Kreiranje nove baze podataka

Kreiranje nove baze podataka

Ovaj članak opisuje osnovni proces pokretanja programa Pristup i kreiranja baze podataka koja će se koristiti na stonim računarima, a ne na Vebu. On objašnjava kako se kreira baza podataka za računare korišćenjem predloška i kako se ispočetka pravi baza podataka kreiranjem vlastitih tabela, obrazaca, izveštaja i drugih objekata baze podataka. Takođe objašnjava neke tehnike koje možete da koristite da biste uneli postojeće podatke u novu bazu podataka.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Kreiranje baze podataka korišćenjem predloška

Kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška

Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu

Uvoz, dodavanje ili povezivanje sa podacima iz drugog izvora

Dodavanje dela aplikacije

Otvaranje postojeće Access baze podataka

Pregled

Kada prvi put pokrenete Access ili zatvorite bazu podataka bez zatvaranja programa Access, pojavljuje se prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Prikaz „Backstage“ je početna tačka sa koje možete da kreirate novu bazu podataka, otvorite postojeću bazu podataka, prikažete istaknuti sadržaj sa lokacije Office.com – sve za šta možete koristiti Access u datoteci baze podataka ili izvan baze podataka, nasuprot radnjama u bazi podataka.

Kreiranje baze podataka

Kada otvorite Access, prikaz „Backstage“ prikazuje karticu Novo. Kartica Novo obezbeđuje nekoliko načina na koje možete da kreirate novu bazu podataka:

 • Prazna baza podataka    Ako želite, možete da počnete iz početka. To je dobra opcija ako imate veoma specifične zahteve za dizajn ili imate postojeće podatke koje želite da umetnete ili uključite.

 • Predložak koji je instaliran sa programom Access    Razmislite o upotrebi predloška ako započinjete novi projekat i potrebni su vam spremni koraci. Access dolazi sa nekoliko predložaka koji su podrazumevano instalirani.

 • Predložak sa lokacije Office.com    Pored predložaka koji se dobijaju uz Access, mnogo više predložaka možete pronaći na lokaciji Office.com. Ne morate čak ni da otvarate pregledač, predlošci su dostupni sa kartice Novo.

Dodavanje u bazu podataka

Kada počnete da radite u bazi podataka, možete da dodate polja, tabele ili delove aplikacije.

Delovi aplikacije su funkcija koja vam omogućava da zajedno koristite nekoliko srodnih objekata baze podataka kao da su jedan. Na primer, deo aplikacije može da se sastoji od tabele i obrasca koji je zasnovan na tabeli. Tabelu i obrazac možete istovremeno da dodate koristeći deo aplikacije.

Takođe možete kreirati upite, obrasce, izveštaje, makroe – sve objekte baze podataka sa kojima ste navikli da radite.

Kreiranje baze podataka korišćenjem predloška

Access dolazi uz različite predloške koje možete da koristite takve kakvi jesu ili kao početnu tačku. Predložak predstavlja gotovu bazu podataka koja sadrži sve tabele, upite, obrasce, makroe i izveštaje koji su potrebni za izvršavanje određenog zadatka. Na primer, postoje predlošci koje možete da koristite za praćenje problema, upravljanje kontaktima ili beleženje troškova. Neki predlošci sadrže nekoliko uzoraka zapisa koji ilustruju njihovu upotrebu.

Ako neki od tih predložaka odgovara vašim potrebama, njegovo korišćenje obično predstavlja najbrži način pokretanja baze podataka. Međutim, ako želite da u Access uvezete podatke koji su deo nekog drugog programa, možda ćete se odlučiti za kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška. Predlošci imaju unapred definisanu strukturu podataka i prilagođavanje postojećih podataka njihovoj strukturi može da zahteva mnogo rada.

 1. Ako je baza podataka otvorena, na kartici Datoteka kliknite na dugme Zatvori. Prikaz „Backstage“ prikazuje karticu Novo.

 2. Na kartici Novo dostupno je nekoliko skupova predložaka od kojih su neki ugrađeni u Access. Dodatne predloške možete da preuzmete sa lokacije Office.com. Detalje potražite u sledećem odeljku ovog članka.

 3. Izaberite predložak koji želite da koristite.

 4. Access predlaže ime datoteke za bazu podataka u polju Ime datoteke – ime datoteke možete da promenite po želji. Da biste sačuvali bazu podataka u fascikli koja nije prikazana ispod polja sa imenom datoteke, kliknite na dugme Slika dugmeta , potražite fasciklu u kojoj želite da je sačuvate, a zatim kliknite na dugme U redu. Opcionalno, bazu podataka možete da kreirate i povežete sa SharePoint sajtom.

  Napomena : Iako obe koriste SharePoint, baza podataka za računare povezana sa SharePoint lokacijom nije ista kao Veb baza podataka koja koristi Access usluge. Da biste koristili bazu podataka za računare, morate imati instaliran Access. Veb baza podataka može da se koristi u Veb pregledaču.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access će kreirati bazu podataka od predloška koji ste odabrali i otvoriti je. Za mnoge predloške, u obrazac koji je prikazan možete da počnete da unosite podatke. Ako predložak sadrži uzorke podataka, možete da izbrišete sve zapise tako što ćete kliknuti na birač zapisa (osenčeno polje ili traku neposredno levo od zapisa), a zatim izvršiti neku od sledećih radnji:

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši. Slika dugmeta

 6. Da biste započeli unos podataka, kliknite na prvu praznu ćeliju u obrascu i počnite da kucate. Koristite Okno za navigaciju da biste potražili druge obrasce ili izveštaje koje ćete možda želeti da koristite. Neki predlošci uključuju obrazac za navigaciju koji vam omogućava da se premeštate između različitih objekata baze podataka.

Više informacija o radu sa predlošcima potražite u članku Korišćenje predloška za pravljenje Access baze podataka radne površine.

Vrh stranice

Kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška

Ako ne želite da koristite predložak, možete da kreirate bazu podataka tako što ćete napraviti vlastite tabele, obrasce, izveštaje i ostale objekte baze podataka. U većini slučajeva to obično podrazumeva nešto od sledećeg:

 • Unošenje, lepljenje ili uvoz podataka u tabelu koja se kreira prilikom kreiranja baze podataka, a zatim ponavljanje procesa sa novim tabelama koje kreirate korišćenjem komande Tabela na kartici Kreiranje.

 • Uvoz podataka iz drugih izvora i kreiranje novih tabela tokom tog procesa.

Kreiranje prazne baze podataka

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Novo, a zatim kliknite na dugme Prazna baza podataka.

