Kreiranje liste zadataka projekta i upravljanje njome

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Liste zadataka projekta SharePoint prikazuje skup zadataka koji su deo projekta. Zadatak je zasebna radna stavka koja jedna osoba može da se dodeljuju. Projekat je obično niz aktivnosti koji ima početak, sredine, i završetka i koji proizvodi proizvod ili uslugu, kao što su proizvodi demonstracije proizvoda za razmenu prikazivanje, kreiranje predloga proizvoda za zainteresovanih, pa čak i sastavljanje korporativnog moral događaj.

Kada kreirate listu zadataka projekta SharePoint , možete da dodate zadatke, dodeljivati resurse zadacima, ažurirati napredovanje zadataka i prikazali informacije o zadatku na trakama koje se prikazuju duž ose.

Ažurira 27 Januar 2017 zahvalnosti za klijenta povratne informacije.

SharePoint OnlineSharePoint 2016 i SharePoint 2013 nude vezu sa SharePoint liste zadataka projekta.  Projekta može biti licenciran zasebno.

Da biste vezu, kreirajte SharePoint liste zadataka i uvezite ga na Project Online ili Project Server. Kada uspostavi, ispravke za liste zadataka u SharePoint će se odraziti Project.

Da biste uvezli liste zadataka u projekat, pratite korake u članku Dodavanje postojeće SharePoint liste zadataka u programu Project Web App.

Kreiranje liste zadataka u SharePoint na mreži, 2016 ili 2013

Lista zadataka može biti početnu tačku za projekat.

Lista zadataka sa vremenske ose
 1. Sa matične stranice lokacije kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ , a zatim kliknite na dugme Dodaj aplikaciju.

 2. Otkucajte „Zadaci” u polje za pretragu i pritisnite tasterEnter. Dobićete listu svih aplikacija koje se podudaraju.

  U polju za pretragu otkucajte zadatak i izaberite stavku zadatak
 3. Otkucajte ime ili naslov za zadatak i pritisnite Kreiraj.

 4. SharePoint Online vas vraća na stranici sadržaj lokacije . Pronađite aplikaciju koju ste upravo kreirali na listi sadržaj lokacije i otvorite je. SharePoint Online kreira podrazumevanu vremenske ose i prazna lista.

  Zadatak vremenske ose, kliknite na dugme Novo + da biste dodali zadatke

  Možete početi da unosite podatke koristeći + novi zadatak da biste dodali podatke.

Pravljenje fascikli i rad sa SharePoint 2010 listi zadataka projekta

 1. Izaberite stavku Radnje na lokaciji Slika dugmeta , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: SharePoint lokacije možete značajno da izmenite. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što su komande, dugme ili vezu, obratite se administratoru.

 2. U Pretrage instaliran artikala, otkucajte projektai kliknite na dugme Pretraži Ikona lupe polja za pretragu .

 3. Izaberite stavku Projektni zadaci

 4. Otkucajte ime za listu. Ime je obavezno.

  Ime se pojavljuje na vrhu liste u većini prikaza, postaje deo Veb adresu za stranicu lista, a pojavljuje se u navigaciju lokacije da biste korisnicima pronalaženje liste. Možete da promenite ime liste, ali Veb adresu će ostati isto.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Dodavanje zadatka SharePoint 2010 liste zadataka projekta

Kada pogled na listi projektnih zadataka, videćete tabelu na levoj strani prikaza i vremenske ose na desnoj strani. Vremensku osu se naziva Gantov grafikon i pomaže vam da vizuelizujete toka posla projekta. Traka na Gantovom grafikonu se crtaju korišćenjem polja Datum početka i Datum krajnjeg roka .

Napomena: Ako imate neki uvid u strukturu koju želite da kreirate zadataka – na primer, ako znate da određene skupove zadataka da se uklopi faze koje želite da predstavite kao listi zadataka projekta – možete da organizujete zadataka u zadataka rezimiranja i podzadataka. Više informacija potražite u članku Kreiranje rezimea zadatak.

Na listi zadataka projekta, dovršite sledeće kolone za svaki red u leva tabela deo prikaza:

Napomena: Prilikom popunjavanja zadatak kolona, možda ćete morati da slajda razdelnik nadesno da biste otkrili dodatna polja. Ovo će smanjiti odeljku kalendara.

