Lični Microsoft MyAnalytics kontrolne table

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

MyAnalytics vam pomaže da razumete kako sarađujete sa kolegama i vreme na poslu. Na kontrolnoj tabli vam pruža alatke će vam pomoći da je prioritet i efikasnije trošite vreme. Možete da podesite sedmični ciljeve i da izmerite vašem napretku tokom vremena.

Samo imate pristup MyAnalytics kontrolne table. MyAnalytics ne uključuje sve postavke koje obezbeđuju menadžera, ili neko drugi u organizaciji pristup kontrolne table.

Gde se nalazi moja lična kontrolna tabla?

 • U Office 365, idite na Delve i kliknite na dugme MyAnalytics u oknu sa leve strane.

 • Postoje dve kartice, glavni kontrolne table i trendove

Koje podatke koristi lična kontrolna tabla?

MyAnalytics koristi informacije iz Office 365 poštanskog sandučeta i kalendara, kao što su koliko e-poruke koje šaljete i primate iz različitih primalaca i trajanje sastanka. Međutim, ne da prikupite sadržaj sa opisima telo "ili" Kalendar e-pošte.

Napomena: Neke od podataka se koristi za izračunavanje agregatne statističkih podataka koji su prikazani drugim korisnicima MyAnalytics . Primeri su Prosečno vreme osobe u vašoj organizaciji provedu za čitanje i pisanje e-pošte, ili koliko vremena provode u sastancima. Možete odabrati da biste odbili saglasnost podataka koja se koristi za izračunavanje ove grupnih Statistika. Pogledajte članak mogu saglasnost MyAnalytics?

Šta je to dostupno u moje lične kontrolne table i kako se izračunavaju statističke podatke?

Na glavnom kontrolnoj tabli dobijate uvide i podataka o prethodnoj sedmici. Stranici trendova je gde se nalaze na dugoročne trendove.

Tabela ispod opisuju šta ćete videti i kako se izračunavaju statistiku odakle podaci dolaze.

Vremenom

Vremenom

Šta vidite

Dobijte brzi pregled toga na koji način ste proveli vreme ove sedmice i uporedite to sa svojim ciljevima.

 • Da biste promenili podrazumevane ciljeve, izaberite stavku Uređivanje cilja.

  Kada promenite cilj, menjaju se i ciljevi za prethodne sedmice.

Za svaku kategoriju, pronaći ćete više detalja niže na stranici.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju sa Office 365 poštansko sanduče i kalendar.

Kako se to izračunava

Pogledajte detalje za svaku kategoriju:

Saveti

U članku MyAnalytics saveti za predloge na način da provodite efikasnije.

Mreža

U kontaktu

Šta vidite

Prvih saradnika koji vam vremena sam najviše sa prikazuju. Brojevi se zasnivaju na sastanke i komunikacija e-pošte.

Da biste pratili vreme trajanja sa određenim osobama, kliknite na dugme zvezde Kliknite na dugme da biste dodali osobu vi važne listu pored imena osobe. Osobe onda će biti prikazani u važno. Takođe možete da pronađete osobe koju želite da dodate na listu važno .

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju sa Office 365 poštanskog sandučeta i kalendara.

Kako se to izračunava

Pogledajte stavke Sastanci i E-pošta.

Ne možemo da uključite sastanke sa više od 25 učesnika kada smo izračunavanje vreme potrošenih sa nekom osobom.

Gubljenje kontakta

Šta vidite

Prikazuje kolege koje još niste sarađivali sa sastanaka ili u e-porukama na vreme.

Ako želite da se ponovo povežete sa nekom osobom, koristite radnje sa desne strane.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju sa Office 365 poštanskog sandučeta i kalendara.

Kako se to izračunava

Kontakti u okviru Gubljenje kontakta jesu osobe koje su ranije bile važni kontakti, ali sa kojima u poslednje vreme niste komunicirali.

Vi i menadžer

Šta vidite

Prikazuje koliko vremena ste proveli sa menadžerom na osnovu sastanaka i komunikacije putem e-pošte.

1:1 sastanci su sastanci između vas i menadžera, samo.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju sa Office 365 poštanskog sandučeta i kalendara.

Kako se to izračunava

Čitanje kamatne stope i vremena odziva su na osnovu prosečne vrednosti u opsegu izabranog vremena.

