Kreiranje obrazaca koje će korisnici popunjavati ili štampati u programu Word

Kreiranje obrazaca koje će korisnici popunjavati ili štampati u programu Word

Word za Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da kreirate obrazac u programu Microsoft Word počinju prazan dokument ili predložak i dodavanjem kontrole sadržaja, uključujući polja za potvrdu, okvira za tekst, biračima datuma i padajućih lista. Druge osobe da koristite Word za popunjavanje obrasca na njegovom računaru. U scenariju sa više opcija, sve kontrole sadržaja koje dodate u obrazac takođe mogu biti povezan sa podacima.

Napomena: Obrazac koji je kreiran uz pomoć kontrola sadržaja može da se odštampa, ali polja oko kontrola sadržaja se neće štampati.

Pratite ove korake da biste kreirali obrazac u programu Word.

 1. Izaberite karticu datoteka , izaberite stavke Opcije> Prilagođavanje trake.

 2. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Prilagođavanje trake“

Da biste uštedeli vreme, možete da započnete sa predloškom obrasca. Možete i da počnete sa praznim dokumentom i da ga sačuvate kao dokument ili predložak da biste ga ponovo koristili u budućnosti.

Započinjanje sa predloškom obrasca

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Novo.

 3. Potražite termin Obrasci u polju za pretragu Predlošci.

 4. Kliknite na obrazac koji se podudara sa tipom koji želite da kreirate.

 5. Kliknite na dugme Preuzmi ako koristite Word 2010 ili Kreiraj ako koristite Word 2013 ili 2016.

 6. Ponovo izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao i odaberite lokaciju za čuvanje obrasca.

 7. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime za novi predložak ili dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Započinjanje sa praznim dokumentom

Ako želite da kreirate sopstveni predložak, počnite sa novim dokumentom i sačuvate novi dokument kao predložak.

 1. U dokumentu obrasca koji ste kreirali izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak iz menija.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime datoteke za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

Dugme „Režim za dizajniranje“

Uradite nešto od sledećeg:

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

Umetanje kontrole slike

Umetanje kontrole sastavnog bloka

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

Umetanje birača datuma

Umetanje polja za potvrdu

Korišćenje zastarelih kontrola obrazaca

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog teksta  kontrola obogaćenog teksta ili Kontrola sadržaja čistog teksta kontrola čistog teksta .

Da biste postavili određena svojstva za kontrolu, pogledajte odeljak 4. korak: Postavljanje ili promena svojstava za kontrole sadržaja.

Umetanje kontrole slike

Napomena: 11. jul 2016: Ako pokušate da koristite kontrolu sadržaja slike kao predložak u sistemu Office 2016, ali ne možete, ažurirajte na Office 2016 izdanje 16.0.6965.2063. Da biste odmah preuzeli ispravku, otvorite bilo koju Office 2016 aplikaciju i izaberite stavke Datoteka > Nalog > Opcije ažuriranja > Odmah ažuriraj. Da biste saznali više, posetite našu stranicu sa napomenama o izdanju i u okviru Kanal izaberite stavku Trenutni.

Kontrola slike se često koristi za predloške, ali možete je dodati i u obrazac.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja slike kontrola slike .

Da biste postavili određena svojstva za kontrolu, pogledajte odeljak 4. korak: Postavljanje ili promena svojstava za kontrole sadržaja.

Umetanje kontrole sastavnog bloka

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da korisnici odaberu određeni blok teksta. Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta i zatim možete da koristite kontrole sastavnog bloka kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja sastavnog bloka (u programu Word 2016, ovo je označen Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova) kontrola galerije sastavnih blokova .

Da biste postavili određena svojstva za kontrolu, pogledajte odeljak 4. korak: Postavljanje ili promena svojstava za kontrole sadržaja.

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

svojstva kontrole režima projektanta

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira  kontrola kombinovanog okvira ili Kontrola sadržaja padajuće liste kontrola padajućeg menija .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 3. U odeljku Svojstva padajuće liste kliknite na dugme Dodaj da biste kreirali listu mogućnosti.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda.

  Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

  Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje birača datuma

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu birača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma kontrola birača datuma .

