Kreiranje obrasca pokretanja toka posla

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možda želite tok posla za prikupljanje informacija od osoba koja ga pokreće, a zatim ukazuju na ovu informaciju kasnije u toku posla. Na primer, pretpostavimo da dizajnirate tok posla koji dodeljuje dokument redigovanje zadatak. U ovakvoj neki tokovi posla, možda bi bilo korisno da uvek automatski dodeli zadatak redigovanja iste učesniku i uvek koristi istu formulu za izračunavanje datuma dospeća. Ali toka posla, osoba koja ručno pokreće tok posla da biste naveli redaktora i krajnji rok. Ovo možete podesiti tako što ćete dodati prilagođena polja u obrascu pokretanja toka posla i koje zahtevaju da se tok posla pokrene ručno.

Kako je tok posla koristi informacije obrasca pokretanja

Za uputstva tok posla da biste uključili ili isključili navedeni radnje ili koraka, možete da koristite parametri koji u obrazac pokretanja ili koji izbor između alternativni grane. Alternativno, možete podesiti tok posla da biste kopirali informacije iz obrazac pokretanja u ove stavke sa liste, gde te informacije mogu da upućuje sekundarni toka posla.

Ovaj članak objašnjava kako pokretanja obrazaca rad i pruža primere i uputstva za podešavanje pokretanja obrazaca za razne svrhe.

U ovom članku

Šta je to obrazac pokretanja?

Šta su to tipovi polja obrasca pokretanja?

Šta su to podrazumevane vrednosti i kada da ih koristite?

Primer 1: Obezbeđuju informacije o trenutnom tokom posla

Primer 2: Recite trenutni tok posla da biste preskočili ili uključite korak ili radnju

Primer 3: Obezbeđuju informacije sekundarni toka posla

Kako možete da postavite ili ažurirati druge vrednosti u trenutnom stavke liste?

Kako da koristite parametar kao promenljiva dinamičke toka posla?

Šta je to obrazac pokretanja?

Obrazac pokretanja je stranica koji su predstavljeni svaki put kada se osobe ručno pokrene tok posla. Podrazumevani obrazac pokretanja je veoma jednostavne, uključujući samo ime toka posla i dva dugmeta Start i otkazivanje.

Jednostavni podrazumevani obrazac za pokretanja toka posla

Možete da napravite na ovaj jednostavni obrazac tako što ćete dodati jednog ili više polja obrasca. Pomoću ovih polja, osobe pokretanja toka posla može da pruži informacije koje je tok posla treba da dovršite njegove procesa.

Obrazac pokretanja možete imati onoliko poljima obrasca ako odaberete da kreirate. Sledeće obrazac obezbeđuje polja da biste naveli redaktora i krajnji rok.

Obrazac pokretanja sa dodatim poljima redaktoru i krajnji rok

U Office SharePoint Designer 2007, obrazac pokretanja se pojavljuje kao .aspx stranici u fascikli za tok posla. Ime datoteke obrasca pokretanja odgovara ime toka posla.

Tok posla .aspx stranice prikazane na listi fascikli

Obrazac pokretanja je povezan sa lokacije podrazumevanu master stranicu i sadrži podataka obrasca Web segmenta za interakciju sa tokom posla. Obrazac pokretanja može se prilagoditi za raspored i izgled – na primer, možete da priložite različitu master stranicu ili da izmenite stilove. Međutim, da biste promenili koja polja se pojavljuju u obrascu ili da biste promenili oblikovanje ili podrazumevane vrednosti svih polja, morate da koristite u dijalog Parametri pokretanja toka posla u dizajneru toka posla. Ne možete promeniti tako da polja obrasca tako što ćete urediti Veb segment obrasca podatke direktno.

Važno : Ako napravite prilagođavanja raspored i izgled podataka obrasca Web segmenta (to jest, promene za prezentaciju, a ne za funkcionalnost), imajte u vidu da te promene će se izgubiti svaki put kada se tok posla se ponovo sastavljen. Raspored i izgled prilagođavanja koje izvršite na ostatku stranice .aspx očuvani.

