Kreiranje pristupačnih Word dokumenata

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak nudi vodič za načine kreiranja Microsoft Word dokumenata kako bi oni bili pristupačniji korisnicima sa umanjenim sposobnostima. Pošto se mnoge datoteke često prikazuju elektronski, vlade i industrije širom sveta primenjuju smernice koje zahtevaju da elektronske i informatičke tehnologije budu pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima. Na primer, dopunjeni odeljak 508 Zakona o rehabilitaciji SAD iz 1973. zahteva da federalne agencije učine pristupačnom celokupnu elektronsku i informatičku tehnologiju.

Savet : Počevši sa sistemom Microsoft Office 2010 nove alatke za Word, Excel i PowerPoint koji se zove Kontrolor pristupačnosti je dostupna da možete da koristite da biste proverili u Word dokumentima za probleme koji bi mogli izazov korisnika sa umanjenim sposobnostima. Da biste saznali više, pogledajte članak Kontrolor pristupačnosti.

Ovaj članak sadrži:

Dodavanje alternativnog teksta na slike i u objekte

Navođenje redova zaglavlja kolona u tabelama

Korišćenje stilova u dugačkim dokumentima

Korišćenje kratkih naslova

Obezbeđivanje ispravnog redosleda svih stilova naslova

Korišćenje teksta hiperveze koji ima smisla

Korišćenje jednostavne strukture tabele

Izbegavanje korišćenja praznih ćelija za oblikovanje

Kreiranje tabela rasporeda radi jednostavne navigacije

Izbegavanje korišćenja praznih znakova koji se ponavljaju

Izbegavanje korišćenja plutajućih objekata

Izbegavanje vodenih žigova sa slikom

Uključivanje pomoćnih natpisa za bilo koji zvuk

Saznajte više

Dodavanje alternativnog teksta na slike i u objekte

Alternativni tekst, poznat i kao alternativni tekst ili alternativni tekst se pojavljuje kada postavite pokazivač iznad slike ili objekta. Alternativni tekst pomaže osobama koje koriste čitače ekrana da biste razumeli sadržaj slika u dokumentu. Mnogim čitaocima ono što je jedini imaju o slika i objekata u dokumentu. Alternativni tekst bi trebalo da bude uključen za sledeće objekte u dokumentu:

 • Slike

 • Clip Art.

 • Grafikone

 • Tabele

 • Oblici (koji ne sadrže tekst i nisu u grupama)

 • SmartArt grafika

 • Grupe (svi objekti na listi, izuzev oblika, takođe treba da imaju alternativni tekst kada su u grupama)

 • Ugrađeni objekti

 • Zapis perom

 • Video i audio datoteke

Dodajte alternativni tekst na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku ili objekat i izaberite stavku Oblikuj.

Napomena :  Za tabele izaberite stavku Svojstva tabele.

 1. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. Unesite opis slike ili objekta u okvire za tekst Naslov i Opis.

Savet :  Koristite jasne, ali sažete opise. Na primer, „crveni Ferari“ pruža čitaocu više informacija o slici nego samo „automobil“.

 1. Kliknite na dugme Zatvori.

Da biste saznali više, pogledajte članak Dodavanje alternativnog teksta obliku, slike, grafikona, tabela, SmartArt grafiku, ili drugog objekta ili Appropriate korišćenje alternativnog teksta.

Vrh stranice

Navođenje redova zaglavlja kolona u tabelama

Pored dodavanja alternativnog teksta koji opisuje tabelu, jasni naslovi kolona mogu pomoći u obezbeđivanju konteksta i navigaciji kroz sadržaj tabele.

Da biste naveli red zaglavlja u tabeli, uradite sledeće:

 1. Kliknite bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Dodajte informacije o zaglavlju.

Vrh stranice

Korišćenje stilova u dugačkim dokumentima

Stilovi naslova i pasusa, kao i sadržaji kada je neophodno, olakšavaju svim čitaocima dokumenta da ga lakše prate. U dužim dokumentima ovi elementi mogu dodati strukturu za korisnike koji koriste čitač ekrana ili koji se oslanjaju na vizuelni signal naslova odeljaka za navigaciju dok čitaju.

