Kreiranje organizacionog dijagrama

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ako želite da ilustrujete odnose u izveštavanju u preduzeću ili organizaciji, možete da kreirate SmartArt grafiku koja koristi raspored organizacionog grafikona, kao što je Organizacioni grafikon, ili možete koristiti Visio za kreiranje organizacionog grafikona. Ako imate Visio, pogledajte članak Identifikovanje programa za korišćenje za kreiranje organizacionog grafikona.

Organizacioni grafikon možete da kreirate i sa slikama povezanim sa svakom osobom u SmartArt grafici. Organizacioni grafikon sa fotografijama ne samo da izgleda profesionalno dizajniran, već će i pomoći publici da povežu imena i lica kolega.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pregled kreiranja organizacionog grafikona

Kreiranje organizacionog grafikona

Kreiranje organizacionog grafikona sa slikama

Dodavanje ili brisanje polja u organizacionom grafikonu

Promena pune u tačkastu liniju

Promena rasporeda izvlačenja organizacionog grafikona

Promena boja organizacionog grafikona

Promena boje pozadine polja u organizacionom grafikonu

Primena SmartArt stila na organizacioni grafikon

Animiranje organizacionog grafikona

Pregled kreiranja organizacionog grafikona

Organizacioni grafikon grafički predstavlja upravljačku strukturu organizacije, kao što su menadžeri sektora, i zaposlene koji nisu rukovodioci unutar preduzeća. Pomoću SmartArt grafike u programu Excel, Outlook, PowerPoint ili Word možete da kreirate organizacioni grafikon i da ga uključite u radni list, e-poruku, prezentaciju ili dokument. Da biste brzo i jednostavno kreirali organizacioni grafikon, možete da otkucate ili nalepite tekst u organizacionom grafikonu, a zatim da tekst automatski pozicionirate i rasporedite.

Kada dodate polje za pomoćnika u raspored organizacionog grafikona, kao što je Organizacioni grafikon, znak za nabrajanje sa priloženom linijom ukazuje na polje za pomoćnika u oknu za tekst.

Raspored organizacionog grafikona sa oblicima za 1 menadžera, 2 podređena i 1 pomoćnika.

Iako vam za kreiranje organizacionog grafikona na raspolaganju stoje i drugi hijerarhijski rasporedi, polje za pomoćnika i rasporedi izvlačenja dostupni su samo u rasporedima organizacionog grafikona.

Da biste brzo dodali izgled dizajnerskog kvaliteta i doterali SmartArt grafiku, možete da promenite boje organizacionog grafikona ili primenite SmartArt stil na organizacioni grafikon. U PowerPoint 2010 prezentacijama možete i da animirate organizacioni grafikon.

Vrh stranice

Kreiranje organizacionog grafikona

 1. U dokumentu, prezentaciji, unakrsnoj tabeli ili e-poruci, na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku SmartArt.

  Grupa „Ilustracija“ na kartici „Umetanje“ u programu PowerPoint 2010
  Primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2010

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike izaberite opciju Hijerarhija, kliknite neki raspored za organizacione dijagrame (kao što je Organizacioni dijagram), a potom kliknite na dugme U redu.

 3. Tekst možete uneti na jedan od sledećih načina:

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

   Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

   Kontrola okna za tekst

Vrh stranice

Kreiranje organizacionog grafikona sa slikama

 1. U dokumentu, prezentaciji, unakrsnoj tabeli ili e-poruci, na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku SmartArt.

  Grupa „Ilustracija“ na kartici „Umetanje“ u programu PowerPoint 2010
  Primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2010

 2. U galeriji Izbor SmartArt grafike izaberite stavku Hijerarhija i kliknite dvaput na stavku Organizacioni grafikon sa slikama.

  Organizacioni grafikon sa slikama

 3. Da biste dodali sliku, u polju u koje želite da dodate sliku kliknite na ikonu slike, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite i kliknite na dugme Umetni.

  Ikona čuvara mesta za sliku.
  Ikona slike

 4. Da biste uneli tekst, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

   Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

   Kontrola okna za tekst

Vrh stranice

Dodavanje ili brisanje polja u organizacionom grafikonu

Dodavanje polja

 1. Kliknite na SmartArt grafiku kojoj želite da dodate polje.

 2. Kliknite na postojeće polje koje je najbliže mestu na koje želite da dodate novo polje.

 3. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik, a potom postupite na neki od sledećih načina:

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik posle da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali iza njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik pre da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali ispred njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik iznad da biste umetnuli polje jedan nivo iznad izabranog polja.

   Novo polje će zauzeti mesto izabranog polja, a izabrano polje i sva polja direktno ispod njega biće spuštena za jedan nivo.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik ispod da biste umetnuli polje jedan nivo ispod izabranog polja.

