Kreiranje tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada pravite bazu podataka, skladištite podatke u tabelama – listama zasnovanim na temama koje sadrže redove i kolone. Na primer, pravite tabelu „Kontakti“ da biste sačuvali listu imena, adresa i brojeva telefona ili tabelu „Proizvodi“ da biste skladištili informacije o proizvodima.

Ovaj članak objašnjava kako da napravite tabelu, kako da dodate polja u tabelu i kako da postavite primarni ključ za tabelu. On objašnjava i kako da podesite svojstva polja i tabele.

Pošto drugi objekti baze podataka veoma zavise od tabela, trebalo bi da dizajniranje baze podataka započnete pravljenjem svih njenih tabela, a zatim da pravite sve ostale objekte. Pre nego što napravite tabele, pažljivo razmotrite svoje zahteve i odredite sve tabele koje su vam potrebne. Neka vam kao uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka posluži članak Osnove dizajniranja baze podataka.

Napomena : Ovaj članak ne objašnjava kako da napravite tabelu koristeći upit za definisanje podataka. Veze ka dodatnim informacijama o upitima za definisanje podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

U ovom članku

Pregled

Pre nego što počnete

Pravljenje nove tabele

Dodavanje polja u tabelu

Čuvanje tabele

Pregled

Tabela predstavlja objekat baze podataka koju koristite za skladištenje podataka o određenoj temi, kao što su zaposleni ili proizvodi. Tabela se sastoji od zapisa i polja.

Svaki zapis sadrži podatke o jednoj instanci teme tabele, kao što je pojedinačni zaposleni. Zapis se obično zove red ili instanca.

Svako polje sadrži podatke o jednom aspektu teme tabele, kao što je ime ili adresa e-pošte. Polje se obično zove kolona ili atribut.

Zapis se sastoji od vrednosti polja, kao što je Contoso, Ltd. ili neko@example.com. Vrednost polja se često zove i činjenica.

Tabela „Klijenti“ u programu Access koja prikazuje raspored zapisa i polja

1. Zapis

2. Polje

3. Vrednost polja

Baza podataka može da sadrži više tabela, od kojih svaka skladišti informacije o različitoj temi. Svaka tabela može da sadrži više polja sa različitim tipovima podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Svojstva tabele i polja

Tabele i polja takođe imaju svojstva koja možete da podesite da biste kontrolisali njihove karakteristike ili ponašanje.

Listovi sa svojstvima tabela i polja
Tabela otvorena u prikazu „Dizajn“.

1. Svojstva tabele

2. Svojstva polja

U Access bazi podataka, svojstva tabele su atributi tabele koji utiču na izgled ili ponašanje tabele kao celine. Svojstva tabele se podešavaju na listu sa svojstvima tabele, u prikazu „Dizajn“. Na primer, možete da podesite svojstvo tabele Podrazumevani prikaz da biste naveli kako se tabela podrazumevano prikazuje.

Svojstvo polja odnosi se na određeno polje u tabeli i definiše jednu od karakteristika polja ili aspekt ponašanja polja. Neka svojstva polja možete da podesite u prikazu prikaz lista sa podacima. Takođe, možete da podesite bilo koje svojstvo polja u prikazu dizajna koristeći okno Svojstva polja.

Tipovi podataka

Svako polje ima tip podataka. Tip podataka polja ukazuje na vrstu podataka koju polje skladišti, kao što su velike količine teksta ili priložene datoteke.

Postavka „Tip podataka“

Tip podataka je svojstvo polja, ali se razlikuje od drugih svojstava polja na sledeći način:

 • Tip podataka polja podešavate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ne u oknu Svojstva polja.

 • Tip podataka polja utvrđuje druga svojstva koja polje ima.

 • Kada pravite polje, morate da podesite tip podataka polja.

  Novo polje možete da napravite u programu Access tako što ćete uneti podatke u novu kolonu u prikazu lista sa podacima. Kada napravite polje unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access automatski dodeljuje polju tip podataka zasnovan na vrednosti koju unesete. Ako unos ne podrazumeva nijedan drugi tip podataka, Access postavlja tip podataka na vrednost „Tekst“. Ako je potrebno, možete da promenite tip podataka koristeći traku, deo novog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Primeri automatskog otkrivanja tipa podataka

Sledeća tabela prikazuje kako automatsko otkrivanje tipa podataka funkcioniše u prikazu lista sa podacima.

Ako unesete:

Office Access 2007 pravi polje sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

http://www.contoso.com

Možete da koristite sve važeće prefikse internet protokola. Na primer, http:// https:// i mailto: su važeći prefiksi.

Hiperveza

1

Broj, dugački ceo broj

50.000

Broj, dugački ceo broj

50.000,99

Broj, dupla preciznost

50000,389

Broj, dupla preciznost

12/67

Formati datuma i vremena prepoznati su kao formati za vaš lokalni standard.

Datum/vreme

31. decembar 2006.

Datum/vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50

Datum/vreme

17:50

Datum/vreme

12,50 USD

Prepoznati simbol valute je onaj koji je karakterističan za vaš lokalni standard.