 2. Otkucajte ime datoteke u polju Ime datoteke. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju datoteke, kliknite na dugme Potražite lokaciju da biste stavili bazu podataka Slika dugmeta (pored polja Ime datoteke), potražite novu lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira bazu podataka sa praznom tabelom pod imenom „Tabela1“, a zatim otvara tabelu „Tabela1“ u prikazu lista sa podacima. Kursor je postavljen u prvu praznu ćeliju u koloni Kliknite da biste dodali.

 4. Počnite sa upisivanjem podataka da biste ih dodali ili ih nalepite iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

Unos podataka u prikazu lista sa podacima dizajniran je tako da bude sličan radu u Excel radnom listu. Struktura tabele se kreira kada unesete podatke. Kada dodate novu kolonu na list sa podacima, u tabeli se definiše novo polje. Access automatski podešava tip podataka svih polja na osnovu podataka koje unosite.

Ako trenutno ne želite da unesete podatke u tabelu „Tabela1“, kliknite na dugme Zatvori Slika dugmeta . Ukoliko ste u tabeli napravili bilo kakve promene, Access će vas upitati da li želite da ih sačuvate. Kliknite na dugme Da da biste ih sačuvali, kliknite na dugme Ne da biste ih odbacili ili kliknite na dugme Otkaži da bi tabela ostala otvorena.

Savet :  Access traži datoteku pod imenom Blank.accdb u fascikli koja se nalazi na [install drive]:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Ako postoji, Blank.accdb je predložak za sve nove prazne baze podataka, isključujući veb baze podataka. Sve nove prazne baze podataka nasleđuju sav sadržaj koji ona sadrži. Ovo je dobar način da distribuirate podrazumevani sadržaj, kao što su brojevi delova ili odricanja odgovornosti i smernice preduzeća. Ne zaboravite da Blank.accdb ne utiče na kreiranje novih praznih veb baza podataka.

Važno : Ako zatvorite tabelu „Tabela1“, a da je prethodno bar jednom niste sačuvali, Access će izbrisati celu tabelu, čak i u slučaju da ste u nju uneli podatke.

Dodavanje tabele

U postojeću bazu podataka možete da dodate nove tabele pomoću komandi u grupi Tabele na kartici Kreiranje.

Slika trake programa Access

Kreiranje tabele u prikazu lista sa podacima    U prikazu lista sa podacima podatke možete da unosite odmah i da omogućite programu Access da izradi strukturu tabele u pozadini. Imena polja se dodeljuju numerički („Polje1“, „Polje2“, i tako dalje), a Access automatski postavlja tip podataka za svako polje na osnovu podataka koje unosite.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela. Slika dugmeta

  Access kreira tabelu i bira prvu praznu ćeliju u koloni Kliknite da biste dodali.

 2. Na kartici Polja, u grupi Dodavanje i brisanje kliknite na tip polja koji želite da dodate. Ako ne vidite željeni tip polja, kliknite na dugme Više polja Slika dugmeta .

 3. Access prikazuje listu tipova polja koji se često koriste. Izaberite željeni tip polja i Access na mestu umetanja dodaje novo polje u listu sa podacima.

  Polje možete da premestite tako što ćete ga prevući. Kada prevlačite polje u listu sa podacima, na mestu na koje će polje biti postavljeno pojavljuje se vertikalna traka za umetanje.

 4. Podatke možete da dodate tako što ćete ih upisivati u prvu praznu ćeliju ili nalepiti iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

 5. Dvaput kliknite na zaglavlje kolone, a zatim upišite novo ime kako biste preimenovali kolonu (polje).

  Trebalo bi da svakom polju date smisleno ime da biste mogli da zaključite šta ono sadrži kada ga vidite u oknu Lista polja.

 6. Da biste premestili kolonu, kliknite na njeno zaglavlje kako biste je izabrali, a zatim je prevucite na željenu lokaciju. Možete i da izaberete više susednih kolona, a zatim ih sve odjednom prevucite na novu lokaciju. Da biste izabrali više susednih kolona, kliknite na zaglavlje prve kolone, a zatim, držeći pritisnut taster SHIFT, kliknite na zaglavlje poslednje kolone.

Kreiranje tabele u prikazu dizajna    U prikazu dizajna prvo kreirate strukturu tabele. Zatim se prebacujete u prikaz lista sa podacima da biste uneli podatke ili ih unosite pomoću nekog drugog metoda kao što je lepljenje ili uvoz.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Dizajn tabele. Slika dugmeta

 2. U kolonu Ime polja upišite ime za svako polje u tabeli, a zatim izaberite tip podatka sa liste Tip podatka.

 3. Ako želite, opis svakog polja možete da upišete u kolonu Opis. Opis će se nakon toga prikazati na statusnoj traci kada se kursor bude nalazio u tom polju u prikazu lista sa podacima. Opis služi i kao tekst na statusnoj traci za sve kontrole u obrascu ili izveštaju koje kreirate prevlačenjem polja iz okna Lista polja, kao i za sve kontrole koje su kreirane za to polje korišćenjem čarobnjaka za obrasce ili čarobnjaka za izveštaje.

 4. Kada dodate sva polja, sačuvajte tabelu:

  • Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Sa upisivanjem podataka možete da počnete u bilo kom trenutku tako što ćete se prebaciti u prikaz lista sa podacima i kliknuti u prvu praznu ćeliju. Podatke možete da nalepite i iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

Podešavanje svojstava polja u prikazu dizajna    Bez obzira na to kako ste kreirali tabelu, preporučuje se da ispitate i podesite svojstva polja. Dok su neka svojstva dostupna u prikazu lista sa podacima, druga svojstva se mogu podesiti samo u prikazu dizajna. Da biste se prebacili na prikaz dizajna, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna. Da biste videli svojstva polja, kliknite na polje u koordinatnoj mreži za dizajn. Svojstva se prikazuju ispod koordinatne mreže za dizajn u okviru Svojstva polja.

Da biste videli opis svakog svojstva polja, kliknite na svojstvo i pročitajte opis u okviru pored lista sa svojstvima u odeljku Svojstva polja. Detaljnije informacije možete da dobijete klikom na dugme „Pomoć“.

U sledećoj tabeli opisana su neka od svojstava polja koja se obično podešavaju.

