Menjanje objavljenog predloška obrasca

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Objavljeni predložak obrasca menjate tako što promenite njegovu radnu kopiju, a zatim ponovo objavite radnu kopiju na originalnoj lokaciji za objavljivanje.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Kreiranje radne kopije predloška obrasca

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u biblioteci dokumenata

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u deljenoj mrežnoj fascikli

Pregled

Pre nego što izmenite predložak obrasca koji je već objavljen, uzmite u obzir dejstvo vaših promena na sve postojeće obrasce zasnovane na tom predlošku obrasca. Na primer, ako u predlošku obrasca promenite izvor podataka, vaše promene bi mogle trajno da izbrišu podatke u postojećim obrascima zasnovanim na ovom predlošku obrasca.

Sledeće promene predloška obrasca mogu da prouzrokuju gubitak podataka:

 • Menjanje polja ili grupe iz ponavljajuće u neponavljajuću

 • Menjanje tipa podataka u polje sa obogaćenim tekstom

 • Preimenovanje, premeštanje ili uklanjanje polja ili grupe iz izvora podataka

  Napomena : Kada iz predloška obrasca uklonite određenu kontrolu, u izvoru podataka i dalje ostaju polje ili grupa sa kojom je ta kontrola bila povezana, kao i podaci u tom polju odnosno grupi. Međutim, podaci u tom polju ili grupi neće biti vidljivi na obrascu, pošto ste uklonili kontrolu koja je bila povezana sa tim poljem odnosno grupom. Ako uklonite kontrolu iz predloška obrasca, a želite da korisnici vide podatke u polju ili grupi koji su bili povezani sa uklonjenom kontrolom, dodajte novu kontrolu u predložak obrasca, a zatim je povežite sa postojećim poljem ili grupom.

Objavljeni predložak obrasca menjate tako što najpre izmenite njegovu radnu kopiju. Radna kopija je verzija uskladištena na vašem računaru ili u programu za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe. Kada izmenite radnu kopiju, možete je objaviti na lokaciji za objavljivanje. Ako nemate radnu kopiju predloška obrasca, a predložak obrasca ste objavili u biblioteci dokumenta na serveru na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services ili u deljenoj mrežnoj fascikli, možete na računaru da sačuvate kopiju predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje. Ta sačuvana verzija postaje vaša radna kopija. Zatim izmenite radnu kopiju i objavite je na originalnoj lokaciji za objavljivanje. Kada izmenjeni predložak obrasca objavite na originalnoj lokaciji za objavljivanje, izmenjena verzija će zameniti prvobitno objavljen predložak obrasca.

Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada objavite predložak obrasca, čarobnjak za objavljivanje dodaje lokacije za objavljivanje i uputstva za predložak obrasca za obradu tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate kopiju predloška obrasca, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Uvek bi trebalo da koristite čarobnjak za objavljivanje kada želite da učinite dostupnim za korisnike za popunjavanje predloška obrasca.

Vrh stranice

Kreiranje radne kopije predloška obrasca

Ako želite da izmenite predložak obrasca koji je bio objavljen u biblioteci dokumenta ili na deljenoj mrežnoj lokaciji, a nemate radnu kopiju predloška obrasca, sačuvajte na računaru radnu kopiju predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje.

Savet : Razmislite o korišćenju programa za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe, za upravljanje radnim kopijama predložaka obrazaca.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz biblioteke dokumenata na računaru

 1. U Veb pregledaču, otvorite biblioteku dokumenata u kojoj je objavljen predložak obrasca.

 2. U meniju postavke izaberite stavku postavke, a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke obrazaca.

 3. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U odeljku Predložak dokumenta , kliknite na dugme Uredi predložak.

  Predložak obrasca će se otvoriti u programu Microsoft Office InfoPath.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme Da.

 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 7. U dijalogu Microsoft Office InfoPath , kliknite na dugme u redu.

