Kreiranje organizacionog dijagrama

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koji Office program koristite?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Da biste prikazali odnose izveštavanja u preduzeću ili organizaciji, možete da kreirate organizacioni grafikon pomoću SmartArt grafike.

Ovoj SmartArt grafici koristi raspored organizacionog grafikona i uključuje asistenta i tri podređena.

An organizational chart

Kreiranje osnovne organizacionog grafikona

 1. Na kartici " SmartArt ", u okviru Umetanje SmartArt grafike, kliknite na dugme hijerarhije, a zatim izaberite stavku Organizacioni grafikonkoji je prvi SmartArt grafiku.

  SmartArt tab, Insert SmartArt Graphic group

  Napomena: Iako možete da koristite drugi rasporedi iz hijerarhije grupe da biste kreirali organizacioni grafikon, pomoćni oblik i podređene rasporeda dostupni su samo sa Organizacioni grafikon, ime i naslov organizacioni grafikon, Pola kruga organizacioni grafikon, i Organizacioni grafikon horizontalne rasporedi.

 2. U Oknu za tekst, uradite nešto od sledećeg:

Da biste

Izvršite sledeću radnju

Unesite ime osobe

Izaberite stavku [Tekst], a zatim otkucajte ime.

Savet: Možete da koristite nagore i nadole strelice na tastaturi da biste premestili nagore i nadole na listi imena u oknu za tekst.

Dodajte osobu

Kliknite na ime osobe na nivou u hijerarhiji koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Add SmartArt Shape button .

Brisanje osoba

Kliknite na ime osobe u hijerarhiji, a zatim kliknite na dugme Text Pane Remove button .

Promenite neke osobe nivou u hijerarhiji

Kliknite na ime osobe, a zatim kliknite na dugme Promote button , Demote button , Move Up ili Premeštanje nadole .

Dodavanje asistenta

 1. Kliknite na ime osobe kojoj želite da dodate pomoćnika.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, kliknite na Organizacioni grafikon, a zatim kliknite na dugme Dodaj pomoćnika.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Raspoređivanje podređenih horizontalno ili vertikalno

 1. Kliknite na dugme menadžera oblika u organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, izaberite stavku Organizacioni grafikon.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Uradite nešto od sledećeg:

Da biste rasporedili podređena

Izaberite opciju

U vertikalnoj koloni

Na levoj strani ili na desnoj strani

U dve vertikalne kolone

Vertikalne ose

Horizontalna uzastopno

Horizontalni

Promena stila

Ako ste primenili temu na prezentaciju, stilovi grafikona organizacije koje su dostupne za možete izabrati koordinacije sa teme i boje teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme stil koji želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

Promena boje

Ako ste primenili temu na prezentaciju, boje grafikona na organizacije dostupni za možete izabrati koordinacije sa bojama teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme boja, a zatim kliknite na dugme boja teme koje želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Uklanjanje oblikovanja

Možete da uspostavite početne vrednosti organizacioni grafikon podrazumevani izgled. Ovo uklanja promene koje ste napravili na boje, stila, oblik i stil teksta organizacionog grafikona.

 1. U dokumentu, kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Poništi, kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost grafike.

  Word SmartArt tab, Reset group

Takođe pogledajte

Oblikovanje SmartArt grafike

PowerPoint

Da biste prikazali odnose izveštavanja u preduzeću ili organizaciji, možete da kreirate organizacioni grafikon pomoću SmartArt grafike.

Ovoj SmartArt grafici koristi raspored organizacionog grafikona i uključuje asistenta i tri podređena.

An organizational chart

Kreiranje osnovne organizacionog grafikona

 1. Na kartici " SmartArt ", u okviru Umetanje SmartArt grafike, kliknite na dugme hijerarhije, a zatim izaberite stavku Organizacioni grafikonkoji je prvi SmartArt grafiku.

  SmartArt tab, Insert SmartArt Graphic group

  Napomena: Iako možete da koristite drugi rasporedi iz hijerarhije grupe da biste kreirali organizacioni grafikon, pomoćni oblik i podređene rasporeda dostupni su samo sa Organizacioni grafikon, ime i naslov organizacioni grafikon, Pola kruga organizacioni grafikon, i Organizacioni grafikon horizontalne rasporedi.

 2. U Oknu za tekst, uradite nešto od sledećeg:

Da biste

Izvršite sledeću radnju

Unesite ime osobe

Izaberite stavku [Tekst], a zatim otkucajte ime.

Savet: Možete da koristite nagore i nadole strelice na tastaturi da biste premestili nagore i nadole na listi imena u oknu za tekst.

Dodajte osobu

Kliknite na ime osobe na nivou u hijerarhiji koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Add SmartArt Shape button .

Brisanje osoba

Kliknite na ime osobe u hijerarhiji, a zatim kliknite na dugme Text Pane Remove button .

Promenite neke osobe nivou u hijerarhiji

Kliknite na ime osobe, a zatim kliknite na dugme Promote button , Demote button , Move Up ili Premeštanje nadole .

