Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije

Nakon što u bazi podataka kreirate tabelu za svaku temu, programu Office Access 2007 morate da obezbedite sredstva pomoću kojih će moći ponovo povezati te informacije kada to bude potrebno. Ovo ćete postići postavljanjem uobičajenih polja u tabele koje su povezane i definisanjem relacija između tabela. Potom možete da kreirate upite, obrasce i izveštaje koji istovremeno prikazuju informacije iz nekoliko tabela.

Ovaj članak sadrži detaljna objašnjenja o procedurama kreiranja, uređivanja i brisanja relacije između tabela. Saznaćete kako da primenite referencijalni integritet da biste sprečili nastanak zapisa koji će biti siročići, kako da postavite tip spoja za određivanje zapisa sa obe strane relacije koji su uključeni u rezultat upita, kao i kako da postavite kaskadne opcije u cilju održavanja sinhronizovanosti referenci.

Više informacija o relacijama između tabela potražite u članku Vodič za relacije između tabela.

Ovaj članak sadrži:

Kreiranje relacije između tabela

Kreiranje relacije između tabela pomoću kartice dokumenta „Relacije“

Kreiranje relacije između tabela pomoću okna „Lista polja“

Uređivanje relacije između tabela

Primenjivanje referencijalnog integriteta

Brisanje relacije između tabela

Kreiranje relacije između tabela

Relaciju između tabela možete da kreirate u prozoru „Relacije“ ili prevlačenjem polja iz okna Lista polja na list sa podacima. Kada kreirate relaciju između polja, nije neophodno da zajednička polja imaju ista imena, iako je to često slučaj, ali moraju da imaju isti tip podataka. Ukoliko polje primarnog ključa ima tip podataka „Automatsko numerisanje“, polje sporednog ključa može da ima i tip podataka „Broj“ ako je svojstvo Veličina polja oba polja isto. Na primer, možete da uparite polje tipa „Automatsko numerisanje„ i polje tipa „Broj“ ako je svojstvo Veličina polja oba polja „Dugački ceo broj“. Kada oba zajednička polja pripadaju tipu „Broj“, ona moraju da imaju istu postavku svojstva Veličina polja.

Vrh stranice

Kreiranje relacije između tabela pomoću kartice dokumenta „Relacije“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

 4. Ako još niste definisali relacije, automatski će se pojaviti dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se ne pojavi, na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Prikaži tabelu.

  Grupa „Relacije“ kartice „Dizajn“ na glavnoj traci

  U dijalogu Prikazivanje tabele biće prikazane sve tabele i upiti u bazi podataka. Izaberite karticu Tabele da biste videli samo tabele. Izaberite karticu Upiti da biste videli samo upite. Izaberite karticu Oba da biste videli i tabele i upite.

 5. Izaberite jednu ili više tabela ili upita, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Nakon što tabele i upite dodate na karticu dokumenta „Relacije“, kliknite na dugme Zatvori.

 6. Prevucite polje (obično primarni ključ) iz jedne tabele u zajedničko polje (sporedni ključ) u drugoj tabeli. Da biste prevukli više polja, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na svako polje, a zatim ih prevucite.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 7. Proverite da li prikazana imena polja predstavljaju zajednička polja relacije. Ako je ime polja netačno, kliknite na njega i sa liste izaberite odgovarajuće polje.

  Potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet da biste primenili referencijalni integritet za ovu relaciju. Više informacija o referencijalnom integritetu potražite u odeljku Primenjivanje referencijalnog integriteta

  Pored toga, pročitajte članak Vodič za relacije između tabela.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access će povući relacionu liniju između dve tabele. Ako ste potvrdili izbor Nametni referencijalni integritet, linija će izgledati deblje na krajevima. Pored toga, samo ako potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet, broj 1 će se pojaviti iznad podebljanog dela relacione linije na jednoj strani, a simbol za beskonačno () će se pojaviti iznad podebljanog dela linije na drugoj strani, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Prevucite polje iz tabele na odgovarajuće polje u drugoj tabeli

Napomene : 

 • Za kreiranje relacije „jedan-prema-jedan“    Oba zajednička polja (najčešće su to polja primarnog i sporednog ključa) moraju da imaju jedinstveni indeks. Ovo znači da bi svojstvo Indeksirano za ova polja trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access će kreirati relaciju „jedan-prema-jedan“.

