Kreiranje kolone u SharePoint listi ili biblioteci

Kreiranje kolone u SharePoint listi ili biblioteci

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

SharePoint kolona pomoć grupisali, kategorisali i pratili informacije, na listi ili u biblioteci. Kolone možete da uključite tipove sadržaja kao što je jedan red teksta, na padajućoj listi opcija, broj koji se izračunava iz drugih kolona, ili čak ime i sliku osobe na vašoj lokaciji.

Takođe možete da dodate kolone koje su kreirane na drugom mestu na lokaciji SharePoint . Kada koristite postojeću kolonu, dobijate prednosti kolona kreirane u drugim stranicama.

Da biste izbrisali stranicu ili lokaciju kolone, pogledajte članak Brisanje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci.

Napomena : Da biste kreirali kolonu za listu ili biblioteku, najmanje morate biti član podrazumevane grupe SharePoint dizajnera za lokaciju.

Ažurira jul 2017 zahvalnosti za povratne informacije.

Kreiranje jednostavne kolone u SharePoint Online liste ili biblioteke

Nove kolone možete dodati na listu ili biblioteku na nekoliko načina. Ako morate običnog teksta, numerički ili datum kolone, koristite ove korake.

 1. Idite na listu ili biblioteku koju želite da kreirate kolonu.

 2. Izaberite stavku Dodaj kolonu  Dodavanje dugmeta kolona liste sa desne strane poslednje kolone ime na vrhu liste ili biblioteke.

  Napomena : Da li SharePoint Online ekran izgleda drugačije nego u primerima? Administrator može imati klasični iskustvo postavili na listu ili biblioteku dokumenata ili koristite stariju verziju programa SharePoint Server. Ako je tako, izaberite karticu za gorenavedene SharePoint Server 2016 verziju. Pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?

 3. U padajućem meniju izaberite tip kolone koje želite (tekst, broj, osobe, datum itd).

  Dodavanje kolone padajući meni u biblioteci dokumenata povezanih grupe
 4. U dijalogu "nova kolona", otkucajte naslov ili naslov kolone u polje " ime ".

  Novi dijalog kolone za unos naslova ili naslova
 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

 1. Idite na listu ili biblioteku kojoj želite da kreirate kolonu.

 2. U prikazu sve stavke ili svih dokumenata na listu ili biblioteku koju želite da dodate kolonu, kliknite na dugme Dodaj kolonu  Dodavanje dugmeta kolona liste na kraju reda, a zatim kliknite na dugme još ….

  Dodavanje kolone padajući meni u biblioteci dokumenata povezanih grupe

  Napomena : Da li ekran izgleda drugačije nego u primerima? Administrator može imati klasični iskustvo postavili na listu ili biblioteku dokumenata ili koristite stariju verziju programa SharePoint Server. Ako je tako, izaberite karticu za gorenavedene SharePoint Server 2016 verziju. Pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?

 3. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  Dijalog „Kreiranje kolone“

 4. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, izaberite tip informacija koje želite da se pojave u koloni. Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od tipa kolone koje ste izabrali, više opcija može da se pojavi u odeljku Dodatne postavke kolone . Izaberite dodatne postavke koje želite. Za više informacija o postavke kolone, pogledajte članak lokacija tipovi i opcije kolona.

 6. Možete da dodate provere valjanosti da biste se uverili da je stavka kolona odgovara ono što se očekuje. Kliknite na dugme Provera valjanosti kolona da biste razvili odeljak i otkucajte formulu koju želite da koristite da biste proverili valjanost podataka. Dodajte korisnika poruku koja opisuje podataka bi trebalo da izgleda da pomogne korisnicima Unesite važeću podatke. Informacije o sintaksa za proveru valjanosti i formule u članku Primeri uobičajenih formula u SharePoint liste.

  Dijalog za proveru valjanosti kolona sa poljima popunjena pomoću uzorka podataka

  U odeljku Provera valjanosti kolona nije dostupna za sve tipove kolona.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

 1. Na matičnoj stranici portala izaberite stavku postavke  Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

  Postavke lokacije iz biblioteke dokumenata
 2. Na stranici "Postavke lokacije", u okviru Galerije Veb dizajneraizaberite stavku kolone lokacije.

