Kreiranje objedinjavanja e-pošte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Koristite objedinjavanje e-pošte kada želite da pošaljete veliki broj poruka koje su gotovo identične, ali svaka od njih sadrži i neke jedinstvene informacije. Na primer, objedinjavanje e-pošte možete da koristite kako biste kreirali pojedinačno prilagođene e-poruke koje sadrže personalizovane napomene ili promenljivi sadržaj koji se odnosi na različite grupe kupaca. Osim toga, objedinjavanje e-pošte možete da koristite da biste kreirali najavu proizvoda koju ćete poslati na adrese 100 najboljih kupaca i u kojoj je veći deo teksta ili ceo tekst publikacije isti, ali je e-adresa različita za svakog kupca.

Napomena : Objedinjavanje e-pošte zahteva korišćenje programa Microsoft Office Outlook 2007 ili Microsoft Outlook Express (verzija 5.0 ili novija).

Koristite okno zadataka Objedinjavanje e-pošte da biste kreirali objedinjavanje e-pošte. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje e-pošte kako biste otvorili okno zadataka Objedinjavanje e-pošte u novoj ili postojećoj publikaciji.

Ovaj članak sadrži:

Kreiranje ili povezivanje sa liste primalaca

Priprema publikacije

Kreiranje objedinjene publikacije

Otkazivanje objedinjavanja

Kreiranje liste primalaca ili povezivanje sa listom primalaca

Da biste izvršili objedinjavanje e-pošte, potrebno je da otvorite novu ili postojeću publikaciju i da se zatim povežete sa izvorom podataka, a to je datoteka koja sadrži jedinstvene informacije koje želite da obuhvatite. Datoteka sa podacima može da sadrži listu imena i e-adresa, podatke o proizvodima ili slike. Ona može da bude sačuvana u više formata, uključujući i sledeće:

 • Microsoft Office Outlook lista kontakata

 • Microsoft Office Excel radni listovi

 • Microsoft Office Word tabele

 • Microsoft Office Access tabele baza podataka

 • Tekstualne datoteke u kojima tabulatori, zarezi, tačke i zarezi ili drugi separatori dele kolone, a prelomi pasusa dele redove

Možete da se povežete sa postojećom listom ili izvorom podataka, odnosno možete kreirati novu listu primalaca. Ako želite da koristite samo neke stavke liste pri objedinjavanju, listu možete da filtrirate po određenom kriterijumu. Osim toga, možete da sortirate stavke po abecednom redosledu.

Napomena : Ako želite da objedinite slike na stranicama publikacije, izvor podataka mora da sadrži imena datoteka ili putanje za datoteke slika koje želite da objedinite. U izvor podataka nemojte da uključite stvarne slike.

Korišćenje postojeće liste

 1. U odeljku Kreirajte listu primalaca izaberite opciju Iskoristi postojeću listu, a zatim kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

  Microsoft Office Publisher podrazumevano skladišti izvore podataka u fascikli Moji izvori podataka. Možda će biti potrebno da pregledate njen sadržaj da biste pronašli odgovarajući izvor podataka.

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite željeni izvor podataka.

 3. Kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, možda će se pojaviti drugi dijalozi u kojima će se od vas zahtevati određene informacije.

  Na primer, ako je izvor podataka Microsoft Office Excel radna sveska sa informacijama koje se nalaze na više radnih listova, biće potrebno da izaberete radni list koji sadrži željene informacije, a da zatim kliknete na dugme U redu.

  Svi kontakti sa liste pojaviće se u dijalogu Primaoci objedinjene pošte u kom možete da filtrirate i sortirate listu primalaca koji će biti obuhvaćeni objedinjavanjem.

Izbor primalaca iz Outlook kontakata

 1. U odeljku Kreirajte listu primalaca izaberite opciju Izaberi kontakte iz programa Outlook, a zatim kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

 2. Ako budete upitani da odaberete profil pošte, izaberite željeni profil, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Izbor kontakata izaberite željenu listu kontakata, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Svi kontakti iz fascikle će se pojaviti u dijalogu Primaoci objedinjene pošte u kom možete da filtrirate i sortirate listu primalaca koji će biti obuhvaćeni objedinjavanjem.

