Kreiranje nalepnica sa adresom u programu Access

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Access 2010 vam pruža nekoliko različitih opcija za kreiranje nalepnica koje sadrže podatke uskladištene u Access tabele. Najjednostavniji način je da koristite čarobnjaka za nalepnice u programu Access za kreiranje i štampanje izveštaja koji se oblikuje tako da odgovara vašim nalepnicama. Oznake mogu da sadrže podatke koji su uskladišteni u Access tabele ili podataka koji se uvozi ili povezuje iz drugih izvora kao što je Microsoft Excel radne sveske ili Microsoft Outlook liste kontakata. Oznake možete da kreirate izveštaj u programu Access ili možete „objedinjavanje” podataka sa Microsoft Word dokument i zatim štampanje nalepnica iz programa Word. Ovaj članak ističe koraci.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Access koristite za kreiranje i štampanje nalepnica

Štampanje Access podataka pomoću čarobnjaka za objedinjavanje pošte u programu Microsoft Word

Upotreba programa Access za kreiranje i štampanje nalepnica

U programu Access nalepnice se kreiraju u vidu izveštaja koji je oblikovan na maloj stranici kako bi odgovarao željenoj veličini nalepnice. Nalepnice se najčešće koriste za adresiranje pošte, iako svi podaci iz programa Access mogu da budu odštampani u obliku nalepnice i korišćeni u različite svrhe. U slučaju nalepnica za adresiranje, izveštaj podatke o adresama preuzima iz tabela ili upita koji sadrže adrese. Štampanjem izveštaja dobijate pojedinačnu nalepnicu za svaku adresu iz osnovnog izvora zapisa.

Više informacija o povezivanju ili uvoz podataka iz drugih izvora (kao što je Microsoft Excel ili Microsoft Outlook) da biste koristili na nalepnicama, potražite u članku Uvod u uvoz i izvoz podataka.

Čarobnjak za nalepnice postavlja niz pitanja o nalepnicama i podacima koje želite da prikažete na njima. Čarobnjak kreira izveštaj koji možete da prilagodite po potrebi.

Kreiranje nalepnica pomoću čarobnjaka za nalepnice u programu Access

Važno: Oznake izveštaje koji kreirate pomoću čarobnjaka za nalepnice su kompatibilni sa objavi u Access uslugama funkcija. Međutim, možete i dalje da odštampate oznake kada imate bazu podataka otvorite u programu Access.

 1. U oknu za navigaciju izaberite objekat koji sadrži podatke koje želite da prikažete na nalepnicama. To je obično tabele, povezane tabele ili upita, ali takođe možete izabrati u obrazac ili izveštaj.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Izveštaji kliknite na dugme Nalepnice.

  Napomena: Ako radite u Veb bazi podataka, oznake komanda se nalazi u okviru Klijenta izveštaja.

  Access će pokrenuti čarobnjak za nalepnice.

  Prva stranica čarobnjaka za nalepnice

  1. Ako znate proizvođača i broj proizvoda nalepnica:

   • Odaberite proizvođača sa liste Filtriraj po proizvođaču.

   • Izaberite nalepnicu u oknu koju veličinu nalepnice želite?.

    U suprotnom, pokušajte da pronađete proizvod čije vrednosti u kolonama Dimenzije i Broj nalepnica po širini stranice odgovaraju vašim nalepnicama.

    Ako ne možete da pronađete sličnu nalepnicu:   

   • Kliknite na dugme Prilagodi, a zatim na dugme Novo.

    Pojaviće se dijalog Nova nalepnica.

    Stranica „Nova nalepnica“ u čarobnjaku za nalepnice

   • Izmerite nalepnice i unesite mere u odgovarajuća polja u dijalogu Nova nalepnica.

   • U okvir za tekst Ime nalepnice unesite ime za prilagođene nalepnice, odaberite željeni tip i položaj nalepnice, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Ako ste već kreirali prilagođene oznake i želite da biste ga izabrali:   

   • Potvrdite izbor Prikaži prilagođene veličine nalepnica, a zatim izaberite željenu prilagođenu nalepnicu.

  2. Izaberite opciju List po list ili Kontinuirano u okviru za grupisanje Tip nalepnice, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. Izaberite željeno ime, veličinu i debljinu fonta, kao i boju teksta za nalepnicu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  4. Na stranici čarobnjaka Šta želite da se nalazi na nalepnici sa adresom, u oknu Dostupna polja odaberite željena polja za nalepnice, a zatim dvaput kliknite na njih da biste ih dodali u okno Prototip nalepnice:.