Napomena :  Korišćenje okna za navigaciju u programu Word omogućava vam da pregledate dokument po naslovima. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Kretanje kroz dokument.

Da biste primenili stilove naslova na dokument, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi, iz galerije Brzi izbor stilova izaberite odgovarajući stil naslova nivoa.

Takođe, možete da kreirate sopstveni naslov i stilove pasusa. Da biste saznali više o tome, pogledajte članak Dodavanje naslova.

Vrh stranice

Korišćenje kratkih naslova

Kada koristite naslove u dokumentu, uverite se da su oni kratki (manje od 20 reči). Uopšte uzev, naslovi treba da budu dugački maksimalno jedan red. Ovo olakšava čitaocima da se brzo kreću kroz dokument, njegovim pretraživanjem ili pomoću okna za navigaciju.

Vrh stranice

Obezbeđivanje ispravnog redosleda svih stilova naslova

Korišćenjem nivoa naslova logičnim redosledom, na primer, Naslov 4 je podređeni element Naslova 3, a ne Naslova 2, korisnicima se pomaže u kretanju kroz dokument i pronalaženju informacija.

Promenite stil naslova tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite naslov koji želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Da biste dodali red naslova, uradite sledeće:

 1. Umetnite red teksta na mesto na kom želite novi naslov.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Organizaciju dokumenta možete prikazati i ažurirati tako što ćete izabrati karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikaži potvrditi izbor u polju za potvrdu Okno za navigaciju. Da bi duži dokumenti održavali jasnu navigaciju, uverite se da imate makar jedan naslov na svake dve stranice i da su naslovi u ispravnom redosledu (Naslov 2 ispod Naslova 1 itd.).

Pogledajte video obuku: korišćenje okna za navigaciju za pretraživanje dokumenta i kretanje kroz njega.

Pogledajte video demonstraciju: korišćenje okna za navigaciju u programu Word 2010

Vrh stranice

Korišćenje teksta hiperveze koji ima smisla

Tekst hiperveze treba da obezbedi jasan opis odredišta veze, umesto da samo obezbedi URL.

Da biste dodali hipervezu u dokument, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na mesto na kom želite hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze izaberite stavku Hiperveza da biste otvorili dijalog hiperveze.

 3. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte ime ili frazu koji će ukratko opisati odredište veze.

 4. U polju Adresa otkucajte URL veze.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste promenili tekst hiperveze, uradite sledeće:

 1. Izaberite vezu i na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza da biste otvorili dijalog Hiperveza.

 2. U polju Tekst za prikazivanje izvršite sve neophodne promene na tekstu.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Pored toga, možete uključiti tekst Ekranska napomena koji se pojavljuje kada zadržite kursor iznad hiperveze i može se koristiti na sličan način kao alternativni tekst. Da biste dodali tekst Ekranska napomena, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na hipervezu u koju želite da dodate tekst Ekranska napomena.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze izaberite stavku Hiperveza da biste otvorili dijalog hiperveze.

 3. Izaberite stavku Ekranska napomena

 4. Otkucajte tekst u polju Tekst ekranske napomene.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Korišćenje jednostavne strukture tabele

Ako u tabelama ne koristite ugnežđene tabele, objedinjene ili razdeljene ćelije, podatke možete učiniti predvidivim i jednostavnim za navigaciju. Na primer: kada dizajnirate obrazac, ceo dokument je često zasnovan na tabeli sa složenim oblikovanjem, što znatno otežava korisnicima da se kreću kroz njega pomoću čitača ekrana i zahteva od njih da sastavljaju sadržaj svake ćelije, čitaju nepredvidivim redosledom da bi stekli ideju o sadržaju obrasca.

Da biste testirali i pojednostavili strukturu tabele, uradite sledeće:

 1. Izaberite prvu ćeliju tabele.

 2. Pritisnite taster Tab više puta uzastopno da biste se uverili da se fokus premešta kroz red, a zatim nadole do prve ćelije u sledećem redu.