Valuta

21,75

Broj, dupla preciznost

123,00%

Broj, dupla preciznost

3,46E + 03

Broj, dupla preciznost

Relacije između tabela

Iako svaka tabela skladišti podatke o različitoj temi, tabele u bazi podataka obično skladište podatke o temama koje su međusobno povezane. Na primer, baza podataka može da sadrži:

 • Tabelu klijenata koja navodi klijente vašeg preduzeća i njihove adrese.

 • Tabelu proizvoda koja navodi proizvode koje prodajete, uključujući cenu i sliku za svaku stavku.

 • Tabelu porudžbina koja prati porudžbine klijenata.

Pošto skladištite podatke o različitim temama u zasebnim tabelama, potreban vam je neki način za povezivanje podataka, tako da možete lako da kombinujete srodne podatke iz tih zasebnih tabela. Da biste povezali podatke uskladištene u različitim tabelama, možete da napravite relacije. Relacija je logička veza između dve tabele koja navodi polja koja su zajednička za tabele.

Ključevi

Polja koja su deo relacije između tabela nazivaju se ključevi. Ključ se obično sastoji od jednog polja, ali može se sastojati i od više polja. Postoje dve vrste ključeva:

 • Primarni ključ    Tabela može da ima samo jedan primarni ključ. Primarni ključ se sastoji od jednog ili više polja koja na jedinstveni način identifikuju svaki zapis koji skladištite u tabeli. Često postoji jedinstveni identifikacioni broj, kao što je ID broj, serijski broj ili kôd, koji služi kao primarni ključ. Na primer, možda imate tabelu „Klijenti“ u kojoj svaki klijent ima jedinstveni ID broj klijenta. Polje „ID klijenta“ je primarni ključ tabele „Klijenti“. Kada primarni ključ sadrži više od jednog polja, on se obično sastoji od već postojećih polja koja, uzeta zajedno, obezbeđuju jedinstvene vrednosti. Na primer, možete da koristite kombinaciju prezimena, imena i datuma rođenja kao primarni ključ za tabelu o osobama.

 • Sporedni ključ    Tabela može da ima i nekoliko sporednih ključeva. Sporedni ključ sadrži vrednosti koje odgovaraju vrednostima u primarnom ključu druge tabele. Na primer, možda imate tabelu „Porudžbine“ u kojoj svaka porudžbina ima ID broj klijenta koji odgovara zapisu u tabeli „Klijenti“. Polje za ID klijenta je sporedni ključ tabele „Porudžbine“.

Usaglašenost vrednosti između polja ključa čini osnovu relacije između tabela. Relaciju između tabela koristite da biste kombinovali podatke iz srodnih tabela. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“. Polje primarnog ključa „ID“ identifikuje svaki zapis u tabeli „Klijenti“.

Da biste svaku porudžbinu povezali sa klijentom, u tabelu „Porudžbine“ dodajete polje sporednog ključa koje odgovara polju „ID“ u tabeli „Klijenti“, a zatim kreirate relaciju između dva ključa. Kada dodate zapis u tabelu „Porudžbine“, za ID klijenta koristite vrednost iz tabele „Klijenti“. Kad god želite da prikažete informacije o klijentu porudžbine, koristite relaciju da biste identifikovali podatke iz tabele „Klijenti“ koji odgovaraju određenim zapisima iz tabele „Porudžbine“.

Relacija između tabela u programu Access prikazana u prozoru „Relacije“
Relacija između tabela, prikazana u prozoru „Relacije“.

1. Primarni ključ, označen ikonom ključa pored imena polja.

2. Sporedni ključ – obratite pažnju na odsustvo ikone ključa.

Prednosti korišćenja relacija

Odvojeno čuvanje podataka u srodnim tabelama donosi sledeće prednosti:

 • Doslednost    Budući da se svaka stavka podataka zapisuje samo jednom u jednoj tabeli, manja je mogućnost dvosmislenosti ili nedoslednosti. Na primer, ime klijenta skladištite samo jednom u tabeli o klijentima, a ne ponavljate skladištenje (potencijalno nedosledno) u tabeli koja sadrži podatke o porudžbini.

 • Efikasnost    Zapisivanje podataka samo na jednom mestu znači da koristite manje prostora na disku. Pored toga, manje tabele obično brže obezbeđuju podatke od većih tabela. Konačno, ukoliko ne koristite zasebne tabele za odvojene teme, u tabelama će doći do polja bez vrednosti (odsustva podataka) i suvišnih vrednosti, što dovodi do trošenja prostora i utiče na performanse.

 • Razumljivost    Dizajn baze podataka je lakše razumeti ako su teme pravilno odvojene u tabelama.

Savet : Planirajte tabele imajući relacije u vidu. Možete da koristite čarobnjak za pronalaženje da biste napravili polje sporednog ključa koje sadrži odgovarajući primarni ključ koji već postoji. Čarobnjak za pronalaženje pravi relaciju za vas.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što počnete da pravite tabele u programu Microsoft Office Access 2007, postoji nekoliko razlika u odnosu na starije verzije programa Access koje bi trebalo da imate u vidu.

 • Predlošci tabela i polja zamenili su čarobnjak za tabele    U starijim verzijama programa Access koristili ste čarobnjak za tabele da biste brzo napravili tabelu odgovarajući na nekoliko pitanja. U programu Office Access 2007 čarobnjak za tabele zamenjen je predlošcima tabela i polja.

 • Pravljenje lista sa podacima    U programu Office Access 2007 možete da napravite i izmenite tabele i polja dok radite u prikazu lista sa podacima.

