Kreiranje razdeljenog obrasca

Razdeljeni obrazac je nova funkcija u programu Microsoft Office Access 2007 koja istovremeno daje dva prikaza podataka – prikaz obrasca i prikaz lista sa podacima. Ova dva prikaza su povezana sa istim izvorom podataka i neprekidno se sinhronizuju. Biranjem polja u jednom delu obrasca, biće izabrano isto polje u drugom delu obrasca. Podatke možete da dodajete, uređujete ili brišete iz bilo kog dela obrasca (pod uslovom da je moguće ažurirati izvor zapisa i da niste konfigurisali obrazac tako da spreči ove radnje).

Rad sa razdeljenim obrascem objedinjuje prednosti oba tipa u jednom obrascu. Na primer, možete da koristite deo sa listom sa podacima da biste brzo pronašli zapis, a zatim da koristite deo sa obrascem za prikazivanje ili uređivanje zapisa. Deo sa obrascem može da služi kao privlačno i funkcionalno zaglavlje za deo lista sa podacima. Ova tehnika se koristi u mnogim predlošcima baza podataka koji su dostupni u programu Office Access 2007.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti

Kreiranje novog razdeljenog obrasca pomoću alatke za razdeljeni obrazac

Pretvaranje postojećeg obrasca u razdeljeni obrazac

Usavršavanje razdeljenog obrasca

Kreiranje novog razdeljenog obrasca pomoću alatke za razdeljeni obrazac

Ova procedura kreira nov razdeljeni obrazac od samog početka. Obrazac se kreira na osnovu tabele ili upita koji možete da izaberete iz okna za navigaciju ili koji je otvoren u prikazu lista sa podacima.

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite u obrascu. Tabelu ili upit možete da otvorite i u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci izaberite stavku Razdeli obrazac. Slika dugmeta

Access kreira obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok prikazuje podatke. Na primer, možete da podesite veličinu okvira za tekst ako je to potrebno.

Vrh stranice

Pretvaranje postojećeg obrasca u razdeljeni obrazac

Postojeći obrazac možete da pretvorite u razdeljeni obrazac tako što ćete postaviti nekoliko svojstava obrasca.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti desnim tasterom miša na njega, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna.

 2. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima, ako nije već prikazan.

 3. Sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima izaberite stavku Obrazac.

 4. U listu sa svojstvima, na kartici Oblikovanje sa padajuće liste Podrazumevani prikaz izaberite stavku Razdeljeni obrazac.

 5. Proverite obrazac u prikazu obrasca. Dvaput kliknite na ime obrasca u oknu za navigaciju da biste se prebacili na prikaz obrasca.

Vrh stranice

Usavršavanje razdeljenog obrasca

Nakon kreiranja razdeljenog obrasca, možete da izvršite neka prilagođavanja u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda da biste dobili željene rezultate.

Postavljanje svojstava razdeljenog obrasca

U sledećoj tabeli su navedena neka od svojstava, povezana sa razdeljenim obrascem, koja možete da podesite na listu sa svojstvima da biste usavršili obrazac. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima, ako nije već prikazan. Takođe, uverite se da je na padajućoj listi na vrhu lista sa svojstvima izabrana stavka Obrazac. Sva svojstva u tabeli se nalaze u listu sa svojstvima na kartici Oblikovanje.

Svojstvo

Prikazi u kojima možete da postavite svojstvo

Opis

Položaj razdeljenog obrasca

Samo prikaz dizajna

Dozvoljava da definišete da li će se list sa podacima pojaviti iznad, ispod, na levoj ili na desnoj strani obrasca.

List sa podacima u razdeljenom obrascu

Prikaz dizajna ili prikaz rasporeda

Access dozvoljava da se uređivanja izvrše u listu sa podacima ako je svojstvo postavljeno na Dozvoli uređivanja (a izvor zapisa obrasca je moguće ažurirati). Ako je svojstvo postavljeno na Samo za čitanje, Access sprečava uređivanja u samom listu sa podacima.

Traka razdelnika razdeljenog obrasca

Samo prikaz dizajna

Access dozvoljava promenu veličine obrasca i lista sa podacima tako što ćete pomerati traku razdelnika koja razdvaja dva dela ako je svojstvo postavljeno na Da. Traku razdelnika možete da prevučete da biste obezbedili više ili manje mesta za list sa podacima. Ako je ovo svojstvo postavljeno na Ne, traka razdelnika je skrivena, a nije moguće promeniti veličinu obrasca i lista sa podacima.

Sačuvaj poziciju trake razdelnika

Samo prikaz dizajna

Ako je svojstvo postavljeno na Da, kada se otvori obrazac traka razdelnika će biti na istoj poziciji na kojoj je bila kada ste poslednji put zatvorili obrazac. Ako je ovo svojstvo postavljeno na Ne, nije moguće promeniti veličinu obrasca i lista sa podacima, a traka razdelnika je skrivena.

Veličina razdeljenog obrasca

Prikaz dizajna ili prikaz rasporeda

Omogućava da navedete tačnu visinu ili širinu (u zavisnosti od toga da li je obrazac razdeljen vertikalno ili horizontalno) za deo obrasca razdeljenog obrasca. Na primer, upišite 2,54 da biste postavili obrazac na visinu ili širinu od 2,54 cm. Upišite Automatski da biste dimenzije postavili na drugi način, kao što je prevlačenje trake razdelnika u prikazu rasporeda.

Štampanje razdeljenog obrasca

Prikaz dizajna ili prikaz rasporeda

Omogućava da definišete koji deo obrasca se štampa kada štampate obrazac. Ako je svojstvo postavljeno na Samo obrazac, štampa se samo deo sa obrascem. Ako je svojstvo postavljeno na Samo list sa podacima, štampa se samo deo sa listom sa podacima.

Fiksiranje znaka za razdvajanje obrasca

Postupite na sledeći način da biste znak za razdvajanje obrasca fiksirali na određeno mesto tako da korisnik ne može da ga pomeri:

 1. Prebacite se na prikaz dizajna tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna.

 2. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima, ako nije već prikazan.

 3. Sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima izaberite stavku Obrazac.

 4. U listu sa svojstvima, na kartici Oblikovanje postavite svojstvo Traka razdelnika razdeljenog obrasca na Ne.

 5. Postavite svojstvo Sačuvaj poziciju trake razdelnika na Da.

 6. Prebacite se na prikaz rasporeda tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izabrati stavku Prikaz rasporeda.

 7. Prevucite traku razdelnika na željenu poziciju (ili tačnu visinu upišite u polje za svojstvo Veličina razdeljenog obrasca).

 8. Prebacite se na prikaz obrasca da biste videli rezultate.

Znak za razdvajanje će biti fiksiran na mestu koje ste odredili, a traka razdelnika će biti skrivena.

Dodavanje ili brisanje polja

 1. Ako okno Lista polja nije prikazano, na kartici Oblikovanje, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

 2. Pronađite polje koje želite da dodate, a zatim ga prevucite u list sa podacima ili u obrazac.

  Polje će biti dodato i u obrazac ako ga prevučete u list sa podacima. Takođe, ako polje prevučete u obrazac, ono će biti dodato u list sa podacima.

 3. Da biste izbrisali polje, morate da koristite deo sa obrascem razdeljenog obrasca. Kliknite na polje da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster DELETE.

  Polje će biti uklonjeno iz obrasca i lista sa podacima.

Više informacija o dodavanju polja pomoću okna Lista polja potražite u članku Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×