   Dodavanje polja u nalepnicu u čarobnjaku za nalepnice

   • Pritisnite razmaknicu da biste dodali razmak između polja u oknu Prototip oznake.

   • Pritisnite taster ENTER da biste kreirali novi red.

   • Koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz polja i redove.

   • Pritisnite taster BACKSPACE da biste uklonili polje iz okna.

   • Da biste dodali drugi tekst ili interpunkcijske znake (na primer, zarez nakon imena grada), kliknite kako biste postavili kursor na mesto gde želite da se pojavi tekst i počnite sa upisivanjem. Ovaj tekst biće isti na svakoj nalepnici.

    Napomena: Možete samo da dodate polja od sledećih tipova podataka pomoću čarobnjaka za nalepnice: tekst "," Memo "," broj ", datum/vreme, valuta, da/ne ili prilog. Da biste dodali polja sa drugim tipovima podataka, otvorite izveštaj sa nalepnicama u prikazu dizajna nakon dovršavanja čarobnjaka za nalepnice, a zatim koristite okno " Lista polja " da biste dodali polja. Da biste otvorili okno Lista polja dok je izveštaj otvoren u prikazu dizajna, pritisnite tastere ALT + F8.

    Kada su polja na nalepnici raspoređena na željeni način, kliknite na dugme Dalje.

  5. Na sledećoj stranici možete da odaberete polja na osnovu kojih ćete sortirati nalepnice. Na primer, možda ćete želeti da ih sortirate po poštanskom broju u slučaju masovnog adresiranja. Odaberite polja po kojima želite da sortirate u oknu Dostupna polja, a zatim dvaput kliknite na njih kako biste ih dodali u okno Sortiraj po. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

   Postavljanje redosleda sortiranja u čarobnjaku za nalepnice

  6. Na poslednjoj stranici unesite ime za nalepnice, a zatim kliknite na dugme Završi.

   Poslednja stranica čarobnjaka za nalepnice

   Ako ste odabrali opciju Prikaži kako će nalepnice izgledati kada se odštampaju na poslednjoj stranici čarobnjaka za nalepnice, Access će ih prikazati u pregledu pre štampanja. Možete da kliknete na nalepnicu kako biste je povećali odnosno smanjili ili da koristite kontrolu zuma na statusnoj traci.

   Kontrola zuma

   Ako ste odabrali opciju Izmeni dizajn nalepnice na poslednjoj stranici čarobnjaka za nalepnice, Access će prikazati izveštaj sa nalepnicama u prikazu dizajna.

   Napomena: Pregled pre štampanja je jedini prikaz u kojem možete da vidite kolone dok ste ih postavili. Ako prikazujete izveštaj u prikazu izveštaja ili prikazu rasporeda, Access prikazuje sve podatke u jednu kolonu.

Prilagođavanje izgleda nalepnice

Ako niste zadovoljni rezultatom izgleda nalepnica, raspored možete da prilagodite tako što ćete otvoriti izveštaj u prikazu dizajna i uneti željene promene. Obično će vam biti lakše da koristite prikaz dizajna prilikom rada sa nalepnicama, jer u njemu imate veću kontrolu nad rasporedom. Prebacite se na pregled pre štampanja da biste videli rezultate promena koje pravite u prikazu dizajna.

Ako Access prikaže poruku o nemate dovoljno horizontalnu prostora da biste prikazali podatke

Ovu poruku kada se pojavi, je posledica merenja neke oznake. Obično se javlja kad oznake veoma blizu leve i desne ivice na list sa nalepnicama. To može izazvati čarobnjaka da biste naveli neke mere koje su izvan normalan opseg štampanja, a koja za uzvrat uzroka poruku da se pojavi kada pregledate ili štampanje nalepnica.

Ako ste zadovoljni poravnavanje teksta na nalepnicama, a ne dobijate nikakav praznu stranicu svakoj drugoj stranici, možda ćete želeti da ostavite dizajn izveštaja, kao i samo kliknite na dugme u redu na poruku svaki put kada se pojavi. U suprotnom, možete pokušati da prilagodite neke od opcija podešavanja stranice kao što je opisano u sledećem odeljku.

Ako je poravnavanje podataka na nalepnicama neispravno

Najčešće, manje probleme sa rasporedom nalepnice možete da rešite prilagođavanjem u prikazu dizajna. Možete da premeštate kontrole i prilagođavate veličinu nalepnice tako što ćete promeniti širinu ili dužinu u odeljku sa detaljima.

