Kreiranje vremenske ose

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da kreirate grafički prikaz niz događaje, kao što su ključne tačke projekta ili glavne događaje života neke osobe, možete da koristite SmartArt grafike u vidu vremenske ose. Kad kreirate vremensku osu, možete da dodate više datuma, pomeranje datuma, promena rasporeda i boje i primenili različite stilove.

Primer osnovne vremenske ose

Kreiranje vremenske ose

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku SmartArt.

  Izaberite stavku „SmartArt“

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim dvaput kliknite na osu rasporeda.

  Savet: Postoje dve vremenske ose SmartArt grafike: Osnovna vremenska osa i Kružna naglašena vremenska osa, ali možete koristiti bilo vezane za proces SmartArt grafiku.

  Vremenske ose SmartArt grafike

 3. Izaberite stavku [tekst], i zatim otkucajte ili nalepite tekst u SmartArt grafici.

  Napomena: Takođe možete da biste otvorili Okno za tekst i otkucajte tekst tamo. Ako ne vidite Okno za tekst, na karticiDizajnSmartArt alatke, kliknite na dugme Okno za tekst.

Drugi zadaci vremenske ose

 1. Izaberite oblik na vremenskoj osi.

  Izaberite tačku poslednjeg datuma

 2. Na karticiDizajnSmartArt alatke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali ranijeg datuma, kliknite na dugme Dodaj oblik, a zatim kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

  • Da biste dodali neki kasniji datum, kliknite na dugme Dodaj oblik, a zatim kliknite na dugme Dodaj oblik posle.


   Na kartici „Dizajn“ izaberite stavku „Dodavanje oblika“.

 3. U polju novi datum, otkucajte datum koji želite.

 1. Na vremenskoj osi, kliknite na datum koji želite da premestite.

  Izaberite datum vremenske ose

 2. Na karticiDizajnSmartArt alatke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili datum pre nego izabranog datuma, kliknite na dugme Premesti nagore.

 3. Da biste premestili datum kasnije od izabranog datuma, kliknite na dugme Premesti nadole.

Pomeranje datuma gore ili dole

 1. Kliknite na dugme ose SmartArt grafike.

 2. Na kartici SmartArt alatke"Dizajn " u grupi Rasporedi kliknite na dugme još Dugme „Još“ .

  Kliknite na ovo dugme da biste videli još rasporeda

  Napomena: Da biste prikazali samo vremenske ose i proces povezane rasporede, na dnu liste rasporede, kliknite na dugme Još rasporeda, i izaberite stavku proces.

 3. Izaberite vremensku osu ili vezane za proces SmartArt grafike, kao što su sledeće:

  • Da biste prikazali napredovanje vremenske ose, kliknite na dugme Naglašeni proces.

   Naglašeni proces

  • Da biste kreirali vremensku osu sa slike ili fotografije, kliknite na dugme Neprekidne liste slika. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

   Neprekidna lista slika

 1. Kliknite na dugme ose SmartArt grafike.

 2. Na karticiDizajnSmartArt alatke, kliknite na dugme Promeni boje.

  Promena boja vremenske ose

  Napomena: Ako ne vidite na karticiDizajnSmartArt alatke, uverite se da ste izabrali vremensku osu.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Savet: Postavite pokazivač iznad bilo koju kombinaciju da biste videli pregled kako boja izgleda u vremenske ose.

SmartArt stil primenjuje kombinaciju efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D perspektivom u jednom kliknite da biste na vremensku osu profesionalno doterali.

 1. Kliknite na vremenskoj osi.

 2. Na karticiDizajnSmartArt alatke, izaberite željeni stil.

  Izbor novog stila

  Savet: Za dodatne stilove, izaberite stavku još Dugme „Još“ u donjem desnom uglu polja stilova .

Takođe pogledajte

Kreiranje vremenske ose

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Oblici“ na kartici „Umetanje“.