Da biste postavili određena svojstva za kontrolu, pogledajte odeljak 4. korak: Postavljanje ili promena svojstava za kontrole sadržaja.

Umetanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu kontrola polja za potvrdu .

Da biste postavili određena svojstva za kontrolu, pogledajte odeljak 4. korak: Postavljanje ili promena svojstava za kontrole sadržaja.

Korišćenje zastarelih kontrola obrazaca

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete zastarelu kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na padajući meni Zastareli obrasci.

 3. Izaberite kontrolu Zastareli obrazac ili Active X kontrola koju želite da uključite.

Svaka kontrola sadržaja ima svojstva koja možete postavljati ili menjati. Na primer, kontrola odabirača datuma pruža opcije formata koji želite da koristite za prikazivanje datuma.

 1. Kliknite na kontrolu sadržaja koju želite da promenite.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva i promenite željena svojstva.

svojstva kontrole režima projektanta

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost obrasca koji kreirate i isporučujete. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Postupite na sledeći način da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog obrasca:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  Dugme „Režim za dizajniranje“

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Režim dizajniranja da biste isključili opciju dizajniranja i sačuvali tekst uputstva.

Napomena: Nemojte da potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj ako želite da korisnici zamene tekst uputstva svojim tekstom.

Zaštita obrasca znači da nije moguće promeniti; osobe mogu da popune zaštićeni obrasca, ali ne mogu da promenite kontrole ili svojstva kontrola.

Savet: Testirajte obrazac pre distribuiranja. Otvorite obrazac, ispunite ga kako bi to učinio korisnik i zatim sačuvajte kopiju.

 1. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Savet: Izabrali više kontrola tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok klikćete na kontrole.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na grupu, a zatim, ako to bude zatraženo, izaberite stavku Grupiši .
  kontrole grupe režima projektanta

 3. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Svojstva.
  svojstva kontrole režima projektanta

 4. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja , u okviru zaključavanjeuradite nešto od sledećeg:

 • Potvrdite izbor Nije moguće izbrisati kontrolu za sadržaj, što omogućava da se sadržaj kontrole uređuje, ali ne i da se ta kontrola izbriše iz predloška ili dokumenta koji se zasniva na predlošku.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj koje vam omogućava brisanje kontrole, ali vam ne dozvoljava da uredite sadržaj u kontroli.

Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst ako je uključen. Na primer, ako često uključujete odricanje odgovornosti, možete obezbediti da tekst ostane isti i možete da izbrišete odricanje odgovornosti za dokumente koji ga ne zahtevaju.

Pratite ove korake da biste kreirali obrazac u programu Word.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. Potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. Na listi Predlošci izaberite stavku Moji predlošci.

 3. Kliknite na ikonu Normalno, a zatim u okviru za grupisanje Kreiraj novi izaberite opciju Predložak ili opciju Dokument.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao dajte novom predlošku ili dokumentu ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Dizajnirajte obrazac tako što ćete prvo napravite nacrt ili koristiti postojeći obrazac kao vodič. U obrascu možete da dodate kontrole sadržaja, tabele i druge grafičke elemente.

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Režim dizajniranja, a zatim kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

Slika dugmeta

Uradite nešto od sledećeg:

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

Umetanje tekstualnog polja „Popuna“

Umetanje padajuće liste koja ograničava dostupne izbore na one koje navedete

Umetanje polja za potvrdu

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Obogaćeni tekst kontrola Slika glavne trake programa Word ili tekst kontrola Slika glavne trake programa Word .

Umetanje tekstualnog polja „Popuna“

Važno: Provera pravopisa neće označiti zastavicom greške koja su otkucane u tekstualnom polju obrasca. Ako želite da pokrenete proveru pravopisa, koristite stavke „Kontrola obogaćenog teksta“ ili „Kontrola teksta“.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Nasleđene alatke.

 2. Izaberite stavku Tekstualno polje obrasca.

 3. U grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali liniju ispod polja, izaberite polje, a zatim kliknite na dugme Podvuci u grupi Font na kartici Početak.