Svojstvo

Opis

Veličina polja

U slučaju polja tipa „Tekst“, ovo svojstvo postavlja maksimalan broj znakova koji mogu da budu uskladišteni u polju. Maksimalan broj znakova je 255. U slučaju polja tipa „Broj“, ovo svojstvo postavlja tip broja koji će biti uskladišten u polju („Dugački ceo broj“, „Dvostruki“, i tako dalje). Za najefikasnije skladištenje podataka preporučuje se da dodelite najmanju količinu prostora za koju mislite da će vam biti potrebna za podatke. Vrednost kasnije možete da povećate po potrebi.

Oblikovanje

Ovo svojstvo podešava način prikaza podataka. Ne utiče na način skladištenja stvarnih podataka u polju. Možete da izaberete unapred definisani format ili da unesete prilagođeni format.

Maska za unos

Ovo svojstvo koristite da navedete obrazac za sve podatke koji će biti uneseni u ovo polje. Time se obezbeđuje ispravan unos podataka i zahtevani broj znakova. Za pomoć o izradi maske za unos kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ desno od okvira za svojstvo.

Podrazumevana vrednost

Pomoću ovog svojstva navedite podrazumevanu vrednost koja će se pojaviti u ovom polju prilikom svakog dodavanja novog zapisa. Na primer, ako imate polje tipa „Datum/vreme“ u koje uvek želite da beležite datum dodavanja zapisa, kao podrazumevanu vrednost možete da unesete „Date()“ (bez znakova navoda).

Potrebno

Ovo svojstvo određuje da li je vrednost u ovom polju potrebna ili ne. Ako ovo svojstvo podesite na Da, Access neće dozvoliti dodavanje novog zapisa, osim ako u ovo polje nije uneta vrednost.

Vrh stranice

Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu

Ako su podaci trenutno uskladišteni u drugom programu, na primer u programu Excel, možete da ih kopirate i nalepite u Access tabelu. Uopšte uzev, ovo najbolje funkcioniše ako su podaci već razdvojeni u kolone kao u Excel radnom listu. Ukoliko se podaci nalaze u programu za obradu teksta, preporučuje se da pre kopiranja podataka razdvojite kolone sa podacima pomoću tabulatora ili da konvertujete podatke u tabelu u programu za obradu teksta. Ako je potrebno uređivanje i drugačije rukovanje podacima (na primer, razdvajanje punih imena na imena i prezimena), možda ćete želeti da ovo uradite pre kopiranja podataka, posebno ako niste upoznati sa programom Access.

Kada podatke nalepljujete u praznu tabelu, Access postavlja tip podataka svakog polja u skladu sa vrstom podataka koje u njima pronađe. Na primer, ako nalepljeno polje sadrži samo datume, Access na to polje primenjuje tip podataka „Datum/vreme“. Ako nalepljeno polje sadrži samo reči „da“ i „ne“, Access na polje primenjuje tip podataka „Da/Ne“.

Access imenuje polja u zavisnosti od toga šta pronađe u prvom redu nalepljenih podataka. Ako je prvi red nalepljenih podataka po tipu sličan redovima koji slede, Access određuje prvi red kao deo podataka i poljima dodeljuje generička imena („F1“, „F2“, itd). Ukoliko prvi red nalepljenih podataka nije sličan redovima koji slede, Access određuje da se prvi red sastoji od imena polja. Access imenuje polja u skladu sa tim i prvi red ne uključuje u podatke.

Ako Access poljima dodeli generička imena, trebalo bi da ih što pre preimenujete da biste izbegli zabunu. Koristite sledeću proceduru:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali tabelu.

 2. U prikazu lista sa podacima kliknite dvaput na zaglavlje svake kolone, a zatim otkucajte opisno ime polja za svaku kolonu.

 3. Ponovo sačuvajte tabelu.

Napomena : Polja možete da preimenujete i prebacivanjem u prikaz dizajna i uređivanjem imena polja u tom prikazu. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna kako biste se prebacili u prikaz dizajna. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu da biste se vratili u prikaz lista sa podacima.

Vrh stranice

Uvoz, dodavanje ili povezivanje sa podacima iz drugog izvora

Možda imate podatke koji su uskladišteni u drugom programu, a želite da ih uvezete u novu tabelu ili ih dodate u postojeću tabelu u programu Access. Druga mogućnost je da sarađujete sa osobama koje svoje podatke čuvaju u drugim programima, a vi želite da sa njima radite u programu Access tako što ćete se povezati sa njima. U oba slučaja, Access vam olakšava rad sa podacima iz drugih izvora. Podatke možete da uvezete iz Excel radnog lista, iz tabele druge Access baze podataka, sa SharePoint liste ili iz raznih drugih izvora. Procesi koje koristite se neznatno razlikuju u zavisnosti od izvora, ali sledeća procedura će vam pomoći da počnete sa radom.

 1. U programu Access, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na komandu za tip datoteke koju uvozite.

  Grupa „Uvoz i povezivanje“ na kartici „Spoljni podaci“

  Na primer, ako uvozite podatke iz Excel radnog lista, kliknite na dugme Excel. Ukoliko ne vidite tip programa koji vam je potreban, kliknite na dugme Još.

  Napomena : Ako u grupi Uvoz i veza ne možete da pronađete ispravan tip formata, možda ćete morati da pokrenete program u kom ste prvobitno kreirali podatke i da zatim pomoću njega sačuvate te podatke u zajedničkom formatu datoteke (na primer tekstualna datoteka sa znacima razgraničenja) da biste podatke mogli da uvezete u Access.

 2. U dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka kliknite na dugme Potraži da biste pronašli izvornu datoteku sa podacima ili upišite punu putanju izvorne datoteke sa podacima u polje Ime datoteke.

 3. U okviru Navedite kako i gde želite da uskladištite podatke u aktuelnoj bazi podataka izaberite željenu opciju (svi programi omogućavaju uvoz, a neki omogućavaju dodavanje ili povezivanje). Možete kreirati novu tabelu koja koristi uvezene podatke ili (u nekim programima) dodati podatke u postojeću tabelu ili kreirati povezanu tabelu koja održava vezu sa podacima u izvornom programu.

 4. Ako se pokrene čarobnjak, sledite uputstva na sledećih nekoliko stranica čarobnjaka. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

  Ako uvezete objekte ili povežete tabele iz Access baze podataka, pojavljuje se dijalog Uvoz objekata ili Povezivanje tabela. Odaberite željene stavke i kliknite na dugme U redu.

  Tačan proces zavisi od toga da li ćete odabrati da uvezete, dodate ili povežete podatke.

 5. Access će vas upitati da li želite da sačuvate detalje operacije uvoza koju ste upravo dovršili. Ako mislite da ćete u budućnosti ponovo izvršavati istu operaciju uvoza, izaberite stavku Sačuvaj korake za uvoz, a zatim unesite detalje. Posle na jednostavan način možete ponoviti operaciju tako što ćete na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknuti na dugme Sačuvani uvozi Slika dugmeta . Ako ne želite da sačuvate detalje operacije, kliknite na dugme Zatvori.