Ako kreirate polje obrasca tako što ćete koristiti u dijalog Parametri pokretanja toka posla i zatim kasnije promenite format za to polje, možda ćete videti sledeću poruku.

Upozorenje o promeni tip formata za postojeće polje

Ako izvršite promene u polja u obrascu pokretanja, a zatim ponovno prevođenje toka posla, sve pokrenute instance toka posla nastavi da biste pokrenuli, ali možete da upućujete samo podatke i formata podataka koji su dostupni u novi obrazac. Ako brišete ili menjate polja (na primer, tako što ćete ga Preimenovanje ili promena format), a zatim pokrenute instance toka posla pokuša da ukazuju na podatke koji su prisutne u formatu prikaza neočekivane ili nije prisutan uopšte, dođe do greške u tok posla. Stoga, važno je ne da izvršite sve promene koje briše, preimenuje ili u suprotnom menja bilo koje polje obrasca koje su trenutno pokrenute instance toka posla će pokušati da ukažete.

Ponekad možda podesili tok posla da biste kopirali informacije iz u polje obrasca pokretanja u polje u stavci liste. Na primer, osobe pokretanja primarni toka posla možete navesti u obrascu pokretanja krajnji rok za zadatak redigovanje dokumenata i glavni tok posla možete da kopirate tog datuma u polje za datum dospeća u trenutnoj stavki gde tog datuma može naknadno da upućuje sekundarni toka posla koje šalje krajnji rok podsetnike. U tom slučaju, važno je da biste se uverili da informacije koje ste uneli u obrascu pokretanja i kopirali u polje stavke liste se ne menja dok sekundarni toka posla i dalje treba da budu u mogućnosti da ukazuju na to. Ovo je posebno važan Imajte na umu ako tok posla sekundarni pauzira ili čeka tokom vremenskog perioda.

Vrh stranice

Šta su to tipovi polja obrasca pokretanja?

Sledeća ilustracija prikazuje primer svaki tip polja obrasca pokretanja.

Obrazac pokretanja sa jednog polja za svaki tip

1. jedan red teksta

2. više redova teksta

3. broj

4. da/ne (polje za potvrdu)

5. opcija (meni da biste odabrali neku) kao radio dugmad

6. datum i vreme

7. opcija (meni da biste odabrali neku) kao padajući meni

Trebalo bi da odaberete tip odgovarajuća polja za sve parametre koje kreirate:

 • Jedan red teksta    Koristite ovaj tip polja za kratak tekst proizvoljnog odgovor.

 • Više redova teksta    Koristite ovaj tip polja proizvoljnog tekst odgovora bilo koje dužine.

 • Broj    Ovaj tip polja je namenjen samo numeričke vrednosti. Nemojte uključivati zareze u podrazumevanu vrednost.

 • Datum i vreme    Za ovaj tip polja, imate izbor tri podrazumevane vrednosti (prazno polje ili datum i vreme kreiranja stavke, ili na određeni datum i vreme kada naznačite) i formata dva prikaza (samo datuma ili datuma i vremena).

 • Izbor (meni da biste odabrali neku)    Ovaj tip polja se može prikazati na obrascu kao padajući meni ili radio dugmad. U svakom slučaju, samo jedan od navedenih stavki može biti izabran u bilo kom trenutku.

 • Da/ne (polje za potvrdu)    Ako ne navedete podrazumevane vrednosti za polja ovog tipa, podrazumevana vrednost da je dodeljena.

Za sve tipove polja, ako podrazumevane vrednosti nije naveden, on se prikazuje u obrascu.

Ovo su neke stvari koje treba imati na umu kada radite sa poljima obrasca pokretanja:

 • Validacija podataka    Većinu tipova polja koji su trenutno dostupni za upotrebu u obrascu pokretanja pružaju malo ili nimalo Validacija podataka. Nije moguće, na primer, da biste podesili polja datuma i vremena da biste proverili da li je kasnije od današnjeg datuma koji je unet. (Naravno, možete da uključite u korak toka posla koja proverava da li su uneti datum spada u preciziranom opsegu – i, ako ne radi, šalje e-poruku za neslaganje osobi koja je pokrenula tok posla, a zatim zaustavi tok posla.) Najniži nivo validacije podataka obezbeđuje polja jedan red teksta, više redova tekstai broj, svaka od njih prihvata sve stavke koje ne premašuje maksimalnu dužinu znakova. (Iako broj prihvata samo numeričke vrednosti kao podrazumevane vrednosti, prihvata numeričke i tekstualne vrednosti od osoba koja pokreće tok posla i dovršava obrazac pokretanja). Najjača Verifikacija podataka obezbeđuje polje opcija (meni da biste odabrali neku) , za koju osoba koja pokreće tok posla mora Odaberite neku od unapred oblikovane opcija naveo obrazac.

 • Polje opise i uputstva    Pojedinačna polja u obrascu pokretanja ne obezbeđuju razmak opis polja ili uputstva o tome kako bi trebalo unositi informacije. Međutim, možete dodati opise i uputstva za obrazac celu pokretanja – uključujući uputstva o koja polja mora biti sadrže vrednost i polja koja može da ostane prazna – tako što ćete urediti .aspx stranici. Uverite se da koji dodajete opise i uputstva izvan podataka obrasca Web segmentu, tako da su se gube kada se tok posla se ponovo sastavljen.

 • Opseg dostupna polja    Zbog toga što obrazac pokretanja nije povezan sa stavke liste – za razliku od obrazac prilagođene zadatak koji je povezan sa stavke na listi zadataka – obrazac pokretanja ne obezbeđuju kao mnogo tipova polja obrasca kao obrazac prilagođene zadatka.

Vrh stranice

Šta su to podrazumevane vrednosti i kada da ih koristite?

Kada dizajnirate obrazac pokretanja, možete odaberite da li da koristite podrazumevanu vrednost za svaki od parametre koje ste definisali. Ako navedete podrazumevanu vrednost za parametar i osobe pokretanja toka posla ne zamenjuje podrazumevanu vrednost sa neku drugu vrednost, tok posla će koristiti podrazumevane vrednosti.

Stoga, ako je tok posla zahteva koje nisu prazne vrednosti u bilo kom parametar da biste pokrenuli ispravno, je dobra ideja da biste naveli podrazumevanu vrednost. Na primer, na primer tok posla redigovanje dokumenata, možete da obezbedite podrazumevani redaktora i podrazumevani nivo prioriteta u obrascu pokretanja.

Ako tok posla moraju da sadrže vrednosti koje nisu prazne u polje za koje postoji bezbedno ili odgovarajuće podrazumevane vrednosti, preporučuje se da biste podesili prvi korak toka posla da proveri da li je potreban polje prazno. Ako je tok posla možete zaustaviti – samo nakon slanja e-poruke osobi koja je pokrenula, koja objašnjava da moraju počinjati nove instance toka posla na istu stavku, ali ovaj put koji određuje vrednost u polju potrebni.

Tip samo parametar koji se podrazumevana vrednost je na da/ne (polje za potvrdu) parametar, koja će uvek podrazumevani da ili ne.

Važno : Ako ste podesili tok posla započne automatski, a ako ne navedete podrazumevane vrednosti za neke parametre, videćete sledeću poruku, vas podsetiti da prazne vrednosti u neke parametre može sprečiti tok posla pokrenut ispravno.

Upozorenje o uključivanju podrazumevane vrednosti za automatsko pokretanje

Vrh stranice

Primer 1: Obezbeđuju informacije o trenutnom tokom posla

Ako koristite tok posla da biste dodelili zadatak (kao što je zadatak redigovanja dokumenata u našem primeru) i želite da osobe pokretanja toka posla da biste mogli da odaberete osobama da dodelite zadatak, možete da postavite to tako što ćete dodati parametar u obrascu pokretanja.

Dodavanje redaktor polja u obrascu pokretanja

Da biste dodali parametar redaktor:

 1. U dizajneru toka posla, uverite se da tok posla može da se pokreće samo ručno i automatski, a zatim izaberite stavku pokretanja.

