Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada kreirate tabelu za svaku temu u bazi podataka, morate da unesete Office Access 2007 sa sredstva kojima ćete se povezati te informacije se ponovo kada je potrebno. Učinite tako što ćete postaviti uobičajena polja u tabelama koje su povezane i definisanjem relacija između tabela. Zatim možete da kreirate upite, obrasce i izveštaje koji prikazuju informacije iz nekoliko tabela odjednom.

Ovaj članak pruža detaljne procedure za kreiranje, uređivanje i brisanje relacija između tabela. Ćete naučiti kako da biste nametnuli referencijalni integritet da biste sprečili nastanak referencijalni, kako da postavite tip da biste utvrdili koji zapisa sa obe strane relacije su uključeni u rezultat upita i kako da postavljanje kaskadnih opcija da biste zadržali reference sinhronizovana.

Više informacija o relacijama između tabela potražite u članku Vodič za relacije između tabela.

U ovom članku

Kreiranje relacije među tabelama

Kreiranje relacije između tabela pomoću kartice dokumenta "relacije"

Kreiranje relacije među tabelama pomoću okna „Lista polja“

Uređivanje relacije između tabela

Nametanje referencijalnog integriteta

Brisanje relacije među tabelama

Kreiranje relacije među tabelama

Možete da kreirate relacije između tabela u prozoru "relacije" ili tako što ćete prevući polja na list sa podacima iz okna Lista polja . Kada kreirate relaciju između tabela, uobičajenih polja ne moraju da imaju isto ime, iako se često je predmet u koji rade. Umesto toga, uobičajenih polja mora imati isti tip podataka. Ako je polje primarnog ključa polje za automatsko numerisanje, međutim, polje sporednog ključa možete takođe se polje tipa "broj" Ako je svojstvo Veličina polja za oba polja isto. Na primer, možete da povežete sa poljem "Automatsko numerisanje" i polje "broj" Ako je svojstvo Veličina polja oba polja Dugački. Kada oba zajednička polja "broj", moraju da imaju istu postavku svojstva veličina .

Vrh stranice

Kreiranje relacije između tabela pomoću kartice dokumenta "relacije"

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

 4. Ako još uvek niste definisali relacije, automatski će se pojaviti dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se ne pojavi, na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Prikazivanje tabele.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Dijalog Prikazivanje tabele prikazuje sve tabele i upite u bazi podataka. Da biste videli samo tabele, izaberite stavku Tabele. Da biste videli samo upite, izaberite stavku Upiti. Da biste videli i jedno i drugo, izaberite stavku Oba.

 5. Izaberite neke tabele ili upite i kliknite na dugme Dodaj. Kada dodate tabele i upite na karticu dokumenta „Relacije“, kliknite na dugme Zatvori.

 6. Prevucite polje (obično primarni ključ) iz jedne tabele u zajedničko polje (sporedni ključ) u drugoj tabeli. Da biste prevukli više polja, pritisnite taster CTRL, kliknite na svako polje, a zatim ih prevucite.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 7. Proverite da li prikazana imena polja predstavljaju zajednička polja relacije. Ako je ime polja netačno, kliknite na njega i sa liste izaberite odgovarajuće polje.

  Da biste nametnuli referencijalni integritet za ovu relaciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet . Više informacija o referencijalni integritet, potražite u odeljku Nametni referencijalni integritet

  Pored toga, potražite u članku Vodič za relacije između tabela.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access povlači relacionu liniju između dve tabele. Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet, linija je deblja na krajevima. Pored toga, takođe samo ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet, iznad debljeg dela na jednoj strani relacione linije pojavljuje se broj 1, a iznad debljeg dela na drugoj strani linije pojavljuje se simbol za beskonačno () kao što je prikazano na sledećoj slici.

Prevucite polje iz tabele na odgovarajuće polje u drugoj tabeli

Napomene: 

 • Kreiranje relacije jedan-prema-jedan    Oba zajednička polja (obično su to polje primarnog ključa i polje sporednog ključa) moraju imati jedinstveni indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ova dva polja trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access kreira relaciju jedan-prema-jedan.

