Kreiranje kontrolne liste u programu Word

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pomoću programa Word možete da napravite dve vrste lista za proveru:

 • Liste sa poljima za potvrdu ili oznakama potvrde umesto znakova za nabrajanje ili brojeva. Na primer, koristite polja ako nameravate da odštampate listu i potvrdite sve stavke koje obavite.

 • Liste koje možete da potvrdite u programu Word. To podrazumeva dodavanje kontrole sadržaja sa kartice „Projektovanje“, ali ne morate da budete projektant da biste to uradili.

Ovaj uzorak liste za proveru ima dvostruku namenu – može da se odštampa ili da se koristi na mreži.

Možete da napravite listu za proveru koju možete da odštampate ili koristite na mreži pomoću dugmeta „Kontrola sadržaja polja za potvrdu“ na kartici „Projektovanje“ u programu Word.

Zamena znakova za nabrajanje ili brojeva oznakama potvrde ili poljima za potvrdu

 1. Izaberite celu listu. Znakovi za nabrajanje ili brojevi izgledaju kao da nisu izabrani.

 2. Odaberite stavku Početak, a zatim listu Znakovi za nabrajanje.

  Znakovi za nabrajanje u okviru pasusa

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako u okviru Biblioteka znakova za nabrajanje vidite željenu oznaku potvrde ili polje za potvrdu, izaberite ga.

  • Ako ne vidite željenu oznaku potvrde ili polje za potvrdu, pređite na sledeći korak.

 4. Odaberite stavku Definiši novi znak za nabrajanje i otvara se dijalog Definisanje novog znaka za nabrajanje.

 5. Odaberite stavku Simbol, a zatim odaberite simbol iz tabele simbola.

  Savet : U okviru Font odaberite font sa simbolima, kao što je Wingdings, da biste dobili više izbora.

 6. Pomerajte se kroz listu simbola i odaberite simbol koji želite da koristite – kao što je prazan okvir ( Otvoreno polje ) ili trodimenzionalni okvir ( 3D polje ).

 7. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu u dijalogu Definisanje novog znaka za nabrajanje.

Odabrani simbol se dodaje u biblioteku znakova za nabrajanje, pa će vam biti pri ruci ako želite da ga ponovo koristite.

Pravljenje liste za proveru koju možete da potvrdite u programu Word

Postoje četiri koraka za pravljenje liste sa poljima za potvrdu koja možete da potvrdite u programu Word. Za ovaj tip liste ključno je dodavanje kontrole sadržaja polja za potvrdu. Da biste koristili tu kontrolu, morate da koristite karticu Projektovanje.

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavke Opcije > Prilagodi traku.

 2. Na listi Prilagodi traku odaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Polje za potvrdu „Projektovanje“

 1. Kliknite na dugme + da biste razvili karticu Projektovanje, a zatim kliknite na dugme + da biste razvili grupu Kontrole. Izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu, a zatim kliknite sa desne strane polja.

 2. Na kartici „Datoteka“ odaberite stavke „Opcije“ > „Prilagodi traku“. Odaberite stavku „Kontrola sadržaja polja za potvrdu“, a zatim kliknite na dugme „U redu“. Da biste počeli da pravite ili sastavljate listu, na kartici „Projektovanje“, u grupi „Kontrole“ kliknite na dugme „Kontrola sadržaja polja za potvrdu“.

 3. Odaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Otvorite dokument Word i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Kontrola sadržaja polja za potvrdu da biste umetnuli polje za potvrdu ( Otvoreno polje ) ispred stavke na postojećoj listi ili da biste počeli da pravite listu.

 5. Pritisnite dvaput taster sa strelicom nadesno, otkucajte prvu stavku na listi, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Izaberite kontrolu polja za potvrdu koju ste upravo napravili i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste napravili kopiju kontrole.

 7. U novom redu pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili stavku, a zatim preimenujte stavku.

 8. Ponavljajte 6. i 7. korak po potrebi dok ne dovršite listu.

Još osnovnih podataka o kontroli sadržaja polja za potvrdu

Možete da kliknete unutar kontrole polja za potvrdu da biste u njega stavili znak X, odnosno možete da ne koristite X i polje za potvrdu, već nešto drugo, a zatim da odaberete novi simbol koji će zameniti polje i znak X. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali izbor i zatvorite dijalog.

 1. Izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu i u grupi Kontrole odaberite stavku Svojstva.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u okviru stavke Svojstva polja potvrđenog izbora za stavku Simbol potvrđenog izbora odaberite opciju Promeni.

 3. U dijalogu Simbol odaberite novi simbol, a zatim kliknite na dugme U redu da biste sačuvali izbor.

Ako su neke stavke na listi duže od jednog reda, možete da koristite prvi red bez uvlačenja kako biste ih poravnali.

