Kreiranje upita za pravljenje tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Informacije u ovom članku sadrže objašnjenja o kreiranju i pokretanju upita za pravljenje tabele. Upit za kreiranje tabele se koristi kada je potrebno da kopirate podatke u tabeli ili da ih arhivirate.

Upit za ažuriranje možete da koristite ako je potrebno da promenite ili ažurirate deo podataka u postojećem skupu zapisa, poput jednog ili više polja. Više informacija o upitima za ažuriranje potražite u članku Kreiranje upita za ažuriranje.

Ako je potrebno da postojećoj tabeli dodate zapise (redove), koristite upit za dodavanje. Više informacija o upitima za dodavanje potražite u članku Kreiranje upita za dodavanje.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Razumevanje upita za pravljenje tabele

Kreiranje upita za pravljenje tabele

Saznajte više o kriterijumima upita i izrazima

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Razumevanje upita za pravljenje tabele

Upit za kreiranje tabele preuzima podatke iz jedne ili više tabela, a zatim učitava skup rezultata u novu tabelu. Ta nova tabela može da se nalazi u otvorenoj bazi podataka ili je možete kreirati u drugoj bazi podataka.

Tipično, upite za pravljenje tabele kreirate kada vam je potrebno da kopirate ili arhivirate podatke. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu (ili tabele) sa podacima o prethodnim prodajama i da te podatke koristite u izveštajima. Podaci o prodajama se ne mogu promeniti jer su transakcije stare bar jedan dan, a stalno pokretanje upita da biste preuzeli podatke oduzima vreme – naročito ako pokrećete složeni upit za koji je potrebno pretraživanje velikog skladišta podataka. Preuzimanje podataka u odvojenu tabelu i korišćenje te tabele kao izvora podataka može da smanji radno opterećenje i da obezbedi prikladnu arhivu podataka. U nastavku rada imajte u vidu da su podaci u novoj tabeli samo snimak i da oni nisu ni u kakvoj relaciji ili vezi sa izvornom tabelom, odnosno izvornim tabelama.

Proces kreiranja upita za pravljenje tabele sledi ove šire korake:

 • Omogućite bazu podataka ako nije potpisana ili ako se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji. Ne postoji drugi način da pokrenete radne upite (upite za dodavanje, ažuriranje i pravljenje tabele).

 • U prikazu dizajna upita kreirajte upit za izdvajanje, a zatim pravite izmene na njemu sve dok ne dobijete željene zapise. Podatke možete da birate iz više tabela i da ih, u pravom smislu te reči, denormalizujete. Na primer, u jednu tabelu možete da smestite podatke o kupcima, špediterima i dobavljačima, što nije slučaj sa radnim bazama podataka sa ispravno normalizovanim tabelama. U upitu možete da koristite i kriterijume da biste dodatno prilagodili ili suzili skup rezultata.

  Više informacija o normalizaciji podataka potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

 • Konvertujte upit za izdvajanje u upit za kreiranje tabele, odaberite lokaciju za novu tabelu, a zatim pokrenite upit za kreiranje tabele.

Nemojte da mešate upit za kreiranje tabele sa upitom za ažuriranje ili dodavanje. Upit za ažuriranje se koristi kada je potrebno da dodate ili promenite podatke u pojedinačnim poljima. Upit za dodavanje se koristi kada je potrebno da dodate zapise (redove) postojećem skupu zapisa u postojećoj tabeli.

Više informacija o upitima za ažuriranje potražite u članku Kreiranje upita za ažuriranje. Više informacija o upitima za dodavanje potražite u članku Kreiranje upita za dodavanje.

Vrh stranice

Kreiranje upita za pravljenje tabele

Upit za pravljenje tabele se kreira tako što se prvo kreira upit za izdvajanje, a zatim konvertuje u upit za kreiranje tabele. Upit za izdvajanje može da koristi izračunata polja i izraze, pomoću kojih možete da dobijete potrebne podatke. Kroz sledeće korake se objašnjava kako da kreirate i konvertujete upit. Ako već imate upit za izdvajanje koji odgovara vašim potrebama, onda možete da pređete na korake za konvertovanje upita za izdvajanje i pokretanje upita za pravljenje tabele.

Omogućavanje baze podataka

Napomena : Sledite ove korake samo kada se baza podataka ne nalazi na pouzdanoj lokaciji ili nije potpisana. Access prikazuje traku sa porukama svaki put kada otvorite nepouzdanu ili nepotpisanu bazu podataka.

 1. Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

 2. U dijalogu Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako ne vidite traku sa porukama

 • Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje potvrdite izbor Traka sa porukama.

Kreiranje upita za izdvajanje

Napomena : Ako već imate upit za izdvajanje koji vam daje potrebne podatke, pređite na sledeće korake.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

Slika trake programa Access

 1. U dijalogu Prikazivanje tabele dvaput kliknite na tabele iz kojih želite da preuzmete podatke. Svaka tabela se pojavljuje kao prozor u gornjem odeljku dizajnera upita. Kliknite na dugme Zatvori kada završite sa dodavanjem tabela.