  Opcija kolone lokacije na stranici Postavke lokacije
 3. Na stranici Kolone lokacije kliknite na dugme Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici kolone lokacije
 4. U odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u koju želite da uskladištite novu kolonu lokacije ili kreirajte novu grupu da biste uskladištili kolonu.

  Na listi postojeća grupa mogu se razlikovati sa verzijom SharePointi grupe koje su dodate.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone izaberite dodatne postavke kolone koje želite. Opcije koje su dostupne u ovom odeljku se razlikuju u zavisnosti od tipa kolone koje ste izabrali u odeljku ime i tip .

  Za više informacija o postavke kolone, pogledajte članak lokacija tipovi i opcije kolona.

 8. Kliknite na dugme U redu.

 1. Idite na listu ili biblioteku koju želite da kreirate kolonu.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, kliknite na dugme postavke  Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , kliknite na Sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  Stranicu sadržaj lokacije sa liste izabran
 2. Kliknite na dugme postavke  Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Meni "postavke" sa izabranom postavke biblioteke
 3. Na stranici " postavke ", pomerite se nadole do odeljka kolona i zatim kliknite na dugme Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Kadar od Dodaj postojeću kolonu vezu na stranici "postavke"
 4. Na stranici " Dodavanje kolona iz kolona lokacije ", u odeljku Izbor kolona izaberite grupu kolona lokacije da biste izvršili izbor sa padajuće liste Izaberite kolone lokacije iz .

  Dodavanje postojeće kolone stranice sa 3 izabran

  Kada izaberete grupu kolona sa liste, dostupne kolone lokacije pojavljuju se na listi Dostupne kolone lokacije.

  Dodavanje kolona iz kolona lokacije

  Napomena : Liste dostupne lokacije kolone na podrazumevane vrednosti za sve grupe, ali možete da suzite broj polja tako što ćete odabrati grupe koje mogu da sadrže koju tražite. Na primer kolone osnovnog dokumenta ili prilagođene kolone.

 5. Izaberite kolone lokacije koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Kolone se pojavljuju u okviru sa listom kolone da biste dodali . Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, uverite se da je izabrana Dodaj u podrazumevani prikaz . Neke liste kao što je lista zadataka takođe imate opciju Dodaj u svim tipovima sadržaja, što je podrazumevano potvrđen. Ako želite da dodate kolonu za sve tipove sadržaja, uverite se da Dodaj u svim tipovima sadržaja ostaje izabran.

  U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, možda postoji još postavki u odeljku Opcije . Izaberite dodatne opcije koje želite.

 6. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

Kreiranje kolone u SharePoint Server 2016, ili SharePoint Server 2013 liste ili biblioteke

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvoren, kliknite na njeno ime na stranici ili u traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , kliknite na Sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

  Biblioteka i Potraži kartica na glavnoj traci
 3. U grupi Upravljanje prikazima kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

  Veza „Pravljenje kolone“ u SharePoint Online biblioteci
 4. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  Dijalog „Kreiranje kolone“

 5. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, izaberite tip informacija koje želite da se pojave u koloni. Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 6. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od tipa kolone koje ste izabrali, više opcija može da se pojavi u odeljku Dodatne postavke kolone . Izaberite dodatne postavke koje želite. Za više informacija o postavke kolone, pogledajte članak lokacija tipovi i opcije kolona.

 7. Možete da dodate provere valjanosti da biste se uverili da je stavka kolona odgovara ono što se očekuje. Kliknite na dugme Provera valjanosti kolona da biste razvili odeljak i otkucajte formulu koju želite da koristite da biste proverili valjanost podataka. Dodajte korisnika poruku koja opisuje podataka bi trebalo da izgleda da pomogne korisnicima Unesite važeću podatke. Informacije o sintaksa za proveru valjanosti i formule u članku Primeri uobičajenih formula u SharePoint liste.

  Dijalog za proveru valjanosti kolona sa poljima popunjena pomoću uzorka podataka

  U odeljku Provera valjanosti kolona nije dostupna za sve tipove kolona.