Više informacija o ovim funkcijama nalazi se u sledećem odeljku.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele

Jednostavna baza podataka, kao što je spisak kontakata, može da koristi samo jednu tabelu. Međutim, mnoge baze podataka koriste nekoliko tabela. Kada kreirate novu bazu podataka, vi pravite novu datoteku na računaru koja se ponaša kao kontejner za sve objekte u bazi podataka, uključujući tabele.

Tabelu možete da kreirate tako što ćete napraviti novu bazu podataka, umetanjem tabele u postojeću bazu podataka ili uvozom tabele iz drugog izvora podataka odnosno povezivanjem s njom – kao što je Microsoft Office Excel radna sveska, Microsoft Office Word dokument, tekstualna datoteka ili neka druga baza podataka. Kada pravite novu, praznu bazu podataka, u nju se automatski umeće nova, prazna tabela. Posle toga možete da unesete podatke u tabelu da biste počeli da definišete polja.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

Pravljenje nove tabele u postojećoj bazi podataka

Korišćenje predloška tabele za pravljenje tabele

Pravljenje tabele pomoću uvoza ili povezivanja

Korišćenje SharePoint sajta za pravljenje tabele

Postavljanje primarnog ključa tabele

Postavljanje svojstava tabele

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke za novu bazu podataka.

 3. Da biste potražili novu lokaciju za čuvanje baze podataka, kliknite na ikonu fascikle.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Otvara se nova baza podataka i pravi se nova tabela po imenu Tabela 1 koja se otvara u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka koju želite da otvorite, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake programa Access

  Nova tabela se umeće u bazu podataka i tabela se otvara u prikazu lista sa podacima.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Korišćenje predloška tabele za pravljenje tabele

U starijim verzijama programa Access koristili ste čarobnjak za tabele da biste brzo napravili tabelu od uzoraka tabela i polja. U programu Office Access 2007 koristite predloške tabele i predloške polja.

Predložak tabele je prazna tabela koju možete da koristite takvu kakva je ili je možete izmeniti u skladu sa svojim potrebama. Uz Office Access 2007 se dobijaju sledeći predlošci tabela dizajnirani tako da budu kompatibilni sa Windows SharePoint Services 3.0 listama istog imena:

 • Kontakti    Tabela za upravljanje informacijama o poslovnim kontaktima koja obuhvata adrese e-pošte, URL adrese veb stranica i priloge, na primer ugovor o usluzi i fotografiju.

 • Zadaci    Tabela za praćenje zadataka koja uključuje polje za priloge.

 • Problemi    Tabela za praćenje problema koja sadrži polje za priloge i polje „Memo“ samo za dodavanje koje čuva istoriju starih vrednosti polja.

 • Događaji    Tabela za upravljanje događajima koja sadrži polje sa obogaćenim tekstom „Memo“ i polje za priloge.

 • Resursi    Tabela za upravljanje imovinom preduzeća koja obuhvata dva polja za valutu, tako da možete da pratite amortizaciju imovine.

Pošto napravite tabelu pomoću predloška tabele, možda ćete želeti da dodate polja korišćenjem predložaka polja. Predložak polja je unapred definisano polje koje možete da dodate u bilo koju tabelu u prikazu lista sa podacima. Više informacija o korišćenju predloška polja potražite u odeljku Dodavanje polja pomoću predloška polja u nastavku ovog članka.

Pravljenje nove tabele pomoću predloška tabele

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite da napravite tabelu.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Predlošci tabela, a zatim sa liste izaberite jedan od dostupnih predložaka.

  Slika trake programa Access

  Umeće se nova tabela na osnovu predloška tabele koji odaberete.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Kreiranje tabele pomoću uvoza ili povezivanja

Tabelu možete da kreirate tako što ćete uvesti podatke uskladištene na drugom mestu ili se povezati s njima. Možete da uvezete podatke sa Excel radnog lista, Windows SharePoint Services liste, iz XML datoteke, druge Access baze podataka, Microsoft Office Outlook fascikle i drugih izvora ili da se povežete s njima.

Kada uvezete podatke, kreirate kopiju podataka u novoj tabeli trenutne baze podataka. Naredne promene izvornih podataka neće uticati na uvezene podatke, niti će promene uvezenih podataka uticati na izvorne podatke. Kada se povežete sa izvorom podataka i uvezete podatke, uvezene podatke možete koristiti bez povezivanja sa izvorom. Dizajn uvezene tabele možete promeniti.

Kada se povezujete sa podacima, kreirate povezanu tabelu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja aktuelnu vezu ka postojećim informacijama uskladištenim na drugom mestu. Kada promenite podatke u povezanoj tabeli, menjate ih u izvoru. Svaki put kada se podaci u izvoru promene, ta promena se prikazuje u povezanoj tabeli. Morate biti u mogućnosti da se povežete sa izvorom podataka pri svakom korišćenju povezane tabele. Nije moguće promeniti dizajn povezane tabele.

Napomena : Podatke na Excel radnom listu nije moguće uređivati pomoću povezane tabele. Da biste to rešili, uvezite izvorne podatke u Access bazu podataka, a zatim se iz programa Excel povežite sa bazom podataka. Više informacija o povezivanju sa programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel ili pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Kreiranje nove tabele uvozom ili povezivanjem sa spoljnim podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite da napravite novu tabelu.

 3. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknite na neki od dostupnih izvora podataka.

Slika trake programa Access

 1. Sledite uputstva u dijalozima koji se pojavljuju pri svakom koraku.

  Access će kreirati novu tabelu i prikazati je u oknu za navigaciju.

Možete i da uvezete SharePoint listu ili da se povežete sa njom koristeći komandu na kartici Kreiranje.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Korišćenje SharePoint lokacije za kreiranje tabele

U bazi podataka možete da napravite tabelu koja uvozi podatke sa SharePoint liste ili se povezuje sa njima. Novu SharePoint listu možete da napravite i pomoću unapred definisanog predloška. Unapred definisani predlošci u programu Office Access 2007 obuhvataju kontakte, zadatke, probleme i događaje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka u kojoj želite da napravite novu tabelu, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku SharePoint liste.

  Slika trake programa Access

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje SharePoint liste zasnovane na predlošku

   1. Izaberite stavke Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

   2. U dijalogu Kreiranje nove liste otkucajte URL adresu za SharePoint sajt na kojem želite da napravite listu.

   3. Unesite ime i opis za novu listu u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

   4. Da biste otvorili povezanu tabelu kad je napravite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (podrazumevano je izabrano).

 • Kreiranje nove prilagođene liste

  1. Kliknite Prilagođeno.

  2. U dijalogu Kreiranje nove liste otkucajte URL adresu za SharePoint sajt na kojem želite da napravite listu.

  3. Unesite ime i opis za novu listu u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

  4. Da biste otvorili povezanu tabelu kad je napravite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (podrazumevano je izabrano).

 • Uvoz podataka iz postojeće liste

 • Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

 • U dijalogu Preuzmi spoljne podatke upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži podatke koje želite da uvezete.

 • Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u trenutnoj bazi podataka i kliknite na dugme Dalje.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste koju želite da uvezete.

 • Povezivanje sa postojećom listom

 • Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

 • U dijalogu Preuzimanje spoljnih podataka – SharePoint lokacija upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži listu sa kojom želite da se povežete.

 • Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele i kliknite na dugme Dalje.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste sa kojom želite da se povežete.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa tabele

Trebalo bi da navedete primarni ključ za tabelu, osim ako nemate određeni razlog da to ne uradite. Access automatski pravi indeks za primarni ključ, što vam pomaže da poboljšate performanse baze podataka. Access takođe potvrđuje da svaki zapis ima vrednost u polju primarnog ključa i da je ta vrednost uvek jedinstvena. Jedinstvene vrednosti su od presudnog značaja, zato što u suprotnom ne postoji mogućnost pouzdanog razlikovanja određenog reda od drugih redova.

Kada napravite novu tabelu u prikazu lista sa podacima, Access automatski pravi primarni ključ i dodeljuje mu ime polja ID-a i tip podatka „Automatsko numerisanje“.

U prikazu dizajna možete da promenite ili uklonite primarni ključ ili da postavite primarni ključ za tabelu koja ga nema.

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad možda već imate podatke koje želite da koristite kao primarni ključ. Na primer, možda imate postojeće ID brojeve za zaposlene. Ako napravite tabelu da biste pratili informacije o zaposlenima, možete da koristite postojeći ID zaposlenog kao primarni ključ za tabelu. A možda je ID zaposlenog jedinstven samo u kombinaciji sa ID-om sektora, što zahteva da koristite oba polja zajedno kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sledeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikada nisu prazni ili bez vrednosti – uvek imaju vrednost.

 • Vrednosti se ne menjaju.

Ako ne postoje podaci pogodni da se koriste kao primarni ključ, možete da napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ. Kada napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ, postavite tip podataka na „Automatsko numerisanje“ kako biste bili sigurni da ispunjava tri karakteristike sa prethodne liste.

Postavljanje ili promena primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da postavite ili promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polja koja želite da koristite kao primarni ključ.

  Da biste izabrali jedno polje, kliknite na birač reda za željeno polje.

  Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje kako biste izabrali više polja.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se pojavljuje levo od polja izabranih za primarni ključ.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Kliknite na birač reda za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se uklanja iz jednog ili više polja koje ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Napomena : Kada sačuvate novu tabelu bez postavljenog primarnog ključa, Access će vas pitati da napravite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete na dugme Da, Access pravi polje „ID“ koje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“ za obezbeđivanje jedinstvene vrednosti za svaki zapis. Ako tabela već obuhvata polje „Automatsko numerisanje“, Access će ga koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete na dugme Ne, Access ne dodaje polje i nijedan primarni ključ neće biti postavljen.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tabele

Pored postavljanja polja sa svojstvima, možete da postavite i svojstva koja se primenjuju na celu tabelu ili cele zapise.

 1. Izaberite tabelu čija svojstva želite da postavite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku List sa svojstvima.

  Grupa „Prikazivanje/skrivanje“ na kartici „Dizajn“ u programu Access

  Prikazuje se list sa svojstvima tabele.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Opšte postavke.

 5. Kliknite na polje sa leve strane svojstva koje želite da postavite, a zatim unesite postavku za svojstvo.

  Dostupna svojstva tabele

  Koristite ovo svojstvo tabele

  Radnja

  Pregled prikaza na SharePoint sajtu

  Naveli da li prikazi zasnovani na tabeli mogu da se prikazuju na SharePoint lokaciji.

  Napomena : Efekti ove postavke zavise od postavke svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na SharePoint lokaciji.

  Više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  Razvijanje lista sa potpodacima

  Razvili sve listove sa potpodacima kada otvorite tabelu.

  Visina lista sa potpodacima

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se prozor lista sa potpodacima razvije tako da prikaže sve redove, ostavite ovo svojstvo postavljeno na vrednost 0".

  • Ako želite da kontrolišete visinu lista sa potpodacima, unesite željenu visinu u inčima.

  Položaj

  Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo.

  Opis

  Obezbedili opis tabele. Ovaj opis se pojavljuje u opisima alatki za tabelu.

  Podrazumevani prikaz

  Postavili prikaz lista sa podacima, Izvedena tabela ili Izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz pri otvaranju tabele.

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan pri svakom dodavanju ili promeni zapisa.

  Tekst za proveru valjanosti

  Uneli poruku koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Filter

  Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi.

  Rasporedi po

  Izabrali neka polja kako biste naveli podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima.

  Ime lista sa potpodacima

  Naveli da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće.

  Povezivanje podređenih polja

  Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa svojstvom Poveži glavna polja navedenim za tabelu.

  Povezivanje glavnih polja

  Naveli polja u tabeli koja se podudaraju sa svojstvom Poveži podređena polja navedenim za tabelu.

  Filtriranje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume filtriranja u svojstvu Filter (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Raspoređivanje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume sortiranja u svojstvu Ređaj po (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Savet : Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za validaciju postavite na izraz i želite pomoć za njegovo kreiranje, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja sa svojstvom Pravilo za validaciju da biste prikazali alatku „Izrada izraza“.

 6. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Umetanje, dodavanje ili kreiranje novog polja u tabeli

Svaki deo podataka koji želite da pratite, skladištite u polju. Na primer, u tabeli kontakata kreirate polja za prezime, ime, broj telefona i adresu. U tabeli proizvoda kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cenu.

Pre kreiranja polja, pokušajte da raščlanite podatke na najmanje korisne delove. Kasnije je mnogo jednostavnije kombinovati podatke, nego ih raščlanjivati. Na primer, umesto polja za puno ime, razmotrite kreiranje zasebnih polja za prezime i ime. U tom slučaju možete jednostavno vršiti pretragu ili sortiranje po imenu, prezimenu ili i jednom i drugom. Ako planirate da izveštavate o nekoj stavci podataka, da je sortirate, pretražujete ili izračunavate, u polje postavite samo tu stavku. Više informacija o dizajniranju baze podataka i kreiranju polja potražite u vezama u odeljku Takođe pogledajte.

Kada kreirate polje, možete da postavite i svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje polja unosom podataka

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Dodavanje polja iz postojeće tabele

Postavljanje svojstava polja

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

Preimenovanje polja

Promena tipa podataka polja

Promena formata polja

Postavljanje drugih svojstava polja

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Otvaranje tabele u prikazu dizajna

Promena tipa podataka polja

Postavljanje drugih svojstava polja

Dodavanje polja unosom podataka

Kada kreirate novu tabelu ili otvorite postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima, u tabelu možete dodati polje tako što ćete uneti podatke u kolonu lista sa podacima Dodavanje novog polja.

List sa podacima u programu Access sa kolonom „Dodavanje novog polja“

1. Unesite podatke u kolonu Dodavanje novog polja.

 1. Kreirajte tabelu ili je otvorite u prikazu lista sa podacima.

  Više informacija o pravljenju tabele potražite u odeljku Kreiranje nove tabele.

 2. U kolonu Dodavanje novog polja unesite ime polja koje želite da napravite.

  Koristite opisno ime da bi bilo lakše identifikovati polje.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Ponekad je lakše odabrati polje sa liste unapred definisanih polja koja odgovaraju vašim potrebama nego ručno praviti polje. Možete da koristite okno zadatka Predlošci polja da biste odabrali nešto sa liste predložaka polja. Predložak polja je unapred definisani skup karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja obuhvata ime polja, tip podataka, postavku za svojstvo Format za polje i druga svojstva polja.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Novo polje.

  Slika trake programa Access

 3. Izaberite neka polja u oknu Predlošci polja, a zatim ih prevucite u tabelu u koju želite da umetnete novu kolonu.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Dodavanje polja iz postojeće tabele

Ako baza podataka već sadrži tabele, možete dodati polje iz jedne od tih tabela u novu tabelu koristeći okno Lista polja. Okno Lista polja navodi sve druge tabele u bazi podataka, grupisane u dve kategorije: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u drugim tabelama. Ako je tabela u koju dodajete polje u relacijama sa drugim tabelama, polja povezanih tabela navode se prva u oknu Lista polja.

Okno „Lista polja“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka sa kojom želite da radite.

 3. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu u koju želite da dodate postojeće polje.

  Otvara se tabela u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

Slika trake programa Access

 1. Kliknite na znak plus (+) pored tabele u oknu Lista polja da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 2. Izaberite polje koje želite i prevucite ga u tabelu u koju želite da umetnete novu kolonu.