Unesite naslov, datume i status projekta zadatka
 • Naslov    Otkucajte ime za zadatak u projektu.

 • Datum početka    Unesite datum kada bi trebalo da počnu zadatak.

 • Krajnji rok    Unesite datum kada bi trebalo da se završi zadatak.

 • Status zadatka    Odaberite stavku opisa koji najviše precizno odražava status ovaj zadatak. Ako samo planirate projekat i nijedno zadaci počeli, odaberite stavku Nije počelo.

 • Prioritet    Odaberite nivo prioriteta koji najviše precizno odražava važnost ovaj zadatak koji se odnosi na druge zadatke u projekat.

Savet: Ako delite nekoliko zadataka isti Datum početka, Krajnji rokili podatke u druge kolone, možete Kliknite jednom na ćeliju u koju želite da kopirate, da biste prikazali za popunjavanje, a zatim prevucite donjem desnom uglu okvira za niz kolonu da popunite susedne cel Da li je na kopirane podatke. Ovo je posebno korisna u koloni Status zadatka kada prvobitno unosite plan u listi zadataka projekta i nijedno zadaci počeli.

Kada budete imali ove početni kolone popunjavati u tabeli deo prikaza, imate listi zadataka projekta visokog nivoa na mestu. Sledeći korak je da biste naveli više detalja o zadataka, uključujući koji će se radi i kako se zadaci možda povezuju. Na primer, u nekim slučajevima, jedan zadatak morate dovršiti drugi možete da počnete.

Vrh stranice

Važno je da vratite se na listi zadataka projekta kao vaš projekat napreduje i ažuriranje kolone koje se odnose na status svakog zadatka. Ovo vam pomaže da komunicirate šta se dešava u projektu sa onima koji možda nije podešen na svakodnevne detalje zadataka projekta.

Na listi projektnih zadataka, dovršite sledeće kolone za svaki zadatak za pružanje ispravku na projektu:

Podesite status dovršeno procenat i taslk
 • % Dovršeno    Otkucajte vaše najbolje procena deo posla dovrši zadatak, koristite procenat. Na primer, ako je zadatak oko pola dovrši, otkucajte 50% u koloni % dovršeno . Ovaj procenat se koristi za crtanje napredak preklapanje na traci Gantovog grafikona za zadatak.

 • Status zadatka    Odaberite stavku opisa koji najviše precizno odražava trenutni status ovaj zadatak.

Pored toga, možete da pokrenete u druge promene u projekat koji zahtevaju ispravke na listu zadataka projekta. Na primer, Datum početka ili Krajnji rok zadatka može promeniti ako zadatak se pokreće pre nego što je planirano ili kašnjenja. Možete da ažurirate te kolone u tabeli deo prikaza, kao što biste bilo koje druge kolone. U nekim slučajevima, osoba koja je trenutno radi na zadatku možda neće biti dostupni za zadatak. Takođe možete da ažurirate koji vam je dodeljen zadatak tako što ćete ažurirati kolonu Dodeljeno . Više informacija potražite u članku Dodeljivanje osoba zadacima na listi zadataka projekta.

Vrh stranice

Sa zadacima dodat listi zadataka projekta, sledeći korak je da im dodelite osobama u vašoj organizaciji. Kada osobe dodelite zadatak, ne identifikujete ko je odgovoran za dovršavanje rad na tom zadatku.

 1. Kliknite jednom u koloni Dodeljeno za zadatak dodeljujete.

  Popunite kome da dodelite zadatak
 2. Unesite ime ili prijavljivanje informacije dodeljujete, osobe u jednu od ove tri načina:

  • Kliknite na dugme Pregledaj, koja se pojavljuje pored kolonu Dodeljeno , da biste pronašli osobe dodeljujete u adresaru organizacije.

  • Otkucajte informacije za prijavljivanje za osobu dodeljujete iz vaše organizacije, uključujući domen, u koloni Dodeljeno . Na primer, otkucajte contoso\mollyc, gde je „contoso” domena, a „MoliC” korisničko ime.