  • Da biste dodali polje za pomoćnika, izaberite stavku Dodaj pomoćnika.

   Polje za pomoćnika se dodaje iznad ostalih polja na istom nivou u SmartArt grafici, ali se u oknu Tekst prikazuje iza drugih polja na istom nivou.

   Opcija Dodaj pomoćnika je dostupna samo za rasporede za organizacione dijagrame. Ona nije dostupna za hijerarhijske rasporede, kao što je Hijerarhija.

Brisanje polja

Da biste izbrisali polje, kliknite na ivicu polja koje želite da izbrišete i pritisnite DELETE.

Napomene : 

 • Kada treba da dodate polje u grafiku odnosa, eksperimentišite sa dodavanjem oblika ispred ili iza izabranog oblika da biste pronašli željeno mesto za dodavanje novog oblika.

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst:

  1. Na nivou oblika postavite kursor na kraj teksta u koji želite da dodate novi oblik.

  2. Pritisnite taster ENTER i u novom obliku otkucajte željeni tekst.

  3. Da biste dodali polje za pomoćnika, pritisnite ENTER dok je polje za pomoćnika izabrano u oknu za tekst.

 • Iako u rasporedima organizacionih grafikona kao što je Organizacioni grafikon nije moguće automatski povezati dva polja najvišeg nivoa linijom, takav izgled možete da dobijete tako što ćete dodati polje u najviši nivo SmartArt grafike, a zatim nacrtati liniju da biste povezali polja.

 • Da biste premestili polje, izaberite polje koje želite da premestite i prevucite ga na novu lokaciju. Da biste premeštali ili „gurali“ polje u malim pomacima, pritisnite i držite taster Ctrl dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

Vrh stranice

Promena pune u tačkastu liniju

Da biste prikazali odnos izveštavanja u vidu tačkaste linije između dva polja, promenite stil linije između dva polja.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju liniju želite da promenite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na liniju i u priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. Izaberite stavku Stil linije, a zatim izaberite željenu opciju za Tip crte.

Vrh stranice

Promena rasporeda izvlačenja organizacionog grafikona

Raspored izvlačenja utiče na raspored svih polja ispod izabranog polja.

 1. U organizacionom grafikonu izaberite polje u kojem želite da primenite raspored izvlačenja.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na dugme Raspored, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  Grupa „Kreiranje grafike“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

  • Kliknite na dugme Standardno da biste sva polja centrirali ispod izabranog polja.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Standardno“

  • Kliknite na dugme Oba da biste izabrano polje centrirali iznad svih polja ispod njega, a njih rasporedili horizontalno sa dva polja u svakom redu.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Oba“

  • Kliknite na dugme Levo izvlačenje da biste izabrano polje rasporedili desno od svih polja ispod njega, a njih poravnali vertikalno levo.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Levo“

  • Kliknite na dugme Desno izvlačenje da biste izabrano polje rasporedili levo od svih polja ispod njega, a njih poravnali vertikalno desno.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Desno“

Vrh stranice

Promena boja organizacionog grafikona

Na polja u SmartArt grafici možete da primenite kombinacije boja izvedene iz boje teme.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Kad postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

Vrh stranice

Promena boje pozadine polja u organizacionom grafikonu

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu polja i u priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. Izaberite okno Popuna, a zatim izaberite stavku Jednobojna popuna.

 3. Kliknite na dugme Boja Slika dugmeta i izaberite željenu boju.

 4. Da biste naveli stepen vidljivosti kroz boju pozadine, pomerite klizač za Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat transparentnosti može da bude u opsegu od 0 (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno transparentno).

Vrh stranice

Primena SmartArt stila na organizacioni grafikon

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na polja u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiji SmartArt stil želite da promenite.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Više Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

Vrh stranice

Animiranje organizacionog grafikona

Ako koristite PowerPoint, možete da animirate organizacioni grafikon da biste naglasili svako polje, svaku granu ili svaki nivo hijerarhije.

 1. Kliknite na organizacioni grafikon SmartArt grafike koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija izaberite stavku Dodaj animaciju i izaberite željeni efekat animacije.

  Kartica „Animacije“ sa istaknutom stavkom „Dodaj animaciju“ u programu PowerPoint 2010

 3. Da biste promenili animaciju na organizacionom grafikonu tako da se pojavljuje po nivoima, na primer, da bi se svi oblici na istom nivou prikazivali zajedno, ali pre oblika na nižem nivou, uradite sledeće:

  1. Izaberite organizacioni grafikon.

  2. Na kartici Animacije, u grupi Animacija izaberite stavku Opcije efekata i izaberite stavku Jedan po jedan nivo.

Ako na drugi slajd kopirate organizacioni grafikon koji na sebi ima primenjenu animaciju, animacija se takođe kopira.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×