 3. Pratite uputstva u čarobnjaku za pronalaženje.

  Kada dovršite čarobnjak, polje se pojavljuje u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Kada dodate polje iz nepovezane tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, nova relacija jedan-prema-više automatski se pravi između tabele u oknu Lista polja i tabele koju ste otvorili.

Veze za više informacija o čarobnjaku za pronalaženje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada kreirate polje, možete da postavite svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Na primer, postavljanjem svojstava polja možete:

 • Kontrolisati izgled podataka u polju

 • Doprineti sprečavanju unosa neispravnih podataka u polje

 • Navesti podrazumevane vrednosti polja

 • Doprineti ubrzavanju pretraživanja i sortiranja polja

Neka dostupna svojstva polja možete da postavite dok radite u prikazu lista sa podacima. Međutim, da biste imali pristup i da biste postavili kompletnu listu svojstava polja, morate da koristite prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Tokom rada u prikazu lista sa podacima, polju možete da promenite ime, tip podataka, svojstvo Format, kao i neka druga njegova svojstva.

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da otvorite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

Preimenovanje polja

Kada polje dodate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje generičko ime. Access prvom novom polju dodeljuje ime „Polje1“, drugom novom polju ime „Polje2“ i tako dalje. Ime polja se podrazumevano koristi kao njegova oznaka gde god se polje prikazuje, na primer u naslovu kolone na listu sa podacima. Ako preimenujete polja i date im opisnija imena, lakše ćete ih koristiti prilikom prikazivanja ili uređivanja zapisa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na naslov polja koje želite da preimenujete (na primer, „Polje1“).

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj kolonu.

 3. U naslov polja unesite novo ime.

  Imena polja se mogu sastojati od najviše 64 znaka (slova ili brojeva), uključujući razmake.

Promena tipa podataka polja

Kada polje kreirate unosom podataka u prikaz lista sa podacima, Access ispituje te podatke kako bi utvrdio odgovarajući tip podataka za to polje. Na primer, ako unesete 1/1/2006, Access te podatke prepoznaje kao datum i postavlja tip podataka polja na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access ne može pouzdano da utvrdi tip podataka, tip podataka se podrazumevano postavlja na vrednost „Tekst“.

Tip podataka polja utvrđuje ostala svojstva polja koja možete postaviti. Na primer, za polje koje ima tip podataka „Hiperveza“ ili „Memorandum“ možete postaviti samo svojstvo Samo dodaj.

U nekim slučajevima ćete možda želeti ručno da promenite tip podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji izgledaju kao datumi, na primer 10/2001. Ako u novo polje u prikazu lista sa podacima unesete 10/2001, funkcija automatskog otkrivanja tipa podataka za to polje bira tip podataka „Datum/vreme“. Pošto su brojevi soba oznake, a ne datumi, trebalo bi da koriste tip podataka „Tekst“. Koristite sledeću proceduru da biste promenili tip podataka polja.

 1. Na traci izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka.

  Slika trake programa Access za grupe „Tip podataka“ i „Oblikovanje“

  Dostupni tipovi podataka

  Tip podataka

  Koristite za skladištenje

  Veličina

  Tekst

  Alfanumeričkih znakova

  Koristite za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunavanjima (na primer, ID proizvoda). Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira, ali se ne može lako koristiti u izračunavanjima.

  Do 255 znakova.

  Memo

  Alfanumeričkih znakova (duže od 255 znakova) ili teksta koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta.

  Koristite za tekst duži od 255 znakova ili za tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta. Beleške, dugi opisi i pasusi koji koriste oblikovanje teksta, kao što je podebljanje ili kurziv, dobri su primeri za korišćenje memo polja.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora za skladištenje (2 bajta po znaku), od kojih možete da prikažete 65.535 znakova u kontroli.

  Broj

  Numeričkih vrednosti (celi brojevi ili decimalne vrednosti).

  Koristite za skladištenje brojeva koji se koriste u izračunavanjima, osim za novčane vrednosti (koristite tip podataka „Valuta“ za novčane vrednosti).

  1, 2, 4, ili 8 bajtova ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Datum/vreme

  Datumi i vremena.

  Koristite za skladištenje vrednosti datuma/vremena. Imajte u vidu da svaka uskladištena vrednost sadrži komponentu datuma i komponentu vremena.

  8 bajtova.

  Valuta

  Novčanih vrednosti.

  Koristite za skladištenje novčanih vrednosti (valuta).

  8 bajtova.

  Automatsko numerisanje

  Jedinstvena numerička vrednost koju Access automatski umeće kada se doda zapis.

  Koristite za generisanje jedinstvenih vrednosti koje se mogu koristiti kao primarni ključ. Imajte u vidu da vrednosti za polja „Automatsko numerisanje“ mogu da se uvećavaju redom ili po navedenoj vrednosti odnosno da se nasumično dodele.

  4 bajta ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Da/ne

  Bulovih vrednosti (da/ne).

  Možete da koristite jedan od tri formata: Da/ne, True/False ili uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt).

  OLE objekat

  OLE objekata ili drugih binarnih podataka.

  Koristite za skladištenje OLE objekata iz drugih Microsoft Windows programa.

  Do 1 gigabajt.

  Prilog

  Slika, binarnih podataka, Office datoteka.

  Ovo je željeni tip podataka za skladištenje digitalnih slika i svih tipova binarnih datoteka.