 • Kreiranje relacije jedan-prema-više    Polje na strani „jedan“ relacije (obično je to primarni ključ) mora imati jedinstveni indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (bez duplikata). Polje na strani „više“ ne bi trebalo da ima jedinstveni indeks. Ono može imati indeks, ali mora dozvoljavati duplikate. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Ne ili Da (duplikati su u redu). Kada jedno polje ima jedinstveni indeks, a drugo nema, Access kreira relaciju jedan-prema-više.

Vrh stranice

Kreiranje relacije među tabelama pomoću okna „Lista polja“

U Office Access 2007, možete da dodate polje u postojeću tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima tako što ćete je prevući iz okna Lista polja . U oknu Lista polja prikazuje polja dostupna u povezanim tabelama i polja dostupna u ostalim tabelama u bazi podataka. Kada prevučete polje iz tabele „drugo” (nepovezanih), a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje se automatski kreira nove relacije jedan-prema-više. Ovu vezu, kreirao Access, ne nametanje referencijalnog integriteta podrazumevano. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate da uredite relaciju. Pogledajte više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacija između tabela .

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje i kreirate relaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima .

Otvaranje okna „Lista polja“

 • Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

  Okno „Lista polja“

Okno Lista polja prikazuje sve ostale tabele u bazi podataka, grupisane u kategorije. Kada radite sa tabelom u prikazu lista sa podacima, Access prikazuje polja u nekoj od dve kategorije u oknu Lista polja: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u ostalim tabelama. Prva kategorija navodi sve tabele koje imaju relaciju sa tabelom sa kojom trenutno radite, dok druga kategorija navodi sve tabele sa kojima vaša tabela nema relaciju.

Kada u oknu Lista polja kliknete na znak plus (+) pored imena tabele, videćete listu imena svih polja koja su dostupna u toj tabeli. Da biste u tabelu dodali polje, prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja i kreiranje relacije iz okna „Lista polja“

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

 2. U okviru Polja dostupna u ostalim tabelama kliknite na znak plus (+) pored imena neke tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 3. Prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu otvorenu u prikazu lista sa podacima.

 4. Kada se pojavi linija za umetanje, otpustite polje na odgovarajući položaj.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 5. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak za pronalaženje.

  Polje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Kada prevučete polje iz tabele „drugo” (nepovezanih), a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, između tabele na Listi polja i tabele u koju ste prevukli polje se automatski kreira nove relacije jedan-prema-više. Ovu vezu, kreirao Access, ne nametanje referencijalnog integriteta podrazumevano. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate da uredite relaciju. Pogledajte više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacija između tabela .

Vrh stranice

Uređivanje relacije između tabela

Promena relacije među tabelama tako što ćete ga izabrati na kartici dokumenta "relacije" i urediti.

 1. Pažljivo postavite kursor na relacionu liniju, a zatim kliknite na liniju da biste je izabrali.

  Relaciona linija postaje deblja kada se izabere.

 2. Kada izaberete relacionu liniju, kliknite dvaput na nju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

Otvaranje dijaloga „Uređivanje relacija“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Relacije.

  Pojavljuje se na karticu dokumenta "relacije".

  Ako još uvek niste definisali relacije i je ovo prvi put da otvarate karticu odnosi dokumenta, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele . Ako se pojavi dijalog, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Prikazane su sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da neće biti prikazane skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju ne potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciju Prikaži skrivene objekte, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Kliknite dvaput na relacionu liniju.