 • Za kreiranje relacije „jedan-prema-više“    Polje sa strane relacije „jedan“ (obično je to primarni ključ) mora da ima jedinstveni indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata). Polje sa strane „više“ ne bi trebalo da ima jedinstveni indeks. To polje može da ima indeks, ali mora da dozvoli pojavu duplikata. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Ne ili Da (Sa duplikatima). Ako jedno polje ima jedinstveni indeks, a drugo nema, Access će kreirati relaciju „jedan-prema-više“.

Vrh stranice

Kreiranje relacije između tabela pomoću okna „Lista polja“

U programu Office Access 2007 polje možete da dodate u postojeću tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima tako što ćete ga prevući iz okna Lista polja. Okno Lista polja prikazuje polja koja su dostupna u povezanim tabelama, kao i polja dostupna u drugim tabelama baze podataka. Kada prevučete polje iz „druge" (nepovezane) tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, nova relacija „jedan-prema-više“ će se automatski kreirati između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje. Ova relacija, koju je kreirao Access, ne primenjuje podrazumevano referencijalni integritet. Morate da uredite relaciju da biste primenili referencijalni integritet. Više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacije između tabela.

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka i otvorite je.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje i za koju želite da kreirate relaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

Otvaranje okna „Lista polja“

 • Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone izaberite stavku Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

  Okno „Lista polja“

Okno Lista polja prikazuje sve ostale tabele u bazi podataka grupisane u kategorije. Kada radite sa tabelom u prikazu lista sa podacima, Access prikazuje polja u dve kategorije u oknu Lista polja: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u ostalim tabelama. Prva kategorija navodi sve tabele koje imaju relaciju sa tabelom u kojoj trenutno radite. Druga kategorija prikazuje sve tabele sa kojima vaša tabela nema relacije.

Kada u oknu Lista polja kliknete na znak plus (+) pored imena tabele, videćete listu imena svih polja koja su dostupna u toj tabeli. Da biste u tabelu dodali polje, prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja i kreiranje relacije iz okna „Lista polja“

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone izaberite stavku Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

 2. U oknu Polja dostupna u ostalim tabelama kliknite na znak plus (+) pored imena tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 3. Željeno polje prevucite iz okna Lista polja u tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima.

 4. Kada se pojavi linija za umetanje, otpustite polje na željenu poziciju.

  Pokrenuće se Čarobnjak za pronalaženje.

 5. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak za pronalaženje.

  Polje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Kada prevučete polje iz „druge“ (nepovezane) tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, nova relacija „jedan-prema-više“ biće automatski kreirana između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje. Ova relacija, koju je kreirao Access, ne primenjuje podrazumevano referencijalni integritet. Morate da uredite relaciju da biste primenili referencijalni integritet. Više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacije između tabela.

Vrh stranice

Uređivanje relacije između tabela

Relaciju između tabela možete promeniti tako što ćete je izabrati na kartici dokumenta „Relacije“, a zatim je urediti.

 1. Pažljivo postavite kursor tako da pokazuje relacionu liniju, a zatim kliknite na nju da biste je izabrali.

  Relaciona linija postaje deblja ako je izabrana.

