije primenljivo.

Valuta

Tekst

Tekst mora da se sastoji od brojeva i važećih znakova za razdvajanje.

Memorandum

Tekst mora da se sastoji od brojeva i važećih znakova za razdvajanje.

Broj

Bez ograničenja

Datum/vreme

Bez ograničenja, ali Access možda zaokružiti vrednost.

Automatsko numerisanje

Bez ograničenja

Da/ne

Vrednost -1 (da) konvertuje se u $1. Vrednost 0 (ne) se konvertuje u 0$.

Hiperveza

Nije primenljivo.

Automatsko numerisanje

Tekst

Nije dozvoljeno ako polje tipa „Automatsko numerisanje“ ima ulogu primarnog ključa.

Memorandum

Nije dozvoljeno ako polje "Automatsko numerisanje" ima ulogu primarnog ključa.

Broj

Nije dozvoljeno ako polje tipa „Automatsko numerisanje“ ima ulogu primarnog ključa.

Datum/vreme

Nije dozvoljeno ako polje tipa „Automatsko numerisanje“ ima ulogu primarnog ključa.

Valuta

Nije dozvoljeno ako polje tipa „Automatsko numerisanje“ ima ulogu primarnog ključa.

Da/ne

Nije dozvoljeno ako polje tipa „Automatsko numerisanje“ ima ulogu primarnog ključa.

Hiperveza

Nije primenljivo.

Da/ne

Tekst

Originalni tekst mora da se sastoji samo od vrednosti „Da“, „Ne“, „Tačno“, „Netačno“, „Uključeno“ ili „Isključeno“.

Memorandum

Originalni tekst mora da se sastoji samo od vrednosti „Da“, „Ne“, „Tačno“, „Netačno“, „Uključeno“ ili „Isključeno“.

Broj

Nula ili polje bez vrednosti konvertuje se u „Ne“, a sve ostale vrednosti se konvertuju u „Da“.

Datum/vreme

Polje bez vrednosti ili 00:00:00 konvertuje se u „Ne“, a sve ostale vrednosti se konvertuju u „Da“.

Valuta

Nula i poljima bez vrednosti se konvertuju u nema, a sve ostale vrednosti na da.

Automatsko numerisanje

Access konvertuje sve vrednosti na da.

Hiperveza

Nije primenljivo.

Hiperveza

Tekst

Ako originalni tekst sadrži važeći Veb adresu, na primer adatum.com, www.adatum.com ili http://www.adatum.com, Access konvertuje tekst u hiperveze. Access će pokušati da konvertuje druge vrednosti, što znači da ćete videti podvučeni tekst, a kursor miša kada postavite pokazivač na vezu, ali veze ne rade. Tekst može da sadrži bilo koji važeći Web protokol: http://, gopher://, telnet://, ftp: / /, wais: / /, i tako dalje.

Memorandum

Pogledajte prethodnu stavku. Primenjuju se ista ograničenja.

Broj

Nije dozvoljeno kada polje tipa "broj" je deo relacije. Ako je originalna vrednost u obliku važeće IP adrese (4 broj razdvojene tačkom: nnn.nnn.nnn.nnn) i brojevi se podudaraju sa Veb adrese, rezultat konverzije važeća veza. U suprotnom, Access dodaje http:// na početak svake vrednosti, a dobijene veze nisu važeći.

Datum/vreme

Access dodaje http:// na početak svake adrese, ali dobijene veze gotovo nikada ne funkcionišu.

Valuta

Access dodaje http:// na početak svake vrednosti, ali kao i kod datuma, dobijene veze gotovo nikada ne funkcionišu.

Automatsko numerisanje

Nije dozvoljeno ako je polje tipa „Automatsko numerisanje“ deo relacije. Access dodaje http:// na početak svake vrednosti, ali dobijene veze gotovo nikada ne funkcionišu

Da/ne

Access konvertuje sve vrednosti „Da“ u -1 i sve vrednosti „Ne“ u 0, a dodaje http:// na početak svake vrednosti. Dobijene veze ne funkcionišu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×