Kreiranje osnovne PowerPoint prezentacije

Ovaj članak je odličan za učenje (ili pamćenje) načina korišćenja programa PowerPoint.

Do kraja članka imaćete novu PowerPoint prezentaciju i jaku osnovu znanja i pouzdanosti u vezi sa korišćenjem programa PowerPoint 2010. Ovaj članak predlaže okvir zadataka, uključujući opise svakog zadatka sa hipervezama ka svim procedurama koje možete koristiti za izgradnju prezentacije.

Napomena   U zavisnosti od složenosti prezentacije, možda će biti potrebno da obavite sve procedure opisane u članku. Iako procedure možete da obavite bilo kojim redom, preporučuje se dolenavedeni redosled.

Veze ka člancima pomoći

Ovaj članak sadrži:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom

Brzi vodič kroz rad u PowerPoint prozoru

Imenovanje i čuvanje prezentacije

Procedure za imenovanje i čuvanje prezentacije

Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Procedure za dodavanje, promenu rasporeda ili brisanje slajdova u prezentaciji

Dodavanje teksta u slajd

Procedure za:

 • Dodavanje teksta u okvir za tekst

 • Dodavanje teksta koji je deo oblika

 • Dodavanje teksta koji je nezavistan od oblika

Primena predloška u prezentaciji

Procedure za:

 • Primenu predloška koji je ugrađen u program PowerPoint

 • Primenu predloška koji ste kreirali i sačuvali na računaru

 • Preuzimanje besplatnog PowerPoint predloška sa lokacije Office.com ili sa nezavisne Veb lokacije i njegova primena u prezentaciji

  Savet   Primena gotovog predloška može da uštedi vreme.

Primena teme za dodavanje boje i stila u prezentaciju

Procedure za dodavanje boje i oblikovanje i primenu efekata u tekst i druge elemente u prezentaciji

Savet   Ako ste primenili unapred napravljeni predložak, verovatno nećete želeti da menjate boje, fontove i stilove teme.

Umetanje slike ili clip art kolekcije

Procedure za dodavanje slike ili slika iz clip art biblioteke

Dodavanje, promena ili brisanje oblika

Procedure za dodavanje, menjanje i brisanje mnogih različitih oblika

Umetanje sadržaja ili umetanje snimka

Procedure za umetanje snimka ekrana i drugog sadržaja

Kreiranje SmartArt grafike

Procedure za kreiranje ilustracija dizajnerskog kvaliteta pomoću samo nekoliko klikova mišem

Dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena

Procedure za dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena u slajdove, stranice sa napomenama i propratne sadržaje

Kreiranje hiperveze

Procedure za:

 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u istoj prezentaciji

 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u različitoj prezentaciji

 • Kreiranje hiperveze ka stranici ili datoteci na Vebu

 • Kreiranje hiperveze ka e-adresi

 • Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci

Isporuka i distribucija prezentacije

Obezbeđuje vezu ka procedurama mnogim različitim metodima za koje možete da isporučite ili distribuirate prezentaciju

Privatni prikaz beležaka govornika tokom isporuke prezentacije na više monitora

Način prikaza prezentacije i beležaka govornika na jednom računaru (na primer, laptop računaru), dok publika prikazuje prezentaciju bez beležaka na različitom monitoru (na primer, projektovano na većem ekranu) i način podešavanja prikaza za izlagača

Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

Procedure za:

 • Podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda

 • Podešavanje opcija za štampanje i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

 • Čuvanje postavki štampanja

Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Procedure za:

 • Kreiranje stranica sa napomenama

 • Kreiranje više prostora za napomene

 • Dodavanje likovnog rešenja ili oblikovanja na sve stranice sa napomenama

 • Prikaz stranica sa napomenama na Veb stranici

 • Štampanje stranica sa napomenama sa sličicama slajdova

 • Štampanje stranica sa napomenama bez sličica slajdova

Štampanje slajdova

Pregled štampanja u programu PowerPoint i procedure za podešavanje veličine i položaja slajda za štampanje i za štampanje slajdova

Šta je novo u programu PowerPoint 2010

Informacije o novim funkcijama u programu PowerPoint 2010

Primenjuje se na: PowerPoint 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik