Kreiranje zadrške za obustavljanje dokumenata ili stavki

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Zadrška i e-otkrivanja funkcija, koja je dostupna za bilo koju lokaciju, omogućava organizacijama da biste pronašli i obustavljanje stavke kao što su dokumenti, slike, stranica iz smernice za rok važenja. Obično bi trebalo da koristim ovu funkciju za stavke koje su bile podložne događaje kao što su sudske parnice, kontrole i istrage. Organizacije mogu koristiti zadrške da biste sprečili stavke koje možda će biti potrebno da tekuće parnicu ili istragu iz ističe ili uništavaju pre događaja na koji su odgovarajući je rešen. Pored toga, kada stavite na čekanje na stavci imate opciju da ga zaključate tako da nije moguće urediti ili izbrisati.

Morate biti administrator kolekcije lokacija za dodavanje, uređivanje ili uklanjanje zadrške.

Ovaj članak sadrži:

Kako funkcioniše zadrška

Kreiranje zadrške

Dodavanje stavki na čekanje

Pretraživanje stavki da biste dodali zadrške

Prikaz svih stavki na zadrške

Prikaz svih zadržani stavke

Uklonite stavke iz zadrške

Otpustite sve stavke iz zadrške

Kako funkcioniše zadrška?

Zadrška i e-otkrivanja funkcija mora biti aktivirana za bilo koju lokaciju koja će biti host stavke da biste koristili funkciju čekanje. Podrazumevano, svaka lokacija centra za čuvanje zapisa ima sadrži liste koje Menadžeri zapisa mogu koristiti za kreiranje i upravljanje sadrži za događaje kao što su sudske parnice, kontrole i istrage. Koje su ograničene, međutim, da biste samo pomoću funkcije "zadrška i e-otkrivanja" na lokaciji centra za čuvanje zapisa. Sadrži listu možete dodati bilo koje lokacije tako što ćete pristupanje stranici "Postavke lokacije" za lokaciju i aktivirate funkciju zadrška i e-otkrivanja.

Kreirajte novu zadršku za određeni događaj tako što ćete dodati nove stavke na listu zadrške. Na listi zadrškama obezbeđuje alatke za pronalaženje i držati važne stavke, Prikazivanje stavki koje su trenutno na čekanje ili objavljivanja zadrške kada više ne bude potrebno.

Kada stavke se dodaje na čekanje, njegov status zadrške se ažurira kako bi ukazao da je na čekanje i aplikacija sprečava da ova stavka ističe ili koji se brišu. Nakon stavke dodaju se na čekanje, oni su obično redigovali predstavnikom unutar organizacije da biste utvrdili da li su važne za događaj koji od vas zatraži Kreiranje zadrške. Pojedinačne stavke se mogu ukloniti iz zadrške ako su su utvrdili da relevantne.

Organizacija može imati više zadrškama važe u isto vreme. Takođe je moguće za jednu stavku da se doda nekoliko različitih zadrške. Ako je na više sadrži stavke, on je obustavljen iz njegove originalne smernice za upravljanje informacijama dok sve zadrške koje je dodat je objavila

Važno : Korisnici sa dozvolama za listu zadrške prikaz možete dodati ili ukloniti stavke iz zadrške. Korisnici koji imaju dozvole za uređivanje na listu zadrškama možete direktno da menjate zadrškama sami.

Vrh stranice

Kreiranje zadrške

Na bilo koje lokacije koja ima omogućena funkcija zadrška i e-otkrivanja, možete da kreirate zadrške za dodavanje stavki na.

 1. Na lokaciji centra za čuvanje zapisa, izaberite stavku Radnje na lokaciji Radnje na lokaciji , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Zadrška i e-otkrivanja , kliknite na dugme sadrži. Da biste saznali kako da aktivirate funkciju zadrška i e-otkrivanja, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

 3. Na stranici zadrške, na kartici " Alatke za liste " na traci izaberite stavku stavke .

 4. Na traci, izaberite stavku Nova stavka.


  Nova stavka


 1. U polje Naslov upišite ime zadrške koju želite da kreirate. Obično bi naslov trebalo da pruži informacije o događaju (na primer sudskom sporu, nadgledanju ili istrazi) koji zahteva zadršku.