  -ili-

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 7. Unesite promene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog Uređivanje relacija omogućava vam da promenite relaciju između tabela. Tačnije, možete promeniti tabele i upite sa obe strane relacije ili polja sa obe strane. Takođe možete postaviti tip spajanja ili nametnuti referencijalni integritet i odabrati kaskadnu opciju. Više informacija o tipu spajanja i njegovom postavljanju potražite u odeljku Postavljanje tipa spajanja. Više informacija o nametanju referencijalnog integriteta i izboru kaskadne opcije potražite u odeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje tipa spoja

Kada definišete relaciju između tabela, činjenice o relaciji pružaju informacije dizajnima upita. Na primer, ako definišete relaciju između dve tabele, a zatim kreirate upit koji koristi te dve tabele, Access automatski bira podrazumevana podudarna polja na osnovu polja navedenih u relaciji. Ove početne podrazumevane vrednosti možete zameniti, ali često će se ispostaviti da su vrednosti koje je dala relacija tačne. Budući da ćete često povezivati i objedinjavati podatke iz više tabela u svim bazama podataka, izuzev u jednostavnim, postavljanje podrazumevanih vrednosti putem kreiranja relacija može biti korisno i doprineti uštedi vremena.

Upit za više tabela kombinuje informacije iz više tabela povezujući vrednosti u zajedničkim poljima. Operacija povezivanja i kombinovanja naziva se spajanje. Na primer, pretpostavimo da želite da prikažete porudžbine klijenata. Kreirate upit koji spaja tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“ putem polja „ID klijenta“. Rezultat upita sadrži informacije o klijentima i informacije o porudžbinama samo za one redove u kojima je pronađeno odgovarajuće podudaranje.

Jedna od vrednosti koju možete navesti za svaku relaciju jeste tip spajanja. Tip spajanja govori programu Access koje zapise treba da uključi u rezultat upita. Na primer, ponovo razmotrite upit koji spaja tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“ putem zajedničkog polja koje predstavlja „ID klijenta“. Koristeći podrazumevani tip spajanja (naziva se unutrašnje spajanje), upit daje samo redove tabele „Klijenti“ i redove tabele „Porudžbine“ u kojima su zajednička polja (nazivaju se i spojena polja) jednaka.

Međutim, pretpostavimo da želite da uključite sve klijente – čak i one koji još nisu napravili porudžbine. Da biste to postigli, morate da promenite tip spajanja iz unutrašnjeg spajanja u spajanje koje se naziva levo spoljno spajanje. Levo spoljno spajanje daje sve redove iz tabele sa leve strane relacije i samo podudarne redove iz tabele sa desne strane. Desno spoljno spajanje daje sve redove sa desne strane i samo podudarne redove sa leve strane.

Napomena: U ovom slučaju, „levo” i „desno” se odnosi na pozicije tabela u dijalogu Uređivanje relacija , a ne odnosi karticu dokumenta.

Trebalo bi da razmislite o rezultatu koji ćete najčešće želeti da dobijete od upita koji spaja tabele u ovoj relaciji, a zatim postavite odgovarajući tip spoja.

Postavljanje tipa spoja

 1. U dijalogu Uređivanje relacija kliknite na dugme Tip spoja.

  Pojaviće se dijalog Svojstva spoja.

 2. Izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela (uz upotrebu tabela „Klijenti“ i „Porudžbine“) prikazuje tri opcije koje se vide u dijalogu Svojstva spajanja, tip spajanja koji one koriste, kao i da li se vraćaju svi redovi ili samo podudarni redovi za svaku tabelu.

Izbor

Relacioni spoj

Leva tabela

Desna tabela

1. Uključi samo redove u kojima su spojena polja iz obe tabele jednaka

Unutrašnji spoj

Redovi koji se podudaraju

Redovi koji se podudaraju

2. Uključi SVE zapise iz tabele „Klijenti“ i samo one zapise iz tabele „Porudžbine“ u kojima su spojena polja jednaka

Levi spoljni spoj

Svi redovi

Redovi koji se podudaraju

3. Uključi SVE zapise iz tabele „Porudžbine“ i samo one zapise iz tabele „Klijenti“ u kojima su spojena polja jednaka

Desni spoljni spoj

Podudarni redovi

Svi redovi

Ako odaberete opciju 2 ili opciju 3, na relacionoj liniji će biti prikazana strelica. Ova strelica je usmerena prema onoj strani relacije koja prikazuje samo redove koji se podudaraju.