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim kliknite dvaput na vremenskoj osi raspored (kao što je Osnovna vremenska osa).

 3. Da biste uneli tekst, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomena: Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

   Kontrola okna za tekst

  • Kliknite na unos u SmartArt grafiku, a zatim otkucajte tekst.

   Napomena: Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sve stavke koje želite.

Drugi zadaci vremenske ose

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da dodate drugu stavku da biste.

 2. Kliknite na dugme postojeće stavke koje je najbliže mestu na kojem želite da dodate novu stavku.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli unos kada je izabrana stavka, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli unos pre nego što je izabrana stavka, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Da biste izbrisali stavku sa vremenske ose, uradite nešto od sledećeg:

 • U SmartArt grafiku, izaberite tekst za okvir za tekst za stavku koju želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

 • U oknu za tekst, izaberite sve teksta za stavku koju želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

  Napomene: 

  • Da biste dodali oblik iz okna za tekst:

   1. Na nivou oblika postavite kursor na kraj teksta u koji želite da dodate novi oblik.

   2. Pritisnite ENTER i u novom obliku otkucajte željeni tekst.

 1. U oknu za tekst, izaberite stavku koju želite da premestite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili stavku ranijeg datuma, u okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn , u grupi Kreiranje grafike kliknite na dugme Premesti nagore.

  • Da biste premestili stavku neki kasniji datum, u okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn , u grupi Kreiranje grafike kliknite na dugme Premesti nadole.
   Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

   Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 1. Kliknite desnim tasterom miša na osu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni raspored.

 2. Kliknite na dugme proces, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Jednostavan, ali efikasne vremenske ose, kliknite na Osnovna vremenska osa.

   Basic Timeline

  • Da biste prikazali napredovanja, vremenske ose ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla, kliknite na dugme Naglašeni proces.

   Naglašeni proces

  • Za ilustraciju vremenska osa sa slike ili fotografije, kliknite na dugme Neprekidne liste slika. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

   Neprekidna lista slika

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete da promenite i tako što ćete kliknuti na opciju rasporeda u grupi Rasporedi, na kartici Dizajn, u okviru stavke SmartArt alatke. Kada postavite pokazivač na opciju rasporeda, SmartArt grafika se menja i prikazuje pregled izgleda sa tim rasporedom.

Da biste brzo dodali profesionalnog izgleda i doterivanje u SmartArt grafiku, možete da promenite boje ili primenite stil na vremensku osu. Takođe možete da dodate efekte, na primer sjaj, umekšane ivice ili 3-D efekte. Koristite Microsoft PowerPoint 2010, takođe možete da animirate vremenske ose.

Možete da primenite kombinacije boja koje su izvedene iz boje teme sa stavkama u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Promenite boju SmartArt grafike.

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Savet: Kad postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

 1. U SmartArt grafici, kliknite desnim tasterom miša na ivicu stavku koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. Da biste promenili boju ivice na unos, kliknite na dugme Boja linije, kliknite na dugme boja Slika dugmeta i zatim izaberite boju koju želite.

 3. Da biste promenili stil ivice na unos, izaberite stavku Stil linije, a zatim odaberite željene stilove linija koje želite.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu unos, a zatim izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. Izaberite stavku Popuna, a zatim stavku Puna popuna.

 4. Kliknite na dugme boja Slika dugmeta , a zatim izaberite željenu boju.

Da biste promenili pozadinu u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

Da biste naveli stepen vidljivosti kroz boju pozadine, pomerite klizač za Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat transparentnosti može da bude u opsegu od 0 (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno transparentno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D perspektivom koje možete primeniti na stavke u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  The SmartArt Styles group on the Design tab under SmartArt Tools

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Napomena: Kad postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako odgovarajući SmartArt stil menja izgled SmartArt grafike.