  • Da biste ograničili količinu informacija koje osoba može da otkuca u polje, podesite maksimalnu širinu tako što ćete izabrati polje, kliknuti na dugme Svojstva u grupi Kontrole i uneti vrednost manju od Maksimalne dužine.

  • Da bi ste polje učinili onoliko dugačkim kolika je njegova maksimalna dužina, dodajte tekst sa uputstvom tako što ćete kliknuti na dugme Svojstva u grupi Kontrole i otkucati tekst kao što je Ovde otkucajte svoje ime u okviru Podrazumevani tekst.

Umetanje padajuće liste koja ograničava dostupne izbore na one koje navedete

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na kontrolu Padajuća lista Slika glavne trake programa Word .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Slika dugmeta

 3. U odeljku Svojstva padajuće liste kliknite na dugme Dodaj da biste kreirali listu mogućnosti.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda.

  Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

Umetanje polja za potvrdu

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Nasleđene alatke.

 2. Izaberite stavku Polje za potvrdu u obrascu.

 3. Otkucajte razmak, a zatim oznaku za polje za potvrdu.

 4. Da biste uklonili senčenje polja za potvrdu, izaberite stavku Nasleđene alatke, a zatim kliknite na dugme Senčenje.

Napomena: Nećete moći da potvrdite ili opozovete izbor u polju dok štitite obrazac.

Svaka kontrola sadržaja ima svojstva koja možete postavljati ili menjati. Na primer, kontrola odabirača datuma pruža opcije formata koji želite da koristite za prikazivanje datuma.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu sadržaja koju želite da promenite.

 2. Kliknite na dugme Svojstva i promenite svojstva koja želite.

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost obrasca koji kreirate i isporučujete. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Postupite na sledeći način da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog obrasca:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  Slika dugmeta

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Ako želite da kontrola sadržaja nestane kada neko upiše svoj sadržaj da bi zamenio vaša uputstva u kontroli obogaćenog teksta ili kontroli teksta, u grupi Kontrole kliknite na dugme Svojstva, a zatim potvrdite izbor Ukloni kontrolu za sadržaj kada sadržaj bude uređen.

 5. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Režim dizajniranja da biste isključili opciju dizajniranja i sačuvali tekst uputstva.

Napomena: Nemojte da potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj ako želite da korisnici zamene tekst uputstva svojim tekstom.

Možete da zaštitite pojedinačne kontrole sadržaja u predlošku obrasca da biste sprečili da neko izbriše ili uredi određenu kontrolu sadržaja ili grupu kontrola ili možete pripremiti obrazac za distribuiranje i popunjavanje tako što ćete ga zaključati. Možete doprineti zaštiti svog sadržaja predloška obrasca pomoću lozinke.

Savet: Ukoliko želite, obrazac možete da isprobate pre nego što ga distribuirate. Otvorite obrazac, popunite ga na način na koji bi korisnik to učinio, a zatim sačuvajte njegovu kopiju na željenoj lokaciji.

 1. Izaberite kontrolu sadržaja ili grupu kontrola na koje želite da ograničite promene.

 2. Da biste grupisali nekoliko kontrola, izaberite kontrole tako što ćete pritisnuti taster SHIFT i kliknuti na svaku kontrolu koju želite da grupišete. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Slika dugmeta

 4. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru Zaključavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor Nije moguće izbrisati kontrolu za sadržaj, što omogućava da se sadržaj kontrole uređuje, ali ne i da se ta kontrola izbriše iz predloška ili dokumenta koji se zasniva na predlošku.

  • Potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj, što omogućava da se kontrola izbriše, ali ne i da se njen sadržaj uređuje.

   Napomena: Ova opcija nije dostupna za sve kontrole.

 1. Otvorite obrazac koji želite da zaključate kako bi mogao da se popuni.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

  Slika trake u programu Word

 3. U oknu zadatka Zaštiti dokument, u okviru Ograničenja uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli samo ovaj tip uređivanja u dokumentu.

 4. Sa liste ograničenja uređivanja izaberite stavku Popunjavanje obrazaca.

 5. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 6. Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno: Ako izaberete da ne koristite lozinku, svako će moći da promeni ograničenja uređivanja.

  Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz od 14 ili više znakova.

  Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Uskladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×