Promene u dijalogu „Svojstva spajanja“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

  Pojavljuje se na karticu dokumenta "relacije".

  Ako još uvek niste definisali relacije i je ovo prvi put da otvarate karticu odnosi dokumenta, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele . Ako se pojavi dijalog, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Sve tabele koje imaju relacije su prikazane linije relacija. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje u dijalogu za potvrdu skriveno u Svojstva ) i njihovim odnosima će biti prikazane, osim ako Prikaži skrivene objekte je izabran u dijalogu Opcije za navigaciju .

  Više informacija o opciju Prikaži skrivene objekte, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Kliknite dvaput na relacionu liniju.

  -ili-

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 7. Izaberite stavku Tip pridruživanja

 8. U dijalogu Svojstva spoja izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog svojstava spajanja

 9. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Nametanje referencijalnog integriteta

Svrha referencijalnog integriteta jeste sprečavanje pojave zapisa i da zadržite sinhronizovanosti referenci kako nemate sve zapise koji ukazuju na druge zapise koji više ne postoji. Nametanje referencijalnog integriteta omogućavanjem za relacije između tabela. Jednom primenjen, Access odbacio svaku operaciju koja bi prekršiti referencijalni integritet te relacije između tabela. To znači da će Access odbaciti ispravke koje menjaju odredište reference i brisanja koja uklanjaju odredište reference. Da imaju pristup prenošenje referencijalni ažuriranja i brisanja tako da se sve povezane redove se menjaju u skladu sa tim, pogledajte odeljak Podešavanje kaskadnih opcija .

Uključivanje ili isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

  Pojavljuje se na karticu dokumenta "relacije".

  Ako još uvek niste definisali relacije i je ovo prvi put da otvarate karticu odnosi dokumenta, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele . Ako se pojavi dijalog, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazane su sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da neće biti prikazane skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju ne potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciju Prikaži skrivene objekte, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Kliknite dvaput na relacionu liniju.

  -ili-

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija .

 7. Proverite referencijalni integritet.

 8. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kada nametnete referencijalni integritet, primenjivaće se sledeća pravila:

 • U polje sporednog ključa povezane tabele nije moguće uneti vrednost ako ta vrednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tabele – time biste kreirali zapise koji su siročići.

 • Zapis iz primarne tabele ne možete izbrisati ako postoje podudarni zapisi u povezanoj tabeli. Na primer, ne možete izbrisati zapis o zaposlenom iz tabele „Zaposleni“ ako u tabeli „Porudžbine“ postoje porudžbine dodeljene tom zaposlenom. Međutim, možete odabrati da izbrišete primarni zapis i sve povezane zapise u jednoj operaciji tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Kaskadno izbriši povezane zapise.

 • Vrednost primarnog ključa u primarnoj tabeli ne možete da promenite ako će to dovesti do kreiranja zapisa siročići. Na primer, ne možete da promenite broj porudžbine u tabeli „Porudžbine“ ako postoje stavke dodeljene toj porudžbini u tabeli „Detalji porudžbine“. Možete, međutim, odabrati da jednom operacijom ažurirate primarni zapis i sve povezane zapise potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“.

  Napomene: Ako nailazite na teškoće u omogućavanju referencijalnog integriteta, imajte u vidu da su sledeći uslovi potrebni da bi se nametnuo referencijalni integritet:

  • Zajedničko polje u primarnoj tabeli mora da bude primarni ključ ili da ima jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju da imaju isti tip podataka. Jedini izuzetak je da polje tipa „Automatsko numerisanje“ može da bude povezano sa poljem tipa „Broj“ kome je svojstvo Veličina polja postavljeno na opciju Dugački ceo broj.

  • Obe tabele postoje u istoj Access bazi podataka. Referencijalni integritet nije moguće nametnuti u povezanim tabelama. Međutim, ako je izvorna tabela u Access formatu, možete otvoriti bazu podataka u kojoj su one uskladištene i omogućiti referencijalni integritet u toj bazi podataka.