Sastanci

Časovi provedeni na sastanku

Šta vidite

Prikazuje koliko vremena provodite u sastanke i podeljeni između sastanke ste planirali sebe i sastanke drugima planirano.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju iz Office 365 kalendara. Preduzeće prosečne vrednosti zasnovane na podaci prikupljeni od drugih korisnika u vašoj organizaciji.

Kako se to izračunava

Statistika je zasnovana na sastancima u kalendaru koje ste prihvatili i gde je vaš status podešen na Zauzet.

Sledeći sastanci nisu uključeni:

 • Sastanke sa drugim učesnicima od sebe, na primer kada blokirate vreme u kalendaru ili postavljanje podsetnika.

 • Celodnevni sastanci.

 • Sastanci označeni kao Privatni.

Saveti

Pročitajte članak Saveti za sastanke da biste dobili predloge o tome kako da sastanke učinite efikasnijim.

Navike u sastanak

Šta vidite

Prikazuje koliko vremena provodite u uobičajene kategorije sastanaka.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljene sa Office 365 kalendar i poštansko sanduče.

Kako se to izračunava

Statistika je zasnovana na sastancima u kalendaru koje ste prihvatili i gde je vaš status podešen na Zauzet.

Ovi sastanci su dodate u sledećim kategorijama:

 • Viљe stvari odjednom u sastancima

  Sastanci gde ste poslali više od dve e-poruke ili Pročitajte više od četiri e-porukama po času.

 • Nakon časova sastanaka

  Sastanci van definisane radno vreme u vaše postavke Outlook.

 • Periodičnih sastanaka

  Sastanaka koji su deo grupe ili imaju ponavljanje.

 • Duže sastanaka

  Sastanci koji traje duže od jednog sata.

 • Neusaglašenih sastanaka

  Sastanci preklapanja sa drugim sastancima koje je prihvatio, a gde ste postavili status u zauzet. Sve sastanke sa neusaglašenosti se dodaju u toj kategoriji.

Saveti

Pročitajte članak Saveti za sastanke da biste dobili predloge o tome kako da sastanke učinite efikasnijim.

E-pošta

Časovi provedeni u radu sa e-poštom

Šta vidite

Procenu koliko vremena provodite šaljete i čitate e-poruke. Pogledajte kako ovo poređenje prosek preduzeća i da vaše lične ciljeve.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju iz poštanskog sandučeta Office 365 . Preduzeće prosečne vrednosti zasnovane na podaci prikupljeni od drugih korisnika u vašoj organizaciji.

Kako se to izračunava

Glavna pravila su:

 • Za svaku e-poruku koju napišete (pošaljete) dodeljujemo 5 minuta.

 • Za svaku e-poruku koju pročitate (otvorite) dodeljujemo 2,5 minuta.

Međutim, postoje izuzeci:

 • Ako pošaljete jednu e-poruku, a zatim otvorite ili pošaljite još jednu u roku od 5 minuta, vreme između dve radnje dodeljujemo prvoj e-poruci. U dolenavedenom primeru to je e-poruka kojoj je dodeljeno 2 minuta.

 • Ako otvorite e-poruku, a zatim otvorite ili pošaljete još jednu u roku od 2,5 minuta, razliku u vremenu između dve radnje dodeljujemo prvoj e-poruci. U dolenavedenom primeru to je e-poruka kojoj je dodeljen 1 minut.

Evo primera

Primer načina na koji Delve analitika izračunava vreme za e-poštu
 • Registrujemo e-poštu na svim uređajima, kao što su laptop ili mobilni telefon.

 • Uključujemo samo e-poruke u kojima su vaše ime ili grupa čiji ste član u redovima „Za“ ili „Cc“.

 • Ne broji e-poruke možete da izbrišete bez otvaranja.

 • E-pošte koji ste čitanja ili pisanja izvan Podešavanje radnog vremena (kao što je definisano u OOutlook postavke) su uključene u posle časa.

Saveti

Pročitajte članak Saveti za e-poštu da biste pronašli predloge o tome kako da vam e-pošta bude korisnija.

Prikaz detalja - aktivnost e-pošte

Šta vidite

Izaberite stavku Prikaži detalje u okviru e-pošte časa da biste videli koliko e-poruke poslate i da pročitate tokom radnog vremena i izvan radnog vremena, na osnovu postavki vremena.

Grafikon prikazuje kada je poslao i čitanje e-poruke.

Vidite ukupne vrednosti za nedelju dana.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju iz poštanskog sandučeta Office 365 .

Kako se to izračunava

Pogledajte članak vreme e-pošte.

Navike u vezi sa e-poštom

Šta vidite

Procenat pročitajte drugi: Statistika naloga za e-poštu koju ste poslali direktno pojedinaca i grupa sa najmanje pet uslove primaoci *. MyAnalytics pokazuje koliki je procenat primaoce da čitate e-pošte, ali ne koji određene primaoce čitanje e-pošte.

Vaš procenat čitanja: Prikazuje statistiku za e-poruke koje su poslate direktno vama ili grupama čiji ste član.

Videćete i koliko brzo su vam drugi odgovorili i koliko brzo ste vi njima odgovorili.

* Statistika ne uključuje spoljnim korisnicima ili osobe u vašoj organizaciji koje su učestvuje iz MyAnalytics.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju iz poštanskog sandučeta Office 365 . Procenat pročitajte drugi je zasnovan na podaci prikupljeni od osoba koje šaljete e-poštu u vašoj organizaciji.

Kako se to izračunava

Čitanje kamatne stope i vremena odziva se procenjuje na osnovu prosek za prethodnih 30 dana.

Saveti

Koristite programski dodatak MyAnalytics Outlook da biste saznali koliko ljudi pročitali, proslede i odgovorili na e-poruke.

Časovi fokusiranja

Časovi fokusiranja

Šta vidite

Fokus sata su definisani kao najmanje dva uzastopna sati bez sastanaka.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljaju iz Office 365 kalendara. Preduzeće prosečne vrednosti zasnovane na podaci prikupljeni od drugih korisnika u vašoj organizaciji.

Kako izračunavamo brojeve

 • Sabira se ukupan broj časova u kalendaru gde imate najmanje dva uzastopna časa bez sastanaka.

 • Samo uključuje fokus časova u okviru definisane radnih sati.

 • Slanje ili prijem e-poruka za vreme fokusiranja ne ometaju izračunavanje časova fokusiranja.

Saveti

Pročitajte članak Saveti za vreme fokusiranja.

Posle radnog vremena

Posle radnog vremena

Šta vidite

Prikazuje vreme utrošeno na e-poštu i sastanaka izvan postavljanje radnih sati, kao što je definisano vaše postavke u programu Outlook. Na primer, e-porukama pročitajte ili poslate preko vikenda. Posle časa je procenu samo i ne treba da odražavaju stvarnu časovi radio.

Odakle podaci dolaze

Podaci se prikupljene sa Office 365 kalendar i poštansko sanduče. Preduzeće prosečne vrednosti zasnovane na podaci prikupljeni od drugih korisnika u vašoj organizaciji. Šta mi računaju se kao posle zatvaranja rad mogu se podesiti na vaše postavke Outlook.

Kako izračunavamo brojeve

Pogledajte stavke Sastanci i E-pošta.

Saveti

Pročitajte članak Saveti za period posle radnog vremena da biste dobili predloge u vezi sa ravnotežom između poslovnog i ličnog života.

Trendova tokom vremena

Prikaz u toku i poređenje vaše navike tokom vremena u odeljku trendova kontrolne table.

Uporedite trenutnu navike u poslednjih trendova za svaki cilj.

trendove full_C3_2017822101224

Novi korisnici MyAnalytics počeće sa sedam sedmični prikaz. Kako napreduje vreme, će biti duže vreme trajanja (najviše dve godine) vidi istorijske trendova dostupan.

Podrazumevano, videćete 6 nedelja trendova. Možete da izaberete i prevucite traku za pomeranje u oknu "Pregled" na dnu grafikon da biste prikazali različite vremenskog perioda.

slider_C3_201782210138

Izaberite i opozovite izbor u polju određene metrika u legendu grafikona da biste mogli da prikažete ili uklonite njihove linije trenda.

legend_C3_2017822101351

Izaberite opciju „Mesec” da biste prikazali trendova po mesecu.

Zadržite pokazivač miša na linije trenda da biste prikazali detalje o vremenu.

zadržite pokazivač detail_C3_2017822101424

Deljenje vaše Statistika

Da li će se proslava ostvarivanju cilja, koji prikazuje napredak da vaš menadžer ili pitati za pomoć; Izaberite stavku statistika iz kontrolne table možete da delite sa osobama u vašoj organizaciji. Deljenjem Statistika kreirate više mogućnosti za sebe da dobijate podršku u oblastima koje vam. Zato delite vaše Statistika i počeli razgovor.

Kako mogu da delim?

U vrhu, desno ruke uglu kontrolne table pronaći će ikone deli.

deljenje button_C3_2017621105953

Kada se izabere ova opcija, kontrolne table će istaknuti odeljke koji su trenutno dostupne za deljenje. (Odeljcima kao što su mreže i e-poštu navike nisu dostupne u ovom trenutku.)

Podrazumevano, biraju se sve dostupne odeljke za deljenje. Možete da uklonite sve izbore opoziv izbora u polju za potvrdu sa desne strane MyAnalytics logotip na vrhu kontrolne table.

select_C3_201762111327

Možete da odaberete da ne delite sa odmah tako što ćete opoziv izbora pojedinačne kartice odeljka ili možete da uklonite ceo odeljak opoziv izbora u polju za potvrdu u gornjem levom uglu svakog odeljka.

Kada odaberete sve podatke koje želite da delite, kliknite na dugme „potvrdi” na vrhu kontrolne table. Ovo će se pojaviti u predložak e-pošte za izbor primalaca i sastavljanje lične beleške da biste ih. Potrebna su sva tri polja (primaoce, temu i e-poruke).

deljenje email_C3_201762111411

Kada ste spremni, kliknite na dugme „deli” i MyAnalytics će poslati e-poštu.

Gde da pronađem deljene rezultata?

Sve podatke koje ste podelili će se pojaviti u programu Outlook „Poslate stavke” fascikli. I one koje primaju vaše deljene Statistika dobiće e-pošte u prijemnom poštanskom sandučetu pomoću veze da biste videli šta ste podelili putem njihove MyAnalytics kontrolne table.

Zašto ne mogu da prikažem deljene Statistika?

U nastavku su uobičajeni uzroci za Statistika koje ste podelili (ili druge osobe dele sa vama) da nećete biti u mogućnosti prikaza.

 • Sve deljene Statistika isteći posle 30 dana. Nakon isteka dodavanja, na vezu da biste delili Statistika postaje neaktivna.

 • Ako URL je neispravno kopiran i nalepljen u Veb pregledaču.

 • E-poruku koja sadrži vezu deljene Statistika je prosleđen primaoca, a ne dele direktno preko MyAnalytics kontrolne table.

E-poruka sa dobrodošlicom

Nakon dovršavanja podešavanja (ovo može potrajati nekoliko dana), MyAnalytics će vam poslati na „dobro došli e-poštu”. Dobro došli e-pošte vam pruža neke osnovne informacije o MyAnalytics, na primer šta je to i kako to funkcioniše, kao i daje prvi put pogledate neke od statističke podatke. Nikakva radnja od vas je potrebna da biste primali dobrodošlice e-poštu.

Pratite dobrodošlice e-pošte i pod pretpostavkom da ne saglasnost MyAnalytics (pogledajte opt se odeljak ispod), MyAnalytics će vam poslati sedmični e-porukama sažeta koji će vam pružiti ključnih istaknute stavke o u prethodnoj sedmici.

Ako ne želite da primate sažeta e-poruke iz MyAnalytics, možete da izaberete iz e-poruke na sledeći način:

 • U MyAnalytics, idite na postavke

 • Idite na Postavke funkcije i izaberite Isključeno za Sažeta e-pošte

 • Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene

Mogu li da saglasnost MyAnalytics?

Možete da izaberete iz podataka koji se koriste za izračunavanje grupnih Statistika za vašu organizaciju. Na primer, ako ste saglasnost, podataka neće koristiti za izračunavanje statistike o Prosečno vreme osobe u vašoj organizaciji provedu u sastanaka ili u e-pošte.

Ako ste saglasnost, neće moći da pristupite lične kontrolne table.

Da biste odbili saglasnost MyAnalytics

 1. U usluzi Delve idite na Postavke

  Idi na postavke
 2. Idite na postavke opcija i izaberite Isključeno za MyAnalytics.

  Isključi dokumente
 3. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Ako se saglasnost, da li da izaberete u?

Da, možete da izaberu u bilo kom trenutku i pristupite lične kontrolne table.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×