Kreiranje makroa korisničkog interfejsa (UI)

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Microsoft Access, makroe koje su priložene korisničkog interfejsa (UI) objekte kao što su komandnu dugmad, okvire za tekst, obrasce i izveštaje nazivaju se i makroi korisničkog Interfejsa. Ovo ih razlikuje od makroa za podatke koji su vezani za tabele. Koristite (UI) makroe za automatizovanje niza radnji, kao što su otvaranje drugog objekta, primena filtera, pokretanje operacije izvoza, kao i mnoge druge zadatke. Ovaj članak vam predstavljaju alatku Izrada makroa tek dizajn i prikazuje osnovne zadatke uključene u Kreiranje makroa korisničkog Interfejsa.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije – vrsta baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na mreži. Više informacija potražite u članku Kreiranje Access aplikacije.

U ovom članku

Pregled

Šta je novo

Kreiranje samostalnog makroa

Kreiranje ugrađenog makroa

Dodavanje radnji makroa

Kontrolisanje izvršavanja programa sa ako drugo, i Else

Kreiranje submacros

Grupisanje srodnih radnji

Razvijanje i skupljanje radnji makroa ili bloka

Kopiranje i lepljenje radnji makroa

Deljenje makroa sa drugim osobama

Pokretanje makroa

Otklanjanje grešaka u makrou

Konvertovanje makroa u VBA kodu

Pregled

Makroi mogu da se nalaze u objektima makroa (ponekad se naziva i samostalni makroi) ili mogu da budu ugrađeni u svojstva događaja obrazaca, izveštaja ili kontrola. Ugrađeni makroi postaju deo objekta ili kontrole u kojoj su ugrađeni. Makro objekti su vidljivi u oknu za navigaciju, u okviru makroe; Ugrađeni makroi nisu.

Svaki makro se sastoji od jednog ili više radnji makroa. U zavisnosti od konteksta radite, neke radnje makroa možda neće biti dostupni za upotrebu. Posebno ako dizajnirate Veb baze podataka, nećete moći da koristite određene radnje makroa koja su kompatibilna sa objavi u Access uslugama funkcija.

Za više informacija o kreiranju Veb bazama podataka potražite u članku Kreiranje Access baze podataka za deljenje na vebu.

Vrh dokumenta

Šta je novo

Pristup funkcijama novog dizajnera za kreiranje makroa počinje sa programom Access 2010. Neke od prednosti ovog novog dizajna uključuju:

 • Katalog radnji    Radnje makroa su organizovane po tipu i pretraživanja.

 • IntelliSense    Kada otkucate izraza, IntelliSense predlaže moguće vrednosti i omogućava vam da izaberete odgovarajući.

 • Tasterske prečice    Koristite kombinacije tastera za pisanje brže, lakše makroa.

 • Protoka program    Kreiranje više čitljiv makroa sa redovi komentara i grupama radnji.

 • Uslovne izjave    Dozvoli za složenije logike izvršavanja sa podrškom za ugnežđene If/Else/Else ako.

 • Ponovno korišćenje makroa    Katalog radnji prikazuje drugi makro koji ste kreirali, omogućavajući vam kopirajte ih u jedan na kojoj radite.

 • Jednostavnije deljenje    Kopiranje makroa, a zatim ga nalepite kao XML e-poštu, diskusione grupe objavu, blog ili kôd uzorak Veb lokacije.

Vrh dokumenta

Kreiranje samostalnog makroa

Ova procedura kreira objekta u samostalnog makroa koji će se pojaviti u okviru makroe u oknu za navigaciju. Samostalni makroi su korisni kada želite da ponovo koristite makro na mnogim mestima aplikacije. Pozivanjem makro iz druge makroe možete da izbegnete dupliranja istu šifru na više mesta.

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme makro.

  Access otvara alatku "Izrada makroa".

 2. Na priručnoj traci, kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime za makro, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Nastavite sa odeljkom Dodajte radnje makroa.

Vrh dokumenta

Kreiranje ugrađenog makroa

Ova procedura kreira makro koji je ugrađena u svojstvo za događaj objekta. Kao što je makro ne pojavi u oknu za navigaciju, ali može se pozvati iz događaje kao što su Na učitavanja ili Na kliknite na dugme.

Zato što makro postane deo obrazac ili izveštaj objekta, preporučuje se ugrađene makroe za automatizovanje zadataka koje su specifične za određeni obrazac ili izveštaj.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji će sadržati makro, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na kontrolu ili odeljak koji sadrži svojstvo događaja u kojoj želite da ugradite makro. Takođe možete izabrati kontrolu ili odeljak (ili ceo obrazac ili izveštaj) pomoću padajuće liste u okviru Tip selekcije na vrhu lista sa svojstvima.

 4. U oknu zadatka list sa svojstvima izaberite karticu događaj .

 5. Kliknite u polje za svojstvo za događaj koji želite da aktivira makro. Na primer, za komandno dugme, ako želite makro se pokreće kada se klikne na dugme, kliknite u polje za svojstvo Na kliknite na dugme .

 6. Ako polje za svojstvo sadrži reči [Ugrađeni makro], to znači da makro koji je već kreiran za ovaj događaj. Možete da uredite makro tako što ćete nastavak preostale korake u ovoj proceduri.

 7. Ako polje za svojstvo sadrži reči [Event Procedure], to znači da Visual Basic for Applications (VBA) procedura je već kreiran za ovaj događaj. Pre nego što možete da ugradite makro u slučaju, moraćete da biste uklonili proceduru. Možete da učinite tako što ćete izbrisati reči [Event Procedure], ali prvo treba da pregledate proceduru događaja da biste se uverili da ga uklonite neće dovesti do potrebne funkcionalnosti u bazi podataka. U nekim slučajevima, možete da kreirate funkcionalnost VBA postupka pomoću ugrađenog makroa.

 8. Kliknite na dugme pravljenje dugme Slika dugmeta .

 9. Ako se pojavi dijalog Odabiranje izrade , uverite se da je izabran "Izrada makroa" , a zatim kliknite na dugme u redu.

  Access otvara alatku "Izrada makroa". Nastavite na sledeći odeljak da biste dodali radnji makroa.

Vrh dokumenta

Dodavanje radnji makroa

Radnje su pojedinačne komande koje čine makroa, a svaka se zove prema šta radi, na primer, FindRecord ili CloseDatabase.

Korak 1: Pregledaju ili pretražuju radnje makroa

Prvi korak u dodavanju radnje dobijanju u padajuće liste Dodaj novu radnju ili u katalogu radnji.

Napomene: 

 • Podrazumevano, padajuće liste Dodaj novu radnju i katalog radnji prikazuju samo radnje koje će se izvršavaju u bazama podataka koje nisu pouzdane. Da biste videli sve radnje:

  • Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Prikaži sve radnje.

 • Ako katalog radnji nije prikazano, na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na Katalog radnji.

Da biste pronašli neku radnju, koristite jedan od sledećih metoda:

 • Kliknite na strelicu u padajuće liste Dodaj novu radnju i pomerite se nadole da biste pronašli radnju. Prvo su navedene protok elemenata programa, a zatim radnje makroa navedene su abecednim redom.

 • Pronađite radnje u oknu katalog radnji. Radnje se grupišu po kategorijama. Razvijte svake kategorije da biste prikazali radnje. Ako izaberete radnju, kratak opis radnje koja se pojavljuje na dnu katalog radnji.

 • Traženje radnju u oknu katalog radnji tako što ćete otkucati u polju za pretragu na vrhu okna. Dok kucate, listu radnji se filtrira da biste prikazali sve makroe koje sadrže tekst. Access pretražuje imena makroa i njihovi opisi za tekst koji unesete.

Korak 2: Dodavanje radnje makroa

Kada pronađete radnju makroa koji želite da dodate makro pomoću jednog od ovih metoda:

 • Izaberite radnju sa liste Dodaj novu radnju ili jednostavno počnite da kucate ime radnje u polju. Access dodaje radnju na mestu gde je prikazana liste Dodaj novu radnju .

 • Prevucite radnju iz katalog radnji makroa okno. Traka za umetanje se pojavljuje da biste pokazali da koju radnje koja će biti umetnuta kada otpustite taster miša.

 • Kliknite dvaput na radnje u katalogu radnji.

  • Ako radnje je izabran u oknu makroa, Access dodaje novu radnju neposredno ispod izabranog reda.

  • Ako je izabrana grupa, Ako, Još ako, Elseili Submacro blok u oknu makroa, Access dodaje novu radnju tog bloka.

  • Ako nema radnje ili bloka je izabran u oknu makroa, Access dodaje novu radnju do kraja makro.

   Napomene: 

   • Ako ste već kreirali jednu ili više makroe, one su navedene u okviru čvor ove baze podataka u katalogu radnji.