  • Otkucajte ime osobe dodeljujete u koloni Dodeljeno . Ovo je korisno ako dodeljujete na izvođač ili druge osobe koje nemaju nalog unutar vaše organizacije.

 3. Obavestite dodeljeni pojedincima o njihove dodeljivanja zadataka, da im o listi zadataka projekta i sada su odgovoran za rad.

Kada kreirate zadatke u listi zadataka projekta, važno je da plana za koji zadaci možda spadaju u veći zadaci. Na primer, projekta može biti dovršena po fazama sa nekoliko zadataka javljanja unutar svake faze. Imate faze predstavljen listi zadataka projekta obezbeđuje dobri opsežan uvid u šta se dešava u projektu.

Novi zadatak rezimiranja stranice
 1. Na kartici stavke , u grupi novo kliknite na strelicu pored Nove stavkei izaberite stavku Rezime zadatak.

 2. Popunite obrazac da biste kreirali novi zadatak rezimea, popunite sledeće informacije po potrebi:

  • Ime    Otkucajte ime za zadatak rezimiranja.

  • Prethodnici    Odaberite zadataka rezimiranja i/ili podzadataka koji moraju da budu dovršeni pre nego što ovaj zadatak rezimiranja možete da počnete. Sa ovim izabrane u polju levo, kliknite na dugmeDodajda biste ga premestili desno polje. Više informacija o prethodnici, pogledajte sledeći odeljak u ovom članku.

   Savet: Ako niste sigurni za vaše shvatanje prethodnici ili ako niste dovoljno duž u za planiranje sve zadatak rezimiranja prethodnici dodaje na listu zadataka projekta, možete ovo polje ostavite prazno za sad i kasnije, dodavanje prethodnik relacija Korišćenje leva tabela deo prikaza liste zadataka projekta.

  • Prioritet    Odaberite nivo prioriteta koji najviše precizno odražava važnost ovaj zadatak rezimea, koja se odnosi na druge rezimea zadatke u projekat.

  • Status zadatka    Odaberite stavku opisa koji najviše precizno odražava status skup zadataka koji su u okviru ovaj zadatak rezimea. Ako samo planirate projekat, a nijedna od zadatke u ovaj zadatak rezimiranja počeli, odaberite stavku Nije počelo.

  • % Dovršeno Otkucajte procenat koji najbolje predstavlja deo posla je dovršen na skup zadataka koji su u okviru zadatak rezimiranja. Ako planirate projekat, a nijedna od zadatke u ovaj zadatak rezimiranja počele, ostavite ovo polje prazno ili unesite 0%.

  • Dodeljeno Koristite ovo polje da biste identifikovali osobu odgovornu za ovaj zadatak rezimea. Više informacija o dodeljivanju zadataka potražite u članku Dodeljivanje osoba zadacima na listi zadataka projekta.

  • Opis    Otkucajte kratak opis zadatak rezimiranja.

  • Datum početka    Unesite datum kada bi trebalo da počnu prvi subtask unutar ovaj zadatak rezimea.

  • Krajnji rok    Unesite datum do kada treba da se dovrše poslednje subtask u ovaj zadatak rezimea.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste kreirali zadatak rezimiranja.

Kada se kreira zadatak rezimiranja, možete da kliknite na ime rezime zadatka u leva tabela deo prikaza da biste otvorili zadatak rezimiranja u novog prikaza liste zadataka projekta. U tom prikazu, možete da dodate zadatke koji su u okviru rezime zadatak. Da biste se vratili na prikaz koji prikazuje rezime zadatka, na kartici Lista , u grupi Upravljanje prikazima kliknite na dugme Navigacija nagore.

Vrh stranice

U roku od jednog projekta liste zadataka, možda postoji nalog kako zadacima, uključujući zadataka rezimiranja i podzadataka, treba da se dovrše. Na primer, ako gradite kuću, temelje treba da se dovrše pre nego što može da se zidovi i zidovi mora da bude se, pre nego što krovu možete da odete na. Ovaj nalog može da predstavlja pomoću prethodnici kolone.