  Dizajner toka posla sa postavkama za novi tok posla

 2. U dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme Dodaj.

 3. U dijalogu Dodavanje polja , a ime novog polja redaktor a zatim na listi polje tip informacija , kliknite na dugme Izbor (meni da biste odabrali neku).

  Dodavanje polja dijalog sa izbore

 4. Kliknite na dugme dalje , a zatim u okviru izbora (unesite svaki izbor u zasebnom redu) otkucajte e-adrese redaktora koji želite da nude kao opcije za ovaj parametar.

  Napomena : Kada šaljete e-poruke, tok posla može da koristi ime domena domena\ime korisnika ili punu e-adresu osobe – na primer, ili NORTHWINDTRADERS\Ana i Ana@Northwindtraders.com raditi na za ili Cc redova e-poruka za tok posla.

 5. U polju Podrazumevana vrednost Navedite redaktor kojima želite da tok posla da biste koristili ako osoba dovršavanje obrazac pokretanja da unesete promene ovaj parametar.

  Važno : Ako ne navedete podrazumevane vrednosti za polje u kom je tok posla zahteva informacije i osoba koja je pokrenula tok posla i ne unosite vrednosti za to polje, tok posla neće uspeti.

 6. Na listi Prikaži kao izaberite opciju padajući meni ili Radio dugmad. (U ovom primeru, Radio dugmad je izabrana opcija.)

  Dodavanje polja dijalog sa izbore

 7. Kliknite na dugme Završi i u dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme u redu.

Konfigurisanje radnju toka posla da biste koristili parametrom inicijacije obrasca

Da biste podesili tok posla da biste dodelili zadatak redigovanja dokumenata učesnici navedene u obrascu pokretanja:

 1. U dizajneru toka posla, na stranici koja predstavlja korak mesto na koje želite da biste pronašli zadatak, kliknite na dugme Radnje, a zatim kliknite na radnju koju želite.

  U ovom primeru, kliknite na dugme Dodeli stavku zaduženja.

 2. U radnju, kliknite na stavku zaduženja i u Čarobnjak za prilagođeno zadatka, kliknite na dugme sledeće, a zatim imenujte zadatak Redigovanje dokumenata.

 3. U polju Opis otkucajte uputstva da biste obuhvatili zadatak i zatim kliknite na dugme Završi.

 4. U radnju, kliknite na ove korisnike.

 5. U dijalogu Izaberite korisnike , na listi ili izaberite postojeći korisnici i grupe kliknite na dugme Za pronalaženje toka posla, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: podaci toka posla

  • Polje: pokretanja: redaktor

 7. Kliknite na dugme u redu, a zatim kliknite na dugme u redu ponovo da biste zatvorili dijalog " Izbor korisnika ".

Radnju sada izgleda ovako.

Radnje sa obe parametri navedeni

Koristite redaktor polja u obrascu pokretanja, osoba koja pokreće tok posla možete reci toka posla koje osobe da dodelite zadatak.

U sledećem odeljku ćete naučiti kako da koristite obrazac pokretanja za tok posla odlučite da li želite da izvršite određene radnje ili skup radnji.

Vrh stranice

Primer 2: Recite trenutni tok posla da biste preskočili ili uključite korak ili radnju

Ponekad ćete možda želeti koraka u tok posla da biste pokrenuli ili da se pokrene na određenu stavku liste zasnovane na određene informacije o toj stavci. Na primer, možda ćete morati toka novi dokument koji rade na svakom novom dokumentu u biblioteci deljenih dokumenata, ali možda želite da zadatak redigovanje dokumenta koji je uvršten u tok posla da biste pokrenuli samo na izabrane dokumente, a ne na drugim osobama.

Dodavanje polja "Pošalji na redigovanje" obrazac pokretanja

Da biste dodali parametar Pošalji na redigovanje:

 1. U dizajneru toka posla, uverite se da tok posla može da se pokreće samo ručno i automatski, a zatim izaberite stavku pokretanja.