Ukoliko ste odabrali uvoz tabele, Access će uvesti podatke u novu tabelu, a zatim je prikazati pod stavkom Tabele u oknu za navigaciju. Ako ste odabrali da dodate podatke u postojeću tabelu, podaci će joj biti dodati. U slučaju da ste odabrali da izvršite povezivanje sa podacima, Access će kreirati povezanu tabelu pod stavkom Tabele u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Dodavanje dela aplikacije

Deo aplikacije možete koristiti da biste dodali funkcionalnost u postojeću bazu podataka. Deo aplikacije može biti jednostavan kao što je jedna tabela ili može da se sastoji od nekoliko srodnih objekata, na primer tabela i povezani obrazac.

Na primer, deo aplikacije „Komentari“ sastoji se od tabele sa poljem „ID automatskog numerisanja“, poljem datuma i memo poljem. Možete je dodati u bilo koju bazu podataka i koristiti je takvu kakva jeste ili uz malo prilagođavanje.

 1. Otvorite bazu podataka u koju želite da dodate deo aplikacije.

 2. Izaberite karticu Kreiranje.

 3. U grupi Predlošci kliknite na dugme Delovi aplikacije. Otvoriće se lista dostupnih delova.

 4. Kliknite na deo aplikacije koji želite da dodate.

Vrh stranice

Otvaranje postojeće Access baze podataka

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje potražite bazu podataka koju želite da otvorite.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Dvaput kliknite na bazu podataka da biste je otvorili u podrazumevanom režimu navedenom u dijalogu Access opcije ili u režimu koji je postavljen administrativnom smernicom.

  • Kliknite na dugme Otvori da biste bazu podataka otvorili za deljeni pristup u višekorisničkom okruženju tako da vi i drugi korisnici u bazi podataka možete da čitate i pišete.

  • Kliknite na strelicu na dugmetu Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori samo za čitanje da biste bazu podataka otvorili sa pristupom samo za čitanje, tako da možete da je pregledate‚ ali ne i da je uređujete. Drugi korisnici će i dalje moći da u bazi podataka čitaju i pišu.

  • Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo da biste bazu podataka otvorili sa isključivim pristupom. Kada bazu podataka otvorite sa isključivim pristupom, drugi korisnici koji pokušaju da otvore bazu podataka dobijaju poruku „datoteka je već u upotrebi“.

  • Kliknite na strelicu na dugmetu Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo samo za čitanje da biste bazu podataka otvorili sa pristupom samo za čitanje. Drugi korisnici će i dalje moći da otvore bazu podataka, ali su ograničeni na režim samo za čitanje.

Napomena : Datoteku sa podacima možete direktno da otvorite u formatu spoljne datoteke, kao što je dBASE, Microsoft Exchange ili Excel. Osim toga, direktno možete da otvorite sve ODBC izvor podataka, kao što je Microsoft SQL Server. Access će automatski kreirati novu Access bazu podataka u istoj fascikli u kojoj se nalazi i datoteka sa podacima i dodati veze ka svim tabelama u spoljnoj bazi podataka.

Saveti

 • Da biste otvorili neku od nedavno otvaranih baza podataka, na kartici Datoteka izaberite stavku Nedavno, a zatim izaberite ime datoteke za tu bazu podataka. Access otvara bazu podataka sa istim postavkama opcija koje je imala kada ste je poslednji put otvorili. Ako se lista nedavno korišćenih datoteka ne prikazuje, na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije programa Access. U dijalogu Opcije programa Access izaberite stavku Postavke klijenta. U okviru Prikaz unesite broj dokumenata koji će biti prikazani na listi nedavnih dokumenata, najviše 50.

  Nedavne baze podataka takođe možete prikazati na traci za navigaciju prikaza „Backstage“ radi pristupa pomoću dva klika: 1) izbor kartice Datoteka, 2) izbor nedavne baze podataka koju želite da otvorite. Pri dnu kartice Nedavno potvrdite izbor u polju za potvrdu Brzi pristup sledećem broju nedavnih baza podataka, a zatim prilagodite broj baza podataka koje će se prikazivati.

 • Ako bazu podataka otvarate klikom na dugme Otvori na kartici Datoteka, možete da prikažete listu prečica ka bazama podataka koje ste prethodno otvarali izborom stavke Moji nedavni dokumenti u dijalogu Otvaranje.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Upoznavanje stranice „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Kreiranje baze podataka korišćenjem predloška

Kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška

Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu

Uvoz, dodavanje ili povezivanje sa podacima iz drugog izvora

Otvaranje postojeće Access baze podataka

Kreiranje prilagođenog praznog predloška

Upoznavanje stranice „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Kada prvi put pokrenete Access ili zatvorite bazu podataka bez zatvaranja programa Access, prikazaće se stranica Prvi koraci u programu Microsoft Office Access.

Stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Ova stranica predstavlja polaznu tačku iz koje možete da kreirate novu ili otvorite postojeću bazu podataka, kao i da prikažete preporučeni sadržaj sa lokacije Microsoft Office Online.

Kreiranje baze podataka korišćenjem predloška

Access obezbeđuje mnoštvo predložaka koje možete da koristite za ubrzavanje procesa kreiranja baze podataka. Predložak predstavlja gotovu bazu podataka koja sadrži sve tabele, upite, obrasce i izveštaje koji su potrebni za izvođenje određenog zadatka. Na primer, postoje predlošci koje možete da koristite za praćenje problema, upravljanje kontaktima ili beleženje troškova. Neki predlošci sadrže nekoliko probnih zapisa koji ilustruju njihovu upotrebu. Predlošci baza podataka mogu da se koriste takvi kakvi su ili možete da ih prilagodite svojim potrebama.

Ako neki od tih predložaka odgovara vašim potrebama, njegovo korišćenje obično predstavlja najbrži način pokretanja baze podataka. Međutim, ako želite da u Access uvezete podatke koji su deo nekog drugog programa, možda ćete se odlučiti za kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška. Predlošci imaju unapred definisanu strukturu podataka i prilagođavanje postojećih podataka njihovoj strukturi može da zahteva mnogo rada.

 1. Ako je baza podataka otvorena, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Zatvori bazu podataka Slika dugmeta da biste prikazali stranicu Prvi koraci u programu Microsoft Office Access.

