Menjanje funkcije za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje za polje u izveštaju izvedene tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Podaci u oblasti vrednosti rezimiraju izvorne podatke (ne i vrednost koja pokazuje) u izveštaju izvedenog grafikona na sledeći način: numeričke vrednosti, koristite funkciju SUM i tekstualne vrednosti, koristite funkciju COUNT. Međutim, možete da promenite funkcija za rezimiranje. Opcionalno, možete da kreirate prilagođeno izračunavanje.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi Aktivno polje , kliknite na dugme Aktivno polje, a zatim izaberite stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Rezimiraj vrednosti po .

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Možete da koristite funkcije za rezimiranje

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje Count radi na isti kao funkciju COUNTA radnog lista. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Numbers

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkciju za rezimiranje Brojanje brojeva radi na isti način kao funkcija radnog lista COUNT .

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena : Za neke tipove izvorni podaci, kao što su OLAP podatke i za izračunata polja i polja sa izračunate stavke, možete da promenite funkcije za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu " Prikaži vrednosti kao ".

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristite ovaj izračunavanja

   Da biste:

   Bez izračunavanja

   Isključite opciju prilagođeno izračunavanje.

   % sveukupne vrednosti

   Prikaži vrednosti kao procenat ukupnog zbira tačaka sve vrednosti ili podatke u izveštaju.

   % ukupne vrednosti kolone

   Prikaži sve vrednosti u svakoj koloni ili grupi kao procenat ukupne vrednosti za kolonu ili grupu.

   % ukupne vrednosti reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu ili kategoriji kao procenat ukupne vrednosti za red ili kategoriju.

   % od

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % ukupne vrednosti u nadređenom redu

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na redovima).

   % ukupne vrednosti u nadređenoj koloni

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na kolonama).

   % nadređenog zbira

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku izabranog osnovnog polja).

   Razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao Procentualna razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   Rastući zbir

   Prikaži vrednost za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

   % rastućeg zbira

   Prikazuje vrednost kao procenat za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

   Rangiranje od najmanjeg do najvećeg

   Prikazivanje rangiranje izabranih vrednosti u određenom polju gde se najmanja stavka u polju kao 1, navodi i svaka veća vrednost sa vrednošću višeg ranga.

   Rangiranje od najvećeg do najmanjeg

   Prikazivanje rangiranje izabranih vrednosti u određenom polju gde navodi najveću stavke u polju kao 1, i svaki manju vrednost sa vrednošću višeg ranga.

   Indeks

   Izračunavanje vrednosti na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena : Osnovno polje ne treba da budu istog polja koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena : Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Aktivno polje, a zatim izaberite stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Rezimiraj vrednosti po .

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje Count radi na isti kao funkciju COUNTA radnog lista. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Numbers

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkciju za rezimiranje Brojanje brojeva radi na isti način kao funkcija radnog lista COUNT .

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena : Za neke tipove izvorni podaci, kao što su OLAP podatke i za izračunata polja i polja sa izračunate stavke, možete da promenite funkcije za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu " Prikaži vrednosti kao ".

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristite ovaj izračunavanja

   Da biste:

   Bez izračunavanja

   Isključite opciju prilagođeno izračunavanje.

   % sveukupne vrednosti

   Prikaži vrednosti kao procenat ukupnog zbira tačaka sve vrednosti ili podatke u izveštaju.

   % ukupne vrednosti kolone

   Prikaži sve vrednosti u svakoj koloni ili grupi kao procenat ukupne vrednosti za kolonu ili grupu.

   % ukupne vrednosti reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu ili kategoriji kao procenat ukupne vrednosti za red ili kategoriju.

   % od

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % ukupne vrednosti u nadređenom redu

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na redovima).

   % ukupne vrednosti u nadređenoj koloni

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na kolonama).

   % nadređenog zbira

   Izračunavanje (vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku izabranog osnovnog polja).

   Razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao Procentualna razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   Rastući zbir

   Prikaži vrednost za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

   % rastućeg zbira

   Prikazuje vrednost kao procenat za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

   Rangiranje od najmanjeg do najvećeg

   Prikazivanje rangiranje izabranih vrednosti u određenom polju gde se najmanja stavka u polju kao 1, navodi i svaka veća vrednost sa vrednošću višeg ranga.

   Rangiranje od najvećeg do najmanjeg

   Prikazivanje rangiranje izabranih vrednosti u određenom polju gde navodi najveću stavke u polju kao 1, i svaki manju vrednost sa vrednošću višeg ranga.

   Indeks

   Izračunavanje vrednosti na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena : Osnovno polje ne treba da budu istog polja koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena : Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Aktivno polje, a zatim izaberite stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Napravi rezime na osnovu.

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Možete da koristite funkcije za rezimiranje

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje Count radi na isti kao funkciju COUNTA radnog lista. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Nums

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkciju za rezimiranje Brojanje brojeva radi na isti način kao funkcija radnog lista COUNT .

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena : Za neke tipove izvorni podaci, kao što su OLAP podatke i za izračunata polja i polja sa izračunate stavke, možete da promenite funkcije za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu " Prikaži vrednosti kao ".

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristite ovu funkciju

   Za

   Normalno

   Isključite opciju prilagođeno izračunavanje.

   Razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % od

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti Osnovna stavka u osnovnom polju.

   % razlika u odnosu na

   Prikaži vrednost kao Procentualna razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

   Rastući zbir

   Prikaži vrednost za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

   % reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu ili kategoriji kao procenat ukupne vrednosti za red ili kategoriju.

   % kolone

   Prikaži sve vrednosti u svakoj koloni ili grupi kao procenat ukupne vrednosti za kolonu ili grupu.

   % od ukupnog zbira

   Prikaži vrednosti kao procenat ukupnog zbira tačaka sve vrednosti ili podatke u izveštaju.

   Indeks

   Izračunavanje vrednosti na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena : Osnovno polje ne treba da budu istog polja koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena : Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Rezime funkcije koje su dostupne u izveštajima izvedene tabele

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×