Kreiranje spoljne reference (veze) na opseg ćelija u drugoj radnoj svesci

Na sadržaj u ćelijama druge radne sveske možete da uputite kreiranjem spoljne reference. Spoljna referenca (naziva se i vezom) predstavlja referencu na ćeliju ili opseg radnog lista u drugoj radnoj svesci programa Excel ili referencu na definisano ime u drugoj radnoj svesci. Možete da napravite referencu na određeni opseg ćelija, na definisano ime za opseg ćelija, kao i da definišete ime spoljne reference.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Više o spoljnim referencama

Kreiranje spoljne reference između ćelija u različitim radnim sveskama

Kreiranje spoljne reference na definisano ime u drugoj radnoj svesci

Definisanje imena koje sadrži spoljnu referencu na ćelije u drugoj radnoj svesci

Više o spoljnim referencama

Iako su spoljne reference slične referencama ćelija, postoje važne razlike. Spoljne reference koristite u radu sa velikom količinom podataka ili složenim formulama koji se protežu na nekoliko radnih svezaka. Kreiraju se na drugačiji način i u ćelijama ili polju za formulu će izgledati različito.

Korišćenje spoljnih referenci

Spoljne reference su naročito efikasne kada u istoj radnoj svesci nije praktično čuvati velike modele radnog lista.

 • Objedinjavanje podataka iz nekoliko radnih svezaka    Radne sveske različitih korisnika ili odeljenja možete povezati, a zatim važne podatke objediniti u jednoj radnoj svesci sa rezimeom. Na taj način nećete morati ručno da ažurirate radnu svesku sa rezimeom pri promeni izvorna datoteka radnih svezaka.

 • Kreiranje različitih prikaza podataka    Sve podatke možete uneti u jednu ili više izvornih radnih svezaka, a zatim kreirati radnu svesku sa izveštajem koja sadrži spoljne reference samo na važne podatke.

 • Poboljšavanje velikih, složenih modela    Razbijanjem komplikovanog modela na niz međusobno zavisnih radnih svezaka dobijate mogućnost vam da na svom modelu radite bez otvaranja svih listova koji se na njega odnose. Manje radne sveske se lakše menjaju, ne zahtevaju toliku količinu memorije i brže se otvaraju, čuvaju i izračunavaju.

Načini za kreiranje spoljnih referenci

Ako referencu na ćeliju koristite za kreiranje spoljne reference, na podatke možete primeniti i formule. Pri premeštanju spoljne reference, možete upravljati ćelijama sa kojima je ona povezana promenom tipa reference ćelije. Na primer, ako koristite relativnu referencu, pri premeštanju spoljne reference, ćelija ili ćelije sa kojima je ona povezana promenite se kao odraz njene nove pozicije na radnom listu.

Kada iz jedne radne sveske kreirate spoljnu referencu na drugu radnu svesku, treba da koristite ime koje će se odnosi na ćelije sa kojima se povezujete. Spoljnu referencu možete da kreirate koristeći već definisano ime ili ime možete kreirati u trenutku kreiranja spoljne reference. Kada koristite ime, lakše će vam biti da zapamtite šta sadrže ćelije sa kojima se povezujete. Spoljne reference koje koriste definisana imena ne menjaju se prilikom premeštanja, jer se ime odnosi na određenu ćeliju ili opseg ćelija. Ako želite da se spoljna referenca koja koristi definisano ime promeni prilikom premeštanja, promenite ime koje se koristi u njoj ili promenite ćelije na koje se ono odnosi.

Izgled spoljne reference na drugu radnu svesku

Formule koje sadrže spoljne reference za druge radne sveske prikazuju se na dva načina u zavisnosti od toga da li je izvorna radna sveska – radna sveska iz koje formula preuzima podatke – otvorena ili zatvorena.

Kada je izvor otvoren, spoljna referenca sadrži ime radne sveske u uglastim zagradama ([ ]), sledi ime radnog lista, znak uzvika (!) i ćelije od kojih formula zavisi. Na primer, sledeća formula sabira ćelije u opsegu C10:C25 u radnoj svesci „Budžet.xlsx“.