 2. Na sredini okna stranice Prvi koraci u programu Microsoft Office Access prikazuje se nekoliko istaknutih predložaka, a veći broj njih će postati dostupan ako kliknete na veze u oknu Kategorije predloška. Dodatne predloške možete da preuzmete sa Web lokacije Office Online. Detalje potražite u sledećem odeljku ovog članka.

 3. Izaberite predložak koji želite da koristite.

 4. Access predlaže ime datoteke za bazu podataka u polju Ime datoteke – ime datoteke možete da promenite po želji. Da biste sačuvali bazu podataka u fascikli koja nije prikazana ispod polja sa imenom datoteke, kliknite na dugme Slika dugmeta , potražite fasciklu u kojoj želite da je sačuvate, a zatim kliknite na dugme U redu. Opcionalno, bazu podataka možete da kreirate i povežete sa SharePoint sajtom.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj (ili Preuzmi da biste preuzeli predložak sa lokacije Office Online).

  Access će kreirati ili preuzeti bazu podataka i otvoriti je. U obrazac koji je prikazan možete da počnete da unosite podatke. Ako predložak sadrži probne podatke, možete da izbrišete sve zapise tako što ćete kliknuti na birač zapisa (osenčeno polje ili traku neposredno levo od zapisa), a zatim postupiti na sledeći način:

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši. Slika dugmeta

 6. Kliknite u prvu praznu ćeliju u obrascu i počnite sa upisivanjem kako biste počeli da unosite podatke. Koristite okno za navigaciju da biste potražili ostale obrasce ili izveštaje koje ćete možda želeti da koristite.

Preuzimanje predloška sa lokacije Office Online

Ako na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access ne možete da pronađete predložak koji odgovara vašim potrebama, a povezani ste sa Internetom, možete da istražite Web lokaciju Office Online koja sadrži veći izbor.

 1. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, pod stavkom Više na lokaciji Office Online kliknite na vezu Predlošci.

  Matična stranica predložaka na lokaciji Office Online će se prikazati u prozoru pregledača.

 2. Koristite alatke za navigaciju i pretraživanje na lokaciji Office Online da biste pronašli željeni Access predložak i pratite uputstva za njegovo preuzimanje. Kada preuzmete predložak, datoteka baze podataka će biti preuzeta na vaš računar i otvoriće se u novoj instanci programa Access. U većini slučajeva, predložak je dizajniran na taj način da otvara obrazac za unos podataka, tako da odmah možete da počnete sa unosom podataka.

Više informacija o radu sa predlošcima potražite u članku Vodič za Access 2007 predloške.

Vrh stranice

Kreiranje baze podataka bez korišćenja predloška

Ako vas ne zanima korišćenje predloška, možete da kreirate bazu podataka tako što ćete izraditi sopstvene tabele, obrasce, izveštaje i ostale objekte baze podataka. U većini slučajeva to obično podrazumeva nešto od sledećeg:

 • Unošenje, lepljenje ili uvoz podataka u tabelu koja se kreira prilikom kreiranja baze podataka, a zatim ponavljanje procesa sa novim tabelama koje kreirate korišćenjem komande Tabela na kartici Kreiranje.

 • Uvoz podataka iz drugih izvora i kreiranje novih tabela tokom tog procesa.

Kreiranje prazne baze podataka
 1. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access pod stavkom Nova prazna baza podataka kliknite na dugme Prazna baza podataka.

  Dugme „Prazna baza podataka“

 2. U odeljku Prazna baza podataka upišite ime datoteke u polje Ime datoteke. Ako ne obezbedite oznaku tipa datoteke, Access će je dodati umesto vas. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju datoteke, kliknite na dugme Potražite lokaciju da biste stavili bazu podataka Slika dugmeta (pored polja Ime datoteke), potražite novu lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira bazu podataka sa praznom tabelom pod imenom „Tabela1“, a zatim otvara tabelu „Tabela1“ u prikazu lista sa podacima. Kursor je postavljen u prvoj praznoj ćeliji u koloni Dodavanje novog polja.

 4. Počnite sa upisivanjem podataka da biste ih dodali ili ih nalepite iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

Unošenje informacija u prikazu lista sa podacima je dizajnirano tako da bude veoma slično radu sa Microsoft Office Excel 2007 radnim listom. Struktura tabele se kreira tokom unosa podataka  – novo polje se definiše svaki puta kada u tabelu dodate novu kolonu. Na osnovu podataka koje unosite Access automatski postavlja tip podataka za svako polje.

Ako trenutno ne želite da unosite informacije u tabelu „Tabela1“, kliknite na dugme Zatvori Slika dugmeta . Ukoliko ste u tabeli napravili bilo kakve promene, Access će vas upitati da li želite da ih sačuvate. Kliknite na dugme Da da biste ih sačuvali, kliknite na dugme Ne da biste ih odbacili ili kliknite na dugme Otkaži da bi tabela ostala otvorena.

Važno : Ako zatvorite tabelu „Tabela1“, a da je prethodno bar jednom niste sačuvali, Access će izbrisati celu tabelu, čak i u slučaju da ste u nju uneli podatke.

Dodavanje tabele

U postojeću bazu podataka možete da dodate nove tabele pomoću komandi u grupi Tabele na kartici Kreiranje.

Slika trake programa Access

Kreiranje tabele u prikazu lista sa podacima    U prikazu lista sa podacima podatke možete da unosite odmah i da omogućite programu Access da izradi strukturu tabele u pozadini. Imena polja se dodeljuju numerički („Polje1“, „Polje2“, i tako dalje), a Access automatski postavlja tip podataka za svako polje na osnovu podataka koje unosite.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela. Slika dugmeta

  Access će kreirati tabelu i izabrati prvu praznu ćeliju u koloni Dodavanje novog polja.

  Napomena : Ako ne vidite kolonu Dodavanje novog polja, možda se nalazite u prikazu dizajna umesto u prikazu lista sa podacima. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu da biste se prebacili u prikaz lista sa podacima. Access će od vas zatražiti da sačuvate novu tabelu, a zatim će se prebaciti u prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Novo polje. Slika dugmeta

  Access će prikazati okno Predlošci polja koje sadrži listu onih tipova polja koji se najčešće koriste. Ako dvaput kliknete na neko od ovih polja ili ga prevučete u list sa podacima, Access će dodati polje sa tim imenom i postaviti njegova svojstva na odgovarajuće vrednosti za taj tip polja. Svojstva možete kasnije da promenite po želji. Ako polje prevlačite, morate da ga prevučete u oblast lista sa podacima koja sadrži podatke. Pojaviće se vertikalna traka za umetanje pokazujući gde će polje biti smešteno.