 8. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

 1. Na matičnoj stranici portala izaberite stavku postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u okviru Galerije Veb dizajneraizaberite stavku kolone lokacije.

  Opcija kolone lokacije na stranici Postavke lokacije
 3. Na stranici Kolone lokacije kliknite na dugme Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici kolone lokacije
 4. U odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u koju želite da uskladištite novu kolonu lokacije ili kreirajte novu grupu da biste uskladištili kolonu.

  Na listi postojeća grupa mogu se razlikovati sa verzijom SharePointi grupe koje su dodate.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone izaberite dodatne postavke kolone koje želite. Opcije koje su dostupne u ovom odeljku se razlikuju u zavisnosti od tipa kolone koje ste izabrali u odeljku ime i tip .

  Za više informacija o postavke kolone, pogledajte članak lokacija tipovi i opcije kolona.

 8. Kliknite na dugme U redu.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvoren, kliknite na njeno ime na stranici ili u traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , kliknite na Sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  Stranicu sadržaj lokacije sa liste izabran
 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

  Izabran na traci "Lista"
 3. U grupi Postavke kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Postavke biblioteke SharePoint dugmad na traci

 4. Na stranici " postavke ", pomerite se nadole do odeljka kolona i zatim kliknite na dugme Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Kadar od Dodaj postojeću kolonu vezu na stranici "postavke"
 5. Na stranici " Dodavanje kolona iz kolona lokacije ", u odeljku Izbor kolona izaberite grupu kolona lokacije da biste izvršili izbor sa padajuće liste Izaberite kolone lokacije iz .

  Dodavanje postojeće kolone stranice sa 3 izabran

  Napomena : Liste dostupne lokacije kolone na podrazumevane vrednosti za sve grupe, ali možete da suzite broj polja tako što ćete odabrati grupe koje mogu da sadrže koju tražite. Na primer kolone osnovnog dokumenta ili prilagođene kolone.

  Kada izaberete grupu kolona sa liste, dostupne kolone lokacije pojavljuju se na listi Dostupne kolone lokacije.

  Dodavanje kolona iz kolona lokacije

 6. Izaberite kolone lokacije koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Kolone se pojavljuju u okviru sa listom kolone da biste dodali . Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, uverite se da je izabrana Dodaj u podrazumevani prikaz . Neke liste kao što je lista zadataka takođe imate opciju Dodaj u svim tipovima sadržaja, što je podrazumevano potvrđen. Ako želite da dodate kolonu za sve tipove sadržaja, uverite se da Dodaj u svim tipovima sadržaja ostaje izabran.

  U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, možda postoji još postavki u odeljku Opcije . Izaberite dodatne opcije koje želite.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

Kreiranje kolone u SharePoint Server 2010 liste ili biblioteke

Sledeća procedura počinje od stranica liste ili biblioteke u koju želite da dodate kolonu.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvoren, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka. Ime kartice može da se razlikuje u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista kalendar, kartica će se zvati „Kalendar“.

 3. U grupi Upravljanje prikazima kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 4. U dijalogu Kreiranje liste

  Dijalog „Kreiranje kolone“

  1. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  2. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, izaberite tip informacija koje želite da se pojave u koloni. Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

  Napomena : U zavisnosti od tipa kolone koji ste izabrali, možda nećete moći da promenite tip kolone tipa kada ga kreirate.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od tipa kolone koji ste izabrali, u odeljku Dodatne postavke kolone može se pojaviti više opcija. Izaberite dodatne željene postavke.

 6. Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, uverite se da je izabrana Dodaj u podrazumevani prikaz .

  Ako želite podatke u koloni odobreno, u odeljku Kolone za proveru valjanosti unesite formulu koju želite da koristite da biste proverili valjanost podataka i otkucajte poruku korisniku da želite da biste dokazali korisnicima da bi lakše Otkucajte važeću podatke. U odeljku Provera valjanosti kolona nije dostupna za sve tipove kolona.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 1. Izaberite stavku Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

  Postavke lokacije, u meniju Radnje na lokaciji
 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Galerije izaberite stavku Kolone lokacije.