  Dizajner toka posla sa postavkama za novi tok posla

 2. U dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme Dodaj.

 3. U dijalogu Dodavanje polja ime novo polje Pošalji na Redigovanje , a zatim na listi tip informacija izaberite da/ne (polje za potvrdu).

 4. Kliknite na dugme dalje, a zatim navedite podrazumevanu vrednost (ako ne navedete vrednost, polje realnih brojeva dvostruke preciznosti da).

  Dodavanje polja dijalog sa izbore

 5. Kliknite na dugme Završi i u dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme u redu.

Dodavanje uslova sa tokom posla

Da biste podesili tok posla da biste koristili Pošalji na redigovanje vrednost da biste odlučili da li želite da pokrenete trenutni korak toka posla (na primer, korak u kojoj je redigovanje dokumenata zadatak dodeljen):

 1. U dizajneru toka posla, na stranici toka posla koja predstavlja korak koji želite da povežete sa poljem za potvrdu kliknite na dugme uslova, a zatim kliknite na dugme Uporedi bilo kom izvoru podataka.

 2. U stanju, kliknite na prvu vrednost, a zatim kliknite na dugme Prikaži povezivanje podataka Slika dugmeta .

 3. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: podaci toka posla

  • Polje: pokretanja: Slanje na pregled

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. U stanju, kliknite na drugu vrednost , a na listi, kliknite na dugme da.

Vaše stanje sada izgleda kao na sledećoj ilustraciji.

Korak toka posla koji prikazuje uslov sa sve parametre naveden

Sada, tako što ćete koristiti u polju za potvrdu u obrascu pokretanja, osoba koja pokreće tok posla možete da obavestite tok posla da biste izvršili ili da ne izvršite radnje u trenutnom koraku.

U sledećem odeljku ćete naučiti kako da biste kopirali informacije iz obrazac pokretanja u ove stavke sa liste, tako da sekundarni toka posla možete da pronađete informacije.

Vrh stranice

Primer 3: Obezbeđuju informacije sekundarni toka posla

Ako koristite pomoćnu tok posla pokrenut na listu zadataka da biste podesili krajnji datumi za zadatke koji su kreirani uz primarni toka posla na drugoj listi (na primer, biblioteci deljenih dokumenata), možete da koristite obrazac pokretanja toka posla za primarni da biste naveli krajnji rok za zadatak. Više informacija o sekundarni tokova posla potražite u članku Kreiranje sekundarni toka posla.

Protoka krajnji datum informacija pomoću primarnih i sekundarnih toka posla

1. osoba Pokretanje toka posla primarni navodi krajnji rok.

2. pokretanja obrazac zalihe krajnji datum primarni tokom posla.

3. primarni toka posla kopira krajnji datum u polju Datum dospeća trenutne stavke na listi.

4. sekundarni toka posla dobija krajnji rok upitom stavke liste.

5. sekundarni toka posla kopije krajnji datum stavci zadatka.

Napomene : 

 • Sekundarni toka posla da biste uputili originalne stavke liste na kojoj je pokrenut tok posla primarni, sekundarni tok posla morate znati ID stavke liste te originalne stavke. Samo stavke zadataka koji su kreirani uz jednu od radnje zadatka toka posla automatski znam ovaj ID stavke liste, koji se skladišti u koloni ID stavke toka posla na listi zadataka. Ako vaš sekundarni tok posla je pokrenut na listi koji se ne nalazi na listi zadataka, ali treba da ukazuju na originalnoj stavci, a zatim primarni tok posla mora skladištenje ID stavke liste stavke ga na kojem su pokrenute u stavki koja kreira i na kojem je sekundarni tok posla pokrenut. Možete da podesite ovo tako što ćete dodati kolone za pronalaženje na listu gde sekundarni tok posla pokreće, gde je ova kolona za pronalaženje reference ID kolone na listu ili biblioteku koja primarni tok posla se pokreće. Zatim, kada konfigurišete primarni tok posla da biste kreirali stavke sa liste koja sekundarni tok posla se pokreće, mapiranje ID stavke liste trenutne stavke primarni toka posla u polje za pronalaženje u drugoj listi.

 • Ako još niste dodali u koloni datum dospeća biblioteci deljenih dokumenata, morate to da uradite da biste izvršili procedure u ovom odeljku. Ako želite da uključite datum i vreme informacija u ovoj koloni, uverite se da biste ovu selekciju u odeljku Dodatne postavke kolone na stranici dodavanje kolona.

  Ako ne želite da se pojavljuju na obrascima kao što su EditForm.aspx, gde osobe možete promeniti vrednost u polju, polje Krajnji rok možete da sakrijete ovo polje iz obrazaca. Da biste to uradili, prvo se uverite da upravljanje tipovima sadržaja je dozvoljeno u listi ili biblioteci (na stranici Postavke liste, kliknite na dugme Više opcija za postavke). Zatim, sakrijte polje Krajnji rok odvojeno za svaki tip sadržaja (na listi postavke stranice, kliknite na tip sadržaja, a zatim kliknite na kolonu datum dospeća, a zatim izaberite skriveno (se neće pojaviti u obrascima)). Imajte na umu da možete da sakrijete kolone samo po tipu sadržaja, a ne čitavu listu ili biblioteku u isto vreme.

Dodavanje krajnji rok polja u obrascu pokretanja

Da biste dodali parametar krajnji rok:

 1. U dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme Dodaj.

 2. U dijalogu Dodavanje polja , a ime novo polje Krajnji rok i zatim na listi polje tip informacija izaberite stavku datum i vreme.

 3. Kliknite na dugme dalje, a zatim se uverite da je izabrana radio dugme prazna podrazumevane vrednosti i da je samo datum izabrana u polju Prikaz formata .

  Dodavanje polja dijalog sa izbore

 4. Kliknite na dugme Završi i u dijalogu Parametri pokretanja toka posla kliknite na dugme u redu.

Polje je dodato u obrascu pokretanja.

Obrazac pokretanja sa dodatim poljima redaktoru i krajnji rok

Korišćenje primarnog toka posla da biste podesili ove stavke krajnji rok

Da biste podesili tok posla da biste kopirali krajnji rok vrednost iz obrazac pokretanja na polje Krajnji rok od trenutnog stavke liste:

 1. U dizajneru toka posla kliknite na dugme Radnjei izaberite stavku Podešavanje polje u trenutnom stavki.

  Ako ova radnja ne pojavi na listi, izaberite stavku Još radnji da biste videli kompletnu listu.

 2. U radnju, kliknite na polje , a zatim sa liste izaberite Krajnji rok.

 3. U radnju, kliknite na vrednosti zatim kliknite na dugme Prikaži povezivanje podataka Slika dugmeta .

 4. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: podaci toka posla

  • Polje: pokretanja: krajnji rok

 5. Kliknite na dugme U redu.

Sada, kada osoba pokretanja toka posla navodi na krajnji rok (ili krajnji datum i vreme) na obrascu za pokretanje da vrednost se kopiraju u koloni krajnji rok za stavku liste.

Napomena : Glavni tok posla mora izvrši ovu radnju pre nego što dodeljuje zadatak, jer primarni tok posla pauzira odmah nakon dodeljuje zadatak i pomoćne toka posla upite za krajnji rok informacijama dok je glavni tok posla je i dalje pauziran.

Koristite sekundarni tok posla da biste kopirali krajnji rok zadatka stavke

Da biste podesili sekundarni tok posla da biste kopirali vrednost krajnji rok iz stavke liste Deljeni dokumenti stavke liste zadataka:

 1. Otvorena sekundarni toka posla u dizajneru toka posla, na stranici koja predstavlja korak gde želite da postavite vrednost krajnji rok zadatka, kliknite na dugme Radnje, a zatim izaberite stavku Skup polja u trenutnoj stavki.

 2. U radnju, kliknite na polje , a zatim sa liste izaberite Krajnji rok.

 3. U radnju, kliknite na vrednosti zatim kliknite na dugme Prikaži povezivanje podataka Slika dugmeta .

 4. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: deljenih dokumenata

  • Polje: krajnji rok

  • Polje: deljenih dokumenata: ID

  • Vrednost: kliknite na dugme Prikaži povezivanje podataka Slika dugmeta .

   Otvara se drugi Definisanje toka posla za pronalaženje dijalog. Izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: trenutne stavke

  • Polje: ID stavke toka posla

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Prvi dijalog Definisanje toka posla za pronalaženje sada izgleda kao ova.

  Definisanje toka posla za pronalaženje dijaloga sa izbora koji su napravljeni

  Ovo pronalaženje kaže, ""Idite u koloni datum dospeća u biblioteci "Deljeni dokumenti", a zatim idite u red u tom bibliotekom čije ID se podudara sa ID stavke toka posla uskladištene u trenutnoj stavki na listi zadaci i preuzeli krajnji rok vrednost iz tog reda."

 6. Kliknite na dugme U redu.

Radnju sada izgleda kao što je prikazano ovde.

Radnje sa obe parametri navedeni

Sada, kada osoba koja pokreće tok posla primarni koristi obrazac pokretanja da biste podesili krajnji rok vrednost u trenutnoj stavki u biblioteci deljenih dokumenata, sekundarni tok posla pokrenut na listi zadaci možete preuzeti taj krajnji rok i ga koristite za slanje krajnji rok podsetnike i izvršavanje drugih radnji.

Možete da koristite iste osnovne procedure zaposlenih u ovom odeljku da biste postavili ili ažurirate druge vrednosti u ovu stavku i stavku zadatka.

Vrh stranice

Kako možete da postavite ili ažurirati druge vrednosti u trenutnom stavke liste?

Da biste postavili ili ažurirate drugim vrednostima u ove stavke sa liste pomoću informacija koje ste dobili u obrascu pokretanja toka posla, možete da koristite isti opšte proces koji se koristi u polju primer 3: obezbeđuju informacije za pomoćne tok posla odeljak ovog članka:

 1. Dodajte parametar željene informacije u obrascu pokretanja.

 2. Podešavanje toka posla da biste kopirali vrednost uneta u polje obrasca pokretanja u odgovarajuće polje trenutne stavke sa liste.

Možete da uključite uslove da uputite tok posla da biste kopirali ili ne da biste kopirali vrednost u okviru navedenog okolnostima ili proverite da li vrednost u obrascu pokretanja i izvršite promene u polje trenutne stavke osim jednostavno kopiranje vrednost obrasca pokretanja u nju.

Na primer, tok posla može proverite vrednost uneta u predviđeni budžet polja u obrascu pokretanja, i postavite projektovanih budžeta polja u trenutnoj stavki ili visok ili nizak, u zavisnosti od nivoa Predviđeni troškovi.

Korak sa još ako granu koja postavlja vrednost predviđena budžet

U sledećem odeljku, saznaćete o tome kako se tok posla možete poništiti vrednosti prvobitno isporučene u obrascu pokretanja, tako što ćete koristiti parametre obrasca pokretanja kao promenljive lokalne toka posla.

Vrh stranice

Kako da koristite parametar kao promenljiva dinamičke toka posla?

Vrednosti navedene za obrazac parametrom inicijacije osoba pokretanja toka posla mogu se zameniti drugim vrednostima dok je tok posla pokrenut, a samim tim može da se koristi kao lokalne promenljive unutar toka posla.

Ako je parametar vrednosti koji mogu da se promene korak korak toka posla — zbog izračunavanja vrši tok posla samu ili zbog unosa sa jedne od osoba koje učestvuju u toku posla – a zatim kad god je to odgovarajući Skup promenljivi tok posla radnju možete da koristite da biste uspostavili početnu vrednost toka posla.

Na primer, Sledeća ilustracija prikazuje radnju u korak toka posla koji je podešen za dinamičko promenite vrednost obrasca pokretanja

Podesite da koristi radnje Postavljanje vrednosti toka posla da biste promenili obrazac pokretanja krajnji rok vrednost korak toka posla

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×