    • Prevlačenje samostalnog makroa (onaj koji je naveden u okviru makroi) u oknu makro kreira RunMacro radnju koja pokreće makro koji se prevlači u. Zatim možete da koristiti padajuće liste za pozivanje submacros, ako je prisutan.

    • Ako želite da kopirate radnje iz samostalnog makroa u trenutnom makro (umesto kreiranja RunMacro radnju), kliknite desnim tasterom miša u katalogu radnji, a zatim kliknite na dugme Dodaj Kopiranje makro.

    • Prevlačenje ugrađenog makroa (onaj koji je naveden u okviru objekta u obrazac ili izveštaj) u oknu makro kopira radnje makro u iz trenutnog makroa.

   • Radnje možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u okno makroa. Ako prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul u oknu makroa, Access će dodati radnju koja otvara tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ako prevučete drugog makroa u oknu makroa, Access će dodati radnju koja pokreće makro.

Korak 3: Unesite argumente

Većina radnji makroa zahtevaju bar jedan argument. Opis svakog argumenta možete prikazati tako što ćete izabrati radnju i zatim pokazivačem preko argumenata. Za veliki broj argumenata, možete izabrati vrednost sa padajuće liste. Ako je argument zahteva unos u izrazu, IntelliSense vam pomaže da unesete izraz ukazujući moguće vrednosti dok kucate, kao što je prikazano na sledećoj slici:

Korišćenje tehnologije IntelliSense za unos izraza

Kada vidite vrednost koju želite da koristite, dodajte ga u izraz tako što ćete kliknuti dvaput na nju ili koristite tastere sa strelicama da biste ga markirali, a zatim pritisnite taster TAB ili ENTER.

Više informacija o kreiranju izraza potražite u članku Uvod u izraze.

O korišćenju IntelliSense sa svojstvima u Veb bazama podataka

Kada kreirate ugrađeni makro korisničkog Interfejsa web kompatibilan obrascu, IntelliSense vam omogućava da dodate svojstvo bilo koji obrazac izraza. Međutim, u Veb bazi podataka samo podskup svojstava obrasca se može pristupiti pomoću makroa korisničkog Interfejsa. Na primer, s obzirom na kontrolu u obrascu koji se zove Obrazac1 koji se zove Control1, IntelliSense će vam omogućavaju da dodate [obrasci]! [Obrazac1]! [Control1]. [ControlSource] na izraz u makrou korisničkog Interfejsa. Međutim, ako zatim objavite bazu podataka u Access uslugama, makro koji sadrži izraz proizvela grešku kada se pokrene na serveru.

Sledeća tabela prikazuje svojstava koje možete da koristite u makroa korisničkog Interfejsa u Veb bazama podataka:

Svojstva koja možete da koristite

Obrazac

Natpis, prljav, AllowAdditions, AllowDeletions, AllowEdits

Kontrolna kartica

Vidljivi

Oznaka

Natpis, vidljivo, pre boja, boja pozadine

Prilog

Vidljive, omogućeno

Komandno dugme

Natpis, vidljivo, omogućeno, boja prednjeg plana

Komande tBox

Omogućeno, vidljivo, zaključano, boja prednjeg plana, boja pozadine, vrednost

Polje za potvrdu

Omogućeno, vidljivo, zaključano, vrednost

Primer imena pošiljaoca koje prethodi umetnutom komentaru

Vidljive, nazad boja

Kombinovani okvir

Omogućeno, vidljivo, zaključano, vrednost

Okvir sa listom

Omogućeno, vidljivo, zaključano, vrednost

Veb pregledač

Vidljivi

Podobrasca

Omogućeno, vidljivo zaključan

Kontrola navigacije

Omogućeno, vidljivo

Premeštanje radnje

Radnje se izvršavaju redosledom, od vrha do dna makroa. Da biste premestili radnju nagore ili nadole u makro, koristite jedan od sledećih metoda:

 • Prevucite radnju naviše ili naniže željeno mesto.

 • Izaberite radnju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + strelica nagore ili CTRL + strelica nadole.

 • Izaberite radnju, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole strelicu sa desne strane okna za makro.

Brisanje radnje

Da biste izbrisali radnje makroa:

 • Izaberite radnju, a zatim pritisnite taster DELETE. Alternativno, možete da kliknete na dugme Izbriši (X) sa desne strane okna za makro.

  Napomene: 

  • Ako izbrišete blok radnje, kao što su Ako blok ili grupu blok, sve radnje u bloku brišu.

  • Na Premesti nagore, Premesti nadolei Brisanje komande dostupne su i u priručnom meniju koji se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša radnje makroa.

Vrh dokumenta

Kontrolisanje izvršavanja programa sa ako drugo, i Else

Za izvršavanje radnji makroa samo kada su određeni uslovi tačni, koristite Ako blok. Zamenjuje kolonu uslov koji je korišćen u prethodnim verzijama programa Access. Možete da proširite na Ako blok sa Drugom ako i Else blokovi, slično drugih sekvencijalnih programskog jezika kao VBA.

Sledeća ilustracija prikazuje jednostavnu blok If , uključujući Još ako i Else blokova:

Makro koji sadrži instrukciju If/Else If/Else.

Blok Ako se izvršava ako je polje ExpirationDate manji od trenutnog datuma.

Blok Još ako se izvršava ako je polje ExpirationDate jednako trenutni datum.

Blok Else se izvršava ako nijedna od prethodnih blokovi.

Blok Ako se završava ovde.

Dodavanje If blok makrou

 1. Izaberite Ako sa padajuće liste Dodaj novu radnju ili ga prevucite iz okna katalog radnji makroa okno.

 2. U polje na vrhu Ako blok, otkucajte izraz koji određuje kada će biti izvršena blok. Izraz koji mora da bude Bulova vrednost (to jest, onaj koji se procenjuje na nešto od sledećeg da ili ne).

 3. Dodajte radnje Ako blok tako što ćete ih izabrati sa padajuće liste Dodaj novu radnju koja se pojavljuje unutar bloka ili tako što ćete ih prevući iz okna katalog radnji na Ako blok.

Dodavanje još ili drugog ako bloka If blokiranje

 1. Izaberite na Ako blok , a zatim u donjem desnom uglu bloka, izaberite stavku Dodaj još ili Dodajte još ako.

 2. Ako želite da dodate Još ako blok, otkucajte izraz koji određuje kada će biti izvršena blok. Izraz mora da bude Bulova vrednost (to jest, onaj koji ima vrednost True i False).

 3. Dodavanje radnji Još ako ili Else blok tako što ćete ih izabrati sa padajuće liste Dodaj novu radnju koja se pojavljuje unutar bloka ili tako što ćete ih prevući iz okna katalog radnji u blok.

  Napomene: 

  • Komande za dodavanje AkoDrugi akoi Else blokova su dostupne u priručnom meniju koji se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša radnje makroa.

  • Ako blokovi moguće je ugnezditi najviše 10 nivoa.

Vrh dokumenta

Kreiranje submacros

Svaki makro može da sadrži više submacros. Na submacro je dizajniran zvati po imenu iz RunMacro ili OnError radnji makroa.

Dodate Submacro blokirate makrou na isti način koje radnje makroa, kao što je opisano u odeljku Dodavanje radnje u makro. Pošto ste dodali Submacro blok, možete da prevučete radnji makroa u nju ili izaberite radnje sa liste Dodaj novu radnju koja se pojavljuje u okviru blok.

Napomene: 

 • Submacro bloka možete da kreirate i tako što ćete izabrati jednu ili više radnji, desnim tasterom miša, a zatim stavku Napravite Submacro blok.

 • Submacros uvek moraju da budu poslednje bloka u makrou; Ne možete da dodate sve radnje (osim više submacros) ispod na submacro. Ako pokrenete makro koji sadrži samo submacros bez posebno imenovanja na submacro želite, pokrenuće se samo prvi submacro.

 • Da biste poziv na submacro (na primer, u svojstvo za događaj ili tako što ćete koristiti RunMacro radnju ili radnje OnError ), koristite sledeću sintaksu:

  macroname.submacroname

Vrh dokumenta

Grupisanje srodnih radnji

Možete da poboljšate čitljivost makro tako što ćete grupisane radnje i dodeljivanje smisleno ime za grupu. Na primer, možete grupisati radnje koje otvorite i filtriranje obrasca u grupu koja se zove „otvori i filter obrasca”. Ovo vam olakšava da biste videli radnje koje su međusobno. Grupa blok ne utiče na kako se izvršavaju radnje i grupi ne može biti pod imenom ili pokrenite pojedinačno. Njegova osnovna upotreba je za označavanje grupe radnje koje će vam pomoći da razumete makro čitajući ga. Pored toga, dok uređujete velike makroa, možete da skupite svaki blok grupe u jednom redu, smanjenje iznos pomeranja koje treba da uradimo.

Ako radnje koje želite da grupišete se već nalaze u makro, koristite ovu proceduru da biste ih dodali bloka grupe :

 1. Izaberite radnje koje želite da grupišete.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane radnje, a zatim izaberite stavku Napravite grupu blok.

 3. U polju na vrhu grupe blok, otkucajte ime za grupu.

Ako radnje nisu prisutni:

 1. Prevucite blok grupe iz katalog radnji makroa okno.

 2. U polju na vrhu grupe blok, otkucajte ime za grupu.

 3. Prevucite radnji makroa iz katalog radnji u grupu blok ili izaberite stavke Radnje sa liste Dodaj novu radnju koja se pojavljuje unutar bloka.

Blokovi grupe može da sadrži druge grupe blokovi i moguće je ugnezditi najviše 9 nivoa.

Vrh dokumenta

Razvijanje i skupljanje radnji makroa ili bloka

Kada kreirate novi makro, alatku "Izrada makroa" prikazuje radnji makroa sa vidljive sve argumente. U zavisnosti od veličine makro, možda ćete želeti da biste skupili neke ili sve radnje makroa (i blokovi radnji) dok vi uređujete makro. Ovo olakšava za dobijanje ukupnog prikaza strukture za makro. Možete da proširite neke ili sve radnje po potrebi da ih uređuju.

Razvijanje ili skupljanje jedne makro radnju ili bloka

 • Kliknite na dugme sa znakom plus (+) ili minus (-) znaka sa leve strane na ime makroa ili bloka. Alternativno, pritisnite taster strelica nagore i strelica nadole da biste izabrali radnja ili blok, a zatim pritisnite tastere STRELICA NALEVO ili strelica nadesno da biste skupili ili razvili ga.

Razvijanje ili skupljanje svih radnji makroa (ali ne blokira)

 • Na kartici Dizajn , u grupi Skupili/razvili , kliknite na dugme Razvij radnje ili Skupi radnje.

Razvijanje ili skupljanje svih radnji makroa i blokova

 • Na kartici Dizajn , u grupi Skupili/razvili , kliknite na dugme Razvij sve ili Skupi sve.

Savet: Možete da „brzi prikaz” unutar skupljene radnju tako što ćete pokazivačem preko radnju. Access prikazuje argumente radnje u opisu alatke.

Vrh dokumenta

Kopiranje i lepljenje radnji makroa

Ako morate da ponovite radnje koje ste dodali u makro, možete da kopirati i nalepiti postojeće radnje koliko god možete da uradite sa pasusa teksta u word procesor. Kada nalepite radnje, su umetnuti odmah ispod trenutno izabranu radnju. Ako je izabrana blok, radnje su nalepljene u bloku.

Savet: Da biste brzo duplirali izabrane radnje, držite pritisnut taster CTRL i prevucite na radnje na lokaciju u makro kojoj želite da kopirate.

Deljenje makroa sa drugim osobama

Kada kopirate radnji makroa u ostavu, oni može nalepiti kao Extensible Markup Language (XML) u bilo kojoj aplikaciji koja prihvata tekst. Ovo vam omogućava da pošaljete makroa kolegi putem e-poruke ili objavite makroa na diskusije foruma, blog ili druge veb lokacije. Primalac zatim možete kopirati XML i da ih nalepite u Izrada makroa njihove Access 2010. Makro je ponovo kreirati kao što ste napisali ga.

Pokretanje makroa

Možete da pokrenete makro tako što ćete koristiti bilo koju od sledećih metoda:

 • Kliknite dvaput na makro u oknu za navigaciju.

 • Pozovite makro tako što ćete koristiti radnju makroa RunMacro ili OnError .

 • Unesite ime makroa u svojstvo za događaj objekat. Makro će se pokrenuti kada tog događaja.

Vrh dokumenta

Otklanjanje grešaka u makrou

Ako imate problema sa podešavanjem pokretanja makroa, postoji nekoliko alatki koje možete koristiti da biste došli do izvor problema.

Dodavanje obradu greške radnji makroa

Preporučujemo da dodate greške rukovanje radnje za svaki makro dok pišete ga i ostavite ih u makro trajno. Kada koristite ovaj metod, Access prikazuje opis greške čim se pojave. Greška opise vam pomoći da razumete grešku tako da brže da biste rešili problem.

Koristite sledeću proceduru da biste dodali makro za obradu greške submacro:

 1. Otvorite makro u prikazu dizajna.

 2. Na dnu makroa, izaberite Submacro sa padajuće liste Dodaj novu radnju .

 3. U polju sa desne strane reči Submacro, otkucajte ime za submacro, kao što su ErrorHandler.

 4. Sa liste Dodaj novu radnju padajućeg menija koja se pojavljuje u okviru Submacro blok, izaberite radnju makroa MessageBox .

 5. U polju poruka otkucajte sledeći tekst: = [MacroError]. [ Opis]

 6. Na dnu makroa, izaberite OnError sa padajuće liste Dodaj novu radnju .

 7. Postavite argument idite na Ime makroa.

 8. U polju Ime makroa upišite ime vaše submacro obradu greške (u ovom primeru, ErrorHandler).

 9. Prevucite Radnja makroa " OnError " na vrhu makroa.

Sledeća ilustracija prikazuje makro sa OnError radnju i Submacro koja se zove ErrorHandler.

Makro koji sadrži podmakro za rad sa greškama.

Radnja makroa " OnError " se nalazi na vrhu makroa i poziva ErrorHandler submacro kada dođe grešku.

ErrorHandler submacro radi samo ako je pozvala OnError radnju i prikazuje okvir za poruku koja opisuje grešku.

Koristite komandu "korak po korak"

Korak po korak je makroa koje možete koristiti za izvršavanje radnje makroa jedan po jedan Režim otklanjanja grešaka. Kada se izvršava radnju, pojaviće se dijalog koji prikazuje informacije o radnje i sve kodove greške koje su izvršene kao rezultat. Međutim, zato što ne postoji opis greške u dijalogu makro u jednom koraku, preporučujemo da koristite metod submacro obradu greške što je opisano u prethodnom odeljku.

Da biste pokrenuli jedan korak po korak:

 1. Otvorite makro u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na Korak po korak.

 3. Sačuvajte i zatvorite makro.

Sledeći put kada pokrenete makro, pojavljuje se dijalog Makro u jednom koraku . Dijalog prikazuje sledeće informacije o svakom radnje:

 • Ime makroa

 • Uslov (ako blokira)

 • Ime radnje

 • Argumenti

 • Broj greške (broj greške od 0 znači da nije došlo)

Kao prolaska kroz radnje, kliknite na jednu od tri dugmeta u dijalogu:

 • Da biste videli informacije o sledeću radnju u makrou, pritisnite korak.

 • Da biste zaustavili makroe koje su trenutno pokrenute, kliknite na dugme Zaustavi sve makroe. Jedan korak po korak će važiti i sledeći put pokrenete makro.

 • Da biste izašli iz režima u jednom koraku i nastavite da pokrenete makro, kliknite na dugme Nastavi.

  Napomene: 

  • Ako pritisnete korak nakon poslednje radnje u makrou, jedan korak po korak će i dalje biti na snazi sledeći put pokrenete makro.

  • Da biste uneli jedan korak po korak dok je pokrenuta makroa, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + PRELOM.

  • Da biste uneli u jednom koraku režim na određenom mestu u makro, dodajte SingleStep radnju makroa u tom trenutku.

  • Jedan korak režim nije dostupan u Veb bazi podataka.

Vrh dokumenta

Konvertovanje makroa u VBA kodu

Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u programu Visual Basic for Applications (VBA) programskom jeziku. Ako odlučite da vam treba više funkcionalnost nego makroi mogu da pruže, možete da lako Konvertuj samostalnog makroa objekat u VBA kôd, a zatim izvršite koristite skupa razvijene funkcije te VBA pruža. Imajte na umu, međutim, da će pokrenuti VBA kôd u pregledaču; VBA kôd koje dodate u Veb bazi podataka će se pokrenuti samo kada je baza podataka otvori u programu Access.

Napomena: Ne možete da konvertujete ugrađeni makroi VBA koda.

Da biste konvertovali VBA kôd makroa:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat makroa, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Konvertuj makroa u programu Visual Basic.

 3. U dijalogu konvertovanje makroa navedite da li želite greške kôd i komentarima dodatim u VBA modulu, a zatim izaberite stavku Konvertuj.

Pristup potvrđuje da makro je konvertovan, a otvara Visual Basic Editor. Kliknite dvaput na konvertovane makro u oknu za projekat za prikazivanje i uređivanje modul.

Vrh dokumenta

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×