 2. U svakoj tabeli dvaput kliknite na polje ili polja koja želite da koristite u upitu. Svako polje će se pojaviti u praznoj ćeliji u redu Polje u koordinatnoj mreži za dizajn. Na ovoj slici je prikazan red koordinatne mreže za dizajn sa nekoliko dodatih polja tabele.

  Upit sa tri polja u koordinatnoj mreži dizajna

 3. Opcionalno, možete da dodate izraze u red Polje.

 4. Opcionalno, možete da dodate kriterijume u red Kriterijumi u koordinatnoj mreži za dizajn.

 5. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate na listu sa podacima.

 6. Opcionalno, možete da menjate polja, izraze ili kriterijume i pokrećete upit sve dok ne dobijete rezultate koje želite da smestite u novu tabelu.

Konvertovanje upita za izdvajanje

 1. Otvorite upit za izdvajanje u prikazu dizajna ili se prebacite na prikaz dizajna. Access nudi nekoliko načina za to:

  • Ako je upit otvoren u listu sa podacima, kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za upit, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  • Ako je upit zatvoren, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita izaberite stavku Napravi tabelu.

  Otvara se dijalog Pravljenje tabele.

 3. U polje Ime tabele unesite ime nove tabele.

  -ili-

  Kliknite na strelicu nadole i izaberite postojeće ime tabele.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Smeštanje nove tabele u aktuelnu bazu podataka   

   1. Izaberite karticu Aktuelna baza podataka ako nije već izabrana, a zatim kliknite na dugme U redu.

   2. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili operaciju.

    Napomena : Ako zamenjujete postojeću tabelu, Access će je prvo izbrisati, a zatim od vas tražiti da potvrdite brisanje. Kliknite na dugme Da, a zatim ponovo na dugme Da da biste kreirali novu tabelu.

  • Smeštanje nove tabele u drugu bazu podataka   

   1. Izaberite karticu Druga baza podataka.

   2. U polje Ime datoteke upišite lokaciju i ime datoteke za drugu bazu podataka.

    -ili-

    Kliknite na dugme Pretraži i koristite novi dijalog Pravljenje tabele da biste pronašli drugu bazu podataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

   3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prvi dijalog Pravljenje tabele.

   4. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili operaciju.

    Napomena : Ako zamenjujete postojeću tabelu, Access će je prvo izbrisati, a zatim od vas tražiti da potvrdite brisanje. Kliknite na dugme Da, a zatim ponovo na dugme Da da biste kreirali novu tabelu.

Vrh stranice

Saznajte više o kriterijumima upita i izrazima

U koracima iz ovog članka su spomenuti kriterijumi upita i izrazi. Kriterijum upita je pravilo koje identifikuje zapise koje želite da obuhvatite upitom, a kriterijumi se koriste kada ne želite da vidite sve zapise u datom skupu podataka. Na primer, kriterijum >25 AND <50 će dati vrednost veću od 25 i manju od 50. Kriterijum poput "Čikago" OR "Pariz" OR "Moskva" će kao rezultat dati samo zapise za te gradove.

Više informacija o korišćenju kriterijuma potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

Izraz je kombinacija matematičkih ili logičkih operatora, konstanti, funkcija i imena polja, kontrola i svojstava koji daje jednu vrednost. Koristite izraz kada su potrebni podaci koji se ne nalaze direktno u tabeli. Na primer, izraz [cena po jedinici] * [Količina] množi vrednost u polju "CenaPoJedinici" vrednost u polju "Količina". Možete da koristite izraze u veliki broj načina i proces kreiranja i korišćenja može postati prilično složen.

Više informacija o kreiranju i korišćenju izraza potražite u članku Kreiranje izraza.

Vrh stranice

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Access podrazumevano sprečava pokretanje svih radnih upita  – upite za dodavanje, ažuriranje, brisanje ili pravljenje tabele ako otvorite bazu podataka koja se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji ili ako niste odabrali da verujete bazi podataka.

Ako pokušate da pokrenete radni upit i ako izgleda kao da se ništa ne događa, proverite da li na Access statusnoj traci postoji sledeća poruka:

Onemogućeni režim je blokirao ovu radnju ili događaj.

Kada vidite tu poruku, postupite na sledeći način:

Omogućavanje blokiranog sadržaja

 • Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 • Izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Ponovo pokrenite upit.

Ako ne vidite traku za poruke

 • Izaberite karticu Alatke baze podataka i u grupi Prikazivanje/Skrivanje potvrdite izbor Traka za poruke.

Više informacija o onemogućenom režimu i bezbednosti programa Access potražite u članku Obezbeđivanje Access 2007 baze podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×