 3. Podatke možete da dodate tako što ćete ih upisivati u prvu praznu ćeliju ili nalepiti iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

 4. Dvaput kliknite na zaglavlje kolone, a zatim upišite novo ime kako biste preimenovali kolonu (polje).

  Davanje smislenog imena svakom polju predstavlja dobru praksu, jer možete da zaključite šta ono sadrži kada ga vidite u oknu Lista polja.

 5. Da biste premestili kolonu, kliknite na njeno zaglavlje kako biste je izabrali, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

  Osim toga, možete da izaberete više susednih kolona i da ih zatim zajedno prevučete na novu lokaciju. Da biste izabrali više susednih kolona, kliknite na zaglavlje prve kolone, a zatim, držeći pritisnut taster SHIFT, kliknite na zaglavlje poslednje kolone.

Kreiranje tabele u prikazu dizajna     U prikazu dizajna prvo kreirate strukturu nove tabele. Zatim se prebacujete u prikaz lista sa podacima da biste uneli podatke ili ih unosite pomoću nekog drugog metoda kao što je lepljenje ili uvoz.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Dizajn tabele. Slika dugmeta

 2. U kolonu Ime polja upišite ime za svako polje u tabeli, a zatim izaberite tip podatka sa liste Tip podatka.

  Napomena : Ako ne vidite kolone Ime polja i Tip podatka, možda se nalazite u prikazu lista sa podacima umesto u prikazu dizajna. Da biste se prebacili u prikaz dizajna, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta . Access će od vas zatražiti ime nove tabele, a zatim će se prebaciti u prikaz dizajna.

 3. Ako želite, opis svakog polja možete da upišete u kolonu Opis. Opis će se nakon toga prikazati na statusnoj traci kada se kursor bude nalazio u tom polju u prikazu lista sa podacima. Opis služi i kao tekst na statusnoj traci za sve kontrole u obrascu ili izveštaju koje kreirate prevlačenjem polja iz okna Lista polja, kao i za sve kontrole koje su kreirane za to polje korišćenjem čarobnjaka za obrasce ili čarobnjaka za izveštaje.

 4. Kada dodate sva polja, sačuvajte tabelu:

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S Slika dugmeta .

 5. Sa upisivanjem podataka možete da počnete u bilo kom trenutku tako što ćete se prebaciti u prikaz lista sa podacima i kliknuti u prvu praznu ćeliju. Podatke možete da nalepite i iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

Kreiranje tabele korišćenjem predloška    Access obezbeđuje predloške za one tipove tabela koji se najčešće koriste. Jednim klikom tastera miša možete da kreirate kompletnu strukturu tabele sa poljima koja su već konfigurisana i spremna za upotrebu. Polja možete da dodajete ili uklanjate kako bi tabela odgovara vašim potrebama.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Predlošci tabela, a zatim sa liste izaberite jedan od dostupnih predložaka.

 2. Podatke možete da dodate tako što ćete ih upisivati u prvu praznu ćeliju ili nalepiti iz drugog izvora na način koji je opisan u odeljku Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu.

  • Brisanje kolone    

   1. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone, a zatim izaberite stavku Izbriši kolonu Slika dugmeta .

  • Dodavanje nove kolone    

   1. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Novo polje. Slika dugmeta

   2. Access će prikazati okno Predlošci polja koje sadrži listu onih tipova polja koji se najčešće koriste. Ako dvaput kliknete na neko od ovih polja ili ga prevučete u list sa podacima, Access će dodati polje sa tim imenom i postaviti njegova svojstva na odgovarajuće vrednosti za taj tip polja. Svojstva možete kasnije da promenite po želji. Ako polje prevlačite, morate da ga prevučete u oblast lista sa podacima koja sadrži podatke. Pojaviće se vertikalna traka za umetanje pokazujući gde će polje biti smešteno.

 3. Sačuvajte tabelu:

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S Slika dugmeta .

Podešavanje svojstava polja u prikazu dizajna     Bez obzira na to kako ste kreirali tabelu, preporučuje se da ispitate i podesite svojstva polja. To možete da uradite samo u prikazu dizajna. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna kako biste se prebacili u prikaz dizajna. Kliknite na polje u koordinatnoj mreži za dizajn da biste videli svojstva polja. Svojstva se prikazuju ispod koordinatne mreže za dizajn u odeljku Svojstva polja.

Da biste videli opis svakog svojstva polja, kliknite na svojstvo i pročitajte opis u okviru pored lista sa svojstvima u odeljku Svojstva polja. Detaljnije informacije možete da dobijete pritiskom na taster F1.

U sledećoj tabeli opisana su neka od svojstava polja koja se obično podešavaju.

Svojstvo

Opis

Veličina polja

U slučaju polja tipa „Tekst“, ovo svojstvo postavlja maksimalan broj znakova koji mogu da budu uskladišteni u polju. Maksimalan broj znakova je 255. U slučaju polja tipa „Broj“, ovo svojstvo postavlja tip broja koji će biti uskladišten u polju („Dugački ceo broj“, „Dvostruki“, i tako dalje). Za najefikasnije skladištenje podataka preporučuje se da dodelite najmanju količinu prostora za koju mislite da će vam biti potrebna za podatke. Vrednost kasnije možete da povećate po potrebi.

Oblikovanje

Ovo svojstvo podešava način prikaza podataka. Ne utiče na način skladištenja stvarnih podataka u polju. Možete da izaberete unapred definisani format ili da unesete prilagođeni format.

Maska za unos

Ovo svojstvo koristite da navedete obrazac za sve podatke koji će biti uneseni u ovo polje. Time se obezbeđuje ispravan unos podataka i zahtevani broj znakova. Za pomoć o izradi maske za unos kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ desno od okvira za svojstvo.

Podrazumevana vrednost

Pomoću ovog svojstva navedite podrazumevanu vrednost koja će se pojaviti u ovom polju prilikom svakog dodavanja novog zapisa. Na primer, ako imate polje tipa „Datum/vreme“ u koje uvek želite da beležite datum dodavanja zapisa, kao podrazumevanu vrednost možete da unesete „Date()“ (bez znakova navoda).

Potrebno

Ovo svojstvo određuje da li je vrednost u ovom polju potrebna ili ne. Ako ovo svojstvo podesite na Da, Access neće dozvoliti dodavanje novog zapisa, osim ako u ovo polje nije uneta vrednost.

Vrh stranice

Kopiranje podataka iz drugog izvora u Access tabelu

Ako su podaci trenutno uskladišteni u drugom programu, poput programa Office Excel 2007, možete da ih kopirate i nalepite u Access tabelu. Uopšte uzev, ovo najbolje funkcioniše ako su podaci već razdvojeni u kolone, kao što je uobičajeno u Excel radnom listu. Ukoliko su podaci u programu za obradu teksta, najbolje bi bilo da ih pre kopiranja razdvojite u kolone korišćenjem tabulatora ili da ih konvertujete u tabelu u programu za obradu teksta. Ako je potrebno uređivanje i drugačije rukovanje podacima (na primer, razdvajanje punih imena na imena i prezimena), možda ćete želeti da ovo uradite pre kopiranja podataka, posebno ako niste upoznati sa programom Access.

Kada podatke nalepljujete u praznu tabelu, Access postavlja tip podataka svakog polja u skladu sa vrstom podataka koje u njima pronađe. Na primer, ako nalepljeno polje sadrži samo datume, Access na to polje primenjuje tip podataka „Datum/vreme“. Ako nalepljeno polje sadrži samo reči „da“ i „ne“, Access na polje primenjuje tip podataka „Da/Ne“.

Access imenuje polja u zavisnosti od toga šta pronađe u prvom redu nalepljenih podataka. Ako je prvi red nalepljenih podataka po tipu sličan redovima koji slede, Access određuje prvi red kao deo podataka i poljima dodeljuje generička imena („P1“, „P2“, itd). Ukoliko prvi red nalepljenih podataka nije sličan redovima koji slede, Access određuje da se prvi red sastoji od imena polja. Access imenuje polja u skladu sa tim i prvi red ne uključuje u podatke.

Ako Access poljima dodeli generička imena, trebalo bi da ih što pre preimenujete da biste izbegli zabunu. Koristite sledeću proceduru:

 1. Sačuvajte tabelu.

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S Slika dugmeta .

 2. U prikazu lista sa podacima dvaput kliknite na zaglavlje svake kolone, a zatim upišite važeće ime polja za svaku kolonu. Možda će izgledati kao da upisujete preko podataka, ali red zaglavlja kolone sadrži imena polja, ne podatke.

 3. Ponovo sačuvajte tabelu.

Napomena : Polja možete da preimenujete i prebacivanjem u prikaz dizajna i uređivanjem imena polja u tom prikazu. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna kako biste se prebacili u prikaz dizajna. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu da biste se vratili u prikaz lista sa podacima.

Vrh stranice

Uvoz, dodavanje ili povezivanje sa podacima iz drugog izvora

Možda imate podatke koji su uskladišteni u drugom programu, a želite da ih uvezete u novu tabelu ili ih dodate u postojeću tabelu u programu Access. Druga mogućnost je da sarađujete sa osobama koje svoje podatke čuvaju u drugim programima, a vi želite da sa njima radite u programu Access tako što ćete se povezati sa njima. U oba slučaja, Access vam olakšava rad sa podacima iz drugih izvora. Podatke možete da uvezete iz Excel radnog lista, iz tabele druge Access baze podataka, sa SharePoint liste ili iz raznih drugih izvora. Procesi koje koristite se neznatno razlikuju u zavisnosti od izvora, ali sledeća procedura će vam pomoći da počnete sa radom.

 1. U programu Access, na kartici Spoljni podaci u grupi Uvoz kliknite na komandu koja odgovara tipu datoteke koju uvozite.

  Slika trake programa Access

  Na primer, ako uvozite podatke iz Excel radnog lista, kliknite na dugme Excel. Ukoliko ne vidite tip programa koji vam je potreban, kliknite na dugme Još.

  Napomena : Ako u grupi Uvoz ne možete da pronađete ispravan tip formata, možda ćete morati da pokrenete program u kom ste prvobitno kreirali podatke i da zatim pomoću njega sačuvate te podatke u zajedničkom formatu datoteke (kao što je tekstualna datoteka sa znacima razgraničenja) kako biste nakon toga podatke mogli da uvezete u Access.

 2. U dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka kliknite na dugme Potraži da biste pronašli izvornu datoteku sa podacima ili upišite punu putanju izvorne datoteke sa podacima u polje Ime datoteke.

 3. Izaberite željenu opciju (svi programi dozvoljavaju uvoz, a neki dozvoljavaju dodavanje ili povezivanje) pod stavkom Navedite kako i gde želite da uskladištite podatke u aktuelnoj bazi podataka. Možete da kreirate novu tabelu koja koristi uvezene podatke ili da (u slučaju nekih programa) dodate podatke u postojeću tabelu, odnosno da kreirate povezanu tabelu koja održava vezu sa podacima u izvornom programu.

 4. Ako se pokrene čarobnjak, sledite uputstva na sledećih nekoliko stranica čarobnjaka. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

  Ako uvezete objekte ili ih povežete sa tabelama iz Access baze podataka, pojaviće se dijalog Uvoz objekata ili Povezivanje tabela. Odaberite željene stavke i kliknite na dugme U redu.

  Tačan proces zavisi od toga da li ste izabrali da uvezete, dodate ili povežete podatke.

 5. Access će vas upitati da li želite da sačuvate detalje operacije uvoza koju ste upravo dovršili. Ako mislite da ćete u budućnosti ponovo izvršavati istu operaciju uvoza, potvrdite izbor Sačuvaj korake za uvoz, a zatim unesite detalje. Posle ćete na jednostavan način moći da ponovite operaciju tako što ćete na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknuti na dugme Sačuvani uvozi Slika dugmeta . Ako ne želite da sačuvate detalje operacije, kliknite na dugme Zatvori.

Ukoliko ste odabrali uvoz tabele, Access će uvesti podatke u novu tabelu, a zatim je prikazati pod stavkom Tabele u oknu za navigaciju. Ako ste odabrali da dodate podatke u postojeću tabelu, podaci će joj biti dodati. U slučaju da ste odabrali da izvršite povezivanje sa podacima, Access će kreirati povezanu tabelu pod stavkom Tabele u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Otvaranje postojeće Access baze podataka
 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje potražite bazu podataka koju želite da otvorite.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Dvaput kliknite na bazu podataka da biste je otvorili u podrazumevanom režimu navedenom u dijalogu Access opcije ili u režimu koji je postavljen administrativnom smernicom.

  • Kliknite na dugme Otvori da biste bazu podataka otvorili u deljenom pristupu u okruženju sa više korisnika tako da i vi i drugi korisnici možete da čitate i pišete po bazi podataka.

  • Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori samo za čitanje da biste bazu podataka otvorili samo za čitanje tako da možete da je pregledate‚ ali ne i da je uređujete. Drugi korisnici još uvek mogu da čitaju i pišu u bazi podataka.

  • Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo da biste bazu podataka otvorili sa isključivim pristupom. Kada bazu podataka otvorite sa isključivim pristupom, bilo ko drugi ko pokuša da otvori bazu podataka dobija poruku „datoteka je već u upotrebi“.

  • Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori „isključivo“ samo za čitanje da biste bazu podataka otvorili samo za čitanje. Drugi korisnici još uvek mogu da otvore bazu podataka, ali su ograničeni na režim samo za čitanje.

Ako ne možete da pronađete bazu podataka koju želite da otvorite    

 1. U dijalogu Otvaranje kliknite na dugme Moj računar ili izaberite stavku Moj računar sa padajuće liste Pogledaj u.

 2. Na listi disk jedinica, kliknite desnim tasterom miša na onu disk jedinicu za koju verujete da sadrži bazu podataka, a zatim kliknite na dugme Pretraži.

 3. Upišite kriterijume za pretragu u dijalogu Rezultati pretraživanja, a zatim kliknite na dugme Pretraži da biste pretražili bazu podataka.

 4. Ako je baza podatka pronađena, dvaput kliknite na nju da biste je otvorili.

 5. Morate da kliknete na dugme Otkaži u dijalogu Otvaranje da bi se baza podataka otvorila. Zatim zatvorite dijalog Rezultati pretraživanja.

Napomena : Datoteku sa podacima možete direktno da otvorite u formatu spoljne datoteke, kao što je dBASE, Paradox, Microsoft Exchange ili Excel. Osim toga, direktno možete da otvorite sve ODBC izvor podataka, kao što je Microsoft SQL Server ili Microsoft FoxPro. Access će automatski kreirati novu Access bazu podataka u istoj fascikli u kojoj se nalazi i datoteka sa podacima i dodati veze ka svim tabelama u spoljnoj bazi podataka.

Saveti
 • Da biste otvorili neku od nedavno otvaranih baza podataka, kliknite na ime datoteke te baze podataka u oknu Otvaranje novije baze podataka na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access. Access će otvoriti bazu podataka sa istim postavkama opcija koje je ona imala pri poslednjem otvaranju. Ako lista nedavno korišćenih datoteka nije prikazana, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim na dugme Access opcije. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Više opcija. U odeljku Prikaz unesite broj dokumenata (maksimalno devet) koji će biti prikazani u oknu sa nedavnim dokumentima.

 • Ako otvarate bazu podataka tako što ćete kliknuti na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim koristiti komandu Otvori, možete da prikažete listu prečica do baza podataka koje ste prethodno otvorili biranjem stavke Moji nedavni dokumenti u dijalogu Otvaranje.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenog praznog predloška

Kada kreirate novu praznu bazu podataka, Access otvara novu tabelu u koju možete da unosite podatke, ali ne kreira nikakve druge objekte u bazi podataka. Ako želite da drugi objekti kao što su obrasci, izveštaji, makroi ili dodatne tabele budu prisutni u novim bazama podataka koje kreirate, možete da kreirate prilagođeni prazan predložak koji sadrži te objekte. Na taj način, kada sledeći put kreirate novu bazu podataka, ona će već sadržati te objekte u predlošku. Pored tih objekata, predložak može da obuhvata tabele koje su unapred popunjene podacima, kao i bilo koje specijalne postavke podešavanja, svojstva baze podataka, reference ili kôd koji biste želeli da imate u svim novim bazama podataka.

Na primer, pretpostavimo da imate kolekciju makroa koje biste želeli da koristite u svim projektima. Ako kreirate prazan predložak koji sadrži te makroe, Access ih uključuje u svaku novu bazu podataka koju kreirate.

Prazne predloške možete da kreirate u Office Access 2007, Access 2002-2003 ili u Access 2000 formatu datoteke. Za Office Access 2007 format datoteke predložak mora da se zove „Prazno.accdb“, a za ranije formate datoteka – „Prazno.mdb“.

 • Ako je podrazumevani format datoteke podešen na Access 2000 ili Access 2002 - 2003, Access koristi „Prazno.mdb“ kao ime datoteke praznog predloška. Nova baza podataka je kreirana u istom formatu datoteke kao i predložak „Prazno.mdb“. Na primer, čak i ako Access 2000 predstavlja podrazumevani format datoteke, a predložak pod imenom „Prazno.mdb“ je u Access 2002-2003 formatu datoteke, sve nove baze podataka koje kreirate biće u Access 2002-2003 formatu.

 • Ako je podrazumevani format datoteke podešen na Access 2007, Access koristi „Prazno.accdb“ kao ime datoteke praznog predloška.

Kako da promenim podrazumevani format datoteke?

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

 2. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Popularno.

 3. U odeljku Kreiranje baza podataka izaberite željeni format sa padajuće liste Podrazumevani format datoteke.

Da biste kreirali prazan predložak, postupite na neki od sledećih načina:

 • Kreirajte novu bazu podataka (možete da je nazovete „Prazno“ ili joj dajte privremeno ime), a zatim uvezite ili kreirajte objekte koje želite da uključite u predložak.

 • Napravite kopiju postojeće baze podataka koja već sadrži objekte koje želite u predlošku, a zatim izbrišite sve neželjene objekte.

Kada smestite željene objekte u predložak, morate da ga sačuvate na posebnoj lokaciji.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Pod stavkom Sačuvaj bazu podataka u drugom formatu odaberite željeni format predloška.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao potražite jednu od ove dve fascikle sa predlošcima:

  • Sistemsku fasciklu sa predlošcima     Na primer,C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Korisničku fasciklu sa predlošcima     Na primer:

   • U Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • U operativnom sistemu Microsoft Windows Server 2003 ili Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\korisničko ime\Application Data\Microsoft\Templates

    Napomena : Prazan predložak u sistemskoj fascikli sa predlošcima zamenjuje prazne predloške u svim korisničkim fasciklama sa predlošcima.

 4. U polje Ime datoteke upišite Prazno.accdb (ili Prazno.mdb ako kreirate predložak u ranijoj verziji), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Nakon postavljanja novog predloška, njegovi objekti se podrazumevano uključuju u svaku novu praznu bazu podataka koju kreirate. Access otvara novu tabelu u prikazu lista sa podacima, što čini i kada kreirate novu praznu bazu podataka bez korišćenja predloška.

Izbrišite ili preimenujte datoteku pod nazivom „Prazno.accdb“ (ili „Prazno.mdb“ za ranije verzije programa Access) kako biste prestali sa korišćenjem praznog predloška.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×