 2. U okno Opis upišite sve dodatne informacije o zadršci. Na primer, možete da upišete dodatne informacije o događaju koji zahteva zadršku.

 3. U polju Rukovodi unesite ime zapisa Menadžera za osobe ili grupe koji je odgovoran za upravljanje na čekanje.

 4. Kliknite na dugme U redu

Vrh stranice

Dodavanje stavki na čekanje

Ako znate da je određene stavke zahteva zadršku, možete dodati tu stavku na čekanje direktno iz liste ili biblioteke u kojoj je uskladišten.

 1. Otvorite listu ili biblioteku koja sadrži stavku koju želite da dodate na čekanje.

 2. Postavite pokazivač na stavku koju želite da dodate zadršku, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Detalji usaglašenosti.

 3. Na stranici detalji usaglašenosti, kliknite na dugme Dodaj/ukloni iz držite.

 4. U odeljku Dodavanje ili uklanjanje iz zadrške izaberite Dodaj zadršku opciju, a zatim izaberite određenu držite u koji želite da dodate stavku.


  Dodavanja ili uklanjanje iz zadrške

 5. U polju Komentari otkucajte komentare koje želite da obezbedite o tome zašto dodajete ovu stavku da biste na čekanje.

  Napomena : Ovi komentari podležu nadgledanju.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Pretraživanje stavki da biste dodali zadrške

Možete da koristite pretragu da biste pronašli i dodali više stavki zadrške sve odjednom. Dok god svakoj lokaciji je omogućena funkcija zadrška i e-otkrivanja, možete tražiti stavke na više lokacija. Da biste pronašli stavke na više lokacija, treba da aktivirate funkciju "zadrška i e-otkrivanja" za lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

 1. Na lokaciji koja sadrži stavke koje želite da tražite izaberite stavku Radnje na lokaciji Radnje na lokaciji i izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Zadrška i e-otkrivanja , kliknite na dugme Discover i zadržite sadržaja.

  Da biste saznali više o ključnim rečima i sintaksi ključnih reči, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte

  .

 3. Na pretrage i dodavanje zadrške stranicu u odeljku Kriterijumi za pretragu izaberite stavku Izbor lokacije .

Izbor lokacije za pretraživanje zapisa

 1. U dijalogu "izbor lokacije" izaberite željenu lokaciju u kojoj želite da pretražujete stavke da biste dodali zadrške i na dugme u redu.

 2. U polju za pretragu otkucajte ključne reči koje želite da koristite da biste lakše pronašli važne stavke, a zatim kliknite na dugme Pregledaj rezultate.

  Da biste saznali više o ključnim rečima i sintaksi ključnih reči, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

  Pretraživanje stavki za postavljanje na čekanje

 3. Kada se pojavi na listi sa rezultatima, u odeljku Relevantne sadrži izaberite čekanje koju želite da primenite na stavke na listi.

 4. Kliknite na dugme U redu

Vrh stranice

Prikaz svih stavki na zadrške

Svaki zadrške koje kreirate ima originala izveštaja koje možete da koristite da biste brzo prikazali sve stavke koje su dodati tu originala. Podrazumevano, pritisnite i držite izveštaje isplanirano da se pokreće u 11:00 PM koja je najraniji vreme možete da prikažete sve stavke koje su povezane sa zadrške. Vaš administrator može da konfiguriše kad te izveštaje su kreirani ili ručno pokretanje izveštaja u bilo kom trenutku. Više informacija o konfigurisanju izveštaj rasporede, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena : Možete da prikažete izveštaje čekanje na bilo kojoj lokaciji koja ima omogućene funkcije zadrška i e-otkrivanja.

 1. Na lokaciji koja sadrži stavke stavi na čekanje, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Radnje na lokaciji i zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Zadrška i e-otkrivanja , kliknite na dugme Držite izveštaje da biste otvorili listu držites izveštaja.

  Ako ne vidite Zadrška i e-otkrivanja odeljak na stranici Postavke lokacije, zadrška i e-otkrivanja funkcije omogućene na lokaciji.