 2. Dvaput kliknite na izabranu relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

Otvaranje dijaloga „Uređivanje relacija“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka i otvorite je.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Pojaviće se kartica dokumenta „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ako je ovo prvi put da otvarate karticu dokumenta „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Grupa „Relacije“ kartice „Dizajn“ na glavnoj traci

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciji „Prikaži skrivene objekte“ potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Uredi odnose.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 7. Unesite promene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog Uređivanje relacija dozvoljava promenu relacije između tabela. Možete da promenite tabele ili upite sa obe strane relacije, kao i polja sa obe strane. Osim toga, možete da podesite tip spoja ili da primenite referencijalni integritet i odaberete kaskadnu opciju. Više informacija o tipu spoja i o tome kako da ga podesite potražite u odeljku Postavljanje tipa spoja. Više informacija o primeni referencijalnog integriteta i biranju kaskadne opcije potražite u odeljku Primenjivanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje tipa spoja

Kada definišete relaciju između tabela, činjenice o relaciji obezbeđuju informacije za dizajn upita. Na primer, ako definišete relaciju između dve tabele, a zatim kreirate upit koji koristi te dve tabele, Access će automatski izabrati polja koja se podrazumevano podudaraju na osnovu polja preciziranih u relaciji. Možete da zamenite ove početne podrazumevane vrednosti u upitu, ali vrednosti dobijene na osnovu relacije će najčešće biti ispravne. Pošto pronalaženje podudarnih podataka iz više tabela i njihovo spajanje predstavlja radnju koju ćete često obavljati u svim osim u najjednostavnijim bazama podataka, postavljanje podrazumevanih vrednosti kreiranjem relacija može da doprinese uštedi vremena, kao i da bude korisno.

Upit za više tabela kombinuje informacije iz više tabela tako što podudara vrednosti u istim poljima. Operacija koja podudara i kombinuje zove se spoj. Na primer, pretpostavite da želite da prikažete porudžbine kupca. Kreiraćete upit koji spaja tabelu „Kupci“ i tabelu „Porudžbine“ po polju „ID kupca“. Rezultat upita sadrži informacije o kupcima i informacije o porudžbinama samo za one redove u kojima je pronađeno odgovarajuće podudaranje.

Jedna od vrednosti koju možete da precizirate za svaku relaciju je tip spoja. Tip spoja ukazuje programu Access na to koje zapise treba da uključi u rezultat upita. Na primer, razmotrimo ponovo upit koji spaja tabele „Kupci“ i „Porudžbine“ po zajedničkim poljima koja predstavljaju ID kupca. Korišćenjem podrazumevanog tipa spoja (koji se naziva unutrašnji spoj) upit vraća samo redove iz tabele „Kupci“ i redove iz tabele „Porudžbine“ u kojima su zajednička polja (nazivaju se i spojena polja) jednaka.

Pretpostavite, međutim, da želite da obuhvatite sve zapise iz tabele „Kupci“ – čak i one kupce koji još nisu poslali nijednu porudžbinu. Morate da promenite tip spoja sa unutrašnjeg spoja na spoj koji se naziva levi spoljni spoj kako biste ovo postigli. Levi spoljni spoj vraća sve redove u tabeli na levoj strani relacije i samo one koji se podudaraju u tabeli na desnoj strani. Desni spoljni spoj vraća sve redove na desnoj strani i samo one koji se podudaraju na levoj strani.

Napomena : U ovom slučaju, „levo“ i „desno“ se odnosi na poziciju tabela u dijalogu Uređivanje relacija, a ne na kartici dokumenta „Relacije“.

Trebalo bi da razmislite o rezultatu koji ćete najčešće želeti da dobijete od upita koji spaja tabele u ovoj relaciji, a zatim postavite odgovarajući tip spoja.

Postavljanje tipa spoja

 1. U dijalogu Uređivanje relacija kliknite na dugme Tip spoja.

  Pojaviće se dijalog Svojstva spoja.

 2. Izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela (koja koristi tabele „Kupci“ i „Porudžbine“) sadrži tri opcije prikazane u dijalogu „Svojstva spoja“, tip spoja koji one koriste, kao i podatke o tome da li se svi redovi ili podudarni redovi vraćaju za svaku tabelu.

