Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Možete brzo da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje u postojeće redove teksta ili Word može automatski da kreira liste dok kucate. Prema podrazumevanim postavkama, ako započnete pasus tako što ćete otkucati zvezdicu praćenu razmakom, Word kreira listu sa znakovima za nabrajanje. Ili, ako počnete tako što otkucate određeni broj, onda Word kreira numerisanu listu. Ako ne želite da se tekst pretvori u listu, možete da kliknete na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavljuje i da odaberete opciju.

Možete da promenite kako se listama upravlja u svim dokumentima. Pogledajte članak Uključivanje automatskih znakova za nabrajanje i numerisanje ili njihovo isključivanje da biste saznali više.

Možete da napravite listu samo sa jednim nivoom ili sa više nivoa kako biste uključili liste u okviru liste. Kada napravite listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu, možete da uradite nešto od sledećeg:

 • Upotrebljavanje praktičnih biblioteka znakova za nabrajanje i numerisanje   
  Upotrebite podrazumevane formate znakova za nabrajanje i numerisanje za liste, da biste prilagodili liste ili da biste izabrali druge formate iz biblioteka znakova za nabrajanje i numerisanje.

  Biblioteka znakova za nabrajanje programa Word 2010

 • Oblikovanje znakova za nabrajanje ili numerisanje   
  Oblikujte znakove za nabrajanje ili numerisanje različito od teksta na listi. Kliknite na broj i promenite boju brojeva za celu listu, na primer, bez menjanja teksta na listi.

  Lista sa različitim bojama fonta za brojeve i tekst

 • Korišćenje slika ili simbola   
  Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje u vidu slike da biste dodali vizuelni aspekt dokumentu ili veb stranici.

  Primer liste sa slikovnim znakovima za nabrajanje

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otkucajte * (zvezdicu) iza koje sledi razmak da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje.

  • Otkucajte broj (1.) da biste kreirali numerisanu listu.

 2. Otkucajte bilo koji željeni tekst, a zatim pritisnite taster Enter da biste kreirali sledeću stavku.

  Napomena: Word automatski umeće sledeći znak za nabrajanje ili numerisanje.

 3. Da biste završili listu, pritisnite dvaput taster Enter ili pritisnite taster Backspace da biste izbrisali poslednji znak za nabrajanje ili numerisanje na listi.

 1. Izaberite stavke za koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje ili na dugme Numerisanje.

Dugme „Znakovi za nabrajanje“ i dugme „Numerisanje“ u programu Word 2010

1 Znakovi za nabrajanje

2 Numerisanje

Napomena: Različite stilove i formate znakova za nabrajanje i numerisanja možete pronaći tako što ćete kliknuti na strelicu nadole pored stavke Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje.

Možete da povećate prostor između redova na listi.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu Više pored galerije stilova, a zatim kliknite desnim tasterom miša na stil Pasus sa listom.

  Dugme „Još stilova“ u programu Word 2010

 2. Kliknite na dugme Izmeni.

 3. U dijalogu Izmeni stil kliknite na stavku Oblikovanje, a zatim kliknite na stavku Pasus.

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Nemoj da dodaješ prored između pasusa istog stila.

Više informacija potražite u članku Prilagođavanje proreda između znakova za nabrajanje na listi.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

  Napomena: In programu Word 2007, kliknite na dugme Microsoft Office Dugme „Microsoft Office“ , a zatim izaberite stavku Word opcije.

 2. Izaberite stavke Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

 3. .

 4. Na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja, u okviru Primeni tokom kucanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatske liste sa znakovima za nabrajanje i u polju za potvrdu Automatske numerisane liste.

 1. Kliknite na znak za nabrajanje ili numerisanje na listi da biste markirali listu.

 2. Prevucite listu na novu lokaciju

  Napomena: Cela lista se premešta kako prevlačite. Nivoi numerisanja se ne menjaju.

  Klik na stavku na listi da bi se markirala lista i prevlačenje na novu lokaciju

Postojeću listu možete da pretvorite u listu sa više nivoa promenom hijerarhijskog nivoa stavki na listi.

 1. Kliknite na bilo koju stavku koju želite da premestite na drugi nivo.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu nadole Znakovi za nabrajanje ili na strelicu nadole Numerisanje.

  Promena nivoa liste u programu Word 2010

 3. Kliknite na stavku Promeni nivo liste, a zatim odaberite željeni nivo.

Možete da primenite stil iz galerije na bilo koju listu sa više nivoa.

 1. Kliknite na stavku na listi.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus odaberite strelicu nadole Lista sa više nivoa, a zatim odaberite željeni stil liste sa više nivoa.

  Stilovi lista sa više nivoa u programu Word 2010

Ako stilovi lista sa više nivoa u galeriji nisu ono što tražite, možete da kreirate i definišete novi stil liste sa više nivoa. Možete da koristite novi stil liste svaki put kada u dokumentu započnete novu listu sa više nivoa. Novi stil liste se automatski dodaje u galeriju stilova liste.

 1. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu nadole Lista sa više nivoa.

  Stilovi lista sa više nivoa u programu Word 2010

 2. Kliknite na stavku Definisanje nove liste sa više nivoa.

  Napomena: Kada definišete stil liste sa više nivoa, možete da mešate znakove za numerisanje i nabrajanje na istoj listi. Na primer, u polju Stil broja za ovaj nivo možete da se pomerite nadole i da kliknete na stil znakova za nabrajanje za određeni nivo.

 3. Počevši od nivoa 1, unesite format, font i izbore položaja za broj, a zatim nastavite da definišete svaki nivo koji želite da koristite u vašoj listi sa više nivoa.

 4. Kliknite na dugme U redu i stil liste sa više nivoa koji ste definisali automatski je podešen kao trenutni stil liste sa više nivoa.

  Stavka

Napomena: Da biste premestili stavku sa više nivoa na drugi nivo numerisanja, na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite stavku. Dalje, kliknite na strelicu nadole Znakovi za nabrajanje ili strelica Numerisanje, odaberite Promeni nivo liste, a zatim kliknite na nivo liste na koji želite da premestite stavku sa liste.

Koja je razlika između komandi Definisanje nove liste sa više nivoa i Definisanje novog stila liste? Komanda Definisanje nove liste sa više nivoa pogodna je za kreiranje i čuvanje stila liste koji nećete nikada menjati ili koji ćete koristiti samo u jednom dokumentu. Možete da koristite komandu Definisanje novog stila liste da biste promenili dizajn stila koji ste napravili. Ako koristite komandu Definisanje novog stila liste za definisanje novog stila liste, a zatim napravite promene tog stila, svaka instanca tog stila liste ažurira se u dokumentu.

Neke numerisane liste – na primer, zakonske liste – moraju da imaju mogućnost ručne promene numerisanja, a Word mora ispravno da promeni brojeve koje slede. Možete da upotrebite opciju Postavljanje vrednosti za numerisanje da biste ručno promenili broj, pri čemu će Word ponovo numerisati listu iza toga.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na broj na listi koji želite da promenite.

 2. Kliknite na stavku Postavljanje vrednosti za numerisanje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na stavku Započni novu listu i promenite vrednost izabranog broja u polju Postavi vrednost na.

  • Kliknite na stavku Nastavi sa prethodne liste, izaberite polje za potvrdu Povećaj vrednost (preskoči brojeve), a zatim promenite vrednost izabranog broja u polju Postavi vrednost na tako da odgovara nivou broja koji ste izabrali.

Takođe pogledajte

Prilagođavanje proreda između znakova za nabrajanje na listi

Promena uvlačenja znakova za nabrajanje

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×