  Opcija kolone lokacije na stranici Postavke lokacije
 3. Na stranici Kolone lokacije kliknite na dugme Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici kolone lokacije
 4. U odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u koju želite da uskladištite novu kolonu lokacije ili kreirajte novu grupu da biste uskladištili kolonu.

  Na listi postojeća grupa mogu se razlikovati sa verziju SharePoint Server i grupe koje su dodate.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone izaberite dodatne postavke kolone koje želite. Opcije koje su dostupne u ovom odeljku se razlikuju u zavisnosti od tipa kolone koje ste izabrali u odeljku ime i tip .

  Za više informacija o postavke kolone, pogledajte članak lokacija tipovi i opcije kolona.

 8. Kliknite na dugme U redu.

 1. Ako lista ili biblioteka nisu već otvorene, kliknite na ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka. Ime kartice može da se razlikuje u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista kalendar, kartica će se zvati „Kalendar“.

 3. U grupi Postavke kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Postavke liste

 4. Na stranici Postavke liste ili Postavke biblioteke , pomerite se nadole do odeljka kolone , kliknite na dugme Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Kadar od Dodaj postojeću kolonu vezu na stranici "postavke"
 5. Za kolone sa stranice kolone lokacije, u odeljku Izbor kolona Izaberite kolonu sa liste Dostupne kolone lokacije i zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Kada izaberete kolone u Dostupne kolone lokacije, grupa kolona je u i opis prikazuju ako je dostupna.

  Dodavanje kolone lokacije

  Napomena : Liste dostupne lokacije kolone na podrazumevane vrednosti za sve grupe, ali možete da suzite broj polja tako što ćete odabrati grupe koje mogu da sadrže koju tražite. Na primer kolone osnovnog dokumenta ili prilagođene kolone.

 6. Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, uverite se da je izabrana Dodaj u podrazumevani prikaz .

  U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, možda postoji još postavki u odeljku Opcije . Izaberite dodatne opcije koje želite.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Možete da promenite postavke za kolonu, kao što je ime kolone. U zavisnosti od tipa kolone i tip liste, možete da napravite dodatne promene, kao što je koliko tekst korisnik može uneti. Programima kao što su SharePoint Designer 2010 nude još više opcija za menjanje kolona, kao što su navodi širinu kolone.

 1. Ako lista ili biblioteka nisu već otvorene, kliknite na ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka . Ime kartice mogu se razlikovati u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista u kalendaru, ime kartice je kalendar.

 3. U grupi Postavke kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Postavke liste

 4. Na stranici Postavke liste ili Postavke biblioteke , u odeljku kolone izaberite ime kolone koju želite da promenite.

  Odeljak „Kolone“ u postavkama liste

 5. Promenite željene postavke i kliknite na dugme U redu.

Kreiranje kolone u SharePoint Server 2007 liste ili biblioteke

Napomena : Sledeća procedura počinje od stranica liste ili biblioteke u koju želite da dodate kolonu. Ako lista ili biblioteka nije već otvoren, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvoren, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Radnje na lokaciji Meni „Radnje na lokaciji“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  U meniju Radnje lokaciji sa Prikaži sav sadržaj lokacije istaknuta
 2. U polju postavke meni meni "postavke" , kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 3. U odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite u polju ime kolone .

  Postavite ime kolone za polje "ime"
 4. U okviru tip informacija u ovoj koloni je, izaberite tip informacija koje želite da se pojave u koloni. Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  Dodajte dodatne postavke na stranici Kreiranje kolone
 6. U zavisnosti od tipa kolone koji ste izabrali, u odeljku Dodatne postavke kolone može se pojaviti više opcija. Izaberite dodatne željene postavke.

 7. Da biste dodali kolonu podrazumevani prikaz, koji na lokaciji automatski vide kada otvore listu ili biblioteku, kliknite na dugme Dodaj u podrazumevani prikaz.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Možete da promenite postavke za kolonu, kao što je ime kolone. U zavisnosti od tipa kolone i tip liste, možete da napravite dodatne promene, poput količinu teksta korisnik može uneti.