  Za komprimovane priloge, 2 gigabajta. Za nekomprimovane priloge, približno 700 KB, u zavisnosti od stepena do kojeg prilog može biti komprimovan.

  Hiperveza

  Hiperveza.

  Koristite za skladištenje hiperveza da biste obezbedili pristup pomoću jednog klika veb stranicama putem URL adrese (Uniform Resource Locator) ili datotekama putem imena u UNC (universal naming convention) formatu. Takođe možete povezati sa Access objektima uskladištenim u bazi podataka.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora za skladištenje (2 bajta po znaku), od kojih možete da prikažete 65.535 znakova u kontroli.

  Čarobnjak za pronalaženje

  Zapravo nije tip podataka; ovim se pokreće čarobnjak za pronalaženje.

  Koristite da biste pokrenuli čarobnjak za pronalaženje tako da možete da napravite polje koje koristi kombinovani okvir za pronalaženje vrednosti u drugoj tabeli, upitu ili listi vrednosti.

  Tabela ili upit zasnovani na: veličini povezane kolone.

  Vrednost zasnovana na: veličini polja za tekst koje se koristi za skladištenje vrednosti.

  Napomena : Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Da biste optimizovali performanse, trebalo bi da koristite odgovarajuću veličinu polja kada kreirate polje „Tekst“ ili „Broj“. Na primer, ako očekujete da uskladištite poštanske brojeve predvidljive dužine, navedite tu dužinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete da navedete tako što ćete podesiti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje drugih svojstava polja.

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira.

Promena formata polja

Pored utvrđivanja tipa podataka novog polja, Access takođe može postaviti svojstvo Format za polje, u zavisnosti od toga šta unesete. Na primer, ako unesete vrednost „10:50“, Access postavlja tip podataka na vrednost „Datum/vreme“, a svojstvo Format na vrednost „Srednji oblik vremena“. Da biste ručno promenili svojstvo polja Format, uradite sledeće:

 1. Na traci izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik.

  Napomena : Lista Format je možda nedostupna za neka polja (na primer, tekstualno polje), u zavisnosti od tipa podataka polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U prikazu lista sa podacima izaberite polje za koje želite da postavite svojstvo.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite željena svojstva.

  Slika trake programa Access za grupe „Tip podataka“ i „Oblikovanje“

Vrh odeljka

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Dok radite sa tabelom u prikazu dizajna, možete da postavite bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna tip podataka polja postavljate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ostala svojstva u oknu Svojstva polja.

Otvaranje tabele u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

Promena tipa podataka polja

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele nađite polje za koje želite da postavite tip podataka.

 2. U koloni Tip podataka odaberite tip podataka sa liste.

  Dostupni tipovi podataka

  Tip podataka

  Koristite za skladištenje

  Veličina

  Tekst

  Alfanumeričkih znakova

  Koristite za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunavanjima (na primer, ID proizvoda). Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira, ali se ne može lako koristiti u izračunavanjima.

  Do 255 znakova.

  Memo

  Alfanumeričkih znakova (duže od 255 znakova) ili teksta koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta.

  Koristite za tekst duži od 255 znakova ili za tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta. Beleške, dugi opisi i pasusi koji koriste oblikovanje teksta, kao što je podebljanje ili kurziv, dobri su primeri za korišćenje memo polja.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora za skladištenje (2 bajta po znaku), od kojih možete da prikažete 65.535 znakova u kontroli.

  Broj

  Numeričkih vrednosti (celi brojevi ili decimalne vrednosti).

  Koristite za skladištenje brojeva koji se koriste u izračunavanjima, osim za novčane vrednosti (koristite tip podataka „Valuta“ za novčane vrednosti).

  1, 2, 4, ili 8 bajtova ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Datum/vreme

  Datumi i vremena.

  Koristite za skladištenje vrednosti datuma/vremena. Imajte u vidu da svaka uskladištena vrednost sadrži komponentu datuma i komponentu vremena.

  8 bajtova.

  Valuta

  Novčanih vrednosti.

  Koristite za skladištenje novčanih vrednosti (valuta).

  8 bajtova.

  Automatsko numerisanje

  Jedinstvena numerička vrednost koju Access automatski umeće kada se doda zapis.

  Koristite za generisanje jedinstvenih vrednosti koje se mogu koristiti kao primarni ključ. Imajte u vidu da vrednosti za polja „Automatsko numerisanje“ mogu da se uvećavaju redom ili po navedenoj vrednosti odnosno da se nasumično dodele.

  4 bajta ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Da/ne

  Bulovih vrednosti (da/ne).

  Možete da koristite jedan od tri formata: Da/ne, True/False ili uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt).

  OLE objekat

  OLE objekata ili drugih binarnih podataka.

  Koristite za skladištenje OLE objekata iz drugih Microsoft Windows programa.

  Do 1 gigabajt.

  Prilog

  Slika, binarnih podataka, Office datoteka.

  Ovo je željeni tip podataka za skladištenje digitalnih slika i svih tipova binarnih datoteka.

  Za komprimovane priloge, 2 gigabajta. Za nekomprimovane priloge, približno 700 KB, u zavisnosti od stepena do kojeg prilog može biti komprimovan.

  Hiperveza

  Hiperveza.