 1. U red zadatka, kliknite na ćeliju u koloni prethodnici i zatim kliknite na strelicu sa desne strane ćelije da biste prikazali listu svih zadataka u trenutnoj listi zadataka projekta. Ovo obuhvata sve zadataka rezimiranja i subtasks u okviru liste.

 2. Kliknite na dugme u polju za potvrdu sa leve strane svaki zadatak koji moraju da budu dovršeni pre početka ovog zadatka.

  Savet: To je lako da ga preuzmete ovde prevelik i izaberite svaki zadatak koji dolazi pre nego što trenutni zadatak. Međutim, možete samo treba da biste izabrali te zadatke koji su neposredno pre nego što trenutni zadatak. Na primer, recimo da imate na listi projektnih zadataka koji sadrži tri zadatka: zadatak 1, zadatak 2 i 3 zadatka. Kada se dovrši zadatak 1, 2 zadatak možete početi, a kada se dovrši zadatak 2, 3 zadatka možete započeti. Prilikom unosa u prethodnici za zadatak 3, se lako zadatak 1 i 2 zadatak treba da bude dovršen pre početka zadatka 3. Međutim, pošto zadatak 1 je već navedene u vidu prethodnik za zadatak 2, nema potrebe da je lista kao prethodnik na zadatku 3.

 3. Podesi datume u kolonama " Datum početka " i " Krajnji rok da odražava odnose između zadataka. Na primer, recimo da imate dva zadatka koje znate da će stupiti na svakoj dva dana da biste dovršili. Postavite prvi zadatak kao prethodnik za drugi zadatak. Moraćete da podesite Datum početka kolonu za drugi zadatak tako da na sastanak nakon Krajnji rok za prvi zadatak i treba da prilagodite koloni Krajnji rok za drugi zadatak, tako da je dva dana posle na novi Datum početka.

  Savet: Da li želite taj proces se više automatizovani? Razmislite o korišćenju enterprise projekat za upravljanje rešenje za kompatibilan sa SharePoint Foundation 2010, kao što su Microsoft Project 2010 i Microsoft Project Server 2010.

Kada ste utvrdili odgovarajuću prethodnici za svaki zadatak, možete da vidite ove relacije predstavljene na Gantovom grafikonu. Kada je prethodnik identifikuje za zadatak, videćete strelicu povučenu između na kraj prethodni zadatak Gantova traka i početku do sledećeg zadatka Gantova traka.

Vrh stranice

Lista zadataka projekta koristite isti prikaz funkcije u SharePoint kao druge liste. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz Prilagođavanje listi zadataka projekta

Kreiranje liste zadataka projekta u SharePoint 2007

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  Savet: U većini slučajeva, možete da koristite meni " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta umesto toga da dovršite ovaj korak.

 1. U okviru Praćenje, kliknite na dugme Projektnih zadataka.

 2. U odeljku ime i opis otkucajte ime za listu u polju ime . Potreban je ime liste.

 3. U polju Opis otkucajte opis kako se može koristiti ovu listu. Opis je opcionalan.

 4. U odeljku za navigaciju , kliknite na dugme da ako želite da kreirate vezu na ovu listu na traci za brzo pokretanje.

 5. Ako se pojavi odeljak Obaveštenja e-pošte , listu zadataka možete podesiti tako da šalje obaveštenje da neko kada im se dodeli zadatak.

  Napomena: Administrator servera prvo morate omogućiti postavke e-pošte za ovu opciju da se pojavi.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Dodavanje zadataka na listu zadataka projekta u SharePoint 2007

 1. Ako lista zadataka projekta nije otvoren, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Savet: Ako ime liste ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime liste.

 2. Na meniju " novo " Meni „Novo“ kliknite na dugme Nova stavka.

  Da biste uredili zadatka, kliknite na ime zadatka u koloni naslov .

 3. U odeljku naslov otkucajte ime za zadatak.

 4. U odeljku prioriteta , kliknite na dugme visoko, normalnoili nisko da bi se ukazalo na relativnu važnost ovaj zadatak u poređenju sa druge zadatke na listi zadataka projekta.

