Kreiranje prikaza samo za InfoPath predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Uvod u prikaze samo za InfoPath

Scenariji korišćenja

1. korak: dodavanje prikaza samo za InfoPath u predložak obrasca kompatibilnog sa pregledačem

2. korak: korišćenje prikaza samo za pregledač prilikom otvaranja predloška obrasca omogućenog za pregledač u Web pregledaču

3. korak: korišćenje prikaza samo za InfoPath kada se predložak obrasca omogućen za pregledač otvori u programu InfoPath

Uvod u prikaze samo za InfoPath

Možete da kreirate jedan predložak obrasca koji odgovara potrebama dve vrste korisnika – onih na čijim računarima je instaliran Microsoft Office InfoPath i onih na čijim računarima nije. Ovaj tip predloška obrasca naziva se predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. U predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, sve InfoPath funkcije, postavke i kontrole koje ne funkcionišu u Web pregledaču u režim dizajna biće sakrivene ili onemogućene. Na taj način nećete biti u iskušenju da ih koristite prilikom dizajniranja.

Kada budete spremni da delite predloška obrasca kompatibilnog sa korisnicima, morate da objavite na serveru na InfoPath Forms Servicesi izvršite ga omogućenih za pregledač. Ako korisnici imaju InfoPath instaliran na svom računaru, obrazac će se otvoriti u programu InfoPath. Ako nemaju instaliran InfoPath, obrazac će se otvoriti u Veb pregledaču. U svakom slučaju, predložak obrasca ne sadrži InfoPath funkcije, postavke ili kontrole koje ne funkcionišu u pregledaču.

Ukoliko očekujete da je na računarima većeg broja vaših korisnika instaliran InfoPath, možda nećete želeti da ograničite dizajn vašeg predloška obrasca samo na funkcije koje su podržane u Web pregledaču. U tom slučaju možete da kreirate dva prikaza vašeg predloška obrasca omogućenog za pregledač. Jedan prikaz će koristiti korisnici koji predložak obrasca otvaraju u Web pregledaču. Drugi prikaz će koristiti isključivo oni korisnici na čijim je računarima instaliran InfoPath. Ovaj prikaz, tj. prikaz samo za InfoPath, nikada se neće koristiti u Web pregledaču. Zbog toga u ovom prikazu možete da koristite InfoPath funkcije koje u suprotnom ne biste mogli da upotrebite, kao što su korisničke uloge i kontrole mastera/detalja.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da u predlošku obrasca omogućenom za pregledač dizajnirate namenski prikaz samo za InfoPath. Osim toga, naučićete i kako da kreirate pravilo koje otkriva da li je na računaru korisnika koji otvara obrazac instaliran InfoPath. Ukoliko InfoPath postoji na njegovom računaru, korisnik će videti prikaz namenjen programu InfoPath. U suprotnom, korisnik će u Web pregledaču videti prikaz namenjen pregledaču.

Vrh stranice

Scenariji korišćenja

Pretpostavimo da radite za osiguravajuće društvo i da dizajnirate predložak obrasca omogućen za pregledač kojim se obrađuju zahtevi za naplatu osiguranja. Vaš predložak obrasca omogućen za pregledač mora da podržava otvaranje i popunjavanje sa Web lokacije vašeg preduzeća za vlasnike polisa, odnosno redigovanje i odobravanje zahteva za naplatu osiguranja, koje obavljaju službenici osiguravajućeg društva. Pretpostavlja se da na računarima spoljnih korisnika nije instaliran InfoPath, dok na računarima službenika jeste. Da biste odgovorili potrebama obe grupe korisnika, onih na čijim je računarima instaliran InfoPath i onih na čijim računarima nije, mogli biste da dizajnirate dva posebna predloška obrasca – jedan, koji je omogućen za pregledač i drugi, koji nije. Postoji, međutim, jednostavnije i brže rešenje, a to je dizajniranje jednog predloška obrasca omogućenog za pregledač koji sadrži sledeće prikaze:

1. prikaz: eksterni, za popunjavanje zahteva za naplatu osiguranja    Ovo je prikaz koji vide vlasnici polisa kada se prijave na vašu Web lokaciju i otvore obrazac zahteva za naplatu osiguranja. Pošto ne možete da znate da li je na računaru vlasnika polise instaliran InfoPath, predložak obrasca mora da bude omogućen za pregledač. Drugim rečima, morate obezbediti da obrazac može da se popuni korišćenjem Web pregledača.