Da biste se prebacili u prikaz dizajna, kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

Ako morate da promenite margine ili prored između nalepnica, možete da koristite dijalog " Podešavanje stranice " dok ste u prikazu dizajna:

 • Na kartici " Podešavanje stranice ", u grupi Raspored na stranici, kliknite na dugme kolone.

  Sa izabranom karticom " kolone " prikazuje se dijalog Podešavanje stranice .

Kartica „Kolone“ u dijalogu „Podešavanje stranice“

U tri okvira za grupisanje dijaloga Podešavanje stranice možete da promenite sledeće postavke:

Okvir za grupisanje

Opcija

Opis

Postavke koordinatne mreže

Broj kolona

Trebalo bi da odgovara broju nalepnica na stranici

Razmak između redova

Unesite novu vrednost da biste povećali ili smanjili vertikalni razmak između redova na nalepnicama

Razmak između kolona

Unesite novu vrednost da biste povećali ili smanjili horizontalni razmak između kolona na nalepnicama

Veličina kolone

Širina

Prilikom postavljanja ove vrednosti, imajte na umu postavke margina i razmak između kolona

Margine možete da proverite i prilagodite tako što ćete izabrati karticu Opcije štampanja u dijalogu Podešavanje stranice

Visina

Po potrebi prilagodite visinu svake nalepnice

Isto kao detalj

Kada je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, širina i visina kolone odgovara vrednostima širine i visine koje su postavljene u odeljku sa detaljima u prikazu dizajna

Raspored kolona

Nadole, a zatim popreko

Kada je ova opcija izabrana, podaci nalepnice se štampaju u prvoj koloni, zatim nadole u drugoj koloni itd.

Popreko, a zatim nadole

Kada je ova opcija izabrana, podaci nalepnice se štampaju duž prvog reda, zatim duž drugog reda itd.

Napomena: Dijalog " Podešavanje stranice " dok ste u pregledu pre štampanja možete da otvorite i tako što ćete izabrati stavku kolone na kartici Pregled pre štampanja . Kada kliknete na dugme u redu da biste zatvorili dijalog, promene se odmah odražavaju u pregledu pre štampanja.

Štampanje nalepnica

 1. Otvorite izveštaj u bilo kom prikazu (ili ga izaberite u oknu za navigaciju).

 2. Na kartici datoteka kliknite na dugme Odštampaj, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  Access će prikazati dijalog Štampanje.

 3. Unesite izbor za opcije poput štampača, opsega štampe i broja kopija.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Štampanje Access podataka pomoću čarobnjaka za objedinjavanje pošte u programu Microsoft Word

Ako su adrese uskladištene u programu Access, ali vi želite da ih izvezete u Word kako biste mogli da koristite njegovu funkcionalnost za objedinjavanje pošte u cilju oblikovanja i štampanja nalepnica, možete da koristite čarobnjak za objedinjavanje pošte u programu Word.

Napomena: Ova procedura odnosi se samo na klijentske baze podataka; Komanda " Word objedinjavanje " nije dostupna za Veb baze podataka.

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da odštampate.

 2. Na kartici Spoljni podaci , u grupi Izvoz kliknite na dugme Word objedinjavanje.

 3. U dijalogu Microsoft Word čarobnjak za objedinjavanje pošte ako ste već kreirali dokument i želite da povežete podatke, kliknite na vezu za podatke kako postojeći Microsoft Word dokument. U suprotnom, kliknite na dugme Kreiraj novi dokument, a zatim je povežete podatke za njega.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Ako ste odabrali opciju Povežite podatke sa postojećim Microsoft Word dokumentom, otvoriće se dijalog Biranje Microsoft Word dokumenta. Izaberite željeni dokument, a zatim kliknite na dugme Otvori. Dokument će se otvoriti u programu Word.

  Ako ste odabrali kreiranje novog dokumenta, Word će otvoriti prazan dokument.

 5. Sledite uputstva u oknu zadatka za objedinjavanje pošte u programu Word. Kada se korak 3 Word objedinjavanja procesa (Izbor primalaca), izvor podataka koji ste izabrali u koraku 1, ova procedura će biti već nije moguće izabrati.

  Za više informacija o čarobnjaku za objedinjavanje pošte programa Word, pogledajte pomoć za Word.

Napomena: Word možete da koristite za štampanje adresa bez obzira na to gde su uskladištene. Iz programa Word možete da se povežete sa listama adresa koje su uskladištene u raznim programima, kao što je Excel, Outlook i Access, a ako nemate listu adresa, možete da je kreirate u programu Word, a zatim da odštampate nalepnice. Više informacija potražite u pomoći za Word.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×