Menjanje objavljenog predloška obrasca

Objavljeni predložak obrasca menjate tako što promenite njegovu radnu kopiju, a zatim ponovo objavite radnu kopiju na originalnoj lokaciji za objavljivanje.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Kreiranje radne kopije predloška obrasca

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u biblioteci dokumenata

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u deljenoj mrežnoj fascikli

Pregled

Pre nego što izmenite predložak obrasca koji je već objavljen, uzmite u obzir dejstvo vaših promena na sve postojeće obrasce zasnovane na tom predlošku obrasca. Na primer, ako u predlošku obrasca promenite izvor podataka, vaše promene bi mogle trajno da izbrišu podatke u postojećim obrascima zasnovanim na ovom predlošku obrasca.

Sledeće promene predloška obrasca mogu da prouzrokuju gubitak podataka:

 • Menjanje polja ili grupe iz ponavljajuće u neponavljajuću

 • Menjanje tipa podataka u polje sa obogaćenim tekstom

 • Preimenovanje, premeštanje ili uklanjanje polja ili grupe iz izvora podataka

  Napomena   Kada iz predloška obrasca uklonite određenu kontrolu, u izvoru podataka i dalje ostaju polje ili grupa sa kojom je ta kontrola bila povezana, kao i podaci u tom polju odnosno grupi. Međutim, podaci u tom polju ili grupi neće biti vidljivi na obrascu, pošto ste uklonili kontrolu koja je bila povezana sa tim poljem odnosno grupom. Ako uklonite kontrolu iz predloška obrasca, a želite da korisnici vide podatke u polju ili grupi koji su bili povezani sa uklonjenom kontrolom, dodajte novu kontrolu u predložak obrasca, a zatim je povežite sa postojećim poljem ili grupom.

Objavljeni predložak obrasca menjate tako što najpre izmenite njegovu radnu kopiju. Radna kopija je verzija uskladištena na vašem računaru ili u programu za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe. Kada izmenite radnu kopiju, možete je objaviti na lokaciji za objavljivanje. Ako nemate radnu kopiju predloška obrasca, a predložak obrasca ste objavili u biblioteci dokumenta na serveru na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services ili u deljenoj mrežnoj fascikli, možete na računaru da sačuvate kopiju predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje. Ta sačuvana verzija postaje vaša radna kopija. Zatim izmenite radnu kopiju i objavite je na originalnoj lokaciji za objavljivanje. Kada izmenjeni predložak obrasca objavite na originalnoj lokaciji za objavljivanje, izmenjena verzija će zameniti prvobitno objavljen predložak obrasca.

Objavljivanje predloška obrasca nije isto što i čuvanje predloška obrasca. Kada objavljujete predložak obrasca čarobnjak za objavljivanje dodaje lokaciju za objavljivanje i uputstva za obradu u predložak obrasca tako da korisnici mogu otvarati obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate samo kopiju predloška obrasca, kao kada čuvate datoteku na računaru. Uvek treba da koristite čarobnjaka za objavljivanje kada želite da predložak obrasca bude dostupan korisnicima za popunjavanje.

Vrh stranice

Kreiranje radne kopije predloška obrasca

Ako želite da izmenite predložak obrasca koji je bio objavljen u biblioteci dokumenta ili na deljenoj mrežnoj lokaciji, a nemate radnu kopiju predloška obrasca, možete na računaru da sačuvate radnu kopiju predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje.

Savet   Razmislite o korišćenju programa za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe, za upravljanje radnim kopijama predložaka obrazaca.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz biblioteke dokumenata na računaru

 1. U Veb pregledaču otvorite biblioteku dokumenata u kojoj je predložak obrasca objavljen.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Postavke biblioteke obrazaca.

 3. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više postavki.

 4. U odeljku Predložak dokumenta izaberite stavku Uredi predložak.

  Predložak obrasca će se otvoriti u programu Microsoft Office InfoPath.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme Da.

 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 7. U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme U redu.

 8. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na koju želite da snimite kopiju predloška obrasca i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz deljene mrežne fascikle na računaru

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniranje predloška obrasca

 2. U okviru Otvori predložak obrasca izaberite stavku Na mom računaru.

 3. Potražite deljenu mrežnu fasciklu ili objavljeni predložak obrasca, kliknite na predložak obrasca i zatim kliknite na dugme Otvori

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite lokaciju koja nije originalna lokacija objavljivanja gde želite da sačuvate kopiju predloška obrasca i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena   Predložak obrasca nemojte čuvati u deljenoj mrežnoj fascikli gde ste predložak obrasca prvobitno objavili. Ako predložak obrasca sačuvate u deljenoj mrežnoj fascikli, zamenićete postojeći predložak obrasca. Ukoliko zamenite postojeći predložak obrasca, korisnici neće moći da otvore postojeće obrasce zasnovane na tom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u biblioteci dokumenata

Ako radite sa predloškom obrasca koji je prvobitno objavljen u biblioteci dokumenata, možete ga ponovo objaviti u istoj biblioteci dokumenata nakon što na njegovoj radnoj kopiji izvršite potrebne promene.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez InfoPath usluga obrazaca i zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite adresu SharePoint lokacije na kojoj ste prvobitno objavili predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Ažuriraj predložak obrasca u postojećoj biblioteci dokumenata, kliknite na biblioteku dokumenata u kojoj ste prvobitno objavili predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolonu u biblioteci dokumenata i zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

   • Otkucajte ime za kolonu u okvir Ime kolone.