 8. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate kopiju predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz deljene mrežne fascikle na računaru

 1. U meniju datoteka izaberite stavku dizajn predloška obrasca.

 2. U odeljku Otvaranje predloška obrasca izaberite stavku Na ovom računaru.

 3. Potražite deljenu mrežnu fasciklu objavljeni predložak obrasca, izaberite predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath , kliknite na dugme u redu.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite lokaciju osim originalnu objavite lokaciju gde želite da sačuvate radnu kopiju predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena : Predložak obrasca nemojte čuvati u deljenoj mrežnoj fascikli gde ste predložak obrasca prvobitno objavili. Ako predložak obrasca sačuvate u deljenoj mrežnoj fascikli, zamenićete postojeći predložak obrasca. Ukoliko zamenite postojeći predložak obrasca, korisnici neće moći da otvore postojeće obrasce zasnovane na tom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u biblioteci dokumenata

Ako radite sa predloškom obrasca koji je prvobitno objavljen u biblioteci dokumenata, možete ga ponovo objaviti u istoj biblioteci dokumenata nakon što na njegovoj radnoj kopiji izvršite potrebne promene.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite adresu SharePoint lokacije na kojoj ste prvobitno objavili predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Ažuriraj predložak obrasca u postojećoj biblioteci dokumenata, kliknite na biblioteku dokumenata u kojoj ste prvobitno objavili predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena : Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

  Na poslednoj stranici čarobnjaka prikazaće se potvrda o objavljivanju predloška obrasca ako je on objavljen.

 8. Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Biblioteka dokumenata će se otvoriti u Web pregledaču. Kada kliknete na dugme Novi na traci sa alatkama za listu, u programu InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

   Savet : Pošaljite korisnicima e-poruku sa vezom ka biblioteci dokumenata u kojoj ste objavili predložak obrasca ako želite da ih obavestite da je predložak obrasca dostupan za popunjavanje.

  2. Da biste poslali e-poruku sa obrazaca i predložak obrasca korisnika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obrazac primaocima e-pošte i zatim kliknite na dugme Zatvori.

   E-poruku sa obrascem u telu poruke će se otvoriti za popunjavanje i slanje korisnicima. Ako korisnici imaju Microsoft Office Outlook 2007, oni mogu da popune obrazac kada otvore e-poruku. Korisnici sa starijim verzijama programa Outlook ili druge aplikacije za e-pošte će primiti e-poruku sa obrazac i predložak obrasca koji je priložen. Korisnicima možete da otvorite prilog sa predloškom obrasca da biste instalirali predloška obrasca na njegovom računaru. Izaberite korisnike možete da otvorite prilog obrasca i popunjavanje obrasca u programu InfoPath.

   Savet : U okviru Uvod u e-poruku, otkucajte podsetnik za korisnike da otvarate samo priloge e-poruka od pouzdanog pošiljaoca.

Vrh stranice

Ponovno objavljivanje izmenjenog predloška obrasca u deljenoj mrežnoj fascikli

Ako radite sa predloškom obrasca koji je prvobitno bio objavljen u deljenoj mrežnoj fascikli, možete ga ponovo objaviti u deljenoj mrežnoj fascikli nakon što na njegovoj radnoj kopiji izvršite potrebne promene.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na mrežnoj lokaciji, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Potraži.

 4. Potražite deljenu mrežnu fasciklu u kojoj ste objavili prvobitni predložak obrasca, kliknite na ime tog predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su putanja i ime predloška obrasca u polju Ime predloška obrasca ispravni, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka, ako imate alternativne putanje ovaj deljene mrežne fascikle, kao što je javne Uniform Resource Locator (URL), otkucajte putanju u polju.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Objavi.

  Na poslednoj stranici čarobnjaka prikazaće se potvrda o objavljivanju predloška obrasca ako je on objavljen.

 9. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Biblioteka dokumenata će se otvoriti u Web pregledaču. Kada u meniju Postavke izaberete stavku Novi, u programu InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

   Savet : Pošaljite korisnicima e-poruku sa vezom ka biblioteci dokumenata u kojoj ste objavili predložak obrasca ako želite da ih obavestite da je predložak obrasca dostupan za popunjavanje.

  • Da biste poslali e-poruku sa obrazaca i predložak obrasca korisnika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji obrazac primaocima e-pošte i zatim kliknite na dugme Zatvori.

   E-poruku sa obrascem u telu poruke će se otvoriti za popunjavanje i slanje korisnicima. Ako korisnici imaju Microsoft Office Outlook 2007, oni mogu da popune obrazac kada otvore e-poruku. Korisnici sa starijim verzijama programa Outlook ili druge aplikacije za e-pošte će primiti e-poruku sa obrazac i predložak obrasca koji je priložen. Korisnicima možete da otvorite prilog sa predloškom obrasca da biste instalirali predloška obrasca na njegovom računaru. Izaberite korisnike možete da otvorite prilog obrasca i popunjavanje obrasca u programu InfoPath.

   Savet : U okviru Uvod u e-poruku, otkucajte podsetnik za korisnike da otvarate samo priloge e-poruka od pouzdanog pošiljaoca.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak sadrži prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×