2. prikaz: interni, za obradu zahteva za naplatu osiguranja    Ovaj prikaz namenjen je službenicima koji razmatraju prosleđene obrasce zahteva za naplatu osiguranja, a zatim ih dostavljaju službenicima ovlašćenim za odobravanje zahteva. Na računarima svih službenika osiguravajućeg društva instaliran je InfoPath. Zbog toga za njih možete da dizajnirate namenski prikaz samo za InfoPath. Za razliku od prikaza za popunjavanje zahteva za naplatu osiguranja, kome vlasnici polisa pristupaju preko Web pregledača, namenski prikaz za InfoPath ne prikazuje se nigde osim u programu InfoPath, pa zbog toga može da sadrži sve funkcije, kontrole i postavke koje nisu dostupne u predlošcima obrazaca kompatibilnih sa pregledačem.

Vrh stranice

1. korak: dodavanje prikaza samo za InfoPath u predložak obrasca kompatibilnog sa pregledačem

Da biste u predlošku obrasca omogućenom za pregledač kreirali prikaz samo za InfoPath, promenićete postavku u dijalogu Svojstva prikaza. Ova postavka omogućava da korisnici programa InfoPath vide ovaj prikaz, ali sprečava njegovo prikazivanje u Web pregledaču.

 1. Otvorite vaš predložak obrasca omogućen za pregledač

 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Upravljaj prikazima.

 3. U oknu zadataka Prikazi, u odeljku Radnje kliknite na vezu Dodaj novi prikaz.

 4. U dijalogu Dodavanje prikaza upišite ime za prikaz, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U listi Izaberite prikaz dvaput kliknite na prikaz koji ste upravo kreirali.

 6. Izaberite karticu Opšte postavke.

 7. Opozovite izbor Prikaži u meniju „Prikaz“ pri popunjavanju obrasca.

  Napomena : Opozivanjem ovog izbora korisnici na čijim računarima nije instaliran InfoPath sprečavaju se da pokušaju prebacivanje na prikaz samo za InfoPath.

 8. Potvrdite izbor Dozvoli samo funkcije programa InfoPath (ovaj prikaz neće biti dostupan u Web pregledačima), a zatim kliknite na dugme U redu.

 9. Dizajnirajte prikaz na uobičajeni način.

  Sada ste u mogućnosti da koristite više funkcija, kontrola i postavki u prikazu samo za InfoPath, koje inače ne bi bile dostupne u predlošku obrasca omogućenom za pregledač. Na primer, možete slobodno da koristite sve kontrole iz okna zadataka Kontrole, bez ograničavanja samo na one koje funkcionišu u pregledaču. Pored toga, poruke i greške u vezi sa kompatibilnošću sa pregledačem neće se prikazivati u oknu zadataka Kontrolor dizajna.

  Napomena : Iako u prikazu samo za InfoPath možete da koristite većinu InfoPath funkcija, određene funkcije i postavke koje se odnose na celovite predloške obrazaca omogućene za pregledač ostaju onemogućene ili sakrivene. Na primer, ne možete da omogućite digitalne potpise za ceo predložak obrasca, niti da koristite skripte u vašem prikazu zbog toga što je jedan od prikaza vašeg predloška obrasca omogućen za pregledač.

 10. Ponovite postupak od 2. do 9. koraka da biste kreirali dodatne prikaze samo za InfoPath u vašem predlošku obrasca omogućenom za pregledač.

Vrh stranice

2. korak: korišćenje prikaza samo za pregledač prilikom otvaranja predloška obrasca omogućenog za pregledač u Web pregledaču

Kroz ovaj postupak naučićete kako da kreirate pravilo koje određuje prikaz koji će korisnik videti kada prvi put otvori obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca omogućenom za pregledač. Pravilo se pokreće prilikom prvog otvaranja obrasca i nakon ispunjavanja određenog uslova. U ovom slučaju uslov se odnosi na to da li korisnici predložak obrasca omogućen za pregledač otvaraju u Web pregledaču. Ako je tako, pojavljuje se prikaz obrasca samo za pregledač. Ovaj prikaz ograničen je na skup funkcija koje su podržane u pregledaču.