 5. U odeljku Status zadatka , kliknite na status zadatka.

 6. U odeljku % dovršeno , otkucajte broj kao procenat vrednost koja ukazuje na to u Meri u kojoj se dovrši zadatak.

 7. U odeljku Dodeljeno otkucajte ime osobe koja će dovršiti zadatak. Samo jedna osoba može biti dodeljen zadatak.

  Kliknite na dugme Proveri imena Slika dugmeta da biste utvrdili ako se ime osobe nalazi u usluzi dobavljača članstva koja se koristi za potvrdu identiteta. Ako ime ne pronađe u usluzi dobavljača članstva, obratite se administratoru servera.

  Savet: Da biste pronašli osobe koje želite da radite na zadatku, kliknite na dugme Pregledaj da biste koristili usluzi dobavljača članstva.

 8. U odeljku Opis otkucajte opis zadatka.

 9. U odeljcima Datum početka i Datum dospeća , unesite datum početka i završetka za posao koji se izvršava na zadatku. Koristite datum birača Birač datuma da biste brzo uneli datum.

 10. Da biste zadatku priložili datoteku, kliknite na dugme Priloži datoteku. Kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli datoteku, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: U zavisnosti od toga kako je podešena lista zadataka projekta, možda nećete moći da priložite datoteku u zadatak.

 11. Kliknite na dugme u redu da biste dodali zadatak na listi zadataka projekta.

Vrh stranice

Nakon što kreirate listu zadataka projekta i Dodavanje zadataka na njega, možete da vidite listu zadataka projekta na mnogo različitih načina pomoću prikaza.

Napomena: Pogledajte članak Dodavanje zadataka u projekat liste zadataka da biste saznali više o vrste informacija koje možete primeniti na zadatke.

 • U meniju Prikaz koji je dostupan kada prikazujete listu zadataka projekta, izaberite neku od sledećih prikaza:

  • Projektni zadaci      Ovo je podrazumevani prikaz koji se pojavljuje kada kreirate listu zadataka projekta. Trakasti grafikon sa imenima zadataka pojavljuje se na vrhu prikaza i listu zadataka pojavljuje se u donjoj polovini prikaza. Lista zadataka u donjoj polovini prikaza odgovara zadacima navedenim u gornjoj polovini.

   Trakasti grafikon prikazuje svaki zadatak grafički, najčešće na traku zadataka.

Grafika

Opis

Gantov grafikon koji pokazuje trajanje zadataka

Ako unesete datum početka i datum dospeća, na traci zadataka prikazuje trajanje zadatka.

Gantov grafikon koji pokazuje procenat dovršenosti

Ako otkucate procenat u polje % dovršeno (na primer 15%), trake sa alatkama prikazuje traku toka koji ukazuju na to koliki je procenat zadatak bude dovršena.

Ključni događaj

Ako unesete datum početka bez krajnjeg roka, jubilarni označivač se prikazuje na trakastom grafikonu. Podrazumevano, ako ne unesete datum početka, trenutni datum se koristi.

Savet: Brzo prevucite da biste promenili datum početka zadatka, zadatak po horizontali pomoću miša.

 • Aktivni zadaci      Ovaj prikaz prikazuje zadatke koji imaju status osim dovršeno.

 • Svi zadaci Ovaj prikaz prikazuje sve zadatke bez obzira na njihov status.

 • Dodeljeno      Ovaj prikaz prikazuje sve zadatke grupisani po osobama koje su dodeljene zadatke.

 • Krajnji rok danas      Ovaj prikaz prikazuje zadatke koje je danas krajnji rok.

 • Moji zadaci      Ovaj prikaz prikazuje zadatke koji su vam dodeljeni.

Vrh stranice

 1. Ako lista zadataka projekta nije već otvoren, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste zadataka projekta ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime liste zadataka projekta.

 2. U donjem delu stranice, postavite pokazivač na zadatak, kliknite na strelicu i zatim kliknite na dugme Uredi stavku.

 3. Izvršite željene promene.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Da biste izbrisali stavku, postavite pokazivač na zadatak, kliknite na strelicu i zatim izaberite stavku Izbriši stavku.

Vrh stranice

Ostavite komentar

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Ako nije bilo korisno, javite koji je zbunjujuće ili nedostaje. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×