 1. Izaberite listu.

  Napomena : Znakovi za nabrajanje ili brojevi izgledaju kao da nisu izabrani.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite pokretanje dijaloga Pasus.

  Pokretanje dijaloga „Pasus“

 3. U okviru stavke Uvlačenje, u polju Levo otkucajte 0,25.

 4. U okviru stavke Specijalno odaberite opciju Izvlačenje.

 5. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

Ako ste zadovoljni listom, grupišite je da biste zaključali kontrole i stavke navedene na listi. Tako će drugi moći da potvrde stavke na listi, a da pri tom ne promene same stavke.

 1. Izaberite listu (kontrole polja za potvrdu i stavke navedene na listi).

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole odaberite stavke Grupa > Grupa.

  Napomena : Ako nešto treba da promenite naknadno, ponovo izaberite listu, a zatim odaberite stavke Grupa > Razgrupiši.

Takođe pogledajte

Izvršite promene u polju za potvrdu
na članka kreiranje obrasca
Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Kreiranje liste za proveru koja će biti odštampana

Ako vam je potrebna samo lista za proveru koju možete da odštampate, možete da napravite listu na kojoj svaka stavka ima polje za potvrdu koje možete da potvrdite na papiru. Možete da napravite i listu polja za potvrdu i potvrdite sve stavke elektronski tako što ćete otvoriti dokument u programu Word.

Napomena : Ako ne možete elektronski da potvrdite stavku, možda je oblikovana samo za štampanje ili je dokument možda zaključan.

Način na koji pravite listu zavisi od toga da li dokument već sadrži liste sa znakovima za nabrajanje sa različitim vrstama znakova za nabrajanje.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje pomoću prilagođenih znakova za nabrajanje

 1. Otkucajte listu stavki.

 2. Izaberite listu.

 3. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje.

  Slika glavne trake programa Word

 4. Izaberite stavku Definisanje novog znaka za nabrajanje.

 5. Izaberite stavku Simbol.

 6. U polju Font kliknite na font simbola koji je instaliran na vašem računaru kao što je „Wingdings“.

 7. Pomerajte se kroz listu dostupnih simbola i kliknite dvaput na simbol polja koji želite da koristite, kao što je otvoreno polje ( Otvoreno polje ) ili trodimenzionalno polje ( 3D polje ).

Pravljenje tabele radi sprečavanja izmene postojećih znakova za nabrajanje

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake u programu Word

 2. Izaberite stavku Umetni tabelu.

 3. U polje Broj kolona unesite broj 2.

 4. U polje Broj redova unesite željeni broj redova. Potreban vam je jedan red za svaku stavku na listi.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 1. Kliknite na gornju levu ćeliju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Simboli kliknite na dugme Simbol, a zatim izaberite stavku Još simbola.

  Slika trake u programu Word

 3. Izaberite karticu Simboli.

 4. U polju Font kliknite na font simbola koji je instaliran na vašem računaru kao što je „Wingdings“.

 5. Pomerajte se kroz listu dostupnih simbola i kliknite dvaput na simbol polja koji želite da koristite, kao što je otvoreno polje ( Otvoreno polje ) ili trodimenzionalno polje ( 3D polje ).

 6. Kliknite na dugme Zatvori.

 7. Kliknite na sledeću ćeliju u koju želite da umetnete polje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y da biste umetnuli još jedno polje.

 8. Kada umetnete polje za svaku željenu stavku, kliknite na gornju desnu ćeliju i otkucajte tekst za prvu stavku. Ponovite ovaj korak za svaku stavku na listi.

Iako koristite tabelu da biste rasporedili listu, verovatno želite da prilagodite razmak tako da kolona koja sadrži polja za potvrdu ne bude preširoka i da tekst bude poravnat blizu polja za potvrdu. Verovatno ne želite linije ivice koje Word obično uključuje u tabelu. Da biste izvršili ta prilagođavanja, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač miša na stavku Automatski uklopi, a zatim izaberite stavku Automatski uklopi sadržaj.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim izaberite karticu Tabela.

 3. Izaberite stavku Opcije i u polja Levo i Desno unesite broj koji pravi malo prostora između polja za potvrdu i teksta, na primer 0,02 inča, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Tabela izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U okviru stavke Postavka izaberite stavku Nijedno, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Kada uklonite linije ivice, još uvek možete da vidite sive linije ivice. To su koordinatne linije tabele i one se ne vide kada se dokument odštampa. Ako uopšte ne želite da ih vidite, možete da ih sakrijete tako što ćete izabrati stavku Prikaži koordinatne linije, u grupi Tabela, na kartici Raspored, u okviru stavke Alatke za tabelu.