Postavljanje kaskadnih opcija

Možete naići na situaciju u kojoj imate opravdanu potrebu da promenite vrednost na strani „jedan“ relacije. U takvom slučaju je potrebno da Access automatski, kao deo jedne operacije, ažurira sve redove na koje promena utiče. Na taj način, ažuriranje se u potpunosti dovršava kako baza podataka ne bi ostala u neusaglašenom stanju – gde su neki redovi ažurirani, a neki ne. Primenom opcije „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“, Access vam pomaže da izbegnete ovaj problem. Kada nametnete referencijalni integritet i odaberete opciju „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“, a zatim ažurirate primarni ključ, Access automatski ažurira sva polja koja upućuju na taj primarni ključ.

Možda će takođe biti potrebno da izbrišete red i sve povezane zapise – na primer, zapis špeditera i sve povezane porudžbine za tog špeditera. Iz tog razloga Access podržava opciju „Kaskadno brisanje povezanih zapisa“. Kada nametnete referencijalni integritet i potvrdite izbor u polju za potvrdu Kaskadno izbriši povezane zapise, Access automatski briše sve zapise koji upućuju na taj primarni ključ kada izbrišete zapis koji sadrži primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

  Pojavljuje se na karticu dokumenta "relacije".

  Ako još uvek niste definisali relacije i je ovo prvi put da otvarate karticu odnosi dokumenta, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele . Ako se pojavi dijalog, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije su prikazane linije relacija. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje u dijalogu za potvrdu skriveno u Svojstva ) i njihovim odnosima će biti prikazane, osim ako Prikaži skrivene objekte je izabran u dijalogu Opcije za navigaciju .

  Više informacija o opciju Prikaži skrivene objekte, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Kliknite dvaput na relacionu liniju.

  -ili-

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet.

 8. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Kaskadno ažuriraj povezana polja ili Kaskadno izbriši povezane zapise ili u oba.

 9. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje tipa „Automatsko numerisanje“, potvrda izbora u polju za potvrdu Kaskadno ažuriraj povezana polja neće imati efekta zato što ne možete promeniti vrednost u polju tipa „Automatsko numerisanje“.

Vrh stranice

Brisanje relacije među tabelama

Da biste uklonili relacije između tabela, mora da izbrišete relacionu liniju na kartici dokumenta relacije pažljivo pozicije kursora tako da pokazuje na relacionu liniju, a zatim kliknite na dugme u redu. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana. Izaberete relacionu liniju, pritisnite taster DELETE. Imajte na umu da kada uklonite vezu, možete ukloniti i podršku za referencijalni integritet za tu relaciju, ukoliko je bila omogućena. Kao rezultat, Access neće automatski sprečava stvaranje pravljenje zapisa sa strane „više” relacije.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

  Pojavljuje se na karticu dokumenta "relacije".

  Ako još uvek niste definisali relacije i je ovo prvi put da otvarate karticu odnosi dokumenta, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele . Ako se pojavi dijalog, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije su prikazane linije relacija. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje u dijalogu za potvrdu skriveno u Svojstva ) i njihovim odnosima će biti prikazane, osim ako Prikaži skrivene objekte je izabran u dijalogu Opcije za navigaciju .

  Više informacija o opciju Prikaži skrivene objekte, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da izbrišete. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Pritisnite taster DELETE.

  – ili –

  Kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Izbriši.

 7. Access može prikazati poruku Želite li zaista da trajno izbrišete izabranu relaciju iz baze podataka?. Ako se pojavi ova poruka potvrde, kliknite na dugme Da.

Napomena: Ako se neka od tabela između kojih postoji relacija koristi – možda od strane neke druge osobe ili procesa ili u otvorenom objektu baze podataka, na primer u obrascu – nećete moći da izbrišete relaciju. Morate da zatvorite sve otvorene objekte koji koriste ove tabele da biste mogli da pokušate da uklonite relaciju.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×