Kreiranje sadržaja

Sadržaj kreirate tako što izaberete stil naslova  – na primer, Naslov 1, Naslov 2 i Naslov 3 – koji želite da u njega uključite. Microsoft Office Word će potražiti natpise koji odgovaraju odabranom stilu, oblikovati i uvući stavke sadržaja u skladu sa stilom naslova, a zatim u dokument umetnuti sadržaj.

Microsoft Office Word 2007 sadrži galeriju sa više stilova sadržaja koje možete odabrati. Označite stavke sadržaja, a zatim iz galerije izaberite željeni stil sadržaja.Office Word 2007 će automatski kreirati sadržaj na osnovu naslova koje ste označili.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Označavanje stavki sadržaja

Kreiranje sadržaja

Brisanje sadržaja

Označavanje stavki sadržaja

Najlakši način za kreiranje sadržaja je da koristite ugrađene stil naslova. Sadržaj možete da kreirate i na osnovu prilagođenih stilova koje ste primenili, ili pak da nivoe sadržaja dodelite pojedinačnim stavkama teksta.

Označavanje stavki sadržaja pomoću ugrađenih stilova naslova

 1. Izaberite naslov na koji želite da primenite neki stil naslova.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na stil koji želite.

  Slika trake u programu Word

  Na primer, ako ste izabrali tekst koji želite da koristite kao glavni naslov, iz galerije „Brzi izbor stilova“ izaberite stil Naslov 1.

Napomena   

 • Ako željeni stil nije prikazan, kliknite na strelicu kako biste proširili galeriju „Brzi izbor stilova“.

 • Ako se željeni stil ne nalazi u galeriji „Brzi izbor stilova“, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+S kako biste otvorili okno zadataka Primeni stilove. Iz liste Ime stila izaberite željeni stil.

Označavanje pojedinačnog teksta stavki sadržaja

Ako želite da u sadržaj postavite tekst koji nije oblikovan kao naslov, možete da koristite sledeći postupak za označavanje pojedinačne stavke teksta sadržaja:

 1. Izaberite tekst koji želite da uključite u sadržaj.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Dodaj tekst.

  Word Ribbon Image

 3. Izaberite nivo kojim želite da označite selekciju, na primer Nivo 1 za prikaz stavke glavnog nivoa u sadržaju.

 4. Ponavljajte korake od 1 do 3 sve dok ne označite sav tekst koji želite da bude prikazan u sadržaju.

Vrh stranice

Kreiranje sadržaja

Nakon što označite stavke sadržaja, spremni ste da ga kreirate.

Kreiranje sadržaja na osnovu ugrađenih stilova naslova

Ovaj postupak koristite ukoliko ste dokument kreirali pomoću stilova naslova.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete sadržaj; to je najčešće početak dokumenta.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim izaberite tip sadržaja koji želite.

  Word Ribbon Image

  Napomena   Da biste dobili više opcija, kliknite na dugme Umetni sadržaj da biste otvorili dijalog Sadržaj.

Kreiranje sadržaja na osnovu primenjenih prilagođenih stilova

Ovaj postupak koristite ukoliko ste na naslove već primenili prilagođene stilove. Možete da odaberete postavke stila koje želite da Word koristi prilikom kreiranja sadržaja.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete sadržaj.

 2. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim izaberite stavku Umetni sadržaj.

 3. Kliknite na dugme Opcije.

 4. U grupi Dostupni stilovi pronađite stil koji ste primenili na naslove u dokumentu.

 5. U polje Nivo sadržaja pored imena stila otkucajte neki broj od 1 do 9 kako biste označili koji nivo želite da stil naslova označava.

  Napomena    Ako želite da koristite samo prilagođene stilove, izbrišite brojeve nivoa sadržaja za ugrađene stilove, poput stila Naslov 1.

 6. Ponovite korake 4 i 5 za svaki stil naslova koji želite da postavite u sadržaj.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Odaberite sadržaj koji odgovara tipu dokumenta:

  • Štampani dokument    Ako kreirate dokument koji će čitaoci čitati u štampanom obliku, kreirajte sadržaj u kome svaka stavka sadržaja sadrži i naslov i broj stranice na kojoj se pojavljuje naslov. To će omogućiti čitaocima da pređu na željenu stranicu.

  • Dokumenti na mreži    Za dokument koji će čitaoci čitati na mreži korišćenjem programa Word, stavke sadržaja možete da oblikujete kao hiperveze kako bi čitaoci mogli da pređu na naslov tako što će kliknuti na stavku sadržaja.

 9. Izaberite dizajn u okviru Oblici da biste koristili neki dostupan dizajn.

 10. Izaberite ostale željene opcije sadržaja.

Ažuriranje sadržaja

Ako ste u dokument dodavali ili iz njega uklanjali naslove ili stavke drugih sadržaja, sadržaj možete brzo da ažurirate.

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Ažuriraj tabelu.

  Word Ribbon Image

 2. Izaberite opciju Ažuriraj samo brojeve stranica ili Ažuriraj čitavu listu.

Vrh stranice

Brisanje sadržaja

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj kliknite na dugme Sadržaj.

  Word Ribbon Image

 2. Izaberite stavku Ukloni sadržaj.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik