Kreiranje lokacije u sistemu SharePoint Server 2007

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pre nego što kreirate na lokaciji u Microsoft Office SharePoint Server 2007, potrebno je da odredite da li želite podlokaciju unutar postojeće strukture lokacije ili novu lokaciju najvišeg nivoa. Ovaj članak pruža osnovne informacije da bi vam pomogao da odlučite. Ako vam je potrebna dodatna uputstva ili ako treba da kreirate nekoliko podlokacija ili lokacije najvišeg nivoa, razmislite o konsultantske administratoru servera.

U ovom članku

Pregled

Odlučite da li želite da kreirate podlokaciju ili lokaciju najvišeg nivoa

Kreiranje podlokacije na postojećoj lokaciji

Kreiranje lokacije najvišeg nivoa pomoću samouslužnog kreiranja lokacije

Drugi načini za kreiranje lokacija

Pregled

Na lokaciji predstavlja grupu povezanih Web stranica gde vaš tim može da rade na projektima, održavanje sastanaka i deljenje informacija. Vaše organizacije možete da koristite podlokacije i glavne lokacije da biste podelili sadržaj lokacije na različite zasebno prihvatljive lokacije. Na primer, vaša organizacija možda ćete želeti da različite lokacije za svaki proizvod ili region.

Web lokacije najvišeg nivoa mogu imati više podlokacija, a podlokacije takođe mogu imati više podlokacija. Cela struktura Web lokacije najvišeg nivoa i sve njene podlokacije nazivaju se kolekcija lokacija.

Da li možete da kreirate lokacije i podlokacije zavisi od toga kako je vaša organizacija postavila svoje lokacije i dozvole za njihovo kreiranje. Neke organizacije moraju da zadrže čvrstu kontrolu nad tim ko može da kreira lokacije, ili kada se i gde kreiraju lokacije. Druge organizacije omogućavaju korisnicima širi pristup i više slobode pri kreiranju lokacija kada je to neophodno.

Podlokacija

Možete da kreirate novu podlokaciju unutar postojeće strukture lokacije ako imate nivo dozvole „Dizajn“. Podrazumeva se da nova podlokacija koristi URL adresu svoje nadređene lokacije kao prvi deo svoje URL adrese. Podlokacija može da nasledi dozvole i navigaciju postojeće lokacije, ali možete da navedete i jedinstvene dozvole i navigaciju. Podrazumevano je da nova podlokacija, na primer, koristi postojeću gornju traku sa vezama i matičnu stranicu, ali možete da navedete da ona koristi sopstvenu gornju traku sa vezama i matičnu stranicu.

Gornja traka sa vezama

Gornja traka sa vezama se pojavljuje u obliku nekoliko kartica povezanih hipervezama i postavljenih preko vrha svih stranica. Ako se vaša lokacija, na primer, zove „Planiranje konvencije“, veze prema vašoj lokaciji „Planiranje konvencije“ mogu da se pojave u gornjoj traci sa vezama nadređene lokacije, tako da osobe koje posete nadređenu lokaciju lako mogu da pronađu lokaciju „Planiranje konvencije“.

Kada kreirate novu podlokaciju, možete da obuhvatite podlokaciju u navigacionim elementima nadređene lokacije kako biste pomogli drugima da nađu vašu lokaciju. Na primer, možete da uključite podlokaciju u gornju traku sa vezama nadređene lokacije i na traci za brzo pokretanje nadređene lokacije. Brzo pokretanje se prikazuje na bočnoj strani većine stranica za korisnike, direktno ispod veze Pregledaj sav sadržaj lokacije.

Brzo pokretanje

Lokacija najvišeg nivoa

Morate podrazumevano da budete administrator da biste kreirali lokacije najvišeg nivoa (i kolekcije lokacija koje se zasnivaju na lokacijama najvišeg nivoa), ali administrator može da omogući samouslužno kreiranje lokacije da bi druge osobe mogle da kreiraju lokacije najvišeg nivoa. Ako je samouslužno kreiranje lokacije omogućeno, osobe sa nivoima dozvole „Potpuna kontrola“, „Dizajn“, „Doprinošenje“ i „Čitanje“ mogu da kreiraju lokacije. Lokacija najvišeg nivoa ne može da nasledi navigaciju ili dozvole od neke druge lokacije. Ona ima sopstvene elemente navigacije i dozvole, ali možete da izmenite dozvole. Kada kreirate novu lokaciju najvišeg nivoa, veze prema njoj neće automatski biti dodate drugoj lokaciji. Možete kasnije da uređujete elemente navigacije drugih lokacija tako da upućuju prema vašoj lokaciji.

Napomena: Podrazumevane, nove lokacije najvišeg nivoa i njihove lokacije kolekcija se kreiraju u katalog lokacija koja je zasnovana na serveru putanju. Na primer, URL adrese za lokaciju koja se zove Site_A bi: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Podrazumevano ime putanje je sites, iako ime može da se razlikuju u zavisnosti od jezika na lokaciji. Administrator možete promeniti ime ili lokaciju ove putanje tako što ćete definisati kontrolisane putanje. Kada kreirate lokacije pomoću samouslužnog kreiranja lokacije, međutim, ne možete da promenite putanju lokacije.

Vrh stranice

Odlučite da li želite da kreirate podlokaciju ili lokaciju najvišeg nivoa

Morate da odlučite da li ćete kreirati podlokacije unutar iste kolekcije lokacija ili lokacije najvišeg nivoa u posebnim kolekcijama lokacija. Ova odluka se zasniva na tome koliko zajedničkog lokacije imaju među sobom, da li želite da imate mogućnost da pojedinačno upravljate njima i da li želite da oni dele elemente kao što su navigacija ili pretraživanje.

Unutar kolekcije lokacija, sve lokacije mogu da koriste istu:

 • Navigaciju

 • Tipove sadržaja

 • Tokovi posla

 • Bezbednosne grupe

 • Polja za pronalaženje između lista

 • Oblast pretraživanja

 • Skup funkcija

Odaberite podlokacije unutar iste kolekcije lokacija kada:

 • Želite da lokacije dele navigaciju.

 • Želite da podlokacije nasleđuju dozvole od nadređenih lokacija.

 • Želite da lokacije dele liste.

 • Želite da lokacije dele elemente dizajna (kao što su teme ili stilovi).

Odaberite Web lokacije najvišeg nivoa u posebnim kolekcijama lokacija kada:

 • Treba da imate posebnu bezbednost za različite lokacije.

  Napomena: Iako možete da imate jedinstvene dozvole za podlokaciju, ponekad možda želite da budete sigurni da dve lokacije nemaju zajedničke korisnike i dozvole. U tim slučajevima, treba da koristite posebne kolekcije lokacija.

 • Možda postoji potreba da u budućnosti premestite kolekciju lokacija u drugu bazu podataka.

 • Želite da imate mogućnost da napravite rezervnu kopiju ili vratite u prethodno stanje samo tu lokaciju.

 • Želite da imate mogućnost da ograničite područje toka posla samo na tu lokaciju.

 • Želite da imate posebni opseg pretrage samo za tu lokaciju.

Vrh stranice

Kreiranje podlokacije na postojećoj lokaciji

Pre kreiranja lokacije proverite da li se nalazite u delu lokacije u kojem želite da kreirate novu podlokaciju.

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  Savet: U većini slučajeva možete umesto toga da koristite meni Radnje na sajtu Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. U odeljku Web stranice izaberite stavku Lokacije i radni prostori.

 2. U odeljku Naslov i opis upišite naslov vaše lokacije. Naslov je neophodan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu Web stranice i pojavljuje se u elementima navigacije koji pomažu korisnicima da nađu i otvore lokaciju.

 3. Upišite opis namene vaše lokacije u okvir Opis. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje na vrhu Web stranice i pomaže korisnicima da razumeju namenu vaše lokacije.

 4. U odeljku Adresa Web lokacije upišite URL adresu vaše lokacije. Prvi deo vam je dat.

  Da biste izbegli potencijalne probleme s ažuriranjem ili izmenom lokacije, nemojte da unesete nijedan od sledećih specijalnih znakova kao deo Web adrese.

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  Specifikacija da biste izbegli Jal znakova

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. U odeljku Izbor predloška kliknite na željenu karticu, a zatim izaberite željeni predložak lokacije.

  Da biste saznali više o predlošcima lokacije, potražite u članku Podrazumevani predlošci lokacije.

 6. U odeljku Dozvole izaberite da li želite da omogućite pristup istim korisnicima koji imaju pristup ovoj nadređenoj lokaciji ili jedinstvenom skupu korisnika.

  Ako kliknete na dugme Koristi jedinstvene dozvole, pošto završite s unosom informacija na trenutnoj stranici, kasnije možete da postavite dozvole.

 7. U odeljku Navigacija izaberite da li želite da nova podlokacija bude vidljiva u navigaciji njene nadređene lokacije.

  Možete da učinite ove lokacije pojavljuju se u traci za brzo pokretanje, na gornjoj traci sa vezama ili oba. Traka za brzo pokretanje prikazuje sa strane većine stranica za korisnika, direktno ispod veze Prikaži sav sadržaj lokacije . Na gornjoj traci sa vezama se pojavljuje kao jedan ili više kartica hipervezama preko vrha svih stranica.

  Napomena: Ako ne vidite odeljak za navigaciju na ovoj stranici, možda ćete omogućene funkcije objavljivanja na lokaciji (i nadređene lokacije). Da biste prikazali lokaciju za navigaciju na nadređenoj lokaciji, promenite postavke za navigaciju na nadređenoj lokaciji (pogledajte članak Podešavanje stavki navigacije na stranici Postavke pretrage lokacije).

 8. U odeljku Nasleđivanje navigacije navedite da li želite da lokacija nasleđuje svoju gornju traku sa vezama od nadređene lokacije ili želite da ima sopstveni skup veza na gornjoj traci sa vezama.

  Ova postavka utiče na to da li će se nova lokacija pojaviti kao deo putanje navigacije nadređene lokacije. Putanja navigacija obezbeđuje skup hiperveza koje omogućavaju korisnicima lokacije da se brzo kreću nagore po hijerarhiji lokacija unutar kolekcije lokacija, kao što je „Planiranje konvencije“. Kada se krećete nadole po hijerarhiji, putanja navigacija se pojavljuje na stranici na koju ste otišli. Ako kliknete na Ne, vaša podlokacija neće sadržati putanju navigaciju nadređene lokacije.

 9. U odeljku Kategorije lokacija odaberite da li želite ove nove lokacije bude vidljiva u katalog lokacija na nadređenoj lokaciji.

  Možete da odaberete podrazumevane kategorije, kao što su Informacione tehnologijeprodajei finansije. Možda ćete videti nove kategorije kreirao drugi član organizacije (pogledajte članak Dodavanje ili promena kategorija u katalog lokacija).

  Napomena: Ako ne vidite odeljak Kategorije lokacija na ovoj stranici, ne može biti omogućene funkcije objavljivanja na lokaciji (i nadređene lokacije). Da biste prikazali vaše lokacije u kolekciji lokacija, promenite postavke za navigaciju na nadređenoj lokaciji (potražite u članku Dodavanje veze ka postojećoj lokaciji).

 10. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Ako ste naveli da želite da podlokacija ima iste dozvole kao nadređena lokacija, nova lokacija će biti kreirana kada kliknete na dugme Kreiraj. Ako ste naveli jedinstvene dozvole, pojavljuje se veza „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, gde možete da postavite grupe za podlokaciju.

 11. Ako se pojavi stranica „Podesi grupe za ovu lokaciju“, morate da navedete da li želite da kreirate nove grupe ili koristite postojeće grupe za posetioce, članove i vlasnike ove lokacije. U svakom odeljku postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako kliknete na stavku Kreiraj novu grupu, prihvatite automatski kreirano ime nove SharePoint grupe ili upišite novo ime, a zatim dodajte osobe po želji. Kliknite na ikonu oznake potvrde radi potvrđivanja svih imena koje ste upisali ili kliknite na ikonu adresara da biste u vašem direktorijumu potražili i druga imena.

   U odeljku Posetioci ove lokacije možete grupi posetilaca da dodate i sve ovlašćene korisnike, što podrazumevano članovima grupe daje dozvolu za čitanje sadržaja na lokaciji.

  • Ako kliknete na stavku Koristi postojeću grupu, izaberite željenu SharePoint grupu sa liste.

   Ako imate nekoliko SharePoint grupa, lista može biti skraćena. Kliknite na dugme Još da biste videli punu listu ili na dugme Manje da biste skratili listu.

 12. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje lokacije najvišeg nivoa koristeći samouslužno kreiranje lokacije

Pre nego što možete da kreirate lokaciju koristeći samouslužno kreiranje lokacije, administrator prvo mora da omogući uslugu samouslužnog kreiranja lokacije u centralnoj administracije programa SharePoint.

Ako je samouslužno kreiranje lokacije omogućeno, na listi Objave na lokaciji se pojavljuje objava sa vezom za kreiranje lokacije. Ako ne vidite objavu, kontaktirajte administratora u vezi informacija o samouslužnoj URL adresi za kreiranje lokacija.

 1. Idite na lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

  Ako se nalazite na podlokaciji lokacije najvišeg nivoa, kliknite na matičnu stranicu u gornjoj traci sa vezama ili na prvu lokaciju u hijerarhiji putanje navigacije. Na primer, ako je vaša putanja Lokacija_tima>Marketing>Projekti, jer se nalazite na stranici „Projekti“ na lokaciji „Marketing“, kliknite na vezu Lokacija_tima.

 2. Na matičnoj stranici lokacije najvišeg nivoa pogledajte listu Objave.

  Ako na matičnoj stranici ne vidite objavu samouslužnog kreiranja lokacije, prikažite punu listu tako što kliknete na Objave. Ako ne vidite listu Objave, kliknite na vezu Pregledaj ceo sadržaj lokacije, a zatim u listi Liste potražite Objave.

  Savet: Za alternativu pomoću listi objava, možete da unesite URL adresu u traku adresa pregledača i idite direktno na stranicu za kreiranje lokacija. Po podrazumevanim postavkama, lokacija samouslužnog kreiranja stranice se zove Scsignup.aspx. Sa ovim imenom, možete da koristite URL http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (gde < imeservera > predstavlja ime servera) za pristup stranici. Preskočite na sledeći korak (koje se odnose na objave) ako planirate da koristite ovaj metod.

 3. U objavi pod imenom Samouslužno kreiranje lokacije kliknite na URL adresu za kreiranje nove Web lokacije. Ako ne vidite URL adresu, kliknite na objavu da biste je potpuno otvorili.

  Podrazumevano ime objave je Samouslužno kreiranje lokacije, ali ga je administrator možda prilagodio.

 4. Na stranici „Nova SharePoint lokacija“, u odeljku Naslov i opis, upišite naslov svoje lokacije. Naslov je neophodan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu Web stranice i pojavljuje se u elementima navigacije koji pomažu korisnicima da pronađu i otvore lokaciju.

 5. U odeljku Naslov i opis, upišite opis namene vaše lokacije u okvir Opis. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje na vrhu Web stranice i pomaže korisnicima da razumeju namenu vaše lokacije.

 6. U odeljku Adresa Web lokacije upišite URL adresu vaše lokacije. Prvi deo vam je dat.

  Da biste izbegli potencijalne probleme s ažuriranjem ili izmenom lokacije, nemojte da unesete nijedan od sledećih specijalnih znakova kao deo Web adrese.

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. U odeljku Izbor predloška kliknite na željenu karticu, a zatim izaberite željeni predložak lokacije.

  Da biste saznali više o predlošcima lokacije, potražite u članku Podrazumevani predlošci lokacije.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Pojavljuje se „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, gde možete da postavite grupe za lokaciju.

 9. U svakom odeljku „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, prihvatite automatski kreirano ime nove SharePoint grupe ili upišite novo ime, a zatim dodajte osobe ili grupe po želji. Kliknite na ikonu oznake potvrde da biste potvrdili sva imena koja ste upisali, ili kliknite na ikonu adresara da biste u vašem direktorijumu potražili druga imena.

 10. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Drugi načini kreiranja lokacija

Postoje drugi načini za kreiranje lokacija, ako ste administrator ili Razvojni programer ili ako imate program za Veb dizajn koji je kompatibilan sa Office SharePoint Server 2007.

 • Kreiranje lokacija u SharePoint centralnoj administraciji    Ako ste administrator servera, možete da kreirate kolekcije lokacija pomoću SharePoint centralne administracije. Više informacija potražite u članku pomoći za centralnu administraciju i SharePoint Server TechCenter.

 • Kreiranje lokacija korišćenjem operacije komandne linije    Ako ste administrator, možete da kreirate lokacije tako što ćete koristiti createsites komande i parametri. Više informacija potražite u članku pomoći za centralnu administraciju i SharePoint Server TechCenter.

 • Kreiranje lokacija programsko    Ako ste projektant, možete da kreirate i programsko Prilagođavanje lokacija. Više informacija potražite u Sistemu SharePoint Server 2007 Developer Portal.

 • Kreiranje lokacija sa kompatibilni program za Veb dizajn    Ako imate programa za Veb dizajn koji je kompatibilan sa Office SharePoint Server 2007, na primer Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete da kreirate i Prilagođavanje lokacija pomoću tog programa.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×