Opcija

Relacioni spoj

Leva tabela

Desna tabela

1. Uključi samo redove u kojima su spojena polja iz obe tabele jednaka

Unutrašnji spoj

Redovi koji se podudaraju

Redovi koji se podudaraju

2. Uključi SVE zapise iz tabele „Kupci“ i samo one zapise iz tabele „Porudžbine“ u kojima su spojena polja jednaka

Levi spoljni spoj

Svi redovi

Redovi koji se podudaraju

3. Uključi SVE zapise iz tabele „Porudžbine“ i samo one zapise iz tabele „Kupci“ u kojima su spojena polja jednaka

Desni spoljni spoj

Redovi koji se podudaraju

Svi redovi

Ako odaberete opciju 2 ili opciju 3, na relacionoj liniji će biti prikazana strelica. Ova strelica je usmerena prema onoj strani relacije koja prikazuje samo redove koji se podudaraju.

Unošenje promena u dijalog „Svojstva spoja“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikaži/Sakrij izaberite stavku Odnosi.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se kartica dokumenta „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ako je ovo prvi put da otvarate karticu dokumenta „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Odnosi izaberite stavku Svi odnosi.

  Grupa „Relacije“ kartice „Dizajn“ na glavnoj traci

  Sve tabele koje imaju relacije prikazane su sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciji „Prikaži skrivene objekte“ potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Uredi odnose.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 7. Kliknite na dugme Tip spoja.

 8. U dijalogu Svojstva spoja izaberite odgovarajuću opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog svojstava spajanja

 9. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Primenjivanje referencijalnog integriteta

Svrha referencijalnog integriteta je da spreči pravljenje zapisa koji bi bili siročići i održi sinhronizovanost referenci, tako da nemate zapise koji referenciraju druge zapise koji više ne postoje. Referencijalni integritet primenjujete omogućavajući ga za relaciju između tabela. Kada je referencijalni integritet jednom primenjen, Access odbija svaku operaciju koja bi narušila referencijalni integritet te relacije između tabela. To znači da će Access odbaciti ispravke koje menjaju cilj reference, kao i radnje brisanja koje uklanjaju cilj reference. Da biste podesili Access da umnožava referencijalne ispravke i brisanja tako da se svi povezani redovi saglasno menjaju, pročitajte odeljak Postavljanje kaskadnih opcija.

Uključivanje ili isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikaži/Sakrij izaberite stavku Odnosi.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se kartica dokumenta „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ako je ovo prvi put da otvarate karticu dokumenta „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Odnosi izaberite stavku Svi odnosi.

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciji „Prikaži skrivene objekte“ potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Uredi odnose.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 7. Potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet.

 8. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Nakon što ste primenili referencijalni integritet, primenjivaće se sledeća pravila:

 • U polje sporednog ključa povezane tabele ne možete da unesete vrednost ako ta vrednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tabele – ako to uradite, kreiraćete zapise koji će biti siročići.

 • Zapis u primarnoj tabeli ne možete da izbrišete ako u povezanoj tabeli postoje podudarni zapisi. Na primer, ne možete da izbrišete zapis o zaposlenom iz tabele „Zaposleni“ ako u tabeli „Porudžbine“ postoje porudžbine koje su dodeljene tom zaposlenom. Međutim, možete da odaberete da izbrišete primarni zapis i sve povezane zapise jednom operacijom tako što ćete potvrditi izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa.

 • Vrednost primarnog ključa u primarnoj tabeli ne možete da promenite ako će to dovesti do kreiranja zapisa koji će biti siročići. Na primer, ne možete da promenite broj porudžbine u tabeli „Porudžbine“ ako u tabeli „Detalji porudžbine“ postoje stavke koje su dodeljene toj porudžbini. Međutim, možete da odaberete da ažurirate primarni zapis i sve povezane zapise jednom operacijom tako što ćete potvrditi izbor „Kaskadno ažuriraj povezana polja“.

  Napomene : Ako imate poteškoća prilikom primenjivanja referencijalnog integriteta, imajte na umu da su sledeći uslovi potrebni za njegovo primenjivanje:

  • Zajedničko polje u primarnoj tabeli mora da bude primarni ključ ili da ima jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju da imaju isti tip podataka. Jedini izuzetak je da polje tipa „Automatsko numerisanje“ može da bude povezano sa poljem tipa „Broj“ kome je svojstvo Veličina polja postavljena na Dugački ceo broj.