  Slika glavne trake programa Word

Kreiranje liste za proveru koju je moguće potvrditi u programu Word

Da biste koristili polja za potvrdu koja možete da potvrdite u programu Word, u dokument umetnite polje za potvrdu u obrascu. To najbolje izgleda ako koristite tabelu za poravnavanje polja za potvrdu sa tekstom, tako da je prvi korak da napravite tabelu. Kada napravite tabelu, možete da umetnete polja za potvrdu u jednu kolonu, a tekst u drugu, a zatim da precizno podesite raspored. Da biste potvrdili stavke, zaključajte obrazac.

Rezultat izgleda kao na sledećoj ilustraciji.

Primer liste sa poljima za potvrdu

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake u programu Word

 2. U polje Broj kolona unesite broj 2.

 3. U polje Broj redova unesite željeni broj redova. Potreban vam je jedan red za svaku stavku na listi.

Ne brinite o veličini kolona ili linija ivice u tabeli. Njih ćete popraviti kasnije.

Da biste dodali polja koja možete da potvrdite, morate da koristite karticu Projektovanje.

Prikaz kartice „Projektovanje“
 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Word opcije.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci.

  Napomena : Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Dodavanje polja za potvrdu
 1. Kliknite na gornju levu ćeliju u tabeli koju ste umetnuli.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Nasleđene alatke. Slika dugmeta

 3. U okviru stavke Stari obrasci izaberite stavku Polje za potvrdu u obrascu Slika dugmeta .

  Napomena : Ako polje za potvrdu ima sivu pozadinu, izaberite stavku Nasleđene alatke u grupi Kontrole, a zatim stavku Senčenje polja obrasca Slika dugmeta da biste uklonili sivo senčenje.

 4. Kliknite na sledeću ćeliju u koju želite da umetnete polje za potvrdu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y da biste umetnuli još jedno polje za potvrdu.

 5. Kada umetnete polje za potvrdu za svaku željenu stavku, kliknite na gornju desnu ćeliju i otkucajte tekst za prvu stavku. Ponovite ovaj korak za svaku stavku na listi.

Iako koristite tabelu da biste rasporedili listu, verovatno želite da prilagodite razmak tako da kolona koja sadrži polja za potvrdu ne bude preširoka i da tekst bude poravnat blizu polja za potvrdu. Verovatno ne želite linije ivice koje Word obično uključuje u tabelu. Da biste izvršili ta prilagođavanja, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač miša na stavku Automatski uklopi, a zatim izaberite stavku Automatski uklopi sadržaj.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim izaberite karticu Tabela.

 3. Izaberite stavku Opcije i u polja Levo i Desno unesite broj koji pravi malo prostora između polja za potvrdu i teksta, na primer 0,02 inča, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Tabela izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U okviru stavke Postavka izaberite stavku Nijedno, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Kada uklonite linije ivice, još uvek možete da vidite sive linije. To su koordinatne linije tabele i one se ne vide kada se dokument odštampa. Da biste sakrili koordinatne linije tabele na ekranu, izaberite karticu Raspored u okviru stavke Alatke za tabelu i u grupi Tabela izaberite stavku Prikaži koordinatne linije.

Da biste potvrdili stavke klikom na polja za potvrdu, potrebno je da zaključate obrazac. Međutim, kada je obrazac zaključan, ne možete da unosite promene teksta ili rasporeda, pa ovaj korak obavezno izvršite poslednji.

Napomena : Ako želite da proverite pravopis na listi, morate da pokrenete proveru pravopisa u dokumentu pre nego što zaključate obrazac.

Obrazac lako možete da otključate kada želite da uređujete dokument. Samo ne zaboravite da ga ponovo zaključate kako biste mogli da kliknete na polja za potvrdu.

Zaključavanje obrasca
 1. Uverite se da se ne nalazite u režimu za dizajniranje tako što ćete izabrati stavku Režim za dizajniranje u grupi Kontrole, na kartici Projektovanje.

  Slika dugmeta

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

 3. U oknu zadatka Zaštiti dokument, u okviru Ograničenja uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli samo ovaj tip uređivanja u dokumentu.

 4. Sa liste ograničenja uređivanja izaberite stavku Popunjavanje obrazaca.

 5. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 6. Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno : Ako izaberete da ne koristite lozinku, svi redaktori mogu da menjaju ograničenja uređivanja.

Otključavanje obrasca
 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

 2. U oknu zadatka Zaštita dokumenta izaberite stavku Prekini zaštitu.

Napomena : Ako ste koristili lozinku da dodate zaštitu dokumenta, morate da otkucate lozinku da biste mogli da prekinete zaštitu.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×