Spoljna referenca

=SUM([Budžet.xlsx]Godišnji!C10:C25)

Kada izvorna radna sveska nije otvorena, spoljna referenca sadrži celokupnu putanju.

Spoljna referenca

=SUM('C:\Izveštaji\[Budžet.xlsx]Godišnji'!C10:C25)

Napomena : Ukoliko ime drugog radnog lista ili radne sveske sadrži znakove koji ne predstavljaju slova, ime (ili putanju) morate da stavite pod navodnike (').

Formule koje se povezuju sa definisanim ime u drugoj radnoj svesci koriste ime te radne sveske iza koga sledi znak uzvika (!), a zatim ime. Na primer, sledeća formula sabira ćelije u opsegu pod imenom „Prodaja“ u radnoj svesci „Budžet.xlsx“.

Spoljna referenca

=SUM(Budžet.xlsx!Prodaja)

Vrh stranice

Kreiranje spoljne reference između ćelija u različitim radnim sveskama

 1. Otvorite radnu svesku koja će sadržati spoljnu referencu (odredišna datoteka radna sveska) i radnu svesku koja sadrži podatke sa kojima želite da izvršite povezivanje (izvorna radna sveska).

 2. U odredišnoj svesci kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta na traci Priručna traka.

 3. Izaberite ćeliju ili ćelije u kojima želite da kreirate spoljnu referencu.

 4. Upišite = (znak jednako). Ako želite da nešto izračunate pomoću vrednosti spoljne reference ili primenite funkcije na nju, upišite operator ili funkciju koji treba da prethode spoljnoj referenci.

 5. Prebacite se u izvornu radnu svesku, a zatim izaberite radni list koji sadrži ćelije sa kojima želite da se povežete.

 6. Izaberite ćeliju ili ćelije sa kojima želite da se povežete.

 7. Vratite se u odredišnu radnu svesku i primetite da je Excel dodao referencu na izvornu radnu svesku i ćelije koje ste izabrali u prethodnom koraku.

 8. Druga mogućnost je da formulu uredite ili izmenite u odredišnom radnom listu.

 9. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER.

Vrh stranice

Kreiranje spoljne reference na definisano ime u drugoj radnoj svesci

 1. Otvorite radnu svesku koja će sadržati spoljnu referencu (odredišna radna sveska) i radnu svesku koja sadrži podatke sa kojima želite da se povežete (izvorna radna sveska).

 2. U izvornoj radnoj svesci kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta na traci Priručna traka.

 3. Izaberite ćeliju ili ćelije u kojima želite da kreirate spoljnu referencu.

 4. Upišite = (znak jednako). Ako nad vrednošću spoljne reference želite da izvedete proračun ili primenite funkcije, upišite operator ili funkciju koji treba da prethode spoljnoj referenci.

 5. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Prebaci na drugi prozor, kliknite na izvornu radnu svesku, a zatim izaberite radni list koji sadrži ćelije sa kojima želite da se povežete.

  Grupa „Prozor“ na kartici „Prikaz“

 6. Pritisnite taster F3, a zatim izaberite ime sa kojim želite da se povežete.

Vrh stranice

Definisanje imena koje sadrži spoljnu referencu na ćelije u drugoj radnoj svesci

 1. Otvorite odredišnu i izvornu radnu svesku.

 2. U odredišnoj radnoj svesci, na kartici Formule, u grupi Definisana imena kliknite na dugme Definiši ime.

  Slika trake u programu Excel

 3. U dijalogu Novo ime, u polje Ime otkucajte ime opsega.

 4. Izbrišite sadržaj polja Odnosi se na i zadržite kursor u polju.

  Ako ime sadrži formulu, unesite je, a zatim postavite kursor na mesto gde želite spoljnu referencu. Na primer, upišite =SUM(), a zatim postavite kursor između zagrada.

 5. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Prebaci na drugi prozor, kliknite na izvornu radnu svesku, a zatim izaberite radni list koji sadrži ćelije na koje želite da se povežete.

  Grupa „Prozor“ na kartici „Prikaz“

 6. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija sa kojima želite da se povežete.

 7. U dijalogu Novo ime kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!