 1. Ako lista ili biblioteka nisu već otvorene, kliknite na ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako ime liste ili biblioteke ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • U polju postavke meni meni "postavke" , kliknite na dugme Postavke liste ili postavke opciju koju želite.

  • Na lokaciji bloga, u okviru Administracije veze, izaberite stavku Upravljanje objavljenih poruka da biste prikazali listu objava. U meniju postavke izaberite stavku Postavke liste.

 3. U okviru koloneizaberite ime kolone koju želite da promenite.

 4. Promenite željene postavke i kliknite na dugme U redu.

Napomena : Možete da navedete da je kolona indeksirana, čime se ubrzava Promena prikaza liste ili biblioteke koje se pružaju više fascikli. Da biste prikazali postavki za listu ili biblioteku, na glavnoj stranici za Prilagođavanje postavki, izaberite stavku Indeksirane kolone. Izaberite kolonu koju želite da indeksirate, a zatim kliknite na dugme u redu. Za više informacija na indeksima, pogledajte članak Upravljanje velikim listama i bibliotekama u sistemu SharePoint.

Kolone lokacije je definicija kolone ili predložak koji možete da dodelite više lista na više lokacija SharePoint . Kolone lokacije su korisne ako vaša organizacija želi da ustanovi neke dosledne postavke listama i bibliotekama. Možete da delite postavke više listama i bibliotekama, tako da ne morate da ponovo kreirate postavke svaki put.

 1. Na matičnoj stranici portala izaberite stavku Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme Izmeni sve postavke lokacije.

  Izmena svih opcija postavke lokacije, u okviru postavke lokacije
 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u okviru galerijeizaberite stavku kolone lokacije.

 3. Na stranici " Galerija kolona lokacije " kliknite na dugme Kreiraj.

 4. U odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite u polju ime kolone .

  Postavite ime kolone za polje "ime"
 5. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni.

  Više informacija o tipovi kolona u članku Tipovi kolona lokacije i opcije.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u koju želite da uskladištite novu kolonu lokacije ili kreirajte novu grupu da biste uskladištili kolonu.

  Na listi postojeća grupa mogu se razlikovati sa verzijom SharePointi grupe koje su dodate.

  Sledeća tabela opisuje grupe koje su dostupne podrazumevano.

  Izaberite ovu opciju

  Da biste prikazali

  Osnovne kolone

  Kolone koje su korisne za više tipova lista ili biblioteka.

  Osnovnog kontakta i kolone kalendara

  Kolone koje su korisne u listama kontakata i kalendara. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka iz klijentskih kontakata i kalendara programa, kao što su Microsoft Outlook.

  Kolone osnovnog dokumenta

  Kolone standardnog dokumenta iz Microsoft Office osnovnog skupa svojstava i postavljanje metapodataka Dublin Core.

  Osnovnih zadataka i problem kolona

  Kolone koje su korisne u listama zadataka i problema. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka sa zadacima i problem programima, kao što je Office Outlook.

  Prilagođene kolone

  Kolone koje odgovaraju svrhu liste ili biblioteke.

  Proširene kolone

  Skup posebnu namenu kolone.

  indikatori ključnih performansi

  Kolone koje su korisne za prikazivanje podataka ključnih indikatora efikasnosti.

  Kolone rasporeda na stranici

  Kolone koje su korisne za skladištenje informacija o rasporedu na stranici.

  Kolone za objavljivanje

  Kolone koje su korisne za skladištenje informacija o objavljivanju.

  Izveštaji

  Kolone koje su korisne za kreiranje izveštaja.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  Dodajte dodatne postavke na stranici Kreiranje kolone
 8. U zavisnosti od tipa kolone koji ste izabrali, u odeljku Dodatne postavke kolone može se pojaviti više opcija. Izaberite dodatne željene postavke.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Više informacija možete da uradite sa kolonama

Slušamo!

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Javite se koji je zbunjujuće ili nedostaje. Ako imate iz pretrage i nije informacije koje ste želeli, javite šta tražite. Priložite SharePoint, OS i verzije pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite korake i ažurirate ovog članka.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×