  Koristite za skladištenje hiperveza da biste obezbedili pristup pomoću jednog klika veb stranicama putem URL adrese (Uniform Resource Locator) ili datotekama putem imena u UNC (universal naming convention) formatu. Takođe možete povezati sa Access objektima uskladištenim u bazi podataka.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora za skladištenje (2 bajta po znaku), od kojih možete da prikažete 65.535 znakova u kontroli.

  Čarobnjak za pronalaženje

  Zapravo nije tip podataka; ovim se pokreće čarobnjak za pronalaženje.

  Koristite da biste pokrenuli čarobnjak za pronalaženje tako da možete da napravite polje koje koristi kombinovani okvir za pronalaženje vrednosti u drugoj tabeli, upitu ili listi vrednosti.

  Tabela ili upit zasnovani na: veličini povezane kolone.

  Vrednost zasnovana na: veličini polja za tekst koje se koristi za skladištenje vrednosti.

  Napomena : Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira, ali se ne može lako koristiti u izračunavanjima.

  • Za tipove podataka „Tekst“ i „Broj“ možete preciznije da navedete veličinu polja ili tip podataka tako što ćete postaviti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele izaberite polje za koje želite da postavite svojstva. Access prikazuje svojstva za ovo polje u oknu Svojstva polja.

  Tip podataka polja određuje svojstva koja možete da postavite.

 2. U okno Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite taster F6, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste izabrali svojstvo.

  Koja svojstva polja su dostupna?

  Napomena : Nisu sva svojstva dostupna za svako polje. Tip podataka polja određuje svojstva koja će polje imati.

  Svojstvo polja

  Opis

  Veličina polja

  Postavite maksimalnu veličinu za podatke koji su uskladišteni kao tip podataka „Tekst“, „Broj“ ili „Automatsko numerisanje“.

  Savet : Za najbolje rezultate uvek navedite najmanju dovoljnu veličinu polja.

  Oblikovanje

  Prilagodite način na koji se polje podrazumevano pojavljuje prilikom prikazivanja ili štampanja.

  Decimalna mesta

  Navedite broj decimalnih mesta koja se koriste prilikom prikazivanja brojeva.

  Nove vrednosti

  Navedite da li se polje „Automatsko numerisanje“ uvećava ili mu se dodeljuje nasumična vrednost prilikom dodavanja novog zapisa.

  Maska unosa

  Prikažete znakove koji doprinose kontrolisanju unosa podataka. Više informacija o pravljenju i korišćenju maske unosa potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  Natpis

  Podesite tekst koji se podrazumevano prikazuje u oznakama za obrasce, izveštaje i upite.

  Podrazumevana vrednost

  Automatski dodelite podrazumevanu vrednost polju prilikom dodavanja novih zapisa.

  Pravilo za validaciju

  Unesite izraz koji mora biti tačan pri svakom dodavanju ili promeni vrednosti u ovom polju.

  Tekst za proveru valjanosti

  Unesite poruku koja se prikazuje kada vrednost narušava izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Obavezno

  Zahtevajte unos podataka u polje.

  Dozvoli nultu dužinu

  Omogućite unos (tako što ćete postaviti vrednost svojstva na opciju Da) za nisku nulte dužine ("") u polju „Tekst“ ili „Memo“.

  Indeksirano

  Ubrzajte pristup podacima u ovom polju pravljenjem i korišćenjem indeksa.

  Unikod komprimovanje

  Komprimujte tekst uskladišten u ovom polju kada se skladišti mala količina teksta (< 4096 znakova).

  IME režim

  Kontrolišite konverziju znakova u istočnoazijskoj verziji operativnog sistema Windows.

  IME režim rečenice

  Kontrolišite konverziju rečenica u istočnoazijskoj verziji operativnog sistema Windows.

  Pametne oznake

  Priložite pametnu oznaku ovom polju.

  Samo dodaj

  Pratite istoriju vrednosti polja (tako što ćete postaviti vrednost svojstva na opciju Da).

  Oblikovanje teksta

  Odaberite vrednost svojstva Obogaćeni tekst da biste uskladištili tekst kao HTML i omogućili obogaćeno oblikovanje. Odaberite vrednost svojstva Čisti tekst da biste skladištili samo tekst koji nije oblikovan.

  Poravnavanje teksta

  Navedite podrazumevano poravnavanje teksta u okviru kontrole.

 3. Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke svojstva u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje.

  Savet : Ako unosite masku unosa ili izraz validacije i želite pomoć za njegovo pravljenje, izaberite Dugme „Graditelj“ pored polja za svojstvo da biste prikazali odgovarajuću alatku za izradu.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Veze ka dodatnim informacijama o tipovima podataka i svojstvima polja potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Čuvanje tabele

Pošto napravite ili izmenite tabelu, trebalo bi da sačuvate njen dizajn. Kada prvi put sačuvate tabelu, dajte joj ime koje opisuje podatke koje ona sadrži. Možete da koristite najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući i razmake. Na primer, možete tabelama dati imena: „Klijenti“, „Zaliha delova“ ili „Proizvodi“.

Savet : Trebalo bi da se odlučite za konvenciju imenovanja za objekte u bazi podataka i da je dosledno koristite.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

 2. Ako prvi put čuvate tabelu, otkucajte ime za tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašina prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×