 1. Otvorite predložak obrasca omogućen za pregledač koji sadrži prikaz samo za InfoPath.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 3. Sa liste Kategorija izaberite stavku Otvori i sačuvaj.

 4. U odeljku Ponašanje pri otvaranju kliknite na dugme Pravila.

 5. U dijalogu Pravila za otvaranje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Pravilo, upišite ime za pravila koje ima neko značenje, na primer 1. pravilo: prebaci u prikaz za pregledač.

 7. Kliknite na dugme Postavi uslov da biste naveli uslov za pokretanje pravila.

 8. Iz prvog polja, ispod naslova Primeni svojstvo kada je ovaj uslov ispunjen, izaberite stavku Izraz.

 9. U drugo polje upišite xdEnvironment:IsBrowser(), a zatim kliknite na dugme OK.

 10. U dijalogu Pravilo kliknite na dugme Dodaj radnju.

 11. Sa liste Radnja izaberite stavku Menjanje prikaza.

 12. Sa liste Prikaz izaberite prikaz za pregledač na koji želite da se prebacite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 13. U dijalogu Pravilo potvrdite izbor Zaustavi obradu pravila kada se završi obrada ovog pravila da biste (za trenutni događaj) sprečili pokretanje bilo kog drugog pravila nakon pokretanja ovog pravila.

  Pravilo koje ste upravo kreirali biće pokrenuto kada se otvori predložak obrasca i navedeni uslov – u ovom slučaju, da korisnik za otvaranje obrasca koristi Web pregledač – bude ispunjen.

Vrh stranice

3. korak: korišćenje prikaza samo za InfoPath kada se predložak obrasca omogućen za pregledač otvori u programu InfoPath

Sada ćete dodati još jedno pravilo u vaš predložak obrasca omogućen za pregledač. Ovo pravilo pokreće se prilikom prvog otvaranja obrasca, odnosno nakon što je ispunjen određeni uslov. U ovom slučaju uslov se odnosi na to da li je InfoPath instaliran na računaru korisnika koji otvara predložak obrasca omogućen za pregledač. Ako je InfoPath instaliran, pojaviće se prikaz samo za predložak InfoPath obrasca. Ovaj prikaz može da sadrži sve InfoPath funkcije zbog toga što je vidljiv jedino unutar samog programa InfoPath.

 1. Otvorite predložak obrasca omogućen za pregledač koji sadrži prikaz samo za InfoPath.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 3. Sa liste Kategorija izaberite stavku Otvori i sačuvaj.

 4. U odeljku Ponašanje pri otvaranju kliknite na dugme Pravila.

 5. Kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Pravilo, upišite ime za pravilo koje ima neko značenje, na primer 1. pravilo: prebaci u prikaz za InfoPath.

 7. Kliknite na dugme Postavi uslov da biste naveli uslov za pokretanje pravila.

 8. Iz prvog polja, ispod naslova Primeni svojstvo kada je ovaj uslov ispunjen, izaberite stavku Izraz.

 9. U drugo polje upišite not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Kliknite na dugme I.

 11. Iz prvog polja, ispod prvog uslova, izaberite stavku Izraz.

 12. U drugo polje upišite not(xdEnvironment:IsMobile()), a zatim kliknite na dugme U redu.

 13. U dijalogu Pravilo kliknite na dugme Dodaj radnju.

 14. U dijalogu Radnja, sa liste Radnja izaberite stavku Zameni prikaze.

 15. Sa liste Prikaz izaberite prikaz samo za InfoPath na koji želite da se prebacite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 16. U dijalogu Pravilo potvrdite izbor Zaustavi obradu pravila kada se završi obrada ovog pravila da biste (za trenutni događaj) sprečili pokretanje bilo kog drugog pravila nakon pokretanja ovog pravila.

  Pravilo koje ste upravo kreirali biće pokrenuto kada se otvori predložak obrasca i navedeni uslov – u ovom slučaju, da korisnik za otvaranje obrasca koristi InfoPath, a ne Web pregledač ili mobilni uređaj – bude ispunjen.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×