Dodavanje asistenta

 1. Kliknite na ime osobe kojoj želite da dodate pomoćnika.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, kliknite na Organizacioni grafikon, a zatim kliknite na dugme Dodaj pomoćnika.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Raspoređivanje podređenih horizontalno ili vertikalno

 1. Kliknite na dugme menadžera oblika u organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, izaberite stavku Organizacioni grafikon.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Uradite nešto od sledećeg:

Da biste rasporedili podređena

Izaberite opciju

U vertikalnoj koloni

Na levoj strani ili na desnoj strani

U dve vertikalne kolone

Vertikalne ose

Horizontalna uzastopno

Horizontalni

Promena stila

Ako ste primenili temu na prezentaciju, stilovi grafikona organizacije koje su dostupne za možete izabrati koordinacije sa teme i boje teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme stil koji želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

Promena boje

Ako ste primenili temu na prezentaciju, boje grafikona na organizacije dostupni za možete izabrati koordinacije sa bojama teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme boja, a zatim kliknite na dugme boja teme koje želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Uklanjanje oblikovanja

Možete da uspostavite početne vrednosti organizacioni grafikon podrazumevani izgled. Ovo uklanja promene koje ste napravili na boje, stila, oblik i stil teksta organizacionog grafikona.

 1. U dokumentu, kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Poništi, kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost grafike.

  PowerPoint SmartArt tab, Reset group

Takođe pogledajte

Oblikovanje SmartArt grafike

Konvertovanje SmartArt grafike u oblike

Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku i obrnuto

Excel

Da biste prikazali odnose izveštavanja u preduzeću ili organizaciji, možete da kreirate organizacioni grafikon pomoću SmartArt grafike.

Ovoj SmartArt grafici koristi raspored organizacionog grafikona i uključuje asistenta i tri podređena.

An organizational chart

Kreiranje osnovne organizacionog grafikona

 1. Na kartici " SmartArt ", u okviru Umetanje SmartArt grafike, kliknite na dugme hijerarhije, a zatim izaberite stavku Organizacioni grafikonkoji je prvi SmartArt grafiku.

  SmartArt tab, Insert SmartArt Graphic group

  Napomena: Iako možete da koristite drugi rasporedi iz hijerarhije grupe da biste kreirali organizacioni grafikon, pomoćni oblik i podređene rasporeda dostupni su samo sa Organizacioni grafikon, ime i naslov organizacioni grafikon, Pola kruga organizacioni grafikon, i Organizacioni grafikon horizontalne rasporedi.

 2. U Oknu za tekst, uradite nešto od sledećeg:

Da biste

Izvršite sledeću radnju

Unesite ime osobe

Izaberite stavku [Tekst], a zatim otkucajte ime.

Savet: Možete da koristite nagore i nadole strelice na tastaturi da biste premestili nagore i nadole na listi imena u oknu za tekst.

Dodajte osobu

Kliknite na ime osobe na nivou u hijerarhiji koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Add SmartArt Shape button .

Brisanje osoba

Kliknite na ime osobe u hijerarhiji, a zatim kliknite na dugme Text Pane Remove button .

Promenite neke osobe nivou u hijerarhiji

Kliknite na ime osobe, a zatim kliknite na dugme Promote button , Demote button , Move Up ili Premeštanje nadole .

Dodavanje asistenta

 1. Kliknite na ime osobe kojoj želite da dodate pomoćnika.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, kliknite na Organizacioni grafikon, a zatim kliknite na dugme Dodaj pomoćnika.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Raspoređivanje podređenih horizontalno ili vertikalno

 1. Kliknite na dugme menadžera oblika u organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Uređivanje SmartArt, izaberite stavku Organizacioni grafikon.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Uradite nešto od sledećeg:

Da biste rasporedili podređena

Izaberite opciju

U vertikalnoj koloni

Na levoj strani ili na desnoj strani

U dve vertikalne kolone

Vertikalne ose

Horizontalna uzastopno

Horizontalni

Promena stila

Ako ste primenili temu na prezentaciju, stilovi grafikona organizacije koje su dostupne za možete izabrati koordinacije sa teme i boje teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme stil koji želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

Promena boje

Ako ste primenili temu na prezentaciju, boje grafikona na organizacije dostupni za možete izabrati koordinacije sa bojama teme.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon koji želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru SmartArt grafike u vidu stilovi, kliknite na dugme boja, a zatim kliknite na dugme boja teme koje želite.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Uklanjanje oblikovanja

Možete da uspostavite početne vrednosti organizacioni grafikon podrazumevani izgled. Ovo uklanja promene koje ste napravili na boje, stila, oblik i stil teksta organizacionog grafikona.

 1. U dokumentu, kliknite na SmartArt grafiku koju želite da promenite.

 2. Na kartici " SmartArt ", u okviru Poništi, kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost grafike.

  Excel SmartArt tab, Reset group

Takođe pogledajte

Oblikovanje SmartArt grafike

Konvertovanje SmartArt grafike u oblike

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×