Takođe pogledajte

Kreiranje vremenske ose

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Grupa „Ilustracije“ na glavnoj traci

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim kliknite dvaput na vremenskoj osi raspored (kao što je Osnovna vremenska osa).

 3. Da biste uneli tekst, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomena: Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

   Kontrola okna za tekst

  • Kliknite na unos u SmartArt grafiku, a zatim otkucajte tekst.

   Napomena: Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sve stavke koje želite.

Drugi zadaci vremenske ose

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da dodate drugu stavku da biste.

 2. Kliknite na dugme postojeće stavke koje je najbliže mestu na kojem želite da dodate novu stavku.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

  Dodavanje oblika

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli unos kada je izabrana stavka, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli unos pre nego što je izabrana stavka, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Da biste izbrisali stavku sa vremenske ose, kliknite na stavku koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst:

  1. Na nivou oblika postavite kursor na kraj teksta u koji želite da dodate novi oblik.

  2. Pritisnite ENTER i u novom obliku otkucajte željeni tekst.

  3. Da biste dodali polje za pomoćnika, pritisnite ENTER dok je polje za pomoćnika izabrano u oknu za tekst.

 • Da biste premestili stavku, izaberite stavku, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

 • Da biste premestili stavku u veoma malim pomacima, držite pritisnut taster CTRL dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na osu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni raspored.

 2. Kliknite na dugme proces, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Jednostavan, ali efikasne vremenske ose, kliknite na Osnovna vremenska osa.

   Basic Timeline

  • Da biste prikazali napredovanja, vremenske ose ili sekvencijalnih koraka zadatka, procesa ili toka posla, kliknite na dugme Naglašeni proces.

   Naglašeni proces

  • Za ilustraciju vremenska osa sa slike ili fotografije, kliknite na dugme Neprekidne liste slika. Kružni oblici su dizajnirani da sadrže slike.

   Neprekidna lista slika

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete da promenite i tako što ćete kliknuti na opciju rasporeda u grupi Rasporedi, na kartici Dizajn, u okviru stavke SmartArt alatke. Kada postavite pokazivač na opciju rasporeda, SmartArt grafika se menja i prikazuje pregled izgleda sa tim rasporedom.

Da biste brzo dodali profesionalnog izgleda i doterivanje u SmartArt grafiku, možete da promenite boje ili Primena SmartArt stila na vremensku osu. Takođe možete da dodate efekte, na primer sjaj, umekšane ivice ili 3-D efekte. Koristite PowerPoint 2007 prezentacije, možete da animirate vremenske ose.

Možete da primenite kombinacije boja koje su izvedene iz boje teme sa stavkama u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  SmartArt toolbar - timeline

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Savet: Kad postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

 1. U SmartArt grafici, kliknite desnim tasterom miša na ivicu stavku koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. Da biste promenili boju ivice na unos, kliknite na dugme Boja linije, kliknite na dugme boja Slika dugmeta i zatim izaberite boju koju želite.

 3. Da biste promenili stil ivice na unos, izaberite stavku Stil linije, a zatim odaberite željene stilove linija koje želite.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu unos, a zatim izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. Izaberite stavku Popuna, a zatim stavku Puna popuna.

 4. Kliknite na dugme boja Slika dugmeta , a zatim izaberite željenu boju.

Da biste promenili pozadinu u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće biti osvežene ukoliko kasnije promenite tema dokumenta.

Da biste naveli stepen vidljivosti kroz boju pozadine, pomerite klizač za Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat transparentnosti može da bude u opsegu od 0 (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno transparentno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na stavke u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  SmartArt toolbar - timeline

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Ako koristite PowerPoint 2007, možete da animirate na vremensku osu da biste naglasili svaku stavku.

 1. Kliknite na osu koju želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Animiraj, a zatim stavku Jedan po jedan.

  Slika kartice „Animacije“

Napomena: Ako kopirate vremensku osu koja ima animacije primenjen na drugi slajd, animacija se takođe kopira.

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×