   • Izaberite kolonu lokacije sa liste Grupa kolona lokacija, izaberite ime sa liste Ime kolone i zatim kliknite na dugme U redu.

    Napomena   Ako ste izabrali ponavljajuće polje za prikazivanje datoteka u biblioteci dokumenata, možete definisati način na koji želite da prikažete polje u biblioteci dokumenata izborom vrednosti sa liste Funkcija. Možete odabrati da prikažete prvu vrednost u polju, poslednju vrednost u polju ili broj svih pojavljivanja polja ili da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

  Na poslednoj stranici čarobnjaka prikazaće se potvrda o objavljivanju predloška obrasca ako je on objavljen.

 8. Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Biblioteka dokumenata će se otvoriti u Web pregledaču. Kada kliknete na dugme Novi na traci sa alatkama za listu, u programu InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

   Savet   Pošaljite korisnicima e-poruku sa vezom ka biblioteci dokumenata u kojoj ste objavili predložak obrasca ako želite da ih obavestite da je predložak obrasca dostupan za popunjavanje.

  2. Da biste korisnicima poslali e-poruku sa obrascem i predloškom obrasca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obrazac primaocima e-pošte i zatim kliknite na dugme Zatvori.

   E-poruka sa obrascem u telu poruke će se otvoriti da je popunite i pošaljete korisnicima. Ako korisnici imaju Microsoft Office Outlook 2007, oni mogu popuniti obrazac kada otvore e-poruku. Korisnici sa ranijim verzijama programa Outlook ili nekim drugim aplikacijama za e-poštu primiće e-poruku sa priloženim obrascem i predloškom obrasca. Korisnici mogu otvoriti prilog sa predloškom obrasca da bi instalirali predložak obrasca na računar. Nakon toga korisnici mogu otvoriti prilog sa obrascem i popuniti obrazac u programu InfoPath.

   Savet   U okviru Uvod u e-poruci, otkucajte podsetnik korisnicima da otvaraju samo priloge u e-porukama koje su od pouzdanih pošiljalaca.

Vrh stranice

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u deljenoj mrežnoj fascikli

Ako radite sa predloškom obrasca koji je prvobitno bio objavljen u deljenoj mrežnoj fascikli, možete ga ponovo objaviti u deljenoj mrežnoj fascikli nakon što na njegovoj radnoj kopiji izvršite potrebne promene.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na mrežnoj lokaciji, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Potraži.

 4. Potražite deljenu mrežnu fasciklu u kojoj ste objavili prvobitni predložak obrasca, kliknite na ime tog predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su putanja i ime predloška obrasca u polju Ime predloška obrasca ispravni, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Ako do te deljene mrežne fascikle postoji i druga putanja, kao što je javna Uniform Resource Locator (URL), upišite putanju u polje na sledećoj stranici čarobnjaka.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

  Na poslednoj stranici čarobnjaka prikazaće se potvrda o objavljivanju predloška obrasca ako je on objavljen.

 9. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Biblioteka dokumenata će se otvoriti u Web pregledaču. Kada u meniju Postavke izaberete stavku Novi, u programu InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

   Savet   Pošaljite korisnicima e-poruku sa vezom ka biblioteci dokumenata u kojoj ste objavili predložak obrasca ako želite da ih obavestite da je predložak obrasca dostupan za popunjavanje.

  • Da biste korisnicima poslali e-poruku sa obrascem i predloškom obrasca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obrazac primaocima e-pošte i zatim kliknite na dugme Zatvori.

   E-poruka sa obrascem u telu poruke će se otvoriti da je popunite i pošaljete korisnicima. Ako korisnici imaju Microsoft Office Outlook 2007, oni mogu popuniti obrazac kada otvore e-poruku. Korisnici sa ranijim verzijama programa Outlook ili nekim drugim aplikacijama za e-poštu primiće e-poruku sa priloženim obrascem i predloškom obrasca. Korisnici mogu otvoriti prilog sa predloškom obrasca da bi instalirali predložak obrasca na računar. Nakon toga korisnici mogu otvoriti prilog sa obrascem i popuniti obrazac u programu InfoPath.

   Savet   U okviru Uvod u e-poruci, otkucajte podsetnik korisnicima da otvaraju samo priloge u e-porukama koje su od pouzdanih pošiljalaca.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Office 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik