Kreiranje zajednice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Zajednici na mreži SharePoint je virtuelne mesto gde diskutuje i dele ideje. Podiže je otvorena komunikacija tako što ćete podsticanje diskusija među korisnicima koji i delite svoju stručnost i Saznajte više od drugih osoba. Aktivno učešće je pozivaju kroz sistem nagrađivanja koje prepoznaje članova na njihov nivo aktivnosti i kvalitet angažovanje.

Važno: Predlošci zajednice SharePoint i lokacija nisu dostupne na lokacijama za grupu povezanih Office 365 . Umesto toga koristite na blogu ili lokaciji tima.

U ovom članku

Korišćenje predloška lokacije zajednice

Kreiranje kolekcije lokacija zajednice

Kreiranje lokacije zajednice

Administrativne postavke zajednice

Upravljanje članovima zajednice

Konfigurisanje postavki zajednice

Konfigurisanje postavki reputacije

Kreiranje i dodela značaka ključnim saradnicima

Kreiranje značke

Uređivanje detalja značke

Dodela značke

Upotreba predloška lokacije zajednice

SharePoint zajednica je lokacija koja koristi predložak lokacije zajednice da bi obezbedila stranice, veb segmente, liste i ostale resurse potrebne zajednici. Zajednice mogu na primer biti napravljene kao podlokacije ispod lokacije tima ili naslagane jedna na drugu u okviru namenske kolekcije lokacija. Svako može kreirati zajednice u vidu podlokacija, a samo administrator kolekcije lokacija može kreirati zajednicu u vidu osnove kolekcije lokacija.

Lokacije zajednica uključuju četiri wiki stranice („Matična stranica“, „Kategorije“, „Članovi“ i „Osnovni podaci“) koje se čuvaju u biblioteci wiki stranica. Ove stranice uključuju i različite veb segmente koji mogu biti vidljivi ili nevidljivi u zavisnosti od privilegija korisnika. Na primer, veb segment „Alatke zajednice“ prikazuje se samo vlasnicima zajednice i moderatorima i omogućava upravljanje zajednicom i njenim sadržajem. Stranice zajednice možete prilagoditi, baš kao i lokaciju tima ili biblioteku wiki stranica, dodavanjem dodatnog teksta, slika i drugih veb segmenata. Na primer, zajednica koja se bavi određenom temom ili oblašću treba da izgleda i pruža doživljaj koji će promovisati tu temu. To se postiže primenom jedinstvene teme i jedinstvene pozadine i pomoću prilagođene ikone lokacije. Za zajednicu takođe možete kreirati i dodatne stranice zajedno sa drugim tipičnim SharePoint sadržajem kao što su liste i biblioteke.

Kreiranje kolekcije lokacija zajednice

Administratori kolekcije lokacija kreiraju nove kolekcije lokacija iz centra za vlasničku administraciju (SharePoint Online) ili centralnu administraciju (SharePoint Server).

 1. Idite do stavki > Administrator > Postavke usluge > Lokacije > Kreiranje kolekcije lokacija.

 2. U polje Naslov unesite naslov za zajednicu. Taj naslov će se pojaviti na matičnoj stranici i u globalnoj navigaciji na vrhu stranice. Takođe, naslov će se prikazati ako izaberete da uključite vezu ka zajednici na traci za brzo pokretanje nadređene lokacije ili na traci za globalnu navigaciju.

 3. U oblastiIzbor jezika odaberite primarni jezik za lokaciju. Tekst korisničkog interfejsa, uključujući imena menija i naslove, biće prikazan na izabranom jeziku.

 4. U oblasti Izbor predloška izaberite Lokacija zajednice.

 5. U polju Vremenska zona vaša trenutna vremenska zona se prepoznaje i podrazumevano se prikazuje. Promenite je ukoliko je potrebno.

 6. U polje Administrator unesite ime osoba koje će upravljati lokacijom zajednice. Ova imena (razdvojena zarezima) moraju biti uneta na listu adresa preduzeća.

 7. U polje Kvota skladišta unesite vrednost veličine prostora za skladištenje na serveru namenjenu za ovu kolekciju lokacija.

 8. U polje Kvota resursa servera unesite vrednost obima resursa servera namenjenog ovoj kolekciji lokacija. Podrazumevana vrednost je 300.

Kreiranje lokacije zajednice

Lokacija zajednice je podlokacija koja može da se kreira ispod bilo koje SharePoint lokacije.

 1. Na lokaciji tima ili drugoj postojećoj lokaciji, kliknite na dugme postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. >sadržaj lokacije.

 2. Izaberite novu podlokaciju.

 3. U polje Naslov unesite naslov za zajednicu. Taj naslov će se pojaviti na matičnoj stranici i u globalnoj navigaciji na vrhu stranice. Takođe, naslov će se prikazati ako izaberete da uključite vezu ka zajednici na traci za brzo pokretanje nadređene lokacije ili na traci za globalnu navigaciju.

 4. U oblasti Opis otkucajte kratak opis namene zajednice ili njenog sadržaja. Ovaj opis je važan zato što ga portal zajednice često prikazuje kako bi pomogao korisnicima da shvate čime se svaka zajednica bavi.

 5. U polje URL ime otkucajte ime lokacije koje treba da se pojavi u URL adresi.

 6. U oblastiIzbor jezika odaberite primarni jezik za lokaciju. Tekst korisničkog interfejsa, uključujući imena menija i naslove, biće prikazan na izabranom jeziku.

 7. U oblasti Izbor predloška izaberite Lokacija zajednice.

 8. U oblasti Dozvole korisnika odaberite:

 9. Koristi iste dozvole kao nadređena lokacija da bi nasleđivanje dozvola od lokacije iznad nje u hijerarhiji lokaciju zajednice. Nećete moći da promenite dozvole na lokaciji zajednice, osim ako ste administrator na nadređenoj lokaciji. Pažljivo razmotrite ovu opciju. Nasleđivanje od nadređene lokacije znači zajednice korisnici možda ćete dobiti više ili niže-dozvola na nivou nego što je uobičajeno za ulogu dodeljuju se u zajednici.

 10. Korišćenje jedinstvenih dozvola (preporučuje se) da biste dodelili zajednice članovi određene dozvole koje su jedinstvene za lokaciju zajednice. Dozvole će se ne odnose na drugim lokacijama u hijerarhiji.

 11. U okviru opcije Prikaži ovu lokaciju na traci za brzo pokretanje na nadređenoj lokaciji odaberite:

 12. Da da biste dodali novu zajednicu na traku za brzo pokretanje na nadređenoj lokaciji.

 13. Ne da biste izostavili novu zajednicu iz trake za brzo pokretanje na nadređenoj lokaciji.

 14. U okviru opcije Koristi gornju traku veza sa nadređene lokacije odaberite:

 15. Da da biste dodali vezu ka zajednici traci za globalnu navigaciju na nadređenoj lokaciji.

 16. Ne da biste izostavili zajednicu sa trake za globalnu navigaciju.

 17. U okviru opcije Koristi gornju traku veza sa nadređene lokacije odaberite:

 18. Da da biste prikazali traku za globalnu navigaciju na nadređenoj lokaciji bez obzira na to da li traka uključuje vašu lokaciju zajednice.

 19. Ne da biste sakrili traku za globalnu navigaciju na lokaciji zajednice.

 20. Kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Administrativne postavke zajednice

Kad kreirate kolekciju lokacija pomoću predloška lokacije zajednice, primetićete novu kategoriju postavki na stranici „Postavke lokacije“. Ove administrativne postavke zajednice omogućavaju vam da postavite smernice za članstvo u grupi, podesite i upravljate kategorijama diskusija, definišete kako će se upravljati uvredljivim sadržajem i odredite sistem bodovanja učešća u zajednici.

Postavka

Objašnjenje

Gde pronaći informacije

Upravljanje diskusijama

Ovo je diskusiona lista koju koristi moderator zajednice za nadgledanje diskusija koje se vode u zajednici. Na ovoj stranici moderator može da vidi ko je objavio poruke, koliko je osoba odgovorilo, koliko sviđanja ili ocenjivanja zvezdicom poruka ima i da li poruka predstavlja istaknutu diskusiju. Moderator takođe koristi ovu listu za dodelu istaknutih statusa.

Kontrolisanje zajednice

Upravljanje kategorijama

Ovo je lista kategorija na kojoj moderator kreira, uređuje i briše diskusione kategorije.

Kontrolisanje zajednice

Upravljanje članovima

Ovo je lista članova pomoću koje vlasnik ili administrator mogu da nadgledaju aktivnosti svih članova. Na ovoj listi administrator vidi ime i sliku članova, datum pridruživanja, nedavnu aktivnost i rezultat reputacije. Administrator može takođe da dodeli značke članovima sa liste. Imajte u vidu da se dodavanjem člana ovoj listi ne dodeljuju dozvole niti se član dodaje u zajednicu. Korisnici moraju da prođu kroz proces pridruživanja da bi bili dodati u zajednicu.

Ovaj članak

Postavke zajednice

Ovo je stranica postavki na kojoj vlasnik ili administrator odlučuju o načinu na koji će rukovati odobrenjima za nove članove i da li će omogućiti prijavljivanje uvredljivog sadržaja.

Ovaj članak

Postavke reputacije

Ovo je stranica postavki na kojoj vlasnik ili administrator podešavaju sistem nagrađivanja na osnovu aktivnosti članova.

Ovaj članak

Upravljanje članovima zajednice

 1. Na stranici zajednice, kliknite na dugme postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. > Postavke lokacije.

 2. U okviru Administracija zajednice izaberite stavku Upravljanje članovima.

Konfigurisanje postavki zajednice

 1. U veb segmentu Alatke zajednice na matičnoj stranici zajednice izaberite stavku Postavke zajednice.

 2. U oblasti Datum osnivanja podesite datum tako da odgovara datumu osnivanja zajednice. Ovaj datum se pojavljuje na stranici zajednice i odgovara datumu kreiranja lokacije.

 3. U automatskom odobravanju za zahteve za dozvole, potvrdite da omogućite novim članovima da biste se pridružili bez odobrenja administratora ili moderatora. Da biste se pridružili, članovi treba barem dozvole za čitanje. Više informacija o dozvolama potražite u članku Upravljanje članstvom zajednice. Imajte na umu da ova opcija se pojavljuje samo ako je kreiran lokaciju zajednice kao osnovne kolekcije lokacija.)

 4. U oblasti Izveštavanje o nepristojnom sadržaju potvrdite izbor u polju za potvrdu ako želite da dozvolite članovima zajednice da zastavicom označe poruke koje će pregledati moderatori. Moderatori pregledaju izveštaj prema uputstvima preduzeća i uklanjaju citiranu poruku ili je menjaju.

Konfigurisanje postavki reputacije

 1. U veb segmentu Alatke zajednice na matičnoj stranici zajednice izaberite stavku Postavke reputacije.

 2. U okviru Postavke ocena izaberite:

 3. Da ako želite da članovi primene ocenjivanje na diskusije i odgovore.

 4. Ne ako ne želite da članovi ocenjuju sadržaj.

 5. Sviđanja da biste omogućili sistem ocenjivanja sviđanje/nesviđanje.

 6. Ocenjivanja zvezdicama da biste omogućili granularniji sistem ocenjivanja u kojem korisnici dodeljuju od 1 do 5 zvezdica.

 7. U okviru Sistem bodovanja dostignuća člana potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Omogući sistem bodovanja dostignuća člana ako želite da dodelite bodove za učešće u zajednici. Unesite broj bodova ako želite da nagradite korisnika kada kreira novu objavu, odgovor na objavu, dobije 4 ili 5 zvezdica za objavu ili dobije oznaku „Najbolji odgovor“ za objavu.

 8. U okvir Bodovi za nivo dostignuća unesite broj bodova koji članovi moraju sakupiti kako bi prešli na drugi nivo.

 9. U okviru Predstavljanje nivoa dostignuća izaberite:

 10. Prikaži nivo dostignuća kao sliku da biste naznačili nivo dostignuća člana pomoću niza od 1 do 5 crtica.

 11. Prikaži nivo dostignuća kao tekst da biste naznačili nivo dostignuća člana pomoću naslova ili prilagođenog teksta.

 12. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje i dodela značaka ključnim saradnicima

Značke predstavljaju vidan način prepoznavanja posebnih članova zajednice. Značke odražavaju uloga člana, na primer MVP (najcenjeniji profesionalac) ili moderator, ili da je osoba postigla određeni nivo dostignuća, na primer stručnjak ili glavni saradnik. Naslovi značaka mogu se u potpunosti prilagoditi kako bi odgovarali kulturi ili ukusu vaše organizacije. Za razliku od nivoa dostignuća koji posebno odražavaju dobijene bodove u sistemu reputacije, vlasnik ili moderatori poklanjaju značke članu u bilo kom trenutku.

Kad član zajednice dobije značku, ona se jasno prikazuje zajedno sa posebnom ikonom na listi članova i u svakoj diskusiji i odgovoru u kojem član učestvuje.

Kreiranje značke

 1. U veb segmentu Alatke zajednice na matičnoj stranici zajednice izaberite stavku Kreiraj značke.

 2. Izaberite novu stavku.

 3. Otkucajte ime za ovu značku.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje detalja značke

 1. U veb segmentu Alatke zajednice na matičnoj stranici zajednice izaberite stavku Kreiraj značke.

 2. Izaberite stavku Uredi.

 3. Izaberite ime značke.

 4. Na traci kliknite na dugme Uredi stavku.

 5. Unesite željene promene, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodela značke

Napomena:  Da biste dodelili značku, morate biti vlasnik ili moderator zajednice.

 1. U veb segmentu alatke zajednice na matičnoj stranici zajednice izaberite stavku Dodeljivanje značaka članovima.

 2. Izaberite člana koji treba da primi dodeljenu značku.

 3. Na kartici Moderacija izaberite stavku Daj značku.

 4. Sa padajuće liste izaberite značku.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.
  Značka će se pojaviti ispod imena člana u svim diskusijama i odgovorima i u svakom veb segmentu u kojima je član učestvovao, na primer „Glavni saradnici“.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×