  • Obe tabele se nalaze u istoj Access bazi podataka. Referencijalni integritet ne može da se primeni na povezane tabele. Međutim, ako su izvorne tabele u formatu programa Access, možete da otvorite bazu podataka u kojoj su one uskladištene i primenite referencijalni integritet na tu bazu podataka.

Postavljanje kaskadnih opcija

Možda ćete doći u situaciju da opravdano treba da promenite vrednost na strani relacije „jedan“. U takvim slučajevima Access mora automatski da ažurira sve promenjene redove jednom operacijom. Na taj način ažuriranje će biti dovršeno u potpunosti, tako da baza podataka neće biti nekonzistentna – sa nekim ažuriranim, a nekim neažuriranim redovima. Primenom opcije „Kaskadno ažuriranje srodnih polja“ Access vam pomaže da izbegnete ovaj problem. Kada primenite referencijalni integritet i izaberete opciju „Kaskadno ažuriranje srodnih polja“, a zatim ažurirate primarni ključ, Access će automatski ažurirati sva polja koja referenciraju taj primarni ključ.

Možda ćete takođe morati da izbrišete red i sve povezane zapise – na primer, zapis „Špediter“ i sve povezane porudžbine za tog špeditera. Iz tog razloga Access podržava opciju „Kaskadno brisanje povezanih polja“. Kada primenite referencijalni integritet i potvrdite izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa, Access će automatski izbrisati sve zapise koji referenciraju primarni ključ nakon što izbrišete zapis koji sadrži primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikaži/Sakrij izaberite stavku Odnosi.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se kartica dokumenta „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ako je ovo prvi put da otvarate karticu dokumenta „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Odnosi izaberite stavku Svi odnosi.

  Sve tabele koje imaju relacije prikazane su sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciji „Prikaži skrivene objekte“ potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Uredi odnose.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 7. Potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet.

 8. Potvrdite izbor Kaskadno ažuriranje povezanih polja ili izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa, odnosno oba izbora.

 9. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena : Ako primarni ključ pripada tipu tip podatka AutomatskiBroj, potvrđivanje izbora Kaskadno ažuriranje povezanih polja neće imati efekta, jer ne možete da promenite vrednost u polju tipa „Automatsko numerisanje“.

Vrh stranice

Brisanje relacije između tabela

Morate da izbrišete relacionu liniju na kartici dokumenta „Relacije“ kako biste uklonili relaciju između tabela. Pažljivo postavite kursor tako da pokazuje relacionu liniju, a zatim kliknite na nju. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana. Kada izaberete relacionu liniju, pritisnite taster DELETE. Imajte na umu da brisanjem relacije uklanjate i podršku za referencijalni integritet za tu relaciju, ukoliko je bila omogućena. Kao rezultat, Access više neće automatski sprečavati kreiranje zapisa koji su siročići na strani relacije „više".

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se kartica dokumenta „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ako je ovo prvi put da otvarate karticu dokumenta „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Odnosi izaberite stavku Svi odnosi.

  Sve tabele koje imaju relacije prikazane su sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

  Više informacija o opciji „Prikaži skrivene objekte“ potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

 5. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da izbrišete. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 6. Pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na liniju, a zatim izaberite stavku DELETE.

 7. Access će možda prikazati poruku Želite li stvarno da trajno izbrišete izabranu relaciju iz baze podataka?. Ako se pojavi ova poruka potvrde, kliknite na dugme Da.

Napomena : Ako je u upotrebi neka od tabela koje se koriste u relaciji – možda od strane druge osobe ili u drugom procesu, odnosno u otvorenom objektu baze podataka, poput obrasca – nećete moći da izbrišete relaciju. Morate da zatvorite sve otvorene objekte koji koriste ove tabele pre nego što pokušate da uklonite relaciju.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×