 3. Na listi držite izveštaja, kliknite na ime izveštaja koji želite da prikažete.

 4. Izveštaj se otvara u formatu unakrsne tabele.

 5. Izaberite karticu stavke na čekanje da biste prikazali sve stavke koje su deo izabranog originala.


  Izveštaj o zadršci

Vrh stranice

Prikaz svih zadržani stavke

Ako stavka dodata je više od jedne čekanje, možete da prikažete listu zadrške koje se odnose na pomoću Detalji usaglašenosti komandu.

 1. Otvorite listu ili biblioteku koja sadrži stavku za koju želite da prikažete informacije o zadršci.

 2. Postavite pokazivač na stavku koju želite, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Detalji usaglašenosti.

 3. U dijalogu "Detalji usaglašenosti" kliknite na dugme Dodaj/ukloni iz zadrške.

 4. Na stranici držite Status, kliknite na strelicu u okviru Uklanjanje iz zadrške opciju za prikaz liste zadrškama stavka je povezana sa.

  Zadrške povezane sa zapisom

Vrh stranice

Uklonite stavke iz zadrške

Možete da koristite komandu " Detalji usaglašenosti " da biste uklonili pojedinačne stavke iz zadrške.

 1. Otvorite listu ili biblioteku koja sadrži stavku koju želite da uklonite iz zadrške.

 2. Postavite pokazivač na stavku koju želite, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Detalji usaglašenosti.

 3. U odeljku Status zadržavanja , kliknite na dugme Dodaj/ukloni iz zadrške.

 4. Na stranici "Status zadržavanja stavke", izaberite opciju Ukloni iz zadrške , a zatim izaberite čekanje iz koje želite da objavite, stavka.

  Uklanjanje zapisa iz zadrške

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena : Stavke možete povezati sa više od jedne čekanje, tako da je važno da ste izabrali ispravan čekanje iz koje želite da otpustite dokument.

Vrh stranice

Otpustite sve stavke iz zadrške

Ako događaj da zadrške je rešen za jednu ili više stavki i na čekanju je više nije potrebna, možete da otpustite sve stavke koje su dodati na čekanje. Kada otpustite zadrške, normalna primena smernica za upravljanje informacijama se nastavlja za stavke koje podležu toj zadršci.

Podrazumevano, pritisnite i držite izveštaje isplanirano da se pokreće u 11:00 PM koja je termin možete da potvrdite da su stavke iz zadrške objavljena. Administratoru da, međutim, konfigurišete kad te izveštaje su kreirani ili ručno pokretanje izveštaja u bilo kom trenutku.

 1. Na lokaciji koja sadrži stavke stavi na čekanje, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Radnje na lokaciji i zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Zadrška i e-otkrivanje izaberite stavku sadrži da biste otvorili listu držite .

  Ako ne vidite na Zadrška i e-otkrivanja odeljak na stranici "Postavke lokacije", držite i e-otkrivanja funkcije omogućene na lokaciji.

 3. Postavite pokazivač na čekanje koja sadrži stavke koje želite da otpustite zadrške sa, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Detalji usaglašenosti.

 4. Na stranici detalji usaglašenosti, u odeljku Status zadržavanja kliknite na dugme Dodaj/ukloni iz držite.

 5. U dijalogu "sadrži" u odeljku Status zadržavanja kliknite na dugme Zadrži izdanje.

 6. Na stranici „Ukidanje zadrške“ upišite sve komentare o razlozima ukidanja zadrške.

  Napomena : Ovi komentari podležu nadgledanju.

  Razrešavanje zadrške

  1. Kliknite na dugme Ukini zadršku.

   Kada otpustite zadrške, normalna primena smernica za upravljanje informacijama se nastavlja za sve stavke koje podležu toj zadršci. To znači da su stavke više ne suspendovan iz rok važenja ili uništenje. Ako su određene stavke tema da biste više od jednog stavili na čekanje, ove stavke nije moguće vratiti u prethodno stanje u normalnom primenu smernica sve dok sve zadrške koje pripadaju su razrešeni i objavljen.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×