Menjanje boje oblika, ivice oblika ili cele SmartArt grafike

Profesionalno dizajnirane kombinacije boja možete istovremeno da primenite na sve oblike u celoj SmartArt grafici ili izmeniti boju pojedinačnog oblika ili ivice oblika.

Ovaj članak sadrži:

Pregled menjanja boja

Menjanje boje oblika

Menjanje boje ivice oblika

Menjanje boje cele SmartArt grafike

Pregled menjanja boja

Boje svih oblika u SmartArt grafici možete da izmenite ako primenite različitu kombinaciju boja. Sličice boja prikazuju različite načine na koje se boje primenjuju (kao što je naizmenično ili od najtamnije do najsvetlije), a ne kako se koriste.

Boje možete da primenite iz boje teme dokumenta na SmartArt grafiku, a varijacije boja se automatski podudaraju sa bojama korišćenim u slajdu ili dokumentu. U SmartArt grafici će se odraziti nove boje tema ako izmenite boje teme dokumenta.

Postoji široki opseg izbora boja kreiranih da dobro funkcionišu sa svim rasporedima za SmartArt grafike. Primenite SmartArt stilove i boje na SmartArt grafiku da bi odgovarala poruci koju želite da prenesete. Možete izabrati i raspored, SmartArt stil i boje, a zatim da ponovo izmenite raspored. SmartArt stil i boje ostaće u SmartArt grafici, tako da nećete morati da ih ponavljate postupak.

Ako kreirate više SmartArt grafika i želite da izgledaju identično, na SmartArt grafike možete da primenite iste boje i SmartArt stilove da biste postigli ujednačen, profesionalni izgled.

Boje možete da koristite da biste naglasili poruku u SmartArt grafici. Na primer, mogli biste da primenite Obojeno - naglašavanje boja da biste naglasili da je svaki korak u procesu drugačiji.

Promena galerije boja

Ili možete da koristite Opseg preliva boja za naglašavanje 1 da biste naglasili pravac poruke za linearni proces.

Promena galerije boja sa izabranim opsegom preliva boja – naglašavanje 1

Vrh stranice

Menjanje boje oblika

 1. Izaberite oblik koji želite da promenite.

  Ako želite da više oblika obojite istom bojom, izaberite prvi oblik, a zatim istovremeno pritisnite taster CTRL i birajte druge oblike.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored dugmeta Popuna oblika, a zatim izaberite željenu boju. Ako ne želite boju, izaberite stavku Bez popune.

  Slika kartice „Oblikovanje SmartArt alatki“

  Da biste promenili boju u onu koja se ne nalazi među boje teme, kliknite na dugme Još boja za popunu, a zatim izaberite željenu boju na kartici Standardno ili zamešajte sopstvenu boju na kartici Prilagođavanje. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

Saveti    

Vrh stranice

Menjanje boje ivice oblika

 1. Izaberite ivicu oblika koju želite da promenite.

  Ako želite da obojite više ivica oblika istom bojom, izaberite prvi oblik, a zatim istovremeno pritisnite taster CTRL i birajte druge oblike.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored dugmeta Prikaz strukture oblika, a zatim izaberite željenu boju. Izaberite stavku Bez prikaza strukture da biste sakrili ivicu.

  Slika kartice „Oblikovanje SmartArt alatki“

  Da biste promenili boju u onu koja se ne nalazi među boje teme, kliknite na dugme Još boja za prikaz strukture, a zatim izaberite željenu boju na kartici Standardno ili zamešajte sopstvenu boju na kartici Prilagođavanje. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

Vrh stranice

Menjanje boje cele SmartArt grafike

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje, a zatim izaberite željenu sličicu.

  Slika kartice „Dizajniranje SmartArt alatki“

Saveti    

 • Da biste videli kako će boja biti primenjena na SmartArt grafiku pre nego što izaberete sličicu, postavite pokazivač na željenu sličicu, a zatim pogledajte SmartArt grafiku.

 • Izaberite sličicu u odeljku Boje primarne teme da biste se uverili da će dokument dobro izgledati ako se odštampa u crnoj i beloj boji.

 • Da biste SmartArt grafici dali izgled primera iz galerije $$$Odabir SmartArt grafike, upotrebite alatku Obojeno – naglašavanje boja (kliknite na dugme Promeni boje) i SmartArt stil Crtani film.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×