 3. Ako treba da objedinite ili razdelite ćelije da biste pojednostavili tabelu, na kartici Raspored alatki za tabelu, u grupi Objedinjavanje izaberite stavku Objedini ćelije ili Razdeli ćelije po potrebi.

Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja praznih ćelija za oblikovanje

Korišćenje praznih ćelija za oblikovanje tabele može pogrešno navesti nekoga ko koristi čitač ekrana da u tabeli ne postoji više ništa. Ovo možete ispraviti brisanjem nepotrebnih praznih ćelija ili, ako se tabela posebno koristi za raspoređivanje sadržaja u dokumentu, možete obrisati sve stilove tabele tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite celu tabelu.

 2. Na kartici Alatke za tabelu Dizajn, u grupi Stilovi tabela kliknite na strelicu pored galerije stilova da biste razvili galeriju stilova tabela.

 3. U meniju ispod galerije izaberite stavku Obriši.

Vrh stranice

Kreiranje tabela rasporeda radi jednostavne navigacije

Ako koristite tabelu rasporeda (tabelu sa stilom Normalna tabela), proverite redosled čitanja da biste bili sigurni da on ima smisla (za engleski: sleva nadesno, odozgo nadole).

Proverite redosled čitanja tabele tako što ćete proći tabulatorom kroz ćelije da biste proverili da li su informacije predstavljene logičnim redosledom.

Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja praznih znakova koji se ponavljaju

Dodatni razmaci, tabulatori i prazni pasusi mogu se predstaviti kao praznine osobama koje koriste čitače ekrana. Kada čuju reč „prazno“ nekoliko puta, ti korisnici mogu misliti da su došli do kraja informacija. Umesto toga, koristite oblikovanje, uvlačenje i stilove za kreiranje razmaka.

Da biste koristili oblikovanje za dodavanje razmaka oko pasusa, uradite sledeće:

 1. Uklonite sve postojeće razmake oko pasusa.

 2. Izaberite tekst, a zatim kliknite desnim tasterom miša i odaberite stavku Pasus.

 3. Izaberite vrednosti za stavke Uvlačenje i Razmak između pasusa da biste kreirali razmak.

Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja plutajućih objekata

Objekti koji nisu uravnati sa tekstom teški su za navigaciju i mogu biti nepristupačni korisnicima sa oštećenim vidom. Postavljanje prelamanja teksta oko objekata na opcije Vrh i dno ili Uravnato sa tekstom olakšava osobama sa čitačima ekrana da prate strukturu dokumenta.

Da biste promenili prelamanje teksta oko objekata, uradite sledeće:

 1. Izaberite objekat i kliknite desnim tasterom miša.

 2. Odaberite stavku Prelamanje teksta i sa liste izaberite stavke Uravnato sa tekstom ili Vrh i dno.

Vrh stranice

Izbegavanje vodenih žigova sa slikom

Osobe sa umanjenim vizuelnim i kognitivnim sposobnostima možda neće razumeti slike koje su korišćene kao vodeni žigovi.

Vrh stranice

Uključivanje pomoćnih natpisa za bilo koji zvuk

Ako koristite dodatne audio komponente u dokumentu, uverite se da je sadržaj za korisnike sa umanjenim sposobnostima dostupan u alternativnim formatima kao što su pomoćni natpisi, prepiske ili alternativni tekst.

Vrh stranice

Saznajte više

Vrh stranice

Korisnička služba za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft želi da pruži najbolje iskustvo za sve klijente, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Službi Answer Desk je širom sveta. Naš tim podrške ima iskustva za pomoć osobama sa umanjenim sposobnostima putem telefona ili ćaskanje u tim zemljama: Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjeno Kraljevstvo, Južna Afrika, Irska, Australija i Novi Zeland. Pored toga, možete da dobijete podršku telefonom u Hongkong, Phillippines, Singapur, Malezija i Indija.

Direktna telefonska linija (uključujući TTY podršku): 1-800-936-5900

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevede mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×