Upisivanje nove liste

Ukoliko već ne postoji lista sa kojom je moguće uspostaviti vezu, možete da kreirate novu.

 1. U odeljku Kreirajte listu primalaca izaberite opciju Upisivanje nove liste, a zatim kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

 2. U dijalogu Nova lista adresa dodajte sva potrebna nova polja ili zaglavlja kolona.

  Kako?

  U dijalogu Nova lista adresa kliknite na dugme Prilagodi kolone, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste dodali polje, izaberite ime polja koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste uklonili polje, izaberite ime polja koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

  • Da biste preimenovali polje, izaberite ime polja koje želite da preimenujete, a zatim u dijalogu Preimenovanje polja upišite novo ime u okvir za tekst Za.

  • Da biste polje premestili nagore ili nadole na listi, izaberite ime polja koje želite da premestite, a zatim klikćite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne zauzme željeni položaj.

 3. Upišite informacije za prvu stavku u odgovarajuća polja, uključujući e-adresu primalaca. Nije potrebno da popunite sva polja.

 4. Kada završite sa unosom informacija za prvu stavku, kliknite na dugme Nova stavka.

 5. Ponavljajte korake 3 i 4 dok ne završite sa dodavanjem stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Čuvanje liste adresa, u polje Ime datoteke upišite ime liste adresa, a zatim izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati listu.

  Microsoft Office Publisher podrazumevano čuva listu adresa u fascikli Moji izvori podataka. Preporučuje se da ovde čuvate listu adresa zato što je to takođe podrazumevana fascikla u kojoj Publisher traži izvore podataka.

  Svi kontakti sa nove liste pojaviće se u dijalogu Primaoci objedinjene pošte u kom možete da filtrirate i sortirate listu primalaca koji će biti obuhvaćeni objedinjavanjem.

Izbor primalaca

U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da obuhvatite objedinjavanjem. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog primaoca kog želite da obuhvatite, a opozovite izbor u polju za potvrdu pored svakog primaoca kog želite da izuzmete.

Potvrdite ili opozovite izbor svih stavki na listi

 • Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu u redu naslova.

Ako želite da koristite samo neke stavke liste pri objedinjavanju, možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma. Nakon što filtrirate listu, možete da koristite polja za potvrdu da biste obuhvatili ili izuzeli zapise.

Filtriranje stavki na listi

 1. Kliknite na strelicu koja se nalazi pored zaglavlja kolone stavke po kojoj želite da filtrirate.

 2. Izaberite neku od sledećih stavki:

  • (Prazni) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

  • (Neprazni) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

  • (Više opcija) otvara dijalog Filtriranje i sortiranje koji možete da koristite za filtriranje po više kriterijuma. Dijalog Filtriranje i sortiranje možete da otvorite i tako što ćete u dijalogu Primaoci objedinjene pošte, u grupi Pročistite listu primalaca kliknuti na vezu Filter.

   Savet : Ako izvor podataka sadrži više zapisa koji sadrže iste informacije u nekim poljima i ukoliko postoji 10 ili manje jedinstvenih vrednosti u koloni, filtriranje možete da izvršite po određenim informacijama. Na primer, ako postoji više adresa u kojima je kao zemlja/region navedena Australija, filtriranje možete da izvršite na osnovu reči Australija.

   Dijalog Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo zapise koji ispunjavaju kriterijume. Izaberite stavku (Sve) da biste ponovo prikazali sve zapise.

Možete da sortirate zapise po abecednom redosledu ako želite da na listi budu prikazani na taj način.

Sortiranje stavki na listi

 • U dijalogu Primaoci objedinjene pošte izaberite zaglavlje kolone stavke po kojoj želite da sortirate.

  Na primer, izaberite zaglavlje kolone Prezime ako želite da prikažete listu po abecednom redosledu prezimena.

 • Da biste sortirali koristeći više kriterijuma, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte, u odeljku Pročistite listu primalaca izaberite stavku Sortiranje. U dijalogu Filtriranje i sortiranje izaberite kriterijum po kojem želite da sortirate.

Kliknite na dugme U redu da biste se vratili na okno zadatka Objedinjavanje e-pošte.

Vrh stranice

Priprema publikacije

Objedinjavanjem e-pošte kombinuje se jedna poruku koja sadrži iste informacije u svakoj kopiji, kao i čuvare mesta za informacije koje su jedinstvene za svaku kopiji. Nakon kreiranja publikacije, umetnite dodatni tekst koji želite da se pojavi u svakoj verziji publikacije za objedinjavanje e-pošte poput pozdrava, kao i čuvare mesta za jedinstvene informacije poput imena primalaca.

Ako to već niste uradili, umetnite okvir za tekst, upišite tekst koji želite da se pojavi u svakoj verziji publikacije za objedinjavanje e-pošte i dodajte čuvare mesta za jedinstvene informacije.

Umetanje okvira za tekst

 1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

 2. Postavite pokazivač na mesto u publikaciji na kom želite da se prikaže jedan ugao okvira za tekst, a zatim izvršite dijagonalno prevlačenje dok ne dobijete okvir za tekst željene veličine.

Umetanje željenog teksta u svaku verziju

 • Kliknite unutar okvira za tekst, a zatim upišite tekst koji želite da se pojavi u svakoj verziji publikacije za objedinjavanje e-pošte.

Umetanje polja podataka u publikaciju

 1. U publikaciji za objedinjavanje e-pošte kliknite unutar okvira za tekst u koji želite da umetnete polje sa podacima.

 2. Umetnite nešto od sledećeg:

  Polja Adresa

  U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte (Pripremite svoju publikaciju), iz oknu koje se nalazi u odeljku Pripremite svoju publikaciju prevucite polje koje želite da dodate u okvir za tekst koji ste za njega kreirali.

  Napomena : 

  • Osim toga, u Još stavki možete kliknuti na vezu Polja adrese, a zatim u dijalogu Umetanje polja adrese izabrati elemente adrese koje želite da obuhvatite.

  • Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za polja adrese, možda će biti potrebno da u dijalogu Umetanje polja adrese kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

  Personalizovane hiperveze

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte (Pripremite svoju publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Umetni personalizovanu hipervezu.

  2. U dijalogu Umetanje personalizovane hiperveze upišite tekst koji želite da se prikaže i adresu Web lokacije na koju želite da posetioci odu kada kliknu na hipervezu.

  3. Ako želite da umetnete polje podataka u tekst za prikaz, kliknite u polje teksta za prikaz u koje želite da umetnete to polje podataka, a zatim u oknu sa desne strane izaberite polje podataka koje želite da umetnete.

   Napomena : Ukoliko umetnete polje podataka, za sve prazne unose koji odgovaraju umetnutom polju podataka možete da navedete tekst za prikaz i Web adresu za zamenu. Po potrebi potvrdite izbor Koristi podrazumevani tekst za prazne unose i Koristi podrazumevanu hipervezu za prazne unose i upišite tekst i Web adresu za zamenu.

  Polje "slika"

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte (Pripremite svoju publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Polje slike.

  2. U dijalogu Polje za dodavanje slike izaberite polje koje odgovara listi imena datoteka slika koje želite da umetnete.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte (Pripremite svoju publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Red za pozdrav.

  2. U dijalogu Umetanje reda za pozdrav izaberite oblik reda za pozdrav. Svaki oblik reda za pozdrav uključuje oslovljavanje, oblik imena i prateći znak interpunkcije.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi ukoliko Publisher ne bude u mogućnosti da protumači ime primaoca – na primer, ako izvor podataka ne sadrži ni ime ni prezime primaoca, već samo ime kompanije.

   Napomena : Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda će biti potrebno da u dijalogu Umetanje reda za pozdrav kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

Oblikovanje polja podataka

Ako želite, na polja podataka, kao i na drugi tekst koji ste dodali (kao što je pozdrav Zdravo ili oslovljavanje Dragi), možete da primenite oblike teksta kako biste promenili izgled objedinjenih podataka. Da biste oblikovali objedinjene podatke, potrebno je da oblikujete polja podataka u publikaciji za objedinjavanje e-pošte.

 1. U publikaciji za objedinjavanje e-pošte izaberite polje koje sadrži informacije koje želite da oblikujete.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font, a zatim izaberite željene opcije.

Pregledajte podatke o primaocima u poljima podataka u prezentaciji

Sada možete da pregledate kako će publikacija izgledati kada se stvarni podaci pojave u objedinjenim poljima podataka.

 1. Da biste pregledali publikaciju, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste pregledali stavke po redosledu koji će se pojavljuju u objedinjene publikacije, kliknite na dugmad za navigaciju u okviru Pregled primaoca u za Objedinjavanje e-pošte zadatak okno Dugme „Napred“ Dugme „Nazad“ .

   Polja podataka sadrže informacije iz prvog zapisa izvora podataka. Nije moguće urediti stavke izvora podataka na stranicama publikacije, ali tu možete da oblikujete, premestite ili izbrišete polja podataka.

  • Da biste pronašli i pregledali određenu stavku u izvoru podataka, kliknite na vezu Pronađi primaoca, a zatim unesite kriterijume pretrage u dijalogu Pronalaženje stavke.

 2. Promenite listu primalaca ako je potrebno. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Izuzmi ovog primaoca da biste iz objedinjavanja izuzeli određenog primaoca.

  • Kliknite na vezu Uredi listu primalaca, a zatim izvršite promene u dijalogu Primaoci objedinjene pošte da biste promenili listu primalaca.

 3. Nakon dovršavanja publikacije za objedinjavanje e-pošte i umetanja svih polja za objedinjavanje, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao. U polje Ime datoteke upišite ime publikacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Kliknite na dugme Sledeće: kreiraj objedinjene publikacije.

Vrh stranice

Kreiranje objedinjene publikacije

U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, u odeljku Izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte možete da:

 • Pošaljete objedinjenu publikaciju kao e-poruku.

 • Pregledate objedinjenu publikaciju (da biste videli kako će izgledati pre nego što pošaljete sve verzije, kao i da biste rešili eventualne probleme).

Pregled objedinjene publikacije

 1. Kliknite na vezu Pregled e-pošte.

 2. Klikćite na dugmad Dalje i Prethodno da biste pregledali kako će svaka e-poruka izgledati kada se pošalje.

  Napomena : Ako je kontrola dizajna ustanovila probleme koji mogu da onemoguće uspešno dovršavanje objedinjavanja e-pošte, bićete obavešteni o tome u oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, ispod stavke Pregled e-pošte. Kliknite na vezu Kontrolor dizajna kako biste pregledali i rešili eventualne probleme.

Vrh stranice

Slanje objedinjene publikacije

 1. Kliknite na vezu Pošalji e-poštu.

 2. U dijalogu Objedinjavanje sa e-poštom, sa padajuće liste Za izaberite polje primaoca. U većini slučajeva stavka E-adresa predstavlja odgovarajući izbor za objedinjavanje e-pošte.

 3. U polje Tema upišite temu. U oknu sa stavkama za umetanje izaberite sva polja podataka koja želite da umetnete u red za temu.

 4. Kliknite na dugme Opcije da biste precizirali druge željene opcije, kao što su primaoci u poljima „Cc“ ili „Bcc“ ili prilozi poruke.

 5. Kliknite na dugme Pošalji.

  Otvoriće se dijalog Slanje objedinjenih e-poruka u kom možete da proverite uspešnost slanja e-poruka tako što ćete prikazati listu primalaca kojima je e-poruka poslata, kao i listu onih kojima nije poslata.

Vrh stranice

Otkazivanje objedinjavanja

U bilo kom trenutku pre slanja objedinjenih e-poruka, možete da otkažete objedinjavanje da biste prekinuli vezu između publikacije za objedinjavanje e-pošte i izvora podataka.

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Otkaži objedinjavanje.

 2. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da li želite da otkažete objedinjavanje.

Biće prekinuta veza između publikacije i izvora podataka.

Napomena : Ako otkažete objedinjavanje e-pošte, neka polja podataka će biti konvertovana u tekst, dok će adresni blok, polja adrese